Pagina principală » Noutăți și evenimente » Seminare si conferințe » Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”
Vizualizări: 4725 / Publicat: 11-10-2019, 15:49 /

 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

În perioada 10 - 11 octombrie 2019, Institutul Național de Cercetări Economice a organizat cea de-a XIV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”. La conferință au participat reprezentanți ai mediului academic, societății civile și mediului de afaceri din 8 țări, inclusiv România, Ucraina, Belarus, Polonia, Italia, SUA și Republica Moldova.

 

Conferința a fost deschisă de m.c. al AȘM, dr. hab., prof. Alexandru Stratan, Director INCE, care a salutat oaspeții, menționând că pe platforma acestui forum anual tradițional, cercetătorii ştiinţifici vor aborda  probleme majore din economia naţională, regională și mondială, vor aborda şi vor face un schimb de opinii privind situația din domeniul economic, financiar, demografic şi social, privind procesele inovaționale pe piețele naţionale, dar şi la scară mondială, pentru a marca practici relevante de lichidare a distorsiunilor din sfera socio-economică şi a identifica soluții de depăşire a problemelor existente. Directorul INCE a subliniat rolul instituțiilor de cercetare în acordarea unui suport științific factorilor de decizie în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor de stat în domeniul economic și social.

Cu un cuvânt de salut a venit Dl academician Ion Tighineanu, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, care a notat importanța ce o au instituțiile de cercetare la momentul de față, subliniind capacitățile acestora de a face față provocărilor societale existente. Concomitent, Domnia Sa a accentuat că experiența mondială demonstrează că investițiile în cercetare-inovare au fost cea mai corectă și eficientă cale ce a permis de a scoate țările din criza economică, de a obține creșterea economică durabilă și bunăstarea populației. Președintele AȘM a reiterat, de asemenea, sprijinul Academiei de Științe a Moldovei pentru Institutul Național de Cercetări Economice în ceea ce privește sporirea vizibilității pe plan național și internațional.

Dl dr. Corneliu Popovici, Consilierul Președintelui Republicii Moldova, a salutat pe cei prezenți la conferință, adresând mesajul Președintelui Republicii Moldova, domnului Igor Dodon, și le-a urat participanților și organizatorilor comunicare eficientă în cadrul acestui eveniment internațional ajuns la ediția a XIV-a. Dl Popovici a subliniat în alocuțiunea sa necesitatea consolidării infrastructurii din domeniul cercetării și inovării din țara noastră. De asemenea, s-a referit și la nevoia identificării unor soluții științifice pentru depășirea crizei demografice – una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă țara în prezent.

Dna dr. Olga Tretiacov, reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în cuvântul său de salut, a menționat importanța genericului conferinței internaționale reieșind din problemele cu care se confruntă societatea noastră la capitolul bunăstare și incluziune socială. Dumneaei a menționat importanța Programului National in domeniul cercetării-inovării, aprobat în acest an,  în  consolidarea domeniului de cercetare prin crearea parteneriatelor de către diverse echipe naționale și internaționale. În același timp, au fost apreciate rezultatele cercetărilor colaboratorilor INCE și a fost evidențiată importanța transmiterii recomandărilor savanților ministerelor și organizațiilor antrenate în elaborarea politicilor publice. 

Lucrările conferinței s-au desfășurat în cadrul a 5 secțiuni, dedicate dezvoltării antreprenoriatului și creșterii economice; modernizării economiei agroalimentare și dezvoltării spațiului rural; economiei financiare și monetare; problemelor, provocărilor și politicilor ce țin de nivelul de trai al populației; bunăstării și incluziunii sociale în contextul schimbărilor demografice.

Un panel special a fost dedicat prezentării unor proiecte de cercetare  implementate în cadrul INCE și anume: Proiectul Orizont 2020 - AGRUMIG (“Leaving something behind - Migration governance and agricultural & rural change in ‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and Africa” / "Să lăsăm ceva în urmă - Guvernarea migrației și schimbarea agriculturii și a mediului rural în comunitățile "de origine": experiență comparativă dintre Europa, Asia și Africa"); proiectul pentru tineri cercetători ”Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova” și proiectul pentru tineri cercetători ”Promovarea economiei ”verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova”.

Un rezultat important al evenimentului a constituit semnarea unui Acord de colaborare dintre Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova) și Instituto Teseo (Italia).

Evenimentul a întrunit peste 100 de savanţi din țară și de peste hotare, oameni de afaceri, reprezentanți ai organelor de resort.

 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”