Masa rotundă „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”
Vizualizări: 4317 / Publicat: 12-12-2011, 13:24 /
Masa rotundă „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”


       La 9 decembrie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat masa rotundă cu genericul  „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”.

       La eveniment au participat circa 30 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic, cât şi ai ministerelor, asociaţiilor de business şi ai societăţii civile. Printre ei au fost reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţiei Internaţionale a Migraţiei, reprezentanţi ai asociaţiilor de business (Centrul Internaţional pentru Promovarea Femeilor în Afaceri, Asociaţia Antreprenorilor şi Angajatorilor din Moldova, Asociaţia Micului Business din Moldova) ş.a.


Download: recomandari_mas_rot_iefs_rom_111209.doc [52.5 Kb] (copieri: 1005)


Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”
Vizualizări: 4860 / Publicat: 14-11-2011, 13:04 /
Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”

 

Cu prilejul  Zilei Internaţionale a Ştiinţei,  Academia de Ştiinţe a Moldovei a organizat pe data de 10 noiembrie 2011 Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri

 

Programul a ancorat 7 secţiuni (Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţionale; Substanţe chimice şi materiale noi), care acoperă o gama largă de evaluări atât din partea mediului academic cât şi cel al afacerii.


Anunţ CNAA
Vizualizări: 3768 / Publicat: 3-11-2011, 13:00 /

Agenda Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre, din 9 noiembrie 2011 include Raportul Directorului dr.hab. STRATAN Alexandru despre Realizarea Planului de Acţiuni privind monitorizarea dinamicii indicatorilor de activitate a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică 

 

Download: raport-2011-la-cnaa.ppt [2.73 Mb] (copieri: 1240)


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a doua a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 4091 / Publicat: 27-10-2011, 23:26 /

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a doua a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

Ediţia actuală face o analiză cu privire la creşterea economică din prima jumătate a anului 2011.

În data de 26 octombrie 2011, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea  celei de-a doua ediţii a publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – Tendinţe în economia Moldovei”. 

La eveniment au participat peste 80 de persoane, printre care reprezentanţi ai misiunilor diplomatice de peste hotare în Republica Moldova (Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova, Marius Gabriel Lazurcă, Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Keith Shannon, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale Poloniei, Ungariei, Statelor Unite ale Americii, ş.a.), Dl Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Dl Valeriu Lazăr, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl acad. Gheorghe Duca, Dl Vicepreşedinte al AŞM, m.c. Ion Tighineanu, Reprezentantul Permanent Adjunct PNUD Moldov, Dna Matilda Dimovska, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, mediul academic, business şi societatea civilă.  


Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”
Vizualizări: 3566 / Publicat: 27-10-2011, 11:53 /

 

Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”

 

În cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică la 21-22 octombrie
şi-a desfăşurat lucrările Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-
Practică „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”. În anul curent,
cu prilejul aniversării a 65 de ani de la formarea primelor instituţii ştiinţifice şi 5
de la constituirea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică – succesor legitim
al instituţiilor ştiinţifice de profil economic, Conferinţa a întrunit pentru discuţii
şi dezbateri ştiinţifice peste 40 de cercetători din peste 14 ţări, inclusiv SUA,
Canada, Germania, Italia, Belgia, Indonesia, Rusia, România, Ucraina, Belarus,
Azerbaidjan şi peste 120 de cercetători ştiinţifici ai mediului academic şi cel
universitar, reprezentanţi ai administraţiilor publice centrale şi locale din RM.

În cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică la 21-22 octombrie  şi-a desfăşurat lucrările Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică  „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”. În anul curent, cu prilejul aniversării a 65 de ani de la formarea primelor instituţii ştiinţifice şi 5 de la constituirea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică – succesor legitim al instituţiilor  ştiinţifice de profil economic, Conferinţa a întrunit pentru discuţii şi dezbateri ştiinţifice peste 40 de cercetători din peste 14 ţări, inclusiv SUA, Canada, Germania, Italia, Belgia, Indonesia, Rusia, România, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan şi peste 120 de cercetători ştiinţifici ai mediului academic şi cel universitar, reprezentanţi ai administraţiilor publice centrale şi locale din RM.

 


Seminar informativ cu privire la Apelurile noi în PC7
Vizualizări: 3805 / Publicat: 12-10-2011, 23:19 /

 

Seminar informativ cu privire la Apelurile noi în PC7

 

 

