Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan
Vizualizări: 1224 / Publicat: 5-05-2022, 09:15 /

Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan

Cercetătorii științifici de la INCE au participat pe 4 mai 2022, în cadrul Conferinței Internaționale științifico-practice dedicate aniversării a 99 de ani de la nașterea liderului național Heydar Aliyev “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan, Baku, Business University.

În cadrul conferinței au fost puse în discuție următoarele rapoarte:

-        Challenges and Incentives for the Growth of the Competitiveness of the Moldovan Economy – raportori Stratan Alexandru, Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Gutium Tatiana, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

-        Diagnosis of the Banking Sector in the Republic of Moldova During the COVID-19 Pandemic Period - raportori Viorica Popa, Nicolae Popa, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

-        Experience of Republic of Moldova in Supporting Children Refugees Through Social and Economic Measures – raportor Ciobanu Mihail, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan

Conferința științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”
Vizualizări: 1405 / Publicat: 28-02-2022, 18:38 /
Institutul Oikos - Centrul de Cercetare din Bijeljina, Bosnia și Herțegovina și Facultatea de Business
și Turism din Budva, Muntenegru, impreuna cu Universitatea Națională din Ucraina de Vest,
Ternopil, Ucraina, Universitatea de Inovare Economică din Lublin (WSEI) Polonia și Institutul
Național de Cercetari Economice (Republica Moldova) organizează pe data de 27 mai 2022
conferinta științifică jubiliara cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare
în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”.

subject-international-technology-cooperation-trade-and-innovation-in-supply-chain-after-the-covid-
19-pandemic/
Conferința științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”

Institutul Oikos - Centrul de Cercetare din Bijeljina, Bosnia și Herțegovina și Facultatea de Business și Turism din Budva, Muntenegru, împreună cu Universitatea Națională din Ucraina de Vest, Ternopil, Ucraina, Universitatea de Inovare Economică din Lublin (WSEI) Polonia și Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova) organizează pe data de 27 mai 2022 conferinta științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”.


Pentru mai multe detalii accesați: http://oikosinstitut.org/x-jubilee-scienti...id-19-pandemic/

invitation-2022.-1.pdf [563.71 Kb] (copieri: 436)

oikos-rollup-rollup-gotov.pdf [6.92 Mb] (copieri: 336)

 

Link-ul pentru înregistrare:  https://conference.oikosinstitut.org/


CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ “CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR”
Vizualizări: 1427 / Publicat: 22-02-2022, 09:45 /

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ “CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR” organizată de Institutul Național de Cercetări Economice în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România, se va desfășura pe  8 aprilie 2022.

 

Programul științific al conferinței va cuprinde următoarele secțiuni:

 

I. Secţiune Specială: Strategii și politici de dezvoltare regională – Specializarea inteligentă  - în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Cristina GĂNESCU, [email protected] 

II. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Mihaela SAVU, [email protected]

III. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiar

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Corina DUCU, [email protected]

IV. Rolul și funcţiile finanţelor publice şi private

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Niculina STĂNESCU, [email protected]

V. Sustenabilitate și inovare pentru performanţă economică

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Andreea GANGONE, [email protected]

 

Persoană de contact: Dr. Corina Gribincea, cercetător științific coordonator, INCE [email protected]

Dr.Viorica Popa, cercetător științific coordonator, INCE [email protected]

 

Pentru mai multe detalii consultați documentul atașat: info.docx [15.48 Kb] (copieri: 454)Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021
Vizualizări: 1536 / Publicat: 26-11-2021, 08:25 /

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

 

La data de 25 noiembrie 2021 Directorul Institutului Național de Cercetări Economice dl. STRATAN Alexandru, mem.cor.al AȘM, dr.hab., prof., a participat la lucrările Ediției a 13-a a Conferinței Internaționale ICMEA 2021 “International Conference on Management, Economics and Accounting” (Alba Iulia, Transilvania, Romania), organizată de Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia și Institutul de Studii Financiare.

 

În cadrul ședinței plenare a conferinței dl. prof.Alexandru STRATAN a prezentat raportul „Assessment of the Entrepreneurial Ecosystem in the Republic of Moldova: Opinion of Entrepreneurs” („Evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova: opinia antreprenorilor”, coautori: VINOGRADOVA N., dr.,conf.cercet. și NOVAC A., dr.,conf.cercet.), în care au fost reflectate unele rezultate, obținute în cadrul proiectului 20.80009.0807.38 „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” (Program de Stat).


Invitation
Vizualizări: 1861 / Publicat: 13-05-2021, 08:53 /

 

 

 

NATIONAL INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH

STATE UNIVERSITY OF MOLDOVA

 

 

 

 

STATE UNIVERSITY „ALECU RUSSO” FROM BĂLȚI

TRADE CO-OPERATIVE

UNIVERSITY OF MOLDOVA

STATE UNIVERSITY “BOGDAN PETRICEICU HASDEU” FROM CAHUL


INVITATION

The year 2021 is marked by the 60th anniversary of the establishment of the Academy of Sciences of Moldova and by 75 years from the foundation of the first science institutes of academic type. Joining the events organized with this occasion, the National Institute for Economic Research in partnership with the State University of Moldova, the State University Aleco Russo from Balti, the Trade Co-operative University of Moldova and the State University Bogdan Petriceicu Hasdeu from Cahul opens the International Doctoral Scientific Symposium “MODERN TENDENCIES OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT: VISIONS OF YOUNG SCIENTISTS”.

