AVIZ!
Vizualizări: 965 / Publicat: 23-11-2016, 08:29 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

  

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor în economie 

„Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană ” 

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

competitor la titlul științific –  Larisa PANTEA

conducător ştiinţific dr.hab., prof.cerc. Tudor BAJURA

 

ședinţa va avea loc la 8 decembrie 2016, ora 15.00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 


Participarea colaboratorilor INCE la “2016 Seminar on Economic Globalization and China’s Manufacturing for Developing Countries”
Vizualizări: 945 / Publicat: 22-11-2016, 08:08 /

 

Participarea colaboratorilor INCE la “2016 Seminar on Economic Globalization and China’s Manufacturing for Developing Countries”

 

În perioada 13 octombrie - 2 noiembrie, Cristina Panfil, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetări Economice a reprezentat Republica Moldova la „Seminarul 2016 despre Globalizarea Economică şi Industria Chineză Pentru Ţările în Curs de Dezvoltare”. Seminarul s-a desfăşurat în Beijing (2 săptămâni) şi în Hangzhou ) o săptămînă. La eveniment au participat oficiali din 19 ţări, sau aproximativ 60 de persoane. Republica Moldova e avut doar un reprezentant la acest eveniment. Seminarul a fost format atît din lecţii teoretice, cît şi din lecţii practice, şi anume excursii în cele mai mari şi profitabile Corporaţii Chineze precum Chint, Wahaha sau Overseas Chinese Investment Management.

 

 


Colaboratorii Secției „Politici Financiare și Monetare” din cadrul INCE fructifică conlucrarea cu Catedra „Finanțe și Bănci” a UCCM
Vizualizări: 931 / Publicat: 14-11-2016, 11:28 /


La data de 11 noiembrie, 2016, catedra „Finanțe și Bănci” din cadrul Universităţii Cooperatist-comerciale din Moldova a organizat o Lecție Publică  pentru studenții ciclului I (studii universitare de licență).

 


Condoleanțe
Vizualizări: 850 / Publicat: 14-11-2016, 07:02 /
Conducerea Institutului Naţional de Cercetări Economice şi colaboratorii INCE  exprimă profundul regret în legătură cu decesul Dnei Taragan Raisa. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Participarea dlui Alexandru Stratan, dr. hab, director INCE la lucrările şedinței Consiliului pentru Competitivitate
Vizualizări: 912 / Publicat: 11-11-2016, 13:25 /

 

La data de 8 noiembrie 2016, întru executarea Hotărârii Guvernului nr.676 din 20 august 2014 cu privire la Consiliul pentru Competitivitate,  în cadrul Ministerului Economiei, s-a desfășurat  ședința Consiliului pentru Competitivitate.
Obiectivul general al activității Consiliului pentru Competitivitate constituie coordonarea procesului de implementare a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014), document strategic inclus în Planul Naţional de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016. Prin Hotărârea Guvernului nr.806 din 29 iunie 2016 privind modificarea capitolului 3 din Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, Matricea de politici a Foii de parcurs nominalizată a fost actualizată pentru perioada anilor 2016-2018.
În acest context, Dl. Alexandru Stratan, dr. hab., director al Institutului Naţional de Cercetări Economice, a  prezentat Raportul de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității pentru perioada enunţată anterior. 
Conform agendei preconizate,  în cadrul şedinţei, au fost examinate şi  rezultatele realizării Matricei de politici, obținute în semestrul I al anului 2016, precum și rezultatele evaluării competitivității Republicii Moldova și a impactului realizării Matricei de politici pentru ameliorarea competitivității țării pentru anul 2015.
La finele evenimentului, membrii grupului de lucru au discutat despre pericolele și constrângerile în procesul de realizare a obiectivelor și acțiunilor stabilite în Foaia  de parcurs pentru anul 2016, în segmentul sectorial, fiind trasate un şir de soluţii în vederea lichidării acestora prin elaborarea  propunerilor concrete privind eficientizarea implementării politicii de stat în domeniul ameliorării competitivității Republicii Moldova.