În data de 10 octombrie, anul curent, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a avut loc
Seminarul informativ cu privire la Apelurile lansate în vederea aplicării la Programul Cadru 7. Seminarul
a fost condus de doamna dr. conf Diana Stah, punct naţional de contact pentru ştiinţe socio-economice
şi umaniste. Colaboratorii IEFS au fost informaţi cu privire la apelurile în derulare, posibilităţile de
aplicare la Programe PC 7, termenele limită de depunere a Proiectelor, precum şi scopurile, domeniile
de implementare ale acestora.
Un interes sporit a reprezentat informaţia despre Bursele de Mobilitate din cadrul Programului People,
Acţiunile Marie Curie. Seminarul a contribuit la sporirea cunoştinţelor colaboratorilor IEFS în domeniul
Programului Cadru 7, precum şi a dat răspuns unor întrebări sau neclarităţi apărute în procesul de
studiere a materialelor PC7.
În data de 10 octombrie, anul curent, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a avut locSeminarul informativ cu privire la Apelurile lansate în vederea aplicării la Programul Cadru 7. Seminarula fost condus de doamna dr. conf Diana Stah, punct naţional de contact pentru ştiinţe socio-economiceşi umaniste. Colaboratorii IEFS au fost informaţi cu privire la apelurile în derulare, posibilităţile deaplicare la Programe PC 7, termenele limită de depunere a Proiectelor, precum şi scopurile, domeniilede implementare ale acestora.
Un interes sporit a reprezentat informaţia despre Bursele de Mobilitate din cadrul Programului People,Acţiunile Marie Curie. Seminarul a contribuit la sporirea cunoştinţelor colaboratorilor IEFS în domeniulProgramului Cadru 7, precum şi a dat răspuns unor întrebări sau neclarităţi apărute în procesul destudiere a materialelor PC7.

 


Vizita delegaţiei din Romania la IEFS
Vizualizări: 5402 / Publicat: 30-09-2011, 11:34 /

 

Vizita delegaţiei din Romania  la IEFS

 

În perioada 29-30 septembrie, curent  la IEFS a efectuat o vizită de lucru în cadrul Schimbului echivalent interacademic o delegaţie de la Centrul de Cercetări în domeniul Financiar şi Monetar al Academiei de Ştiinţe din România, printre care s-a enumerat dna Elena Pădureanu, dr., conf. univ. şi Dl. Tudor Ciumara, dr., cercet. şt.

 

În cadrul discuţiilor purtate cu conducerea IEFS, au fost accentuate direcţiile principale de colaborare şi coparticipare la programe şi proiecte ştiinţifice bilaterale, fapt demonstrat şi de elaborarea în comun a unei monografii care este deja în curs de editare.

 

A fost reiterată poziţia ambelor părţi privind importanţa acestui tip de întrevederi, care în mod evident vor condiţiona elaborarea unor lucrări ştiinţifice de valoare la nivel atât naţional cât şi internaţional.


Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională
Vizualizări: 4261 / Publicat: 26-09-2011, 16:32 /

Masa rotundă „Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională”

 

La 28 septembrie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat masa rotundă cu genericul Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională”.

 Au participat la eveniment circa 25 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic cât şi ai ministerelor, dar şi ai societăţii civile. Printre ei s-au enumerat dl Cerbari Valerian, dr. hab., prof. univ. (IPAPS) , Morei V., lect. univ. (UAŞM), reprezentanţi ai Agenţiei de Intervenţie a plăţii pentru agricultură ş.a.

La eveniment au participat şi reprezentanţi mass media.

Evenimentul a fost deschis de către   directorul IFES dl Alexandru Stratan, dr. hab., conf. univ., după care au fost prezentate 3 rapoarte cu următoarele tematici:

  • Atenuarea riscurilor în sectorul agricol:  Practica internaţională” (Dr. Victor Moroz, şef secţia   „Economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală”, IEFS);
  • Rolul asigurărilor în atenuarea riscurilor din agricultură” (Dr. hab. Tudor Bajura, vice-director   IFES);
  • Practica de reducere, divizare şi transfer de riscuri agricole” (Anatolie Ignat, cercetător ştiinţific, IEFS).

În urma discuţiilor au fost formulate un şir de concluzii şi  recomandări care vor contribui esenţial la definitivarea unor proiecte decizionale orientate spre activităţi concrete de prevenire şi reducere a riscurilor agricole în scopul sporirii competitivităţii sectorului agroalimentar din Republicii Moldova.


Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practică
Vizualizări: 4294 / Publicat: 13-08-2011, 23:52 /

„Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri” 


Cu prilejul  Zilei Internaţionale a Ştiinţei,  Academia de Ştiinţe a Moldovei organizează pe data de 10 noiembrie 2011 Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri

Programul ancorează 7 secţiuni (Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţionale; Substanţe chimice şi materiale noi), care acoperă o gama largă de evaluări atât din partea mediului academic cât şi cel al afacerii.

În cadrul aceluiaşi eveniment, va fi organizată o expoziţie cu cele mai originale proiecte, propuneri, materiale şi rezultate obţinute în domeniul inovaţional în contextul dezvoltării mediului de afaceri autohton. Lucrările pentru publicare vor fi recepţionate pînă la data de 25 octombrie, 2011.

Programul complet, precum şi informaţiile actualizate, pe parcurs, despre conferinţă le puteţi găsi la adresele electronice:  www.asm.md, www.iefs.md şi www.aitt.md

Informaţii de contact:  Ghitiu Lilia Tel.:50 11 35

                                     e-mail: iefs@iefs.md

Instrucţiuni privind prezentarea materialelor pentru publicare

Download program: program.pdf [549.44 Kb] (copieri: 1446)


Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Vizualizări: 4899 / Publicat: 5-08-2011, 15:01 /
ANUNŢ

La 7 septembrie 2011, orele 1000, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 16.08.00.05-01* din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, pe adresa: MD-2064, or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, etajul 2, biroul 210, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie la specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în domeniul serviciilor publicitare), elaborată de doctoranda GHIŢIU Lilia cu tema: Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Conducător ştiinţific – BAJURA Tudor, dr. hab., conf. univ.