Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.
Vizualizări: 1147 / Publicat: 25-10-2016, 11:50 /


La data de 21 octombrie 2016, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei (INCE) a organizat Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.

La eveniment au participat 32 de persoane - reprezentanţi ai UN Women în Republica Moldova, Direcției generale dezvoltarea mediului de afaceri și investiții a Ministerului Economiei, Direcției Management Financiar a Primăriei mun. Chișinău, Direcției evenimente de afaceri a Camerei de Comerț și Industrie, ai ODIMM, ai Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Asociației Antreprenorilor cu Dezabilități, Asociației Femeilor Manager, Clubului femeilor antreprenoare ”Artemida”, antreprenori, cercetători științifici ai INCE, reprezentanți ai presei.

 


Invitaţie la seminarul interdisciplinar INCE-IE
Vizualizări: 989 / Publicat: 25-10-2016, 10:46 /

La data de 26 octombrie 2016, cu începere de la orele 10:00, Institutul Naţional de Cercetări Economice și Institutul de Energetică al AȘM vor organiza seminarul comun dedicat problemelor ramurii energetice și influența acesteia asupra dezvoltării economiei naționale, prin prisma utilizării balanțelor inter-ramurale.  

Seminarul va avea loc în incinta INCE, str. Ion Creangă, 45, etajul 3, bir. 309.


O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 1334 / Publicat: 25-10-2016, 10:11 /

 

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"

La data de 25 octombrie 2016, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat publicața trimestrială „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) – ediţia a 22-a.

 

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate principalele tendinţe socio-economice care au marcat economia Republicii Moldova în prima jumătate a acestui an, dinamica principalilor indicatori macroeconomici în baza celor mai recente date disponibile și prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru anul 2016.

Publicația poate fi descărcată aici: met_22.pdf [20.9 Mb] (copieri: 470)

 


Institutul Naţional de Cercetări Economice anunţă concurs pentru următoarele posturi ştiinţifice:
Vizualizări: 1028 / Publicat: 21-10-2016, 13:08 /

Director adjunct pentru probleme de știință – 1

Secretar științific – 1

 

Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa: Institutul Național de Cercetări Economice, str. I. Creangă 45, bir. 300, Secția Personal, tel. 50-11-00

Termenul de depunere a actelor nu poate fi mai mic de 1 lună de la data publicării anunţului


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1017 / Publicat: 21-10-2016, 08:20 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice are deosebita plăcere de a Vă invita să participaţi la conferința de presă dedicată lansării unui nou număr al  publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” - “Moldovan Economic Trends” (MET). Evenimentul se va desfăşura în incinta Sălii de Conferințe a Institutului Naţional de Cercetări Economice, (str. I. Creangă 45, of. 303), la data de 25 octombrie 2016, cu începere de la orele 10:00.

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:

-      Principalele tendinţe socio-economice care au marcat economia Republicii Moldova în prima jumătate a acestui an, dar şi dinamica principalilor indicatori macroeconomici în baza celor mai recente date disponibile;

-      Prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru anul 2016.

Sunt invitați reprezentanții mass-media. 


Cea de-a XI-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice şi-a încheiat lucrările
Vizualizări: 1002 / Publicat: 21-10-2016, 08:17 /

 

Cea de-a XI-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice şi-a încheiat lucrările

 

La data de 13-14 octombrie 2016, cea de-a XI-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico - Practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituții științifice, şi-a încheiat lucrările.

Evenimentul a fost deschis şi moderat de către Dl Alexandru Stratan dr. hab., profesor, Director  al  INCE, care a adus mulțumiri şi felicitări participanţilor la conferinţă, remarcând că Conferința respectivă reprezintă o platformă de schimb de opinii și experiență în domeniul socio-economic.

În discursul său, Dl.  Octavian Calmâc, prim vice premier, ministru al economiei RM, a reiterat că mecanismele de conlucrare dintre INCE şi Ministerul Economiei, dintotdeauna au fost eficiente, aşa va continua şi pe viitor. Cuvânt de salut au avut şi alţi oaspeţi: Dl m.c. Ion Guceac,  Vice Președintele AŞM,  Dl Victor Moraru, acad- coord. AŞM, Dna Larisa  Şavga, dr hab., prof. univ., rector al UCCM, ş.a.

La eveniment au participat personalităţi din mai multe ţări printre care: România, Ucraina, Belarus, SUA, Indonezia ş.a. În cadrul discuţiilor au fost implicaţi atât reprezentanţi ai mediului didactic şi de cercetare, cît şi  ai mediului de afaceri din RM şi alte ţări.

Lucrările participanţilor au fost publicate într-o culegere de comunicări.

Programul conferinței: programul-conferinta-ince-2016-ed-11-.pdf [270.25 Kb] (copieri: 724)

Rezoluția conferinței: rezolutia-conferinta-ince-2016.pdf [263.03 Kb] (copieri: 509)


НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ИТОГИ ЭВОЛЮЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2005-2015 ГОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Vizualizări: 1009 / Publicat: 18-10-2016, 10:05 /

По нашему мнению,  представляет определённый интерес  начать с ознакомления с отношением к понятию заработной платы. При этом, рассмотрение теорий оплаты труда в корне меняет представление о заработной плате.  Если в начале, экономисты считали, что  зарплата соответствовала статусу индивида в обществе, причем рабочие независимо от способностей имели минимальный уровень оплаты труда, то, сейчас она зависит от интеллектуального уровня работника.


Studiul integral poate fi descărcat aici: salary.pdf [232.91 Kb] (copieri: 412)


ANUNŢ
Vizualizări: 1041 / Publicat: 18-10-2016, 09:23 /

La data de 21 octombrie 2016, începând cu orele 10:00, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei (INCE) (str. Ion Creangă, 45, bir. 209, et. II), va organiza Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”. Masa rotundă este organizată în vederea dezbaterii problemelor privind dezvoltarea politicii de susţinere a antreprenoriatului feminin.

 


AVIZ!
Vizualizări: 1426 / Publicat: 10-10-2016, 16:32 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

  

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor habilitat

 Teoria şi practica managementului stabilităţii financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova”

 

SPECIALITATEA 521.03 – Economie și management în domeniu financiar

 

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

 

competitor la titlul științific – dr., conf.univ. Perciun Rodica

conducător ştiinţific dr.hab., prof.univ. Alexandru Stratan

 

ședinţa va avea loc la 20 octombrie 2016, ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


ATENȚIE!!! ADMITEREA LA DOCTORAT 2016
Vizualizări: 1005 / Publicat: 4-10-2016, 12:46 /