La data de 8 noiembrie 2016, întru executarea Hotărârii Guvernului nr.676 din 20 august 2014 cu privire la Consiliul pentru Competitivitate,  în cadrul Ministerului Economiei, s-a desfășurat  ședința Consiliului pentru Competitivitate.
Obiectivul general al activității Consiliului pentru Competitivitate constituie coordonarea procesului de implementare a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014), document strategic inclus în Planul Naţional de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016. Prin Hotărârea Guvernului nr.806 din 29 iunie 2016 privind modificarea capitolului 3 din Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, Matricea de politici a Foii de parcurs nominalizată a fost actualizată pentru perioada anilor 2016-2018.
În acest context, Dl. Alexandru Stratan, dr. hab., director al Institutului Naţional de Cercetări Economice, a  prezentat Raportul de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității pentru perioada enunţată anterior. 
Conform agendei preconizate,  în cadrul şedinţei, au fost examinate şi  rezultatele realizării Matricei de politici, obținute în semestrul I al anului 2016, precum și rezultatele evaluării competitivității Republicii Moldova și a impactului realizării Matricei de politici pentru ameliorarea competitivității țării pentru anul 2015.
La finele evenimentului, membrii grupului de lucru au discutat despre pericolele și constrângerile în procesul de realizare a obiectivelor și acțiunilor stabilite în Foaia  de parcurs pentru anul 2016, în segmentul sectorial, fiind trasate un şir de soluţii în vederea lichidării acestora prin elaborarea  propunerilor concrete privind eficientizarea implementării politicii de stat în domeniul ameliorării competitivității Republicii Moldova.

 

 

 

Participarea dlui Alexandru Stratan, dr. hab, director INCE la lucrările şedinței Consiliului pentru Competitivitate

 

 


Felicitare
Vizualizări: 1731 / Publicat: 10-11-2016, 11:11 /Lansarea tradiţională în cadrul INCE a unei noi cărţi
Vizualizări: 821 / Publicat: 10-11-2016, 09:52 /
Institutul Național de Cercetări Economice are deosebita plăcere de a Vă invita la lansarea Monografiei „Managementul finanțelor publice”, autor: dr. hab., prof. Tatiana Manole. 
Evenimentul preconizat va avea loc miercuri, 16 noiembrie 2016, cu începere de la ora 14:30, în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice, situat pe adresa: str. Ion Creangă, 45, of. 209.
La eveniment sunt invitaţi toţi doritorii.

Institutul Național de Cercetări Economice are deosebita plăcere de a Vă invita la lansarea Monografiei „Managementul finanțelor publice”, autor: dr. hab., prof. Tatiana Manole. Evenimentul preconizat va avea loc miercuri, 16 noiembrie 2016, cu începere de la ora 14:30, în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice, situat pe adresa: str. Ion Creangă, 45, of. 209.La eveniment sunt invitaţi toţi doritorii.

 

Lansarea tradiţională în cadrul INCE a unei noi cărţi


Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.
Vizualizări: 1028 / Publicat: 25-10-2016, 11:50 /


La data de 21 octombrie 2016, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei (INCE) a organizat Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.

La eveniment au participat 32 de persoane - reprezentanţi ai UN Women în Republica Moldova, Direcției generale dezvoltarea mediului de afaceri și investiții a Ministerului Economiei, Direcției Management Financiar a Primăriei mun. Chișinău, Direcției evenimente de afaceri a Camerei de Comerț și Industrie, ai ODIMM, ai Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Asociației Antreprenorilor cu Dezabilități, Asociației Femeilor Manager, Clubului femeilor antreprenoare ”Artemida”, antreprenori, cercetători științifici ai INCE, reprezentanți ai presei.

 


Invitaţie la seminarul interdisciplinar INCE-IE
Vizualizări: 894 / Publicat: 25-10-2016, 10:46 /

La data de 26 octombrie 2016, cu începere de la orele 10:00, Institutul Naţional de Cercetări Economice și Institutul de Energetică al AȘM vor organiza seminarul comun dedicat problemelor ramurii energetice și influența acesteia asupra dezvoltării economiei naționale, prin prisma utilizării balanțelor inter-ramurale.  

Seminarul va avea loc în incinta INCE, str. Ion Creangă, 45, etajul 3, bir. 309.


O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 1041 / Publicat: 25-10-2016, 10:11 /

 

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"

La data de 25 octombrie 2016, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat publicața trimestrială „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) – ediţia a 22-a.

 

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate principalele tendinţe socio-economice care au marcat economia Republicii Moldova în prima jumătate a acestui an, dinamica principalilor indicatori macroeconomici în baza celor mai recente date disponibile și prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru anul 2016.

Publicația poate fi descărcată aici: met_22.pdf [20.9 Mb] (copieri: 424)