A avut loc ședința cu directorii organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării cu participarea Dnei Ministru Monica Babuc
Vizualizări: 985 / Publicat: 13-04-2018, 08:34 /

 

 

La data de 12 aprilie, 2018, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice, dl Alexandru Stratan, membru corespondent al AŞM, dr. hab., prof. univ., a participat la ședința de lucru  împreună cu directorii organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) exercită funcția de fondator  cu Dna Ministrul Monica Babuc. Evenimentul a avut drept scop asigurarea continuității procesului de  implementare a reformei sectorului cercetării și inovării din Republica Moldova. 

În alocuțiunea sa, ministrul Monica Babuc a reiterat angajamentul de a moderniza și de a face mai atractiv domeniile cercetării și inovării, atât pentru tinerii cercetători, cât și pentru sectorul privat al economiei. „Suntem la o etapă extrem de importantă când aceste domenii trebuie reformate corect, transparent, ca ulterior să dea rezultate bune și necesare statului. Acest lucru se poate realiza doar prin niște politici naționale bine puse la punct, printr-o finanțare eficientă și justificată și o evaluare constantă a calității cercetării”, a menționat oficialul. Totodată, ministrul Monica Babuc a încurajat institutele să aplice la concursuri de proiecte naționale și internaționale, prin organizarea unor clustere între cercetătorii consacrați din aceleași domenii sau domenii apropiate, cu implicarea tinerilor cercetători și a reprezentanților sectorului privat.

În anul 2018 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își propune realizarea următoarelor obiective în domeniul cercetării și inovării: elaborarea Programului Național pentru Cercetare și Dezvoltare pentru următorii 4 ani, încheierea procesului de semnare a contractelor de finanțare  instituțională a cercetării, definitivarea Statutelor și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului la funcția de director al instituțiilor, inventarierea bunurilor aflate în gestiunea acestora.

 Menționăm că la 16 ianuarie 2018 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 50 ,,Cu privire la activitatea unor organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării”, prin care Ministerului Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator a următoarelor instituții:   Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan” (Institut),  Grădina Botanică (Institut), Institutul de Cercetări Juridice şi Politice,  Institutul de Chimie, Institutul de Ecologie şi Geografie,  Institutul de Energetică, Institutul de Filologie, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,  Institutul de Geologie şi Seismologie,  Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, Institutul de Istorie,  Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Zoologie,  Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul Patrimoniului Cultural,  Întreprinderea de Stat „Institutul de  Dezvoltare a Societății Informaționale”, aflate anterior în subordinea Academiei de Științe a Moldovei.

 

 


Savantul Fiodor BAJURA - ajuns la frumoasa vârstă de 70 de ani
Vizualizări: 1005 / Publicat: 12-04-2018, 05:49 /

 

 

Savantul Fiodor BAJURA - ajuns la frumoasa vârstă de 70 de ani

 

 

Domnul Fiodor Bajura, doctor habilitat în economie, profesor cercetător, consultant ştiinţific în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice este un savant recunoscut în plan naţional şi cel internaţional ca specialist de înaltă calificare în domeniul economiei agrare.

         Activitatea sa ştiinţifico-didactică, efectuată pe parcursul a peste 35 de ani, consacrată pregătirii cadrelor şi efectuării cercetărilor ştiinţifice în domeniul economiei agrare, a rezultat cu creşterea nivelului de profesionalism, îmbogăţirea experienţei practice şi aprofundarea cunoştinţelor tehnico-tehnologice şi economice a mai multor specialişti şi conducători de întreprinderi agricole şi agroindustriale din sectorul agroalimentar.

