Masa rotundă în format on-line: „Modele de afaceri circulare: bunele practici internaționale”
Vizualizări: 417 / Publicat: 6-06-2022, 07:34 /
Masa rotundă în format on-line: „Modele de afaceri circulare: bunele practici internaționale”


La data de 9 iunie 2022, ora 15:00, va avea loc Masa rotundă cu genericul „Modele de afaceri circulare: bunele practici internaționale”, organizată de Secția „Cercetări Financiare și Monetare” a Institutului Național de Cercetări Economice al Republicii Moldova. 

În cadrul evenimentului vor fi puse în discuție o serie de rezultate obținute ca urmare a cercetărilor desfășurate în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.22 „DEZVOLTAREA MECANISMULUI DE FORMARE A ECONOMIEI CIRCULARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” (2020-2023),  Conducătorul proiectului – Perciun Rodica, dr. hab., conf. cercet.

Evenimentul se va desfășura în regim on-line pe platforma ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/88017703033?pwd=d...0ZsZjYwNmJwZz09 

ID: 880 1770 3033
cod acces: 216301 

Limba de comunicare –  L. română.

La eveniment sunt invitați cercetători, specialiști din domeniu și factorii de decizie. 


Agenda evenimentului o puteți găsi aici: agenda-9.06.22.pdf [224.89 Kb] (copieri: 128)


AVIZ!
Vizualizări: 302 / Publicat: 6-06-2022, 07:13 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 
în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE


 ”PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII
EXPORTURILOR MOLDOVENEȘTI”


specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – FALĂ Victoria 

conducător științific – mem. cor. al AȘM, dr.hab., prof. univ.,

STRATAN Alexandru


ședința va avea loc la

4 iulie 2022 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


Costuri normate ale produselor agricole pentru anul 2022 (culturi cerealiere și leguminoase boabe, culturi tehnice și furajere)
Vizualizări: 338 / Publicat: 31-05-2022, 12:33 /

Au fost elaborate Costurile normate ale produselor agricole pentru anul 2022 (culturi cerealiere și leguminoase boabe, culturi tehnice și furajere).

Documentul poate fi descărcat aici: culturi-cerealiere-tehnice-furajere.pdf [765.41 Kb] (copieri: 192)


Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 10th Edition „Opportunities for changing the Economic-Social Realities of the World”, România
Vizualizări: 377 / Publicat: 31-05-2022, 07:30 /
Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 10th Edition „Opportunities for changing the Economic-Social Realities of the World”, România


În perioada 25-28 mai 2022, echipa proiectului 20.80009.0807.29 ”Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovatoare care vizează creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” a efectuat o vizită la Universitatea ARTIFEX din București, România în scopul participării la Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 10th Edition „Opportunities for changing the Economic-Social Realities of the World”, 26-27 mai 2022.

În cadrul simpozionului au fost prezentate și s-au pus în discuție următoarele rapoarte din partea Secției Cercetări Sociale și Nivelul de Trai: ”The unemployed as a vulnerable group in the Republic of Moldova: data analysis and new social protection measures” (Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc., șef secție Cercetări Sociale și Nivelul de Trai; Doga Valeriu, dr. hab., prof. univ.), ”Eficiența social-economică a sistemului de pensii din Republica Moldova (analiza comparativă)” (Rojco Anatolii, dr., conf. cerc.; Heghea Ecaterina, drd., cerc. șt.), ”Dizabilitate: evaluare, analiza multidimensională, bariere și soluții” (Gutium Tatiana, dr.), ”Suportul copiilor refugiaţi din Ucraina în Republica Moldova” (Ciobanu Mihail, drd., cerc. șt.; Savcenco Silvia, cerc. șt.; Timuș Andrei, cerc. șt.); ”Serviciul vamal și barierele tehnice din sfera digitală” (Gutium Mircea, drd., cerc. șt.) și ”Persoanele cu dizabilități în condițiile infrastructurii imperfecte” (Gutium Mircea, drd., cerc. șt.), precum și din partea Secției Cercetări Financiare și Monetare: ”Business models for circular economy implementation” (Timofei Olga, dr., cerc. șt. sup.) și ”Circular business models: challenges and opportunities” (Ungur Cristina, dr., cerc. șt. sup.).

Astfel, a fost efectuat un schimb valoros de opinii privind rezultatele cercetărilor realizate. În urma discuțiilor, a fost expusă dorința părților de a continua mai departe colaborarea științifică.


Masa rotundă în format on-line „Sistemul de protecție socială a grupurilor social vulnerabile ale populației Republicii Moldova: starea actuală și problemele de funcționare a acestuia”
Vizualizări: 300 / Publicat: 31-05-2022, 06:46 /
Masa rotundă în format on-line „Sistemul de protecție socială a grupurilor social vulnerabile ale populației Republicii Moldova: starea actuală și problemele de funcționare a acestuia”
La data de 23 mai 2022, a avut loc Masa rotundă în format on-line cu genericul „Sistemul de protecție socială a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova: starea actuală și problemele de funcționare a acestuia”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat ”Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovatoare care vizează creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate și puse în discuție următoarele rapoarte:
- Evaluarea principalilor indicatori de funcţionare a sistemului de pensii din Republica Moldova;
- Persoane cu dizabilități: calitatea vieții și crearea unui mediu fără bariere;
- Evoluția situației socioeconomice a copiilor în Republica Moldova.


