The International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices “Economic Growth in Conditions of Globalization” (the Twelfth Edition)
Vizualizări: 1519 / Publicat: 18-10-2017, 10:22 /

 

The International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices “Economic Growth in Conditions of Globalization” (the Twelfth Edition)


On 12-13 October, National Institute for Economic Research (NIER) organized the Twelfth Edition of the International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices „Economic Growth in Conditions of Globalization: Models of Sustainable Development”.


Conference Programme can be dowloaded here: programul-conferinta-ince-2017-ed-12.pdf [584.47 Kb] (copieri: 993)

Rezoluția conferinței poate fi descărcată aici: rezolutie.pdf [68.5 Kb] (copieri: 415)

 

 


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1625 / Publicat: 18-10-2017, 07:39 /

La data de 24 octombrie 2017, ora 10:00, în Sala de Conferinţe a Institutului Naţional de Cercetări Economice, va avea loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET).

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2017;

-       Prognozele actualizate privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2017.


Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2016
Vizualizări: 1380 / Publicat: 18-10-2017, 07:22 /

Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare  sunt elaborate conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 514 din 10 mai 2007. Scopul general de elaborare a Normativelor veniturilor nete îl constituie eficientizarea modului de acordare a compensaţiilor nominative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1117 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la eficientizarea sistemului de asistenţă socială”.

Documentul poate fi descărcat aici: normativele-veniturilor-nete.doc [150.5 Kb] (copieri: 399)


Vizita colaboratorului INCE la seminarul din Beijing, China
Vizualizări: 1707 / Publicat: 11-10-2017, 12:31 /


În perioada 15-27 septembrie 2017, dna Corina Gribincea, dr., cercetător şt. (Secția Politici financiare și monetare) al INCE, a participat la seminarul “Small and Medium Enterprises Development and Capacity Building in Poverty Reduction of NGOs for Developing Countries, organizat de Centrul Internațional de Reducere a Sărăciei din Beijing, China și finanțat de Ministerul Comerțului Republicii Populare Chineze.

 


Vizita de lucru a echipei INCE în România - proiectul “Preluarea bunelor practici europene în materie de dezvoltare durabilă”
Vizualizări: 1452 / Publicat: 11-10-2017, 12:26 /


În perioada 28 septembrie – 1 octombrie, 2017, în cadrul proiectului academic bilateral “Preluarea bunelor practici europene în materie de dezvoltare durabilă”, echipa INCE, împreună cu echipa de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, a participat la o serie de activităţi în România.

 


AVIZ!
Vizualizări: 1041 / Publicat: 9-10-2017, 08:17 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor în economie

PERFECȚIONAREA ADMINISTRĂRII FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE” , 

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

competitor la titlul științific – VRAGALEVA Veronica

conducător ştiinţific - membru corespondent, STRATAN Alexandru 

ședinţa va avea loc la 20 octombrie 2017, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 


AVIZ
Vizualizări: 1396 / Publicat: 26-09-2017, 15:03 /

AVIZ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor habilitat

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТЯ

(Managementul strategic al competitivității capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale”)

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

competitor– dr., conf.univ. Irina MOVILĂ

conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. Ala COTELNIC

ședinţa va avea loc la 6 octombrie, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 


Action Plan EURAXESS (updated version)
Vizualizări: 1344 / Publicat: 21-09-2017, 12:08 /
Action Plan    
The Human Resources Strategy for Researchers incorporating the
European Charter for Researchers
and the Code of Conduct for the
Recruitment of Researchers
at the National Institute for Economic Research
updated version

Action Plan    
The Human Resources Strategy for Researchers incorporating the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for theRecruitment of Researchers at the National Institute for Economic Research (updated version)

action-plan-euraxess-nier-of-rm-updated.pdf [101.03 Kb] (copieri: 630)


Înalte aprecieri în adresa Institutului Naţional de Cercetări Economice din partea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei sociale
Vizualizări: 1451 / Publicat: 20-09-2017, 06:15 /


Cu ocazia Zilei Internaţionale ale lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei , Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei sociale al  Republicii Moldova,  a conferit o Diplomă de GRATITUDINE  Centrului de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Naţional de Cercetări  Economice, pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea politicilor din domeniul protecţiei sociale a populaţiei.

Ne bucură mult această apreciere înaltă, dar totodată realizăm că aceasta creşte şi mai mult gradul de responsabilitate pentru cercetările şi studiile efectuate de către colaboratorii INCE.


INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE „DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE INTERNATIONAL ECONOMY”
Vizualizări: 1222 / Publicat: 12-09-2017, 10:42 /

Trade policy represents an important component of the economic policy of a state which also refers to its international economic relations and summarizes regulations (legal, administrative, fiscal, budgetary, financial, banking, currency, etc.), tools and measures of trade policy aimed at promoting foreign trade, stimulate and protect the national economy on competitive markets.

   Republic of Moldova's relations with the European Union are most often judged by the reforms. Therefore, we must relate to the Western economic theory and practice policies, as well as processes and phenomena that represent the economic development in order to meet European integration aspirations.

   Republic of Moldova's trade regime is liberalized, inclusively on external markets, where export markets are also liberalized for the exports from Republic of Moldova. Free Trade Agreements - DCFTA, CEFTA, the CIS and the signing of the Free Trade Agreement with Turkey create multiple opportunities for development of foreign trade, export growth, a benefit for the efficient operation of the internal market and imply a gradual harmonization with EU norms and standards for trade, providing a favorable environment for business.

Conference objectives:

 • Identification of new opportunities in the development of trade relations in the context of Moldova's economic integration in the international economic cycle;
 • Promoting trade policy by taking the best European practices from the field of competition;
 • Development of quality infrastructure and enhance product safety;
 • Development of research on trade and boost of the international cooperation in this context;
 • Strengthening relationships between academic, business environment and government;
 • Implementation of innovations in the educational process of initial and continuing learning.

Conference sections:

 1. Boosting the development of foreign trade in the context of the opportunities offered by trade regimes
 2. Harmonization of the national legislation to the European and international regulatory framework
 3. Development of quality infrastructure and consumer protection through Community practices
 4. Competition, economic development and management reengineering
 5. Development of domestic trade and consumer cooperatives in terms of contemporary practices
 6. Education and research - important pillars of sustainable economic development.

   Within the international scientific conference „Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy”, there will be disseminated and validated scientific findings on the situation in the field of trade and competition, co-operatives sector, the development priorities of these fields, conducted under the institutional applied research project "Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European community".

  The conference is open to academics, scientific researchers, competent public authorities, representatives of the business community and students from the country and abroad.

The conference intends to have a long-term effect resulted in:

 • development of trade relations through continuous change process;
 • identification of directions and strategies for continuous trade development by improving the economic relations to increase the impact on socio-economic evolution;
 • creation of strong national and international partnerships between higher education and research institutions, businesses and authorities in order to explore the full potential of cooperation, to develop scientific research and to improve professional education according to the national economy needs.

   Conference materials will be published in a collection of scientific publications and most valuable articles will be published within journals "Journal of Research on Trade, Management and Economic Development" of TCUM (www.jrtmed.uccm.md) or "Economics and Sociology" of the NIER (https://ince.md/ro/complexul-editorial/publ...-si-sociologie/).

Conference languages: Romanian, English.

http://conference.uccm.md/index.php/ro/program-ro

http://conference.uccm.md/index.php/en/program-eng