         Realizând  lucrări  ştiinţifice  de  semnificaţie  înaltă pentru economia ţării, Dl F. Bajura este ales (a. 2005) în calitate de membru a secţiei agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Participarea activă a dlui F. Bajura la pregătirea cadrelor de înaltă calificare este manifestată prin activitatea lui şi în calitate de director colegiului agricol de protecţie plantelor (or. Svetlîi aa. 1980-1984), ulterior şi ca director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Economia Complexului Agroindustrial (a. 1997-1999), şi ca şef al catedrei de Management al Institutului de Management şi Dezvoltare Rurală (a.1999-2002), iar mai târziu ca director al Institutului de Economie şi Perfecţionare în domeniul Agroalimentar (a. 2002-2006). În prezent, dl F. Bajura susţine prelegeri la Universitatea de Stat din Moldova, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova unde activează şi în calitate de  membru al Seminarelor ştiinţifice de profil la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, la Institutul Naţional de Cercetări Economice şi alte - instituţii de profil. Dl F. Bajura a pregătit doctori în ştiinţe economice şi în prezent este conducătorul ştiinţific şi la alţi discipoli.

Dl F. Bajura este  autor şi coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice şi metodice, dintre care 48 după susţinerea tezei de doctor habilitat, inclusiv 12 monografii şi recomandări referitor la  organizarea relaţiilor noi de producţie, bazate pe principiile şi legile economiei de piaţă. A efectuat stagii de perfecţionare profesională în domeniul economiei agrare în mai multe ţări cum ar fi: Marea Britanie, Franţa, Olanda, Israel, Grecia şi în  alte ţări cu agriculturi avansate. Experienţa practică acumulată şi cunoştinţele teoretice sunt manifestate la elaborarea aspectelor strategice de dezvoltare a agriculturii autohtone, la recomandări argumentate privind formarea designului modern al sectorului agrar post- privatizaţional.

Dl F. Bajura participă activ în viaţa obştească a savanţilor din Moldova. Este membru al colegiului  redacţional al revistei „Agricultura Moldovei”, „Buletinului Analitic  Trimestrial” (INCE),  membru Consiliului tehnico-ştiinţific şi a comisiei de experţi a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, exercită funcţiile directorului – executiv al organizaţiilor nonguvernamentale „Centrul Republican de popularizare a cunoştinţelor economice “Business rural” (înfiinţat în anul 1995) şi  Asociaţiei Republicane a Experţilor Profesionali în Evaluări (înfiinţată în a.1996). 

         În ultimii opt ani, activând în cadrul Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare, precum şi în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (actual- INCE), a efectuat investigaţii şi a participat le elaborarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere Sărăciei (a.2004), Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova pentru perioada anilor 2008-2020, altor documente de ordin strategic naţional. În calitate sa de conducător al temei ştiinţifice instituţionale „Elaborarea normativelor economice şi a bazei actualizate de date informaţionale pentru sectorul agroalimentar”  dl F. Bajura contribuie mult la  sporirea eficienţei activităţii economice  şi creşterea veniturilor a lucrătorilor agricoli.

În anul 2013, Dlui Fiodor BAJURA, Profesor cercetător, doctor habilitat în ştiinţe economice, consultant ştiinţific în cadrul INCE, i s-a acordat distincţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei Diploma „Meritul Academic” pentru contribuţiile sale substanţiale în dezvoltarea pedagogico-ştiinţifică,  organizarea şi dezvoltarea activităţii ştiinţifice în domeniul economiei agro- alimentare al Republicii Moldova şi peste hotarele acesteia dar şi cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la naştere.

Stimate Dle F. Bajura, în această zi deosebită, din numele întregului colectiv al INCE, Vă urăm să aveţi parte de lumină şi bunătate în suflet, de noroc, bunăstare şi bucurii de la cei apropiaţi, de colaborări rodnice şi noi realizări frumoase!

LA MULŢI ANI!!!

 

 

Mem. cor. Alexandru STRATAN

Director al Institutului Naţional de Cercetări Economice,

doctor habilitat în economie, prof. univ.


Conferința Internațională “Provocările demografice din Republica Moldova: cauze, efecte și modalități de abordare ale acestora pe baza experienței internaționale”
Vizualizări: 1128 / Publicat: 4-04-2018, 10:20 /

 

Conferința Internațională “Provocările demografice din Republica Moldova: cauze, efecte și modalități de abordare ale acestora pe baza experienței internaționale”

La data de 3 aprilie, 2018, Academia de Științe a Moldovei a fost partener-gazdă al  Conferinței Internaționale cu genericul „Provocările demografice din RM: cauze, efecte și modalități de abordare bazate pe experiența internațională”, organizată la iniţiativa Președinției în parteneriat cu Națiunile Unite, Banca Mondială şi AŞM.

