Masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”
Vizualizări: 1136 / Publicat: 14-05-2022, 06:25 /
Masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”

 

Pe 13 mai 2022, Centrul de Cercetări Demografice al INCE a desfășurat masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei (15 mai).

La Masa Rotundă au participat reprezentanți ai Guvernului, dna Aliona Crețu, Șef Serviciu politici demografice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Biroului Național de Statistică, colegi din cadrul mediului universitar și academic.

Au fost puse în discuție problemele stringente cu care se confruntă familiile cu copii din Republica Moldova în condițiile crizelor din ultimii doi ani, inclusiv a crizei umanitare prezente și a incertitudinilor socioeconomice, persistența inegalităților sociale, amplificarea nivelului de sărăcie a gospodăriilor cu copii ș.a., toate având riscul de a intensifica consecințele de lungă durată asupra familiei și a capitalului uman. În baza datelor statistice și empirice de ultimă oră a fost prezentată radiografia socială a transformărilor prin care trece familia, comportamentul matrimonial și reproductiv al populației.

Totodată, au fost trasate recomandări de prevenire / atenuare a vulnerabilității familiilor, în special a celor cu copii, și accentuată necesitatea abordării multidimensionale în redresarea politicilor: susținerea bunăstării, sănătății și securității familiilor; promovarea activă a reformelor în domeniile-cheie de îngrijire și educare a copiilor; reducerea vulnerabilității familiilor cu copii mici și venituri mici prin introducerea unui program de asigurare alimentară; dezvoltarea rețelei naționale multidisciplinare de suport a familiilor; sporirea accesului la servicii de consiliere individuală, familială, psihologică; ș.a.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (anii 2020-2023).


AVIZ!
Vizualizări: 1056 / Publicat: 11-05-2022, 06:10 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței Consiliului ştiinţific specializat DH 521.03-22-2 A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

 EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI SECTORULUI AGRICOL ÎN CONDIȚIILE INDUSTRIEI 4.0

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate 

 

competitor la titlul științific – dr. conf. AMARFII-RAILEAN NELLI 

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. cercet. PERCIUN RODICA

 

Ședinţa va avea loc pe data de 25 mai 2022, ora 13:00

Ședința va avea loc cu prezența fizică cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line Platforma ZOOM https://us06web.zoom.us/j/82877939133?pwd=Q...nh0Y09iWi81dz09

Conferința: 828 7793 9133
Codul de acces: 4321


Susținerea prelegerii publice privind provocările economice și demografice în dezvoltarea Republicii Moldova
Vizualizări: 966 / Publicat: 5-05-2022, 12:50 /
La Academia de Științe a Moldovei, vineri, 6 mai, la ora 14:00, va avea loc prelegerea publică „Provocări economice și demografice în dezvoltarea Republicii Moldova”, susținută de membrul corespondent Alexandru STRATAN, rector ASEM și doctor habilitat, conferențiar Olga GAGAUZ, vicedirector pentru activitate științifică cu atribuții de director al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE).
Evenimentul va avea loc în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei și se va desfășura în format mixt, cu posibilitatea participării online pe platforma ZOOM.
Link de conectare:
Meeting ID: 817 8099 6913
Passcode: 060522
La prelegere sunt invitați membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM, directori de institute, rectori, reprezentanți ai ministerelor și agențiilor, cercetătorii științifici, experți din domeniul vizat.
Evenimentul va fi transmis live-stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și poate fi accesat la https://youtu.be/y52dpchsvaE 

Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan
Vizualizări: 1118 / Publicat: 5-05-2022, 09:15 /

Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan

Cercetătorii științifici de la INCE au participat pe 4 mai 2022, în cadrul Conferinței Internaționale științifico-practice dedicate aniversării a 99 de ani de la nașterea liderului național Heydar Aliyev “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan, Baku, Business University.

În cadrul conferinței au fost puse în discuție următoarele rapoarte:

-        Challenges and Incentives for the Growth of the Competitiveness of the Moldovan Economy – raportori Stratan Alexandru, Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Gutium Tatiana, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

-        Diagnosis of the Banking Sector in the Republic of Moldova During the COVID-19 Pandemic Period - raportori Viorica Popa, Nicolae Popa, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

-        Experience of Republic of Moldova in Supporting Children Refugees Through Social and Economic Measures – raportor Ciobanu Mihail, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova.

Conferința Internațională științifico-practică “Quality Assurance as the Main Factor of Competitive Economic Development”, Azerbaijan

Invitație la masa rotundă „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”
Vizualizări: 1033 / Publicat: 4-05-2022, 13:52 /

La data de 13 mai 2022, orele 13:00, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Vă invită la Masa rotundă „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei.

În cadrul mesei rotunde se vor pune în discuție unele probleme stringente cu care se confruntă familiile din Republica Moldova în condițiile crizei umanitare și incertitudinilor socioeconomice, precum și măsuri de politici necesare de prevenire / atenuare a vulnerabilităților familiilor, în special a celor cu copii.

Masa rotundă este organizată  în cadrul proiectului din programul de stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

 

Evenimentul se va desfășura în format mixt:

Local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (cab. 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)  

Acces la eveniment Online:  platforma ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/81720472572?pwd=U...i9FdlpyWnVwdz09

Meeting ID: 817 2047 2572

Passcode: 340524


Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!


Vizita delegației Institutului de Economie Mondială al Academiei Române la Institutul Național de Cercetări Economice
Vizualizări: 1249 / Publicat: 26-04-2022, 12:07 /

În perioada 18 - 22 aprilie, a.c., delegația Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, reprezentată de dr. habil. Mihai NIȚOI și dr. Dorina CLICHICI au vizitat  Institutul Național de Cercetări Economice din Republica Moldova, pentru efectuarea stagiului de cercetare în cadrul proiectului, susținut de grantul acordat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din România, CNCS - UEFISCDI, cu numărul PN-III-PI 1.1-TE-2019-0415. 

 

Vizita delegației Institutului de Economie Mondială al Academiei Române la Institutul Național de Cercetări Economice

 


Studiul prezentat în cadrul vizitei poate fi descărcat aici: bunastarea_financiara_si_alfabetizarea_financiara_in_romania.pdf [1 Mb] (copieri: 337)


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr.44)
Vizualizări: 1255 / Publicat: 19-04-2022, 08:56 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr.44)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr.44)

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr. 44). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_44.pdf [3.37 Mb] (copieri: 311)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut al Republicii Moldova, conform datelor operative pentru anul 2021, a constituit 241 870,5 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o creștere în termeni reali cu 13,9% față de anul 2020. Tendința de creștere a valorilor produsului intern brut a fost păstrată pe toate cele patru trimestre ale anului 2021.

Producția industrială în anul 2021 a înregistrat o creștere cu 12,1% față de anul 2020, care la rândul său, comparativ cu 2019 a avut o diminuare cu 5,5%. Rezultatul dat se datorează industriei extractive care a înregistrat o creștere cu 11,9%, industriei prelucrătoare ce avut o creștere cu  11,4%  și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu o majorare de 16,1% f.p.s.a.p.


Lansarea unui nou număr al publicaţiei Tendinţe în Economia Moldovei
Vizualizări: 1052 / Publicat: 14-04-2022, 08:35 /

La data de 19 aprilie 2022, ora 10:00, în Sala de Conferinţe a Institutului Naţional de Cercetări Economice (mun. Chișinău, str. Ion Creangă 45, of. 303), va avea loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”.

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din anul 2021;

-       Prognozele privind evoluția economiei naționale pentru anul 2022.

La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.


Costul normat al operaţiunilor tehnologice mecanizate (2022)
Vizualizări: 1380 / Publicat: 14-04-2022, 08:15 /

Au fost elaborate tarifele noi (actualizate) de costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate pentru anul 2022. 

Documentul poate fi descărcat aici: tarife-lucrari-mecanizate-2022.pdf [3.72 Mb] (copieri: 618)


Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediţia a XV-a, 15-16 Octombrie 2021
Vizualizări: 1354 / Publicat: 9-03-2022, 11:36 /

Denumirea: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediţia a XV-a, 15-16 Octombrie 2021 
Anul: 2022

Download:

 

Volumul I: conferinta-vol-i-versiunea-electronic..pdf [9.95 Mb] (copieri: 3201)
Volumul II: materiale-conferinc-vol-ii-versiunea-electronic.pdf [8.29 Mb] (copieri: 2692)