Participarea reprezentanţilor Secţiei „Politici Financiare şi Monetare” la şedinţa de închidere a proiectului Twinning
Vizualizări: 964 / Publicat: 12-07-2017, 09:35 /

La 07 iulie 2017 reprezentanţii Secţiei „Politici Financiare şi Monetare” au participat la şedinţa de închidere a proiectului Twinning „Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în domeniul reglementării prudenţiale”. Proiectul în cauză a fost implementat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF) în beneficiul CNPF, fiind finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Instrumentarului European de Vecinătate şi Parteneriat.

 

 


EVALUAREA UNOR INDICATORI FINANCIARI RELEVANȚI AI ACTIVITĂȚII ÎMM-lor DIN R. MOLDOVA, ÎN ANII 2007-2015, PE REGIUNI ECONOMICE ȘI RAIOANE
Vizualizări: 932 / Publicat: 28-06-2017, 06:55 /

Printre cei mai relevanți indicatori financiari ai activității ÎMM-lor  sunt  rezultatul financiar al întreprinderilor cu profit și rezultatul financiar al întreprinderilor, care au suportat pierderi.

Publicaţia integrală poate fi descărcată aici: evaluarea-indicatorilor-imm-urilor.pdf [149.68 Kb] (copieri: 525)


Aviz
Vizualizări: 951 / Publicat: 19-06-2017, 08:15 /
a
AVIZ
Stimaţi colegi!
A fost editat nr.4/2016 al revistei
Economie şi Sociologie
 

Revista poate fi găsită pe site INCE la adresa
şi la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE.Cu alte întrebări,adresaţi-Vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu alte întrebări,adresaţi-vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu respect,
Redactorul-Şef al
Complexului Editorial,
Iulita Bîrcă

Adresa redacţiei: Complexul Editorial, INCE, MD-2064,
or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45. tel.: 022-50-11-30, fax: 022-74-37-94
web: www.ince.md/complexul-editorial/; e-mail: bircaiulita@mail.ru


Costuri normate ale produselor agricole
Vizualizări: 1125 / Publicat: 15-06-2017, 08:25 /

Au fost elaborate noi costuri normate ale produselor agricole pentru anul 2017.

culturi-cerealiere-i-leguminoase-pentru-boabe.pdf [735.15 Kb] (copieri: 685)


Masa rotundă „TARIFELE DE COSTURI ACTUALIZATE (A. 2017) PRIVIND PRODUSELE AGRICOLE (FITOTEHNIE)”
Vizualizări: 1448 / Publicat: 12-06-2017, 12:28 /


La data de 8 iunie 2017, secția “Economie agro-alimentară și dezvoltare rurală“ din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice a organizat masa rotundă cu genericul “TARIFELE DE COSTURI ACTUALIZATE (A. 2017) PRIVIND PRODUSELE AGRICOLE (FITOTEHNIE)”.

 


Aprecieri înalte la EUROINVENT 2017 pentru colaboratorii INCE
Vizualizări: 1155 / Publicat: 8-06-2017, 12:35 /


În cadrul EUROINVENT 2017, eveniment care s-a desfășurat la Iași, România în perioada 25-27 mai 2017, colaboratorii INCE au obţinut 3 medalii şi diplome la câteva categorii:

  • „Econometric modeling of financing of innovational activity in Moldova”. (Ganea Victoria, Stratan Alexandru) - Medalie de bronz.
  • „Evaluating opportunities to implement”. Chapter: Innovative business venture in Republic of Moldova. (Ganea Victoria, Stratan Alexandru)- Medalia de argint.
  • „Enhancing the role of innovation in Business growth through the efficient use of budgetary allocations in science and innovation in Republic of Moldova”. (Ganea Victoria, Stratan Alexandru)- Medalia de bronz.

 Este o înaltă apreciere şi ne dorim şi pentru viitor să avem astfel de rezultate frumoase recunoscute atât la nivel naţional cât şi internaţional.

 

 


RELAŢII FUNCIARE ŞI PREŢURI DE PIAŢĂ A TERENURILOR AGRICOLE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 1482 / Publicat: 7-06-2017, 11:30 /

Piaţa funciară, dar şi relaţiile funciare autohtone corespund în întregime, fie şi cu unele restricţii din partea statului,  caracteristicilor specifice şi celor generale ale economiei de piaţă. Una din cele mai importante dintre aceste caracteristici o constituie ritmul  înalt de creştere a circuitului de piaţă a terenurilor agricole tranzacţionate.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: relatii-funciare-si-preturi-de-piata.pdf [88.68 Kb] (copieri: 659)


MASA ROTUNDĂ
Vizualizări: 904 / Publicat: 2-06-2017, 08:19 /
TARIFELE DE COSTURI ACTUALIZATE (A. 2017) PRIVIND PRODUSELE AGRICOLE (FITOTEHNIE)”

Institutul Naţional de Cercetări Economice are deosebita plăcere de a Vă invita să participaţi la Masa Rotundă cu genericul „Tarifele de costuri actualizate (a. 2017) privind produsele agricole (fitotehnie)”.

