Recomandări metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice
Vizualizări: 1132 / Publicat: 14-02-2019, 07:40 /
Recomandări metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice: recomandri-metodologice-privind-referatul-si-proiectul-de-cercetare.pdf [349.12 Kb] (copieri: 1119)


Planul de activitatea al școlii doctorale pentru anul 2019
Vizualizări: 1270 / Publicat: 14-02-2019, 07:32 /
Planul de activitate al Școlii Doctorale pentru anul 2019: planul-de-activitate-a-sd-2019.pdf [356.51 Kb] (copieri: 497)

A fost editat nr. 2/2018 al revistei “Economie şi Sociologie”
Vizualizări: 1418 / Publicat: 6-02-2019, 19:44 /
a
AVIZ
Stimaţi colegi!
A fost editat nr. 2/2018 al revistei
Economie şi Sociologie
 

Revista poate fi găsită pe site INCE la adresa
şi la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE.Cu alte întrebări,adresaţi-Vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu alte întrebări, adresaţi-vă
la Complexul Editorial al INCE.
Cu respect,
Redactorul-Şef al
Complexului Editorial,
Iulita Bîrcă

Adresa redacţiei: Complexul Editorial, INCE, MD-2064,
or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45. tel.: 022-50-11-30, fax: 022-74-37-94
web: www.ince.md/complexul-editorial/; e-mail: bircaiulita@mail.ru


Demararea proiectului internațional "The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”
Vizualizări: 1555 / Publicat: 6-02-2019, 10:30 /

 

Demararea proiectului internațional "The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”

În perioada 5 – 6 februarie 2019, în orașul Pila (Polonia) are loc seminarul internațional dedicat lansării proiectului internațional “Rolul fermelor mici în dezvoltarea durabilă a sectorului alimentar în țările din Europa Centrală și de Est” / „The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”, finanțat de Agenția Națională pentru Schimb Academic din Polonia și implementat de un șir de instituții de cercetare din Europa Centrală și de Est: Universitatea de Științe Aplicative Stanisław Staszic din Piła (Polonia), Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova), Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Romania), Universitatea Aleksandras Stulginskis (Lituania) și Universitatea Megatrend (Serbia).

 

Scopul proiectului este de a identifica o piață regională și supraregională, precum și condițiile instituționale și politice care să formeze durabilitatea fermelor de familie. În ceea ce privește activitățile individuale, scopul este de a măsura nivelul actual al durabilității agricole în țările vizate de studiu, comparativ cu UE, de a elabora "Indicele echilibrului corect", de a determina impactul variabilelor individuale care determină nivelul durabilității și apoi de a formula premisele teoretice și aplicative în domeniul organizării piețelor, integrarea acestora și politicile de sprijin agricol.


CE VENITURI POT ASIGURA UN TRAI DECENT ÎN REPUBLICA MOLDOVA? (METODOLOGIA ȘI ESTIMAREA COSTULUI VIEȚII)
Vizualizări: 1475 / Publicat: 1-02-2019, 11:48 /

Costul vieții este cel mai important indicator care caracterizează nivelul și condițiile de trai ale oamenilor. Acest indicator este utilizat nu doar pentru a evalua starea anumitor grupuri socio-demografice ale populației, dar și pentru a justifica mărimea salariilor, pensiilor, îndemnizaţiilor și altor plăţi sociale. În Republica Moldova, cercetările pe această temă n-au avut o dezvoltare cuvenită și se efectuează „din când în când”. În special, în mass-media a fost diseminată pe larg informația cu privire la rezultatele studiului efectuat de către experții străini ai companiei Fridrich-Elbert-Stiftung Moldova în colaborare cu Clean Clothes Campaign și Platforma. Conform acestor rezultate, „pentru a asigura un trai decent pentru un adult ce întreţine doi copii, este necesar de a dispune de un venit de 12 mii lei” [1]. Totodată, este asigurat consumul de produse alimentare, al căror aport caloric zilnic este de 3 mii kcal. Cu toate acestea, din materialele publicate nu este clar după care metodologie s-au efectuat aceste calcule și în ce măsură reflectă realitățile vieții de zi cu zi din Republica Moldova.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: ce-venituri-pot-asigura-un-trai-decent-n-republica-moldova.pdf [129.75 Kb] (copieri: 388)


AVIZ!
Vizualizări: 1199 / Publicat: 30-01-2019, 11:39 /

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat Sirețeanu (Vragaleva)Veronica

Conducător / consultant ştiinţific Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 521.03-26  Institutul Naţional de Cercetări Economice 

Tema tezei PERFECȚIONAREA ADMINISTRĂRII FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

Specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate

Data 15.02.2019

Ora 14-00

Local Institutul Naţional de Cercetări Economice, str. I.Creangă, 45, bir.209

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, pe site-ul INCE (www.ince.md) și site-ul ANACEC (www.cnaa.md)

 


Teza de doctor și autoreferat ale Dnei Veronica Sirețeanu
Vizualizări: 1603 / Publicat: 24-01-2019, 11:39 /

Autoreferat: autoreferat-teza-doctor-veronica-sireteanu-vragaleva-cu-semnaturi.pdf [1.38 Mb] (copieri: 1310)
Teza de doctor: teza-de-doctorat-veronica-sireteanu.pdf [3.86 Mb] (copieri: 4295)O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2018)
Vizualizări: 1514 / Publicat: 21-01-2019, 12:16 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_31_ro_site.pdf [4.5 Mb] (copieri: 470)

 

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

În perioada ianuarie-septembrie a anului 2018, produsul intern brut a constituit în valori nominale 139145 mil. MDL în prețuri curente de piață, astfel înregistrând o creștere în termeni reali cu 4,0% față de aceeași perioadă a anului 2017. Activitățile principale ce au favorizat la sporirea PIB-ului în perioada respectivă sunt comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), construcțiile (+1,2%), industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,8%).

 


Susţinerea tezei de doctor în economie „Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova”
Vizualizări: 1190 / Publicat: 13-01-2019, 09:24 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: Garbuz Veronica

Conducător ştiinţific: Rojco Anatolii, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 521.03-25 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE INTEGRARE A TINERILOR SPECIALIȘTI CU STUDII SUPERIOARE PE PIAȚA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA

 Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

data: 23 ianuarie  2019

Ora: 15:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 209

 

 


Teza de doctor și autoreferat al Dnei Garbuz Veronica
Vizualizări: 1658 / Publicat: 21-12-2018, 10:44 /
Autoreferat: autoreferat-garbuz-veronica.pdf [752.68 Kb] (copieri: 1155)
Teza de doctor: teza-garbuz-veronica.pdf [7.52 Mb] (copieri: 1525)