Vizita Vice-preşedintelui Universităţii din Kobe, Japonia în cadrul INCE
Vizualizări: 880 / Publicat: 16-05-2018, 07:55 /

 

Vizita Vice-preşedintelui Universităţii din Kobe, Japonia în cadrul INCE

La 15 mai 2018, directorul INCE, membru-corespondent A. Stratan și vice directorul pe probleme de știință O. Gagauz au avut o întâlnire cu dr. Yoshi Masahiko, Vice-preşedintele Universităţii din Kobe (Japonia). În cadrul acestei întâlniri s-au discutat tendințele principale în domeniul economic al Republicii Moldova, s-a făcut schimbul de opinii cu privire la tematica de cercetare și oportunități de colaborare între INCE și Kobe University.

 


Aviz
Vizualizări: 675 / Publicat: 2-05-2018, 22:59 /
a
AVIZ
Stimaţi colegi!
A fost editat nr. 4/2017 al revistei
Economie şi Sociologie
 

Revista poate fi găsită pe site INCE la adresa
şi la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE.Cu alte întrebări,adresaţi-Vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu alte întrebări,adresaţi-vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu respect,
Redactorul-Şef al
Complexului Editorial,
Iulita Bîrcă

Adresa redacţiei: Complexul Editorial, INCE, MD-2064,
or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45. tel.: 022-50-11-30, fax: 022-74-37-94
web: www.ince.md/complexul-editorial/; e-mail: bircaiulita@mail.ru


ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Vizualizări: 613 / Publicat: 26-04-2018, 06:58 /

Инновационная модель возникла на Западе в XVI-XVII веках в эру великих открытий в естествознании. Вскоре последовали первая (XVIII- началоXIXвв.) и вторая (XIX - начало XXвв.) промышленные революции. В результате второй промышленной революции инновационный процесс стал систематическим и управляемым. В современном виде инновационная модель сформировалась в результате третьей, постиндустриальной революции, где ведущим фактором экономического роста был признан - высокая динамика распространения знаний.

Publicaţia integrală poate fi descărcată aici: modele-inovationale.pdf [63.99 Kb] (copieri: 371)


Lucrările Salonului Internațional al Cercetării Știinţifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, 21-23 martie 2018, Ediția XVI-a
Vizualizări: 735 / Publicat: 25-04-2018, 14:24 /

 

Lucrările Salonului Internațional al Cercetării Știinţifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, 21-23 martie 2018, Ediția XVI-a

Actuala ediție s-a desfășurat într-un cadru nou al Sălii Polivalente din Cluj Napoca, unde au fost prezenţi cercetători, universități, institute, centre și stațiuni de cercetare, firme, asociații ale inventatorilor, precum și persoane fizice din România și din străinătate. Peste 400 de invenţii din România, Republica Moldova, Iran, Polonia, Malaiezia, Taiwan, Indonezia, Coreea, SUA şi Canada au fost prezentate în cadrul acestui salon.

 

Aducem felicitări grupului de cercetători care au reprezentat Institutul Național de Cercetări Economice (Victoria Ganea, Anastasia Mihaila și Alexandru Stratan) și au participat la lucrările acestui remarcabil for internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii, fiind apreciaţi cu medalia de aur şi diploma de excelenţă pentru lucrarea „Metodologia de implementare a bugetării pe bază de performanţă în cadrul entităţilor economice din Republica Moldova”.


Costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate
Vizualizări: 599 / Publicat: 25-04-2018, 14:18 /
Au fost elaborate tarife noi (actualizate) de costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate pentru anul 2018 operatii-mecanizate-2018.pdf [1.64 Mb] (copieri: 770)


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 705 / Publicat: 24-04-2018, 10:53 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

 

La data de 24 aprilie 2018, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediție a publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) - nr. 28.

Publicația integrală în limba română poate fi descărcată aici: met-28_ro_site_.pdf [5.02 Mb] (copieri: 241)

Publicația integrală în limba engleză poate fi descărcată aici: met_28_-en_web.pdf [6.04 Mb] (copieri: 30)


Lansarea proiectului internaţional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”
Vizualizări: 685 / Publicat: 23-04-2018, 08:29 /

 

Lansarea proiectului internaţional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”

La data de 20 aprilie 2018, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice a fost organizat atelierul de lucru dedicat lansării proiectului internaţional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”, finanţat de Fondul Visegrad şi implementat de Institