Pagina principală » Noutăți și evenimente » Seminare si conferințe » Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea
Vizualizări: 815 / Publicat: 13-10-2023, 11:27 /

La 12-13 octombrie 2023, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Studii Economice din Moldova și-au desfășurat lucrările conferinței științifico-practice internaționale ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea.

În anul acesta, circa 150 de cercetători s-au înregistrat pentru a participa la conferință, reprezentând țări precum Republica Moldova, Germania, Italia, România, Ucraina, Polonia, Belarus, Turcia, Macedonia și Azerbaidjan.

Unul dintre scopurile conferinței a fost facilitarea colaborării între cercetători din diverse țări și regiuni, încurajând cooperarea în cercetare și dezvoltarea de proiecte internaționale comune. La conferință au participat cercetătorii din instituțiile partenere ale INCE: Institutul de Economie Mondială al Academiei Române, Institutul de Economie Națională al Academiei Române, Institutul de Economie Agricolă al Academiei Române, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, Institutul pentru Economie și Prognoză al Academiei Naționale de Științe din Ucraina, Institutul Leibniz de Dezvoltare Agricolă în Economii de Tranziție (IAMO) din Germania, Universitatea din Sannio Benevento din Italia, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală din București.

Lucrările conferinței au fost deschise de doamna dr. hab., prof. univ. Olga Gagauz, director al Institutului Național de Cercetări Economice, membru desemnat al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, care a apreciat înalt nivelul de participare a cercetătorilor înscriși la manifestarea științifică, strânsa colaborare stabilită de INCE cu instituții similare de cercetare din spațiul european, prezența colegilor în format fizic și în spațiul online.

Un mesaj de salut participanților la conferință a adresat mem. cor. al AȘM, Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ., Rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, care a evidențiat importanța creșterii economice și a globalizării ca subiecte de mare relevanță pentru dezbaterile publice, oportunități pentru creare de parteneriate noi prin participare la conferință, pentru schimbul de experiență în cercetare, prezentarea rezultatelor științifice noi.

Cu un mesaj de salut a venit dna dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general interimar al AȘM, care a subliniat conlucrarea fructuoasă între INCE și Academia de Științe a Moldovei, prezența INCE la expoziții tematice, Noaptea Cercetătorilor Europeni, susținerea de prelegeri publice etc.

Conform programului, în cadrul sesiunii plenare au fost prezentate șase rapoarte de către savanții de peste hotare și din Republica Moldova. Profesorul Simona Moagăr Poladian, directorul Institututlui de Economie Mondială al Academiei Române și Profesorul Anders Paalzow de la Școala Economică din Stokholm (Riga, Latvia) au pus în dezbatere probleme ce țin de reconfigurarea ordinii mondiale după cei doi ani de pandemie și un an de război, noile tendințe cum ar fi deglobalizarea, care ar marca o retragere din procesul de integrare economică la nivel mondial, tensiunile geopolitice etc. Profesorul Rodica Perciun de la INCE a prezentat un raport cu privire la promovarea, în Republica Moldova, a conceptului de economie circulară, percepțiile administrației publice locale privind implementarea conceptului dat. Au fost puse în dezbatere și unele aspecte ce țin de dinamica demografică, inclusiv utilizarea Conturilor naționale de transfer pentru estimarea redistribuirii intergeneraționale (Olga Gagauz, dr. habilitat), experiența Țărilor Baltice în domeniul migrației de reîntoarcere (Kata Fredheim, Școala Economică din Stokholm, Riga, Latvia), diferențieri regionale ale mortalității din Republica Moldova (Olga Penina, dr. în medicină, Universitatea de Stat de medicină și Farmacie ”N. Testemițanu”).

Lucrările conferinței au continuat în cadrul a cinci secțiuni tematice:

  • Ecosistem antreprenorial, competitivitate și reziliența economică
  • Economia rurală şi creşterea rezilienței sectorului alimentar
  • Economie circulară, digitalizare și finanțe
  • Protecția socială a populației în contextul provocărilor actuale
  • Migrația și schimbări demografice: provocări și politici publice
Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea