Masa rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență” (în format online)
Vizualizări: 1425 / Publicat: 6-12-2021, 10:55 /

La data de 16 decembrie 2021, cu începere de la orele 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență” organizată de Centrul de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice.   

Evenimentul va pune în discuție unele rezultate obținute de echipa de cercetare ca urmare a implementării Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”, conducător de proiect: dr. hab., conf. cercet. Olga Gagauz. 

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!

Date de conexiune:

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/2606594894?pwd=VF...3NzVGQxOE5Wdz09

Meeting ID: 260 659 4894

Passcode: 54321

Agenda evenimentului: agenda_masa-rotunda-16.12.21.docx [123.18 Kb] (copieri: 401)


Masa rotundă internațională (Moldova-Ucraina) în format online: „Perspective și rolul științei în contextul transformării proceselor socio-economice”
Vizualizări: 1260 / Publicat: 2-12-2021, 12:30 /

La data de 03 decembrie 2021, ora 14:00, va avea loc Masa rotundă internațională în format on-line cu genericul „Perspective și rolul științei în contextul transformării proceselor socio-economice / Перспективы и роль науки в контексте трансформации социально-экономических процессов”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii Moldova în colaborare cu Catedra Contabilitate și fiscalitate a Universității Agrare de Stat din Odesa, Ucraina (кафедра Учета и налогообложения Одесского Государственного Аграрного Университета).

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Proiectului Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!

Limba de comunicare – rusă

Înregistrarea participanților va avea loc începând cu ora 13:30.

Evenimentul va avea loc on-line pe platforma ZOOM:

Link: https://us02web.zoom.us/j/83921014284?pwd=Z...EtDaXZlWlU4UT09

Meeting ID: 839 2101 4284

Parola: 1234

Programul evenimentului îl puteți găsi aici: agendaru-03122021.pdf [177.71 Kb] (copieri: 433)


Audieri publice ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021
Vizualizări: 1544 / Publicat: 1-12-2021, 13:41 /

În vederea executării indicațiilor Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) cu privire la Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2021, Institutul Național de Cercetări Economice, organizează la 10 decembrie 2021, ora 11.00, audieri publice în care vor fi examinate  Rapoartele științifice anuale desfășurate în cadrul institutului.

Desfășurarea audierilor publice va avea loc în format mixt cu posibilitatea de participare online a parților interesate.

Datele de acces la ședința:

Link: https://us02web.zoom.us/j/2855057466?pwd=TX...lBBZFBid2hMQT09

Meeting ID: 285 505 7466

Passcode: audieri

 

Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat, etapa anului 2021, perfectate conform cerințelor ANCD  pot fi accesate:

 

1. Proiectul 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023, conducător Stratan A., m.c. al AȘM, dr.hab. Acces: pg-stratan-audieri-asm-2021-final.pdf [1.57 Mb] (copieri: 685)

2. Proiectul 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației, conducător Gagauz Olga, dr.hab. Acces: ppt-gagauz_proiect-de-stat_ds_2021-1.pdf [1.07 Mb] (copieri: 479)

3. Proiectul 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, conducător Perciun Rodica, dr. hab.  Acces: 1639473682_perciun-prezentare-2021-consiliu-proiect-ppt.pdf [4.25 Mb] (copieri: 739)

4. Proiectul 20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova, conducător Colesnicova Tatiana, dr. Acces: 10.12.2021asm-ps123colesnicovat.pdf [7.34 Mb] (copieri: 371)

5. Proiectul 20.80009.1606.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova, conducător Vinogradova Natalia, dr. Acces: vinogradova_ecosimm_audieri-publice_211210.pdf [2.31 Mb] (copieri: 513)


Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021
Vizualizări: 1440 / Publicat: 26-11-2021, 08:25 /

Prezentarea rezultatelor cercetărilor privind evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova în cadrul Conferinței ICMEA 2021

 

La data de 25 noiembrie 2021 Directorul Institutului Național de Cercetări Economice dl. STRATAN Alexandru, mem.cor.al AȘM, dr.hab., prof., a participat la lucrările Ediției a 13-a a Conferinței Internaționale ICMEA 2021 “International Conference on Management, Economics and Accounting” (Alba Iulia, Transilvania, Romania), organizată de Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia și Institutul de Studii Financiare.

 

În cadrul ședinței plenare a conferinței dl. prof.Alexandru STRATAN a prezentat raportul „Assessment of the Entrepreneurial Ecosystem in the Republic of Moldova: Opinion of Entrepreneurs” („Evaluarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova: opinia antreprenorilor”, coautori: VINOGRADOVA N., dr.,conf.cercet. și NOVAC A., dr.,conf.cercet.), în care au fost reflectate unele rezultate, obținute în cadrul proiectului 20.80009.0807.38 „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” (Program de Stat).


Masa rotundă cu genericul „Reducerea excluziunii sociale a categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova”
Vizualizări: 1299 / Publicat: 23-11-2021, 15:15 /

La data de 25 noiembrie 2021, ora 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul Reducerea excluziunii sociale a categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii Moldova.

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Proiectului Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.

 

Limba de comunicare – română.

Evenimentul va avea loc on-line pe platforma ZOOM:

Link: https://us02web.zoom.us/j/8346200585?pwd=Vl...nRkVzBNQ1JZdz09

Meeting ID: 834 620 0585

Parola: 777

 

Programul evenimentului îl puteți găsi aici: agendaro251121.pdf [218.81 Kb] (copieri: 332)


Nota de poziție a INCE pe marginea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022
Vizualizări: 1314 / Publicat: 23-11-2021, 14:22 /

În data de 11 noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a expus consultărilor publice Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022. În acest context, Institutul Național de Cercetări Economice vine cu comentarii vis-a-vis de noile măsuri propuse.

 

Nota de poziție poate fi descărcată aici: nota-de-pozitie.pdf [492.73 Kb] (copieri: 372)Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2020
Vizualizări: 1509 / Publicat: 16-11-2021, 14:19 /
Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2020 rom-normativele-veniiturilor-nete.2020.pdf [123.26 Kb] (copieri: 512)


Concursul pentru rezultate remarcabile și contribuție în promovarea excelenței științifice, ediția anului 2021
Vizualizări: 1243 / Publicat: 16-11-2021, 08:43 /

Consiliul Științific al Institutului Național de Cercetări Economice, în baza deciziei nr.3 din 12 noiembrie 2021 (proces verbal nr. 7) anunţă demararea Concursului pentru rezultate remarcabile și contribuție în promovarea excelenței științifice, ediția anului 2021. 

În urma concursului vor fi conferite Premii pentru următoarele nominații:

 

SAVANTUL ANULUI 2021;

TÂNĂRUL SAVANT AL ANULUI 2021.

 

Condițiile și documentele le vedeți aici: anunt_concurs-2021.docx [86.7 Kb] (copieri: 378) rezultate_indicatori.pdf [255.27 Kb] (copieri: 365)


Masa rotundă cu genericul „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova”
Vizualizări: 1321 / Publicat: 16-11-2021, 08:19 /


La data de 11 noiembrie 2021, în regim online, a avut loc Masa Rotundă cu tematica „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova, organizată de Secția Economie agro-alimentară și dezvoltare rurală, a Institutului Național de Cercetări Economice a Republicii. 

La eveniment au participat peste 50 de persoane, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cercetători științifici, cadre didactice și antreprenori din domeniu agricol din Republica Moldova și România.

În cadrul mesei rotunde au fost abordate mai multe subiecte ce țin din sectorul agrar, fiind prezentate tarifele de costuri și normativele veniturilor nete în baza tarifelor de costuri în sectorul agro-alimentar, proiectele investiționale de tip model: transformarea exploatației agricole tradiționale într-o firmă specializată de producere a usturoiului în baza tehnologiilor moderne, înființarea unei plantații de afine și eficiența economică privind producerea strugurilor de masă în Republica Moldova.

Proiectele investiționale sunt orientate spre dezvoltarea întreprinderii, valorificarea avantajelor pentru producerea produselor de calitate, generând fluxuri interne de bunuri, cunoștințe, transfer tehnologic, etc.

 


Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus
Vizualizări: 1363 / Publicat: 12-11-2021, 07:12 /

Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus

La data de 10 noiembrie 2021 în regim online, a avut loc Masa Rotundă internațională „Starea actuală și problemele dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova și Republica Belarus”, organizată de Secția Cercetări în antreprenoriat a Institutului Național de Cercetări Economice a Republicii Moldova în colaborare cu Secția Monitorizare a dezvoltării social-economice a Institutului de Economie al Academiei Naționale de Științe al Republicii Belarus. 

Evenimentul a fost deschis cu un mesaj de salut de către directorul INCE Alexandru STRATAN, prof., dr. hab., mem. cor. al AȘM, care i-a felicitat pe participanți cu Ziua Internațională a Științei, marcată anual pe 10 noiembrie. Directorul Institutului de Economie al ANȘ al Republicii Belarus Dl. Vasily HURSKY, dr. hab., prof., în mesajul său de salut, a avut un discurs asupra tendințelor moderne în dezvoltarea antreprenoriatului.

 

La eveniment au participat cercetători științifici, cadre didactice și reprezentanți ai asociațiilor de afaceri din Moldova și Republica Belarus.

Dna dr. Anna POPKOVA, șeful Secției Monitorizare a dezvoltării social-economice a Institutului de Economie, a prezentat rezultatele monitorizării stării actuale și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în Belarus.