Pagina principală » Noutăți și evenimente » Seminare si conferințe » Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022
Vizualizări: 1175 / Publicat: 12-10-2022, 15:29 /

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

La 12 octombrie 2022, sub egida Institutului Național de Cercetări Economice, și-a deschis lucrările cea de-a XVI-a ediție a Conferinței Internaționale Științifico-Practice ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”. La Conferință participă reprezentanţi ai mediului academic și universitar din țară și de peste hotare, dar și un număr mare de tineri cercetători, inclusiv din România, Ucraina, Belarus, Italia, Polonia, Estonia, Turcia, Azerbaidjan, Bulgaria etc. Numărul de cercetători care s-au înregistrat la conferință este de circa 150 de persoane. Experiența conferințelor on-line a extins aria geografică a participanților, conferința noastră fiind organizată în format mixt, o parte din participanți sunt  conectați de la distanță prin platforma  ZOOM.


Ședința plenară a Conferinței a fost deschisă de către dna Olga GAGAUZ, doctor habilitat, conferențiar cercetător, vice director pentru activitatea științifică cu atribuții de director al INCE. În discursul său dna O. Gagauz a menționat că această conferință este un eveniment important în activitatea științifică atât a Institutului Național de Cercetări Economice, cât și a întregii comunități academice, în cadrul căreia sunt dezbătute cele mai actuale probleme cu care se confruntă societatea în domeniile economic, social și demografic. Obiectivul declarat este de a reuni comunitatea academică, cercetătorii, economiștii practicieni, factorii de decizie pentru un schimb de idei și opinii, împărtășirea experienței acumulate, prezentarea rezultatelor cercetărilor în mai multe domenii ale științelor economice și sociale. 


Dna O. Gagauz a accentuat că cercetarea și educația sunt locomotive ale dezvoltării socioeconomice sustenabile și în acest context avem cu ce să ne mândrim. INCE, pe parcursul activității sale, a fost și este un partener al Guvernului, care a oferit studii complexe privind diferite aspecte ale dinamicii economice, sociale și demografice a Republicii Moldova. La ora actuală obiectivul privind intensificarea cercetărilor economice și sociale este unul tot mai imperativ. Schimbările survenite în relațiile economice internaționale, progresul tehnologic accelerat, competiția tot mai acerbă, dar și șocurile provocate de diverși factori necesită identificarea unor soluții novatoare pentru asigurarea creșterii economice și bunăstării populației. Noile provocări externe pentru Republica Moldova, în contextul conflictului armat din țara vecină și al crizei energetice, prezintă riscuri și amenințări, care necesită acțiuni specifice pentru a le identifica și a le atenua. Totodată, integrarea țării noastre în spațiul european deschide noi oportunități pentru domeniul de cercetare. Republica Moldova a obținut drepturi de participare la Programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa similare cu cele ale statelor membre ale UE. Acest fapt permite comunității științifice din Republica Moldova să participe ca partener egal la toate concursurile anunțate în cadrul Programului. Avem certitudinea că în viitorul apropiat ne vom bucura de rezultate remarcabile facilitate de aceste oportunități, iar actualul forum științific va contribui la formarea de noi relații academice, grupuri de cercetare cu interese comune și proiecte noi.


Cu un cuvânt de salut a venit dl Alexandru STRATAN, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, doctor habilitat, profesor, rector ASEM, președinte al comitetului științific și organizatoric al Conferinței. Dl A. Stratan a menționat că Republica Moldova continuă să se confrunte cu multiple probleme socioeconomice și rolul științei este de a veni cu propuneri concrete de stimulare a dezvoltării economice.


Din partea Academiei de Științe a Moldovei cu un cuvânt de salut a venit dna Liliana Condraticova, dr. habilitat, profesor, secretar general al ASM. În discursul său dna L. Condraticova  a  subliniat importanța cercetărilor economice și sociale pentru societate, precum și a schimbului de experiență între cercetătorii experimentați și cei mai tineri. Rezultatele cercetărilor realizate în cadrul INCE și publicate în diferite ediții științifice au o deosebită valoare din punct de vedere practic, servind pentru bunăstare și pace.


Participanții la lucrările Conferinței au fost salutați de Dl George Teșeleanu, membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România. Dumnealui a menționat că știința, cercetătorii, ani la rând, din  generație în generație sunt îndrumați să-și orienteze eforturile pentru o mai bună înțelegere, abordare și explicare a lucrurilor, fenomenelor din ce în ce mai complexe, cu care se confruntă societatea, statul, instituțiile și unitățile economice. Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică sunt generatoare ale progresului social, care reprezintă inima economiei bazate pe cunoașterea factorului-cheie al dezvoltării într-un ritm accelerat.


Cu un cuvânt de salut în fața participanților la Conferință a venit Dl Victor Juc, dr. habilitat, profesor, Director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, președintele Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare. Dumnealui a subliniat că politicile de stat trebuie fundamentate științific. Este foarte îmbucurător  faptul că Republica Moldova a primit statut de țară candidat  pentru aderarea la UE, însă dacă politicile implementate nu se vor  baza pe rezultatele științifice, va fi dificil de a obține obiectivul pe care și l-a asumat.

 

În cadrul ședinței plenare au fost prezentate trei rapoarte, conform programului anunțat.


Ședința plenară poate fi vizualizată pe https://www.youtube.com/watch?v=KsdZLngH6FA..._channel=IDSITV

  

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022


 Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022


Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022