AVIZ!
Vizualizări: 177 / Publicat: 30-01-2019, 11:39 /

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat Sirețeanu (Vragaleva)Veronica

Conducător / consultant ştiinţific Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 521.03-26  Institutul Naţional de Cercetări Economice 

Tema tezei PERFECȚIONAREA ADMINISTRĂRII FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

Specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate

Data 15.02.2019

Ora 14-00

Local Institutul Naţional de Cercetări Economice, str. I.Creangă, 45, bir.209

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, pe site-ul INCE (www.ince.md) și site-ul ANACEC (www.cnaa.md)

 


Teza de doctor și autoreferat ale Dnei Veronica Sirețeanu
Vizualizări: 190 / Publicat: 24-01-2019, 11:39 /

Autoreferat: autoreferat-teza-doctor-veronica-sireteanu-vragaleva-cu-semnaturi.pdf [1.38 Mb] (copieri: 305)
Teza de doctor: teza-de-doctorat-veronica-sireteanu.pdf [3.86 Mb] (copieri: 101)O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2018)
Vizualizări: 250 / Publicat: 21-01-2019, 12:16 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_31_ro_site.pdf [4.5 Mb] (copieri: 85)

 

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

În perioada ianuarie-septembrie a anului 2018, produsul intern brut a constituit în valori nominale 139145 mil. MDL în prețuri curente de piață, astfel înregistrând o creștere în termeni reali cu 4,0% față de aceeași perioadă a anului 2017. Activitățile principale ce au favorizat la sporirea PIB-ului în perioada respectivă sunt comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), construcțiile (+1,2%), industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,8%).

 


Susţinerea tezei de doctor în economie „Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova”
Vizualizări: 175 / Publicat: 13-01-2019, 09:24 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

Pretendent: Garbuz Veronica

Conducător ştiinţific: Rojco Anatolii, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 521.03-25 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE INTEGRARE A TINERILOR SPECIALIȘTI CU STUDII SUPERIOARE PE PIAȚA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA

 Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

data: 23 ianuarie  2019

Ora: 15:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 209

 

 


Teza de doctor și autoreferat al Dnei Garbuz Veronica
Vizualizări: 290 / Publicat: 21-12-2018, 10:44 /
Autoreferat: autoreferat-garbuz-veronica.pdf [752.68 Kb] (copieri: 276)
Teza de doctor: teza-garbuz-veronica.pdf [7.52 Mb] (copieri: 319)


CROSS-COOPERATION SECTORS BETWEEN THE REPUBLIC MACEDONIA AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA: COMPARATIVE ANALYSIS
Vizualizări: 289 / Publicat: 18-12-2018, 11:05 /
Studiul "CROSS-COOPERATION SECTORS BETWEEN THE REPUBLIC MACEDONIA AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA: COMPARATIVE ANALYSIS" elaborat în cadrul proiectului internațional "Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational local Action Groups" poate fi descărcat aici: macedonia-moldova.pdf [1.42 Mb] (copieri: 55)DEVELOPMENT OF LOCAL ACTION GROUPS IN VISEGRAD COUNTRIES - THE BEST PRACTICES AND SUCCESS STORIES
Vizualizări: 289 / Publicat: 18-12-2018, 11:03 /
Studiul "DEVELOPMENT OF LOCAL ACTION GROUPS IN VISEGRAD COUNTRIES - THE BEST PRACTICES AND SUCCESS STORIES" elaborat în cadrul proiectului internațional "Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational local Action Groups" poate fi descărcat aici: v4-lags.pdf [1.44 Mb] (copieri: 66)Conferința de încheiere a proiectului internațional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”
Vizualizări: 361 / Publicat: 15-12-2018, 08:21 /

 

Conferința de încheiere a proiectului internațional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”

La data de 14 decembrie 2018, Institutul Naţional de Cercetări Economice în colaborare cu Inspiro Consulting a organizat conferința de încheiere a  proiectului internaţional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”, finanţat de Fondul Visegrad şi implementat de Institutul Naţional de Cercetări Economice. La manifestație au participat peste 30 de persoane, reprezentanți ai partenerilor din țările Viasegrad, Macedonia, reprezentanți ai APL din Călărași și cercetători științifici din cadrul INCE.

 

 


AVIZ!
Vizualizări: 371 / Publicat: 11-12-2018, 14:44 /

 


 

Institutul Național de Cercetări Economice

Are plăcerea de a Vă invita la lansarea monografiei

EVOLUȚIA ROLULUI STATULUI PRIN NOUA PARADIGMĂ

 A DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE ECHITABILE.

Autor:

Gheorghe ILIADI, doctor habilitat în economie, profesor, consultant principal, INCE

 

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 15 decembrie 2018, ora 11.00,

La sediul Institutului Național de Cercetări Economice, sala 303.

Vă așteptăm!


Conferința de încheiere a proiectului internațional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”
Vizualizări: 323 / Publicat: 11-12-2018, 14:37 /

La data de 14 decembrie 2018, cu începere de la orele 10:00, Institutul Naţional de Cercetări Economice în colaborare cu Inspiro Consulting organizează conferința de încheiere a  proiectului internaţional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”, finanţat de Fondul Visegrad şi implementat de Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Evenimentul va întruni reprezentanți ai autorităţilor publice locale, societatea civilă, mediul academic din Republica Moldova și reprezentanții-parteneri din țările Visegrad, în scopul prezentării principalelor rezultate obținute în cadrul proiectului menționat, precum și de a trasa cele mai importante concluzii cu privire la experienţa ţărilor Visegrad în ceea ce priveşte crearea şi activitatea GAL-urilor.

La eveniment sunt invitați toți doritorii. 

Agenda evenimentului: agenda-visegrad-ro.pdf [44.52 Kb] (copieri: 131)