UNELE REFLECȚII PRIVIND INTEGRAREA REFUGIAȚILOR DIN UCRAINA
Vizualizări: 299 / Publicat: 29-05-2022, 12:02 /

Conflictul militar din țara vecină durează mai mult de trei luni de zile. Republica Moldova la rândul său acordă maximă asistență refugiaților din Ucraina. De apreciat suportul acordat refugiaților de către autorități și de întreaga societate moldovenească. Cazarea, asistența financiară, încadrarea în câmpul muncii, includerea copiilor în sistemul educațional, acordarea serviciilor medicale și sociale etc. permit soluționarea unor probleme stringente ale acestor persoane. Evident, măsurile respective pot acoperi doar o parte din  necesitățile stringente ale refugiaților. Însă, deoarece nu este clar cât va dura războiul din Ucraina, este cazul de a vedea care sunt capacitățile și posibilitățile statului Republica Moldova pentru asigurarea integrării socioeconomice ulterioare, posibil și până la naturalizarea deplină, ale unor categorii de refugiați.

 

Nota analitică este elaborată în cadrul Programului de Stat (2020-2023) 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.


Nota analitică poate fi accesată aici: reflectii_privind_integrarea_refugiatilor.pdf [190.32 Kb] (copieri: 137)


Costuri normate ale produselor agricole pentru anul 2022 (legume și cartofi, fructe și pomușoare, struguri)
Vizualizări: 304 / Publicat: 23-05-2022, 06:46 /

Au fost elaborate costurile normate ale produselor agricole pentru anul 2022 (legume și cartofi, fructe și pomușoare, struguri).

Documentul poate fi descărcat aici: tarife-legume-fructe-2022.pdf [738.21 Kb] (copieri: 141)


Masa rotundă în format on-line: "Sistemul de protecție socială a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova"
Vizualizări: 361 / Publicat: 19-05-2022, 12:47 /

La data de 23 mai 2022, ora 14:00, va avea loc Masa rotundă în format on-line cu genericul Sistemul de protecție socială a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova: starea actuală și problemele de funcționare a acestuia”, organizată de Secția „Cercetări sociale și nivelul de trai” a Institutului Național de Cercetări Economice Republicii Moldova.

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor, desfășurate în cadrul Proiectului Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.

Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment !

Limba de comunicare – română.

Evenimentul va avea loc on-line pe platforma ZOOM:

Link: https://us06web.zoom.us/j/83972448978?pwd=e...EZvWjhkcmxYdz09

Meeting ID: 839 7244 8978

Parola: 157081

 

Programul evenimentului îl puteți găsi aici: agenda_ro_masa_rotunda_23.05.2022_final.pdf [194.89 Kb] (copieri: 130)


Lecția publică susținută de Dna Doctor în economie ZGADOVA Natalia (Ucraina) în cadrul INCE
Vizualizări: 312 / Publicat: 17-05-2022, 12:58 /

Lecția publică susținută de Dna Doctor în economie ZGADOVA Natalia (Ucraina) în cadrul INCE

În data de 17 mai 2022, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice a fost ţinută o lecție publică cu genericul “Problemele funcționării sistemului protecției sociale a populației vulnerabile din Ucraina”, prezentată de către Dna Doctor în economie, Docent, ZGADOVA Natalia de la Academia de Stat de Reglementare Tehnică și Calitate din Odesa și Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina. 

Evenimentul a fost organizat de către Secția ”Cercetări Sociale și Nivelul de Trai” în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat ”Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovatoare care vizează creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”.

În cadrul lecției publice au fost relevate următoarele subiecte: 

- Principalele trăsături ale sistemului de protecție socială a populației vulnerabile din Ucraina;

- Identificarea actualelor probleme ale domeniului protecției sociale a populației ucrainene;

- Trasarea căilor de soluționare a provocărilor sistemului de protecție socială și perfecționarea acestuia.


Masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”
Vizualizări: 382 / Publicat: 14-05-2022, 06:25 /
Masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”

 

Pe 13 mai 2022, Centrul de Cercetări Demografice al INCE a desfășurat masa rotundă: „Provocări pentru politici publice în contextul creșterii vulnerabilității familiilor”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei (15 mai).

La Masa Rotundă au participat reprezentanți ai Guvernului, dna Aliona Crețu, Șef Serviciu politici demografice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Biroului Național de Statistică, colegi din cadrul mediului universitar și academic.

Au fost puse în discuție problemele stringente cu care se confruntă familiile cu copii din Republica Moldova în condițiile crizelor din ultimii doi ani, inclusiv a crizei umanitare prezente și a incertitudinilor socioeconomice, persistența inegalităților sociale, amplificarea nivelului de sărăcie a gospodăriilor cu copii ș.a., toate având riscul de a intensifica consecințele de lungă durată asupra familiei și a capitalului uman. În baza datelor statistice și empirice de ultimă oră a fost prezentată radiografia socială a transformărilor prin care trece familia, comportamentul matrimonial și reproductiv al populației.

Totodată, au fost trasate recomandări de prevenire / atenuare a vulnerabilității familiilor, în special a celor cu copii, și accentuată necesitatea abordării multidimensionale în redresarea politicilor: susținerea bunăstării, sănătății și securității familiilor; promovarea activă a reformelor în domeniile-cheie de îngrijire și educare a copiilor; reducerea vulnerabilității familiilor cu copii mici și venituri mici prin introducerea unui program de asigurare alimentară; dezvoltarea rețelei naționale multidisciplinare de suport a familiilor; sporirea accesului la servicii de consiliere individuală, familială, psihologică; ș.a.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (anii 2020-2023).