AVIZ!
Vizualizări: 1507 / Publicat: 26-05-2021, 07:28 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat

Candidat dr. conf. Oleiniuc Maria

Consultant ştiinţific dr. hab, conf. cercet. Perciun Rodica

Consiliul ştiinţific specializat DH 521.03-21-5

Tema tezei Managementul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile

 Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

 Data 22 iunie 2021

 Ora 13-00

 Local INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line Google Meet   https://meet.google.com/qhd-vvif-ube?authuser=0

 

Teza de doctorat poate fi consultată la BRTȘ și pe site-ul ANACEC www.cnaa.md.

 


AVIZ!
Vizualizări: 1376 / Publicat: 17-05-2021, 07:42 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE SOCIOLOGICE

” DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

 

specialitatea 543.01  sociologia populației și procese demografice

competitor la titlul științific – Ecaterina GRIGORAȘ

conducător științific – dr. hab., conf. cercet. Olga GAGAUZ

 

Ședința va avea loc pe data de 27 mai 2021, ora 14:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 309, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 852 6920 8690
Passcode: 760001

 


Masa rotundă „Familia cu copii în perioada pandemiei”, 13 Mai, 2021
Vizualizări: 1457 / Publicat: 14-05-2021, 08:26 /La data de 13 mai 2021, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice, a organizat Masa rotundă în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele studiului național Familia cu copii în perioada pandemiei realizat în cadrul proiectului 20.70086.27/COV Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor, (2020-2021)

La eveniment au participat reprezentanți ai mediului academic, universitar, ai societății civile, precum și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Evenimentul a fost deschis de către domnul prof. Alexandru Stratan, membru corespondent al AȘM, director al INCE, care a evidențiat importanța studiului în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19, impactul economic și social al acesteia pentru țară. Totodată, s-a accentuat necesitatea preluării concluziilor și recomandărilor studiului de către factorii de decizie în ajustarea politicilor familiale la situațiile de criză.

 


Invitation
Vizualizări: 1640 / Publicat: 13-05-2021, 08:53 /

 

 

 

NATIONAL INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH

STATE UNIVERSITY OF MOLDOVA

 

 

 

 

STATE UNIVERSITY „ALECU RUSSO” FROM BĂLȚI

TRADE CO-OPERATIVE

UNIVERSITY OF MOLDOVA

STATE UNIVERSITY “BOGDAN PETRICEICU HASDEU” FROM CAHUL


INVITATION

The year 2021 is marked by the 60th anniversary of the establishment of the Academy of Sciences of Moldova and by 75 years from the foundation of the first science institutes of academic type. Joining the events organized with this occasion, the National Institute for Economic Research in partnership with the State University of Moldova, the State University Aleco Russo from Balti, the Trade Co-operative University of Moldova and the State University Bogdan Petriceicu Hasdeu from Cahul opens the International Doctoral Scientific Symposium “MODERN TENDENCIES OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT: VISIONS OF YOUNG SCIENTISTS”.

Invitation RO: [attachment=1225]
Invitation RUS: [attachment=1226]


AVIZ!
Vizualizări: 1462 / Publicat: 12-05-2021, 09:09 /

Secția Cercetări Financiare și Monetare Va invită să participați la Masa Rotundă cu genericul  Gradul de educație, conștientizare și comportament cu privire la economia circulară

Masa rotunda este organizată în cadrul Proiectului 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, de către echipa parteneră, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Evenimentul va avea loc MIERCURI, 19 mai, 2021, ora 14-00, online

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!

Locație: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/1...b7e%22%7d 

Agenda: masa-rotunda_ec_19-mai-2021.docx [23.39 Kb] (copieri: 396)

 


ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА: АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ
Vizualizări: 1308 / Publicat: 12-05-2021, 09:06 /

Ровно полвека тому назад, точнее 15 августа 1971 г., тогдашний президент США – Ричард Никсон, выступая на одном из ведущих телеканалов Америки, торжественно заявил, что с целью противодействия спекулятивным сделкам его страна, подчеркиваю, временно приостанавливает ранее имевшую место конвертацию американского доллара в физическое золото. Таким образом, что называется, одним росчерком пера были перечеркнуты результаты Бреттон Вудских соглашений послевоенного 1947 года, согласно которым американский доллар заслуженно признавался общемировой резервной валютой и более-менее достойно справлялся с этой функцией в течение почти четверти века, т.е. – до 1971 г.

Analiza poate fi descărcată aici: finance-pyramid.pdf [27.31 Kb] (copieri: 437)


AVIZ!
Vizualizări: 1203 / Publicat: 10-05-2021, 12:35 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței comune a Centrului Sociologie si Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și a Centrului Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE SOCIOLOGICE

” ABORDAREA CROSS-SECTORIALĂ A DEZAVANTAJELOR TINERILOR ÎN PROCESUL DE TRANZIȚIE LA VIAȚA DE ADULT

 

specialitatea 541.02  structura socială, instituții și procese sociale

competitor la titlul științific – Mariana CRÎȘMARU

conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga GAGAUZ

 

Ședința va avea loc pe data de 20 mai 2021, ora 10:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 309, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 

Join Zoom Meeting


Meeting ID: 850 9310 3177
Passcode: 059547

 


Masa rotundă cu genericul „Familia cu copii în criza pandemiei”
Vizualizări: 1213 / Publicat: 7-05-2021, 13:46 /

Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Vă invită să participați la Masa rotundă cu genericul „Familia cu copii în criza pandemiei”. Evenimentul va avea loc pe 13 mai ora 10.00, în format on-line.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele studiului național realizat în cadrul proiectului ”Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor”, (perioada 2020-2021). Scopul studiului este de a evalua impactul pandemiei COVID-19 asupra familiei cu copii, identificarea nevoilor sociale și economice ale acestora.

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!

Linkul pentru acces la eveniment:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89009910743?pwd=R...oUHdqdz09 

Meeting ID: 890 0991 0743

Passcode: 870125

 

 


Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1444 / Publicat: 21-04-2021, 09:15 /

 

Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

La data de 21 aprilie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”

 

Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării și o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2020;

-       Prognozele privind evoluţia economiei naționale pentru anul 2021.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_40_site-1.pdf [2.19 Mb] (copieri: 394)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

Produsul intern brut conform datelor provizorii pentru anul 2020, a constituit 206 352 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o descreștere în termeni reali cu 7.0% față de anul 2019. Principalele activități care au făcut față provocărilor din anul 2020 sunt Construcțiile ce au contribuit la creșterea PIB-ului cu 0,3% și Activitățile financiare și asigurările ce au contribuit cu 0,2% la creșterea PIB-ului 0,2%. Impactul negativ a fost înregistrat în Agricultură, silvicultură și pescuit (-2,7% la creșterea PIB); Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (-2,1%) și Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,6%).


Costul normat al operaţiunilor tehnologice mecanizate (2021)
Vizualizări: 1350 / Publicat: 21-04-2021, 08:41 /

Au fost elaborate tarifele noi (actualizate) de costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate pentru anul 2021. 

Documentul poate fi descărcat aici: operatiuni-mecanizate-2021.pdf [3.61 Mb] (copieri: 468)