Invitation RO: [attachment=1225]
Invitation RUS: [attachment=1226]


Conferinţa ştiinţifică internaţională “Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”
Vizualizări: 1726 / Publicat: 31-03-2021, 10:27 /

Conferinţa ştiinţifică internaţională “Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”, organizată de Institutul Național de Cercetări Economice în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România, se va desfășura pe 16 aprilie 2021.

Programul științific al conferinței va cuprinde următoarele secțiuni:

 

I. Secțiune Specială: Strategii și politici de dezvoltare regională – Specializarea inteligentă  - în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630

            Persoană de contact: Conf. univ. dr. Cristina GĂNESCU, [email protected]

II. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Mihaela SAVU, [email protected]

III. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiar

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Corina DUCU, [email protected]

IV. Rolul și funcţiile finanţelor publice şi private

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Niculina STĂNESCU, [email protected]

V. Sustenabilitate și inovare pentru performanţă economică

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Andreea GANGONE, [email protected]

 

Persoană de contact: Dr. Corina Gribincea, cercetător științific coordinator, INCE [email protected]

Pentru mai multe detalii consultati documentul atasat prezentarea-conferintei_afisc-2021.doc [178 Kb] (copieri: 693)


 


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2019)
Vizualizări: 3984 / Publicat: 27-01-2020, 08:33 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul: met_35_ro_-machetat_site.pdf [3.42 Mb] (copieri: 1078)

REZUMATUL EDIȚIEI

Producţia

Produsul intern brut în perioada ianuarie – septembrie 2019, a atins în valori nominale 155212mil. MDL în prețuri curente de piață, astfel comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 aceasta a înregistrat o creștere cu 4,8% în termeni reali. Creșterea dată se datorează în mare parte comerțului cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), construcțiilor (+1,7%), Industriei extractive și industriei prelucrătoare; producției și furnizării de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuției apei; salubrității, gestionării deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), Informații și comunicații (+0,4%) și Agriculturii, silviculturii și pescuitului (+0,3%).


Conferința Internațională a IMM-urilor cu genericul “Moldova Verde”, 28 noiembrie 2019
Vizualizări: 3952 / Publicat: 3-12-2019, 10:53 /


La 28 Noiembrie 2019 a avut loc cea de-a XII-a Ediție a Conferinței Internaționale a IMM-urilor cu genericul “Moldova Verde”, organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Obiectivul evenimentului a fost alinierea mediului de afaceri la principiile unei economii verzi - prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabila, cu utilizarea sustenabila a resurselor rezervate generațiilor viitoare. De asemenea, în cadrul conferinței au fost anunțați câștigătorii a două Concursuri Naționale dedicate mediului de afaceri: Concursul Național „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii sub patronajul Guvernului și Concursul Național „IMM - Model Sustenabil de Responsabilitate Socială”, organizat de ODIMM.

Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) a fost unul din parteneri în organizarea conferinței. Directorul INCE, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Alexandru STRATAN a fost moderator al Panelului 1 - ECONOMIA CIRCULARĂ, în cadrul căruia la discuții au participat Iuliana DRAGALIN (Secretar de Stat, Ministerul Economiei si Infrastructurii), Alex LESHCHYNSKYY (Consultant, Oficiul Regional UNEP pentru Europa), Tatiana CHERNYAVSKAYA (Coordonator Proiecte Internaționale, Unitatea Eficiența Resurselor Industriale, UNIDO), Dumitru VASILESCU (Specialist politici UNDP), Thomas FÖRCH (Manager de proiect „Consilierea Guvernului Republicii Moldovei în politici economice”).

 


Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”
Vizualizări: 4995 / Publicat: 11-10-2019, 15:49 /

 

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico - Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”

În perioada 10 - 11 octombrie 2019, Institutul Național de Cercetări Economice a organizat cea de-a XIV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”. La conferință au participat reprezentanți ai mediului academic, societății civile și mediului de afaceri din 8 țări, inclusiv România, Ucraina, Belarus, Polonia, Italia, SUA și Republica Moldova.

 

 


Conferința de încheiere a proiectului internațional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”
Vizualizări: 5283 / Publicat: 15-12-2018, 08:21 /

 

Conferința de încheiere a proiectului internațional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”

La data de 14 decembrie 2018, Institutul Naţional de Cercetări Economice în colaborare cu Inspiro Consulting a organizat conferința de încheiere a  proiectului internaţional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”, finanţat de Fondul Visegrad şi implementat de Institutul Naţional de Cercetări Economice. La manifestație au participat peste 30 de persoane, reprezentanți ai partenerilor din țările Viasegrad, Macedonia, reprezentanți ai APL din Călărași și cercetători științifici din cadrul INCE.