INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE „DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE INTERNATIONAL ECONOMY”
Vizualizări: 1056 / Publicat: 12-09-2017, 10:42 /

Trade policy represents an important component of the economic policy of a state which also refers to its international economic relations and summarizes regulations (legal, administrative, fiscal, budgetary, financial, banking, currency, etc.), tools and measures of trade policy aimed at promoting foreign trade, stimulate and protect the national economy on competitive markets.

   Republic of Moldova's relations with the European Union are most often judged by the reforms. Therefore, we must relate to the Western economic theory and practice policies, as well as processes and phenomena that represent the economic development in order to meet European integration aspirations.

   Republic of Moldova's trade regime is liberalized, inclusively on external markets, where export markets are also liberalized for the exports from Republic of Moldova. Free Trade Agreements - DCFTA, CEFTA, the CIS and the signing of the Free Trade Agreement with Turkey create multiple opportunities for development of foreign trade, export growth, a benefit for the efficient operation of the internal market and imply a gradual harmonization with EU norms and standards for trade, providing a favorable environment for business.

Conference objectives:

 • Identification of new opportunities in the development of trade relations in the context of Moldova's economic integration in the international economic cycle;
 • Promoting trade policy by taking the best European practices from the field of competition;
 • Development of quality infrastructure and enhance product safety;
 • Development of research on trade and boost of the international cooperation in this context;
 • Strengthening relationships between academic, business environment and government;
 • Implementation of innovations in the educational process of initial and continuing learning.

Conference sections:

 1. Boosting the development of foreign trade in the context of the opportunities offered by trade regimes
 2. Harmonization of the national legislation to the European and international regulatory framework
 3. Development of quality infrastructure and consumer protection through Community practices
 4. Competition, economic development and management reengineering
 5. Development of domestic trade and consumer cooperatives in terms of contemporary practices
 6. Education and research - important pillars of sustainable economic development.

   Within the international scientific conference „Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy”, there will be disseminated and validated scientific findings on the situation in the field of trade and competition, co-operatives sector, the development priorities of these fields, conducted under the institutional applied research project "Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European community".

  The conference is open to academics, scientific researchers, competent public authorities, representatives of the business community and students from the country and abroad.

The conference intends to have a long-term effect resulted in:

 • development of trade relations through continuous change process;
 • identification of directions and strategies for continuous trade development by improving the economic relations to increase the impact on socio-economic evolution;
 • creation of strong national and international partnerships between higher education and research institutions, businesses and authorities in order to explore the full potential of cooperation, to develop scientific research and to improve professional education according to the national economy needs.

   Conference materials will be published in a collection of scientific publications and most valuable articles will be published within journals "Journal of Research on Trade, Management and Economic Development" of TCUM (www.jrtmed.uccm.md) or "Economics and Sociology" of the NIER (https://ince.md/ro/complexul-editorial/publ...-si-sociologie/).

Conference languages: Romanian, English.

http://conference.uccm.md/index.php/ro/program-ro

http://conference.uccm.md/index.php/en/program-eng

Vizita colaboratorului INCE la Academia UNESCO a Tinerelor Femei
Vizualizări: 1327 / Publicat: 4-09-2017, 13:33 /

În perioada 23– 29 August 2017, dna Corina Gribincea, dr., cercetător şt. (Secția Politici financiare și monetare) al INCE, a efectuat o vizită de lucru la Academia UNESCO a Tinerelor Femei, București, România, participând în cadrul unui eveniment organizat de către Comisia Naţională a României pentru UNESCO, cu genericul “Lupta împotriva xenofobiei, extremismului şi agresiunilor”. În agenda evenimentului au avut loc discuţii pe marginea problematicii combaterii discriminării și violenței femeilor. La Academie au participat tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani, din România și alte țări din Europa, etc.

 

Programul Academiei a fost structurat în 3 module:  

 • Atitudini împotriva extremismului și violenței”, unde s-a pus accentul pe valorizarea diversității și coeziunii umane;
 • Acceptarea diversității”, s-a concentrat pe educația interculturală;
 • „PR și comunicarea organizațională”, ca principal instrument în combaterea xenofobiei, discriminării, violenței, etc.

Principalele concluzii ale proiectului la care a contribuit și Dna Dr. Corina Gribincea, inclusiv interviul, urmează a fi publicate într-o broșură care va fi prezentată delegațiilor statelor participante la Conferința Generală a UNESCO din noiembrie 2017, la sediul UNESCO din Paris.

De asemenea, participanții din Republica Moldova au avut o întrevedere cu Excelența Sa, ambasadorul Republicii Moldova în Romania Mihai Gribincea cu care s-au discutat problemele din sistemul educațional național și cel al cercetării.

Menționam, că Academia UNESCO a tinerelor femei este o inițiativă a Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, în colaborare cu Centrul de Tineret al Primăriei Municipiului București și cu Institutul Cultural Român.

 

 


ADMITEREA LA STUDII DOCTORALE - 2017
Vizualizări: 936 / Publicat: 29-08-2017, 12:22 /

admiterea-la-studii-doctorale-2017.docx [19.58 Kb] (copieri: 484)


Lista conducătorilor de doctorat în cadrul școlii doctorale "Științe Economice și Demografice"
Vizualizări: 933 / Publicat: 29-08-2017, 11:14 /
conductori-de-doctorat.docx [15.12 Kb] (copieri: 386)Componența comisiilor de îndrumare în cadrul Școlii doctorale în Științe economice si demografice
Vizualizări: 946 / Publicat: 17-08-2017, 09:02 /
comisie-indrumare-2016-2017.pdf [75.92 Kb] (copieri: 416)


Planul de activitatea a școlii doctorale pentru anul 2017
Vizualizări: 1104 / Publicat: 17-08-2017, 09:00 /

Lista doctoranzilor organizaţiei la 01.08.2017 pe subdiviziuni în care realizează cercetarea de doctorat
Vizualizări: 923 / Publicat: 17-08-2017, 08:49 /

Recomandări metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice
Vizualizări: 878 / Publicat: 17-08-2017, 08:46 /

Aviz
Vizualizări: 920 / Publicat: 16-08-2017, 13:31 /
a
AVIZ
Stimaţi colegi!
A fost editat nr.1-2/2017 al revistei
Economie şi Sociologie
 

Revista poate fi găsită pe site INCE la adresa
şi la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE.Cu alte întrebări,adresaţi-Vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu alte întrebări,adresaţi-vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu respect,
Redactorul-Şef al
Complexului Editorial,
Iulita Bîrcă

Adresa redacţiei: Complexul Editorial, INCE, MD-2064,
or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45. tel.: 022-50-11-30, fax: 022-74-37-94
web: www.ince.md/complexul-editorial/; e-mail: bircaiulita@mail.ru


O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 1217 / Publicat: 19-07-2017, 07:41 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_25_ro_site_-1.pdf [5.21 Mb] (copieri: 666)

Conținutul publicației în limba engleză poate fi downloadat accesând link-ul: met_25_eng_web.pdf [4.81 Mb] (copieri: 240)

Rezumatul ediţiei

Producţia. În primul trimestru al anului 2017, economia Republicii Moldova dă semne de redresare, înregistrând un spor pozitiv de 3,1% al produsului intern brut faţă de perioada similară a anului precedent. Însumând o valoare totală de 29670 mil.MDL, componentele PIB au o contribuţie diferită la formarea acestuia. Astfel,  un aport semnificativ îl are comerţul cu ridicata și cu amănuntul – 20,1%, informaţii și comunicaţii – 7,5%, industria – 15,8%, etc. Pe o tendinţă negativă se plasează investiţiile în economie, care continuă tendinţa descendentă înregistrată în anii precedenţi, însă în ritmuri mai modeste de regres. Pe de altă parte, o ușoară revigorare se atestă în sfera turismului, unde are loc o creștere a numărului vizitatorilor străini în ţară prin intermediul agenţiilor de turism. Pentru activitatea de transport se înregistrează semne de redresare în primul trimestru al anului 2017, valori pozitive fiind marcate de transportul de mărfuri pe de o parte, pe de altă parte, fiind înregistrată o ușoară diminuare a transportului de pasageri.