Pagina principală » Noutăți și evenimente » Seminare si conferințe » Seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova”

Seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova”
Vizualizări: 1068 / Publicat: 11-11-2022, 12:43 /
Seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova”


La data de 9 noiembrie 2022 în incinta Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor din Moldova a fost organizat seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova” de către Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor din Moldova în colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice.


La acest eveniment au fost prezentate unele rezultate științifice obținute în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (Director de proiect – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.)


Rezultatele științifice obținute au fost prezentate și discutate în cadrul seminarului în patru comunicări:

”Voucherul cultural – instrument nou de suport al copiilor și tinerilor” (Mihail Ciobanu, doctorand, cercetător științific)

”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova” (Anatolii  Rojco, doctor, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator; Ecaterina  Heghea, doctorandă, cercetător științific)

”Persoanele cu dizabilități din Republica Moldova: probleme, analize, soluții” (Gutium Mircea, doctorand, cercetător științific)

”Egalitatea de gen pe piața forței de muncă în Republica Moldova: noi tendințe și perspective” (Colesnicova Tatiana, doctor, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator, șef secție Cercetări sociale și nivelul de trai)


La seminar au asistat circa 50 de persoane: personal didactic și studenți din cadrul Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor și din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova.


Aducem alese mulțumiri administrației Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor (CEAA) și, în special, Dnei dr. Dandara Liliana - Director CEAA și Dnei Prodan Djulieta - Director Adjunct al CEAA, pentru colaborarea fructuoasă în organizarea și desfășurarea acestui eveniment.

 

Agenda evenimentului poate fi accesată aici.

 

Seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova”