Pagina principală » Noutăți și evenimente » Seminare si conferințe » Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS

Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS
Vizualizări: 10329 / Publicat: 24-12-2012, 21:03 /

La data de 20 decembrie, anul curent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2012, informaţia din cadrul audierilor la comisia de experţi a IEFS, avizele experţilor în domeniu şi prezentarea expusă de directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Dl Stratan Alexandru, dr. hab.


În cadrul şedinţei au fost evidenţiate principalele rezultate obţinute în anul 2012:

  1. A fost elaborat Indicatorului integral teritorial de securitate demografică (IITSD) şi metodologia de calculare a IITSD. IITSD permite estimarea securitaţii demografice pe fiecare raion, municiipiile Chişinău şi Balţi, UTA Gagauzia. A fost elaborat Pasaportul indicatorilor demo-socio-economici pe fiecare UAT.
  2. Au fost elaborate recomandări privind perfecţionarea politicii de stat de susţinere a IMM-urilor, utilizate la elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012.
  3. Au fost calculați indicatorii de sărăcie relativă şi subiectivă şi efectuată evaluarea  profilurilor de sărăcie.  Au fost elaborate recomandări privind utilizarea în Republica Moldova a abordărilor metodologice de evaluare a sărăciei, utilizate în ţările UE.
  4. A fost realizat  studiul  “Reexporturile în Republica Moldova” care a elucidat aspectele contradictorii ce se referă la reexporturile din Republica Moldova. Recomandările au fost aplicate la modificarea ordinului nr. 346 din 24.12.2009 al Serviciului Vamal al Republicii Moldova referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale (ordinul nr. 140 din 10.04.2012).
  5. Elaborarea tarifelor de costuri în agricultura (în total 3080)  şi 18 normative veniturilor nete. Tarifele sunt diferenţiate pe formele de gospodărire, inclusiv: (i) gospodării corporative mari (mai mult de 25 ha); (ii) gospodării agricole cu dimensiuni mijlocii (3-25 ha); (iii) gospodării ţărăneşti de fermier cu dimensiuni mici (până la 3 ha); (iv) gospodării casnice auxiliare. 
  6. Elaborarea şi prezentarea prognozei de dezvoltare economică pentru anii 2012-2015, în baza modelului econometric ajustat la condiţiile Republicii Moldova.
  7. A fost efectuată analiza dinamicii indicatorilor de stabilitate financiară (indicatorii de performanţă, eficienţă şi prudenţă) a sectorului bancar, pieţei capitalului şi a finanţelor publice (în baza standardelor Basel II, IOSCO şi a criteriilor de convergenţă) precum şi evaluată dinamica echilibrului extern prin prisma securităţii financiare a statului.
  8. Elaborarea a 8 modele, care permit îmbunătăţiri marginale a preciziei prognozei inflației. 

 

Rezultatele cercetătorilor din 2012 au fost expuse în 245 publicaţii, inclusiv 8 monografii, 1 ghid practic, 1 capitol în monografie editată pste hotare, 15 articole în reviste editate în străinătate, 49 de articole în culegeri editate în străinătate, 42 articole în revite naţionale.


În baza audierii publice la consiliul ştiinţific, a informaţiei prezentate de directorul institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, dl Stratan Alexandru, dr. hab. şi avizul experţilor consiliul ştiinţific a fost aprobată activitatea ştiinţifică, inovaţională, organizatorică şi financiară a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în anul 2012.