ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА: АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ
Vizualizări: 173 / Publicat: 12-05-2021, 09:06 /

Ровно полвека тому назад, точнее 15 августа 1971 г., тогдашний президент США – Ричард Никсон, выступая на одном из ведущих телеканалов Америки, торжественно заявил, что с целью противодействия спекулятивным сделкам его страна, подчеркиваю, временно приостанавливает ранее имевшую место конвертацию американского доллара в физическое золото. Таким образом, что называется, одним росчерком пера были перечеркнуты результаты Бреттон Вудских соглашений послевоенного 1947 года, согласно которым американский доллар заслуженно признавался общемировой резервной валютой и более-менее достойно справлялся с этой функцией в течение почти четверти века, т.е. – до 1971 г.

Analiza poate fi descărcată aici: finance-pyramid.pdf [27.31 Kb] (copieri: 81)


AVIZ!
Vizualizări: 133 / Publicat: 10-05-2021, 12:35 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței comune a Centrului Sociologie si Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și a Centrului Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE SOCIOLOGICE

” ABORDAREA CROSS-SECTORIALĂ A DEZAVANTAJELOR TINERILOR ÎN PROCESUL DE TRANZIȚIE LA VIAȚA DE ADULT

 

specialitatea 541.02  structura socială, instituții și procese sociale

competitor la titlul științific – Mariana CRÎȘMARU

conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga GAGAUZ

 

Ședința va avea loc pe data de 20 mai 2021, ora 10:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 309, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 

Join Zoom Meeting


Meeting ID: 850 9310 3177
Passcode: 059547

 


Masa rotundă cu genericul „Familia cu copii în criza pandemiei”
Vizualizări: 128 / Publicat: 7-05-2021, 13:46 /

Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Vă invită să participați la Masa rotundă cu genericul „Familia cu copii în criza pandemiei”. Evenimentul va avea loc pe 13 mai ora 10.00, în format on-line.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele studiului național realizat în cadrul proiectului ”Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor”, (perioada 2020-2021). Scopul studiului este de a evalua impactul pandemiei COVID-19 asupra familiei cu copii, identificarea nevoilor sociale și economice ale acestora.

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!

Linkul pentru acces la eveniment:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89009910743?pwd=R...oUHdqdz09 

Meeting ID: 890 0991 0743

Passcode: 870125

 

 


Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 204 / Publicat: 21-04-2021, 09:15 /


La data de 21 aprilie 2021, Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei”

Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării și o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2020;

-       Prognozele privind evoluţia economiei naționale pentru anul 2021.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_40_site.pdf [2.09 Mb] (copieri: 114)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

Produsul intern brut conform datelor provizorii pentru anul 2020, a constituit 206 352 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o descreștere în termeni reali cu 7.0% față de anul 2019. Principalele activități care au făcut față provocărilor din anul 2020 sunt Construcțiile ce au contribuit la creșterea PIB-ului cu 0,3% și Activitățile financiare și asigurările ce au contribuit cu 0,2% la creșterea PIB-ului 0,2%. Impactul negativ a fost înregistrat în Agricultură, silvicultură și pescuit (-2,7% la creșterea PIB); Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (-2,1%) și Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,6%).


Costul normat al operaţiunilor tehnologice mecanizate (2021)
Vizualizări: 194 / Publicat: 21-04-2021, 08:41 /

Au fost elaborate tarifele noi (actualizate) de costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate pentru anul 2021. 

Documentul poate fi descărcat aici: operatiuni-mecanizate-2021.pdf [3.61 Mb] (copieri: 70)


Mult așteptatul declin al pandemiei în țările europene s-a declanșat. Locul României
Vizualizări: 150 / Publicat: 20-04-2021, 12:37 /

La 13 luni  de la apariția și instalarea  pandemiei Covid-19 și dramaticele evoluții care au schimbat cursul vieții pe întreaga planetă cu  urmări încă necunoscute, rezultatele strategiilor și programelor de combatere a pandemiei și îndeosebi impresionantele eforturi și realizări ale echipelor internaționale și naționale de cercetători în domeniul virușilor  încep să-și arate roadele și declinul pandemiei s-a declanșat. 