 Acest eveniment se va desfăşura pe data de 08 iunie 2017, cu începere de la orele 14:00, în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice, situat pe str. Ion Creangă, 45, (sala 303).

 

Sunt invitaţi toţi doritorii.

 

agenda_masa-rotunda-8.06.2017.doc [34 Kb] (copieri: 297)


Colaboratorii INCE nu au rămas indiferenți faţă de campania de lichidare a consecințelor dezastruoase în urma intemperiilor de la Grădina Botanică (Institut) al AŞM
Vizualizări: 1011 / Publicat: 22-05-2017, 09:51 /

La data de 20 mai, 2017, peste 60 de colaboratori din cadrul INCE, au dat curs apelului conducerii GB, către toţi cei interesați, în participarea la acțiuni de voluntariat, pentru a contribui la curățenia generală, necesară de realizat după ce ninsoarea din luna aprilie a generat o pierdere de circa 80% din arborii și arbuștii decorativi care fac parte din colecțiile și expozițiile Grădinii Botanice.  

Între orele 9:00- 13:00, colaboratorii INCE, au reușit să contribuie la curățenia din mai multe zone ale parcului cu cea mai bogată flora din Chișinău. Echipați cu moto-ferestraie,  greble și mături, voluntarii fiind ghidaţi de personalul GB, au efectuat mai multe lucrări de salubrizare, atât de necesare la moment în Grădina Botanică.

În acest context, îndemnăm şi alte colective şi/sau persoane fizice, să ne urmeze, exemplul. Suntem fermi convinşi că doar împreună putem depăşi greutățile provocate de calamităţile naturale.

 Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”
Vizualizări: 974 / Publicat: 18-05-2017, 13:08 /

La data de 16 mai 2017 Institutul Naţional de Cercetări Economice sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat Masa rotundă cu genericul „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: principalele tendinţe şi evaluări”. Masa rotundă a fost organizată în vederea identificării barierelor în calea implementării politicilor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii.

În cadrul evenimentului au fost prezentate direcţiile prioritare ale politicii de dezvoltare a sectorului IMM în Republica Moldova, precum: educaţia şi cultura antreprenorială, promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, impactul comunităţilor oamenilor de afaceri în elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a acestora, clusterizarea ca instrument de sporire a competitivității întreprinderilor. 

La eveniment au participat circa 55 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic, cât şi ai ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, asociaţiilor de afaceri, organizațiilor internaționale, societăţii civile şi mass-media.

Moderatori ai evenimentului au fost: Alexandru Stratan, dr. hab., profesor, director INCE și Valentina Veveriţa, dr. în economie, cercetător ştiinţific coordonator INCE.Evenimentul a fost deschis de către directorul INCE, dr.hab., prof.univ., dl Alexandru STRATAN;  mesaj de salut  - Ion TIGHINEANU, acad., prim-vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, care a salutat inițiativa Institutului pentru organizarea unui atare eveniment foarte important nu doar pentru comunitatea științifică, dar și pentru țară. Vizitând mai multe țări, Domnia Sa a menționat modalitatea organizării educației antreprenoriale, dialogul, diseminarea informației, schimbul de experiență din exterior, acesta fiind de fapt și pasul spre succes care este imediat replicat.

 La eveniment au fost prezentate următoarele rapoarte:

  • ”Politica de dezvoltate a IMM-urilor: principalele tendințe şi evaluări” - Valentina Veveriţa, dr. în economie, cercetător ştiinţific coordonator, INCE
  • ”Clusterizarea – cadru important pentru sporirea competitivității  firmelor private”- Alexandra Novac, dr. în economie, șef secţie politici şi mecanisme de creştere economică, INCE
  • ”Educaţia şi cultura antreprenorială – elemente de bază în dezvoltarea capitalului uman” – Vera Chilari, consultant superior, Ministerul Educaţiei
  • ”Promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, o contribuţie esenţială în creşterea potenţialului economic al micilor afaceri” -  Georgeta Mincu, Camera de Comerţ şi Industrie

 

În cadrul discuţiilor, participanţii s-au pronunţat asupra barierelor în calea implementării politicilor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii; impactului comunităţii oamenilor de afaceri în elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a acestora.

Urmare a discuțiilor din cadrul Mesei rotunde au fost formulate un șir de propuneri incorporate în rezoluția Mesei rotunde, care vor fi transmise Ministerului Economiei și care ar putea servi drept bază pentru elaborarea următorului plan de acțiuni de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2018-2020.

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”

Masa Rotundă ”Politica de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova: principalele tendințe și evaluări”