 

 


ДВА ФИНАНСОВЫХ ПОЛЮСА ПЛАНЕТЫ
Vizualizări: 946 / Publicat: 29-03-2018, 08:22 /

В отличие от полюсов географических, которые изучаются еще в начальных классах гимназий и лицеев, полюса финансового мира менее известны даже специалистам с высшим образованием. Возможно потому, что их формирование еще далеко не завершено, а точнее – происходит в настоящее время.

Publicaţia integrală poate fi descărcată aici: dva-poliusa.pdf [20.64 Kb] (copieri: 369)Mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii vârstei de 80 ani adresat prof.dr.hab. Iliadi Gheorghe
Vizualizări: 1072 / Publicat: 14-03-2018, 07:12 /

 


Grație calităților alese, precum și deosebitelor capacități manageriale și de cercetare  Prof. Iliadi Gh., dr.hab. a devenit un nume de referință în  domeniul economiei, contribuind semnificativ la pregătirea cadrelor de înaltă calificare și desfășurând o prodigioasă activitate științifică.

 

Cu prilejul aniversării de 80 de ani, colectivul secției Cercetări Financiare și Monetare al Institutului Naţional de Cercetări Economice cu mult drag şi nemăsurat respect, îi urează distinsului savant Iliadi Gheorghe, prosperitate, sănătate şi noi realizări ştiinţifice!

 


Buna guvernare Declaratie
Vizualizări: 3440 / Publicat: 6-03-2018, 14:07 /Susţinerea publică
Vizualizări: 1882 / Publicat: 6-03-2018, 13:59 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

a tezei de doctor în economie

 

PERFECȚIONAREA PROCESULUI DE INTEGRARE

A TINERILOR SPECIALIȘTI CU STUDII SUPERIOARE

PE PIAȚA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA,

 

specialitatea 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

 

competitor la titlul științific – GARBUZ Veronica

conducător ştiinţific – dr., conf. cerc., ROJCO Anatolii

 

ședinţa va avea loc la 16 martie 2018, ora 15:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


ROLUL IMM-URILOR ÎN CREAREA ȘI MENȚINEREA LOCURILOR DE MUNCĂ, ÎN ANII 2014 – 2016, PE GENURI DE ACTIVITATE
Vizualizări: 1435 / Publicat: 28-02-2018, 13:55 /

În anul 2016, întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova au fost principalii furnizori de locuri de muncă 61,2%. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, la sfârșitul anului 2016, numărul mediu de salariaţi în sectorul IMM a fost de 313 533 persoane, în scădere cu 3404 locuri de muncă, faţă de anul 2015, perioadă în care activau 316 937 persoane.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: rolul-imm.pdf [115 Kb] (copieri: 467)


Masa rotundă „Valorificarea și protejarea patrimoniului turistic național”
Vizualizări: 1452 / Publicat: 28-02-2018, 13:45 /


Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică  în colaborare cu Secția Cercetări Financiare și Monetare al INCE a organizat, la 27 Februarie 2018, masa rotundă cu genericul „Valorificarea și protejarea patrimoniului turistic național”. Evenimentul este organizat în contextul Anului European al Patrimoniului Cultural, declarat de către Parlamentul UE.

 


The NIER took part at the EURAXESS seminar 'Make international researchers love you' Netherlands, Eindhoven (13-15.02.2018)
Vizualizări: 588 / Publicat: 20-02-2018, 13:00 /


Because the NIER is involved in providing a positive international working environment for international researchers at a research performing organization, Dr. Lilia Ghitiu (EURAXESS Loc CP) took part as a delegated person from the NIER, at the Seminar on welcoming international research talent. The issue of the event was about how to make the researchers love us, or at least like their job and living conditions enough to allow them to excell in their work, and to stay until the end of their project.