AVIZ!
Vizualizări: 1348 / Publicat: 19-07-2017, 07:23 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent:  PANTEA Larisa

Conducător  ştiinţific:  BAJURA Tudor, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător

Consiliul ştiinţific specializat:   D 16.521.03-07 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice

Tema tezei: MANAGEMENTUL PIEȚEI MUNCII A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Specialitatea:  521.03 - Economie și management în domeniul de activitate

data:  7 septembrie 2017

Ora:   14:00

Local: Institutul Național de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 45, et. 3, bir. 303.

 

 


Participarea colaboratorilor INCE la masa rotundă cu genericul “Benefitting From EU Open Market: SMEs Practical Guide to DCFTA Learning from Experience of Latvia”
Vizualizări: 1157 / Publicat: 12-07-2017, 09:41 /

 

Participarea colaboratorilor INCE la masa rotundă cu genericul “Benefitting From EU Open Market: SMEs Practical Guide to DCFTA Learning from Experience of Latvia”

La data de 5 iulie, 2017, Dl. Valentin Ciubotaru director AO BIOS împreună cu Vladislav Boldurat, cercetător științific la Institutul Naţional de Cercetări Economice au participat la masa rotundă în cadrul proiectului ”Beneficiind de piața liberă UE: Ghidul practic al IMM-urilor pentru învățarea ZLSAC din experiența Letoniei”. Locul desfășurării mesei rotunde – Tbilisi, Georgia. Reprezentanții R.Moldova au avut două prezentări: ”DCFTA in Moldova” prezentată de dr. Valentin Ciubotaru și ”SMEs support policy in Republic of Moldova”, prezentată de Vladislav Boldurat. La eveniment au participat și reprezentanți ai organelor publice Georgiene precum și experți delegați din Letonia și Azerbaidjan.

 

De menționat că în cadrul mesei rotunde au fost discutate aspecte practice ale acordului DCFTA pentru IMM-uri precum și experiența implementării programelor DCFTA în țările partenere.

 


Participarea reprezentanţilor Secţiei „Politici Financiare şi Monetare” la şedinţa de închidere a proiectului Twinning
Vizualizări: 1219 / Publicat: 12-07-2017, 09:35 /

La 07 iulie 2017 reprezentanţii Secţiei „Politici Financiare şi Monetare” au participat la şedinţa de închidere a proiectului Twinning „Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în domeniul reglementării prudenţiale”. Proiectul în cauză a fost implementat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF) în beneficiul CNPF, fiind finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Instrumentarului European de Vecinătate şi Parteneriat.

 

 


Costuri normate ale produselor agricole
Vizualizări: 1415 / Publicat: 15-06-2017, 08:25 /

Au fost elaborate noi costuri normate ale produselor agricole pentru anul 2017.

culturi-cerealiere-i-leguminoase-pentru-boabe.pdf [735.15 Kb] (copieri: 767)


Masa rotundă „TARIFELE DE COSTURI ACTUALIZATE (A. 2017) PRIVIND PRODUSELE AGRICOLE (FITOTEHNIE)”
Vizualizări: 1777 / Publicat: 12-06-2017, 12:28 /


La data de 8 iunie 2017, secția “Economie agro-alimentară și dezvoltare rurală“ din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice a organizat masa rotundă cu genericul “TARIFELE DE COSTURI ACTUALIZATE (A. 2017) PRIVIND PRODUSELE AGRICOLE (FITOTEHNIE)”.

 


Aprecieri înalte la EUROINVENT 2017 pentru colaboratorii INCE
Vizualizări: 1445 / Publicat: 8-06-2017, 12:35 /


În cadrul EUROINVENT 2017, eveniment care s-a desfășurat la Iași, România în perioada 25-27 mai 2017, colaboratorii INCE au obţinut 3 medalii şi diplome la câteva categorii:

  • „Econometric modeling of financing of innovational activity in Moldova”. (Ganea Victoria, Stratan Alexandru) - Medalie de bronz.
  • „Evaluating opportunities to implement”. Chapter: Innovative business venture in Republic of Moldova. (Ganea Victoria, Stratan Alexandru)- Medalia de argint.
  • „Enhancing the role of innovation in Business growth through the efficient use of budgetary allocations in science and innovation in Republic of Moldova”. (Ganea Victoria, Stratan Alexandru)- Medalia de bronz.

 Este o înaltă apreciere şi ne dorim şi pentru viitor să avem astfel de rezultate frumoase recunoscute atât la nivel naţional cât şi internaţional.

 

 


INCE lansează Observatorul Pieței Muncii Pentru Tineri
Vizualizări: 1356 / Publicat: 12-05-2017, 11:09 /

Institutului Național de Cercetări Economice i s-a revenit oportunitatea de a implementa Observatorul pieței muncii pentru tineri (OPMT), cu suportul Fondului Catalitici al Centrului Regional de la Istanbul și PNUD Moldova. Conducătorul proiectului este dna Olga Gagauz, dr. hab, vice director INCE.

Scopul OPMT este de a îmbunătăți disponibilitatea informațiilor privind piața muncii și a promova-facilita procesul de implementare a strategiilor și programelor naționale pentru reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor și sporirea gradului lor de incluziune pe piața muncii.

OPMT va acorda un suport analitic instituțiilor de stat în monitorizarea situației pe piața forței de muncă și implementarea politicilor de integrare a tinerilor în câmpul muncii  prin furnizarea de informații, studii analitice, crearea bazelor de date, acordarea suportului tinerilor în dezvolatrea carierei profesionale etc.    

În dezvoltarea OPMT vor fi implicați experți naționali și internaționali, reprezentanții ministerelor, ANOFM, organizațiilor internaționale și societății civile. 


Masa rotundă cu genericul „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: principalele tendinţe şi evaluări”
Vizualizări: 1607 / Publicat: 12-05-2017, 08:08 /

La data de 16 mai 2017, începând cu orele 10:00,  Institutul Naţional de Cercetări Economice în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei va organiza Masa rotundă cu genericul „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: principalele tendinţe şi evaluări”. Masa rotundă se va desfăşura în sala de şedinţe  a AŞM  (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1,  et.2)                               Se anunță susținerea tezei de doctor
Vizualizări: 1533 / Publicat: 3-05-2017, 14:43 /

Pretendent: BARANOV Elena

Conducător ştiinţific: STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Consiliul științific specializat: D 16.521.03-04 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice

Tema tezei: PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN SECTORUL AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea: 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate

data: 19 mai 2017

Ora: 14:00

Local: Institutul Național de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 210

 

 


În atenţia studenţilor-doctoranzi şi candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III
Vizualizări: 1271 / Publicat: 28-04-2017, 08:13 /

Ministerul Educaţiei informează candidaţii la studii superioare de doctorat că obţinerea unui grant doctoral finanţat de bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecţie şi admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Şcolii doctorale.

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituţia de învăţământ în baza metodologiei proprii, publicate pe pagina web oficială a instituţiei.

Perceperea de la candidaţii la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în vederea obţinerii granturilor doctorale finanţate de la bugetul de stat ESTE ILEGALĂ.

În cazul în care aţi semnalat o situaţie de percepere a unor taxe nejustificate şi care depăşesc cadrul legal, vă rugăm să sesizaţi on-line Centrul Naţional Anticorupţie la www.cna.md sau la numărul de telefon 080055555.

Utilizarea resurselor financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru alte activităţi decât cele aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost obţinute granturile doctorale sau colectate taxele de studii ESTE STRICT INTERZISĂ.

Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii.

În cazul în care aţi descoperit derogări de la aceste prevederi legale, sunteţi rugaţi să sesizaţi Ministerul Educaţiei.