Costuri normate ale produselor agricole pentru anul 2022 (culturi cerealiere și leguminoase boabe, culturi tehnice și furajere)
Vizualizări: 1136 / Publicat: 31-05-2022, 12:33 /

Au fost elaborate Costurile normate ale produselor agricole pentru anul 2022 (culturi cerealiere și leguminoase boabe, culturi tehnice și furajere).

Documentul poate fi descărcat aici: culturi-cerealiere-tehnice-furajere.pdf [765.41 Kb] (copieri: 403)


Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 10th Edition „Opportunities for changing the Economic-Social Realities of the World”, România
Vizualizări: 964 / Publicat: 31-05-2022, 07:30 /
Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 10th Edition „Opportunities for changing the Economic-Social Realities of the World”, România


În perioada 25-28 mai 2022, echipa proiectului 20.80009.0807.29 ”Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovatoare care vizează creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” a efectuat o vizită la Universitatea ARTIFEX din București, România în scopul participării la Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 10th Edition „Opportunities for changing the Economic-Social Realities of the World”, 26-27 mai 2022.

În cadrul simpozionului au fost prezentate și s-au pus în discuție următoarele rapoarte din partea Secției Cercetări Sociale și Nivelul de Trai: ”The unemployed as a vulnerable group in the Republic of Moldova: data analysis and new social protection measures” (Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc., șef secție Cercetări Sociale și Nivelul de Trai; Doga Valeriu, dr. hab., prof. univ.), ”Eficiența social-economică a sistemului de pensii din Republica Moldova (analiza comparativă)” (Rojco Anatolii, dr., conf. cerc.; Heghea Ecaterina, drd., cerc. șt.), ”Dizabilitate: evaluare, analiza multidimensională, bariere și soluții” (Gutium Tatiana, dr.), ”Suportul copiilor refugiaţi din Ucraina în Republica Moldova” (Ciobanu Mihail, drd., cerc. șt.; Savcenco Silvia, cerc. șt.; Timuș Andrei, cerc. șt.); ”Serviciul vamal și barierele tehnice din sfera digitală” (Gutium Mircea, drd., cerc. șt.) și ”Persoanele cu dizabilități în condițiile infrastructurii imperfecte” (Gutium Mircea, drd., cerc. șt.), precum și din partea Secției Cercetări Financiare și Monetare: ”Business models for circular economy implementation” (Timofei Olga, dr., cerc. șt. sup.) și ”Circular business models: challenges and opportunities” (Ungur Cristina, dr., cerc. șt. sup.).

Astfel, a fost efectuat un schimb valoros de opinii privind rezultatele cercetărilor realizate. În urma discuțiilor, a fost expusă dorința părților de a continua mai departe colaborarea științifică.


Masa rotundă în format on-line „Sistemul de protecție socială a grupurilor social vulnerabile ale populației Republicii Moldova: starea actuală și problemele de funcționare a acestuia”
Vizualizări: 889 / Publicat: 31-05-2022, 06:46 /
Masa rotundă în format on-line „Sistemul de protecție socială a grupurilor social vulnerabile ale populației Republicii Moldova: starea actuală și problemele de funcționare a acestuia”
La data de 23 mai 2022, a avut loc Masa rotundă în format on-line cu genericul „Sistemul de protecție socială a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova: starea actuală și problemele de funcționare a acestuia”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat ”Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovatoare care vizează creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate și puse în discuție următoarele rapoarte:
- Evaluarea principalilor indicatori de funcţionare a sistemului de pensii din Republica Moldova;
- Persoane cu dizabilități: calitatea vieții și crearea unui mediu fără bariere;
- Evoluția situației socioeconomice a copiilor în Republica Moldova.


Costuri normate ale produselor agricole pentru anul 2022 (legume și cartofi, fructe și pomușoare, struguri)
Vizualizări: 905 / Publicat: 23-05-2022, 06:46 /

Au fost elaborate costurile normate ale produselor agricole pentru anul 2022 (legume și cartofi, fructe și pomușoare, struguri).

Documentul poate fi descărcat aici: tarife-legume-fructe-2022.pdf [738.21 Kb] (copieri: 340)


Masa rotundă în format on-line: "Sistemul de protecție socială a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova"
Vizualizări: 966 / Publicat: 19-05-2022, 12:47 /

La data de 23 mai 2022, ora 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul Sistemul de protecție socială a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova: starea actuală și problemele de funcționare a acestuia”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii Moldova.

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor, desfășurate în cadrul Proiectului Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment !

Limba de comunicare – română.

Evenimentul va avea loc on-line pe platforma ZOOM:

Link: https://us06web.zoom.us/j/83972448978?pwd=e...EZvWjhkcmxYdz09

Meeting ID: 839 7244 8978

Parola: 157081

 

Programul evenimentului îl puteți găsi aici: agenda_ro_masa_rotunda_23.05.2022_final.pdf [194.89 Kb] (copieri: 256)


Lecția publică susținută de Dna Doctor în economie ZGADOVA Natalia (Ucraina) în cadrul INCE
Vizualizări: 902 / Publicat: 17-05-2022, 12:58 /

Lecția publică susținută de Dna Doctor în economie ZGADOVA Natalia (Ucraina) în cadrul INCE

În data de 17 mai 2022, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice a fost ţinută o lecție publică cu genericul “Problemele funcționării sistemului protecției sociale a populației vulnerabile din Ucraina”, prezentată de către Dna Doctor în economie, Docent, ZGADOVA Natalia de la Academia de Stat de Reglementare Tehnică și Calitate din Odesa și Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina. 