Profesorul Vasile Ghețău (România) prezintă un studiu privind evoluția situației în țările europene și locul României în acest context.   


Articolul integral poate fi descărcat aici:declin-al-pandemiei-romania.pdf [1.37 Mb] (copieri: 53)Lansarea unui nou număr al publicaţiei Tendinţe în Economia Moldovei
Vizualizări: 179 / Publicat: 16-04-2021, 09:46 /

  

La data de 21 aprilie 2021, ora 10:00, în Sala de Conferinţe a Institutului Naţional de Cercetări Economice (mun. Chișinău, str. Ion Creangă 45, of. 303), va avea loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”.

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2020;

-       Prognozele privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2021.

La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.


INVITATION
Vizualizări: 381 / Publicat: 14-04-2021, 12:07 /

 

 

 

NATIONAL INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH

STATE UNIVERSITY OF MOLDOVA

 

 

 

 

STATE UNIVERSITY „ALECU RUSSO” FROM BĂLȚI

TRADE CO-OPERATIVE

UNIVERSITY OF MOLDOVA

STATE UNIVERSITY “BOGDAN PETRICEICU HASDEU” FROM CAHUL


INVITATION

The year 2021 is marked by the 60th anniversary of the establishment of the Academy of Sciences of Moldova and by 75 years from the foundation of the first science institutes of academic type. Joining the events organized with this occasion, the National Institute for Economic Research in partnership with the State University of Moldova, the State University Aleco Russo from Balti, the Trade Co-operative University of Moldova and the State University Bogdan Petriceicu Hasdeu from Cahul opens the International Doctoral Scientific Symposium “MODERN TENDENCIES OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT: VISIONS OF YOUNG SCIENTISTS”.

Invitation RO: invitauie-rom-1.docx [171.04 Kb] (copieri: 84)
Invitation RUS: invitatie_-ru-.docx [93.14 Kb] (copieri: 57)

 

ANUNȚ
Vizualizări: 162 / Publicat: 14-04-2021, 08:34 /

Se anunţă susținerea publică a tezei de doctorat „Managementul evaluării competitivității bunurilor autohtone în contextul politicii comerciale a Republicii Moldova”

elaborate de doctoranda  GUTIUM Tatiana

la programul de doctorat 521.03 – economie și management în domeniul de activitate

Conducător de doctorat STRATAN Alexandru, mem., cor., dr. hab., prof. univ. 

data:   14 mai 2021

Ora: 10.00

Locul: mun. Chișinău, șos. Hâncești 55/4, sala polivalenta

Susținerea publică a tezei de doctorat va avea loc pe Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86555003310?pwd=S...URjU1MxRERFUT09

ID-ul conferinței: 865 5500 3310

Cod: 863274 

Teza de doctor poate fi consultată pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Biblioteca Naţională a Moldovei și Biblioteca USM.

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresa de e-mail fse.usm@gmail.com  


Teza: teza_doctor_gutium_tatiana.pdf [4.15 Mb] (copieri: 94)
Rezumat RO: rezumat_gutium_tatiana_ro.pdf [687.23 Kb] (copieri: 71)

Rezumat ENG: rezumat_gutium_tatiana_engleza.pdf [587.65 Kb] (copieri: 67)

 


ANUNȚ!
Vizualizări: 259 / Publicat: 6-04-2021, 15:27 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil

A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

EVALUAREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ ÎN CADRUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT DIN REPUBLICA MOLDOVA 

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

competitor la titlul științific – dr. conf. Călugăreanu Irina

consultant ştiinţific – dr. hab, prof. univ. Paladi Ion

 

ședinţa va avea loc pe data de 6 mai 2021, ora 10:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința va avea loc atât cu prezența fizică (cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line