INCE lansează Observatorul Pieței Muncii Pentru Tineri
Vizualizări: 1091 / Publicat: 12-05-2017, 11:09 /

Institutului Național de Cercetări Economice i s-a revenit oportunitatea de a implementa Observatorul pieței muncii pentru tineri (OPMT), cu suportul Fondului Catalitici al Centrului Regional de la Istanbul și PNUD Moldova. Conducătorul proiectului este dna Olga Gagauz, dr. hab, vice director INCE.

Scopul OPMT este de a îmbunătăți disponibilitatea informațiilor privind piața muncii și a promova-facilita procesul de implementare a strategiilor și programelor naționale pentru reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor și sporirea gradului lor de incluziune pe piața muncii.

OPMT va acorda un suport analitic instituțiilor de stat în monitorizarea situației pe piața forței de muncă și implementarea politicilor de integrare a tinerilor în câmpul muncii  prin furnizarea de informații, studii analitice, crearea bazelor de date, acordarea suportului tinerilor în dezvolatrea carierei profesionale etc.    

În dezvoltarea OPMT vor fi implicați experți naționali și internaționali, reprezentanții ministerelor, ANOFM, organizațiilor internaționale și societății civile. 


Masa rotundă cu genericul „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: principalele tendinţe şi evaluări”
Vizualizări: 1284 / Publicat: 12-05-2017, 08:08 /

La data de 16 mai 2017, începând cu orele 10:00,  Institutul Naţional de Cercetări Economice în comun cu Academia de Ştiinţe a Moldovei va organiza Masa rotundă cu genericul „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: principalele tendinţe şi evaluări”. Masa rotundă se va desfăşura în sala de şedinţe  a AŞM  (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1,  et.2)                               Se anunță susținerea tezei de doctor
Vizualizări: 1277 / Publicat: 3-05-2017, 14:43 /

Pretendent: BARANOV Elena

Conducător ştiinţific: STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Consiliul științific specializat: D 16.521.03-04 din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice

Tema tezei: PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN SECTORUL AGRAR AL REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea: 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate

data: 19 mai 2017

Ora: 14:00

Local: Institutul Național de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 210

 

 


În atenţia studenţilor-doctoranzi şi candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III
Vizualizări: 1014 / Publicat: 28-04-2017, 08:13 /

Ministerul Educaţiei informează candidaţii la studii superioare de doctorat că obţinerea unui grant doctoral finanţat de bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecţie şi admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Şcolii doctorale.

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituţia de învăţământ în baza metodologiei proprii, publicate pe pagina web oficială a instituţiei.

Perceperea de la candidaţii la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în vederea obţinerii granturilor doctorale finanţate de la bugetul de stat ESTE ILEGALĂ.

În cazul în care aţi semnalat o situaţie de percepere a unor taxe nejustificate şi care depăşesc cadrul legal, vă rugăm să sesizaţi on-line Centrul Naţional Anticorupţie la www.cna.md sau la numărul de telefon 080055555.

Utilizarea resurselor financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru alte activităţi decât cele aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost obţinute granturile doctorale sau colectate taxele de studii ESTE STRICT INTERZISĂ.

Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii.

În cazul în care aţi descoperit derogări de la aceste prevederi legale, sunteţi rugaţi să sesizaţi Ministerul Educaţiei.


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1476 / Publicat: 27-04-2017, 13:05 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

La data de 25 aprilie 2017, a avut loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) – ediţia a 24-a. Tradiţional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate:

 

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2016;

-       Prognozele preliminare privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2017.

 

Publicația integrală în limba română poate fi descărcată aici: met_24_ro_site.pdf [5.27 Mb] (copieri: 574)

Publicaţia integrală în limba engleză poate fi descărcată aici: met_24_en_site.pdf [5.13 Mb] (copieri: 389)
Prezentarea poate fi descărcată aici: prezentare-met-24-site.pdf [1.06 Mb] (copieri: 345)

 

 


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 990 / Publicat: 18-04-2017, 07:22 /

La 25 aprilie 2017, ora 10:00, în Sala de Conferinţe a Institutului Naţional de Cercetări Economice (str. Ion Creangă 45, of. 303), va avea loc conferința de presă dedicată lansării unui nou număr al  publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” - “Moldovan Economic Trends” (MET).

Tradițional în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate: 

-      Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2016;

-      Prognozele preliminare privind evoluţia economiei naţionale şi aşteptările pentru anul 2017.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.


Felicitări cu ocazia sărbătorilor pascale!
Vizualizări: 1977 / Publicat: 12-04-2017, 10:20 /
Costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate.
Vizualizări: 1169 / Publicat: 10-04-2017, 08:29 /

Au fost elaborate tarife noi (actualizate) de costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate pentru anul 2017.

costuri_privind_operaiile_tehnologice_mecanizate..pdf [1.61 Mb] (copieri: 683)


Declarația privind buna guvernare
Vizualizări: 1000 / Publicat: 4-04-2017, 09:51 /

 

Declarația privind buna guvernare

În perioada februarie-martie anul curent, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice și-a desfășurat activitatea Comisia de evaluare a sistemului de management financiar şi control intern. Constituită în temeiul Legii nr.229 din 23.09.2010, comisia a realizat controlul sistemului de management financiar public intern.

 

Ca rezultat, Declarația privind buna guvernare a fost semnată de directorul INCE, Dl Alexandru STRATAN, dr., hab., prof.univ. la data de 30.03.2017.


AVIZ!
Vizualizări: 979 / Publicat: 3-04-2017, 10:32 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: GRIBINCEA Corina

Conducător ştiinţific: STRATAN Alexandru, dr. hab. în ştiinţe economice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 16.521.03-04 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea: 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate

data: 20 aprilie 2017

Ora: 14:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice,

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.3, bir. 303