Evenimentul a fost organizat de către Secția ”Cercetări Sociale și Nivelul de Trai” în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat ”Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovatoare care vizează creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”.

În cadrul lecției publice au fost relevate următoarele subiecte: 

- Principalele trăsături ale sistemului de protecție socială a populației vulnerabile din Ucraina;

- Identificarea actualelor probleme ale domeniului protecției sociale a populației ucrainene;

- Trasarea căilor de soluționare a provocărilor sistemului de protecție socială și perfecționarea acestuia.


Masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”
Vizualizări: 1014 / Publicat: 14-05-2022, 06:25 /
Masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”

 

Pe 13 mai 2022, Centrul de Cercetări Demografice al INCE a desfășurat masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei (15 mai).

La Masa Rotundă au participat reprezentanți ai Guvernului, dna Aliona Crețu, Șef Serviciu politici demografice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Biroului Național de Statistică, colegi din cadrul mediului universitar și academic.

Au fost puse în discuție problemele stringente cu care se confruntă familiile cu copii din Republica Moldova în condițiile crizelor din ultimii doi ani, inclusiv a crizei umanitare prezente și a incertitudinilor socioeconomice, persistența inegalităților sociale, amplificarea nivelului de sărăcie a gospodăriilor cu copii ș.a., toate având riscul de a intensifica consecințele de lungă durată asupra familiei și a capitalului uman. În baza datelor statistice și empirice de ultimă oră a fost prezentată radiografia socială a transformărilor prin care trece familia, comportamentul matrimonial și reproductiv al populației.

Totodată, au fost trasate recomandări de prevenire / atenuare a vulnerabilității familiilor, în special a celor cu copii, și accentuată necesitatea abordării multidimensionale în redresarea politicilor: susținerea bunăstării, sănătății și securității familiilor; promovarea activă a reformelor în domeniile-cheie de îngrijire și educare a copiilor; reducerea vulnerabilității familiilor cu copii mici și venituri mici prin introducerea unui program de asigurare alimentară; dezvoltarea rețelei naționale multidisciplinare de suport a familiilor; sporirea accesului la servicii de consiliere individuală, familială, psihologică; ș.a.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (anii 2020-2023).


Susținerea prelegerii publice privind provocările economice și demografice în dezvoltarea Republicii Moldova
Vizualizări: 858 / Publicat: 5-05-2022, 12:50 /
La Academia de Științe a Moldovei, vineri, 6 mai, la ora 14:00, va avea loc prelegerea publică „Provocări economice și demografice în dezvoltarea Republicii Moldova”, susținută de membrul corespondent Alexandru STRATAN, rector ASEM și doctor habilitat, conferențiar Olga GAGAUZ, vicedirector pentru activitate științifică cu atribuții de director al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE).
Evenimentul va avea loc în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei și se va desfășura în format mixt, cu posibilitatea participării online pe platforma ZOOM.
Link de conectare:
Meeting ID: 817 8099 6913
Passcode: 060522
La prelegere sunt invitați membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM, directori de institute, rectori, reprezentanți ai ministerelor și agențiilor, cercetătorii științifici, experți din domeniul vizat.
Evenimentul va fi transmis live-stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și poate fi accesat la https://youtu.be/y52dpchsvaE 

Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan
Vizualizări: 1009 / Publicat: 5-05-2022, 09:15 /

Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan

Cercetătorii științifici de la INCE au participat pe 4 mai 2022, în cadrul Conferinței Internaționale științifico-practice dedicate aniversării a 99 de ani de la nașterea liderului național Heydar Aliyev “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan, Baku, Business University.

În cadrul conferinței au fost puse în discuție următoarele rapoarte:

-        Challenges and Incentives for the Growth of the Competitiveness of the Moldovan Economy – raportori Stratan Alexandru, Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Gutium Tatiana, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

-        Diagnosis of the Banking Sector in the Republic of Moldova During the COVID-19 Pandemic Period - raportori Viorica Popa, Nicolae Popa, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

-        Experience of Republic of Moldova in Supporting Children Refugees Through Social and Economic Measures – raportor Ciobanu Mihail, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan

Invitație la masa rotundă „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”
Vizualizări: 919 / Publicat: 4-05-2022, 13:52 /

La data de 13 mai 2022, orele 13:00, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Vă invită la Masa rotundă „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei.

În cadrul mesei rotunde se vor pune în discuție unele probleme stringente cu care se confruntă familiile din Republica Moldova în condițiile crizei umanitare și incertitudinilor socioeconomice, precum și măsuri de politici necesare de prevenire / atenuare a vulnerabilităților familiilor, în special a celor cu copii.

Masa rotundă este organizată  în cadrul proiectului din programul de stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

 

Evenimentul se va desfășura în format mixt:

Local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (cab. 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)  

Acces la eveniment Online:  platforma ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/81720472572?pwd=U...i9FdlpyWnVwdz09

Meeting ID: 817 2047 2572

Passcode: 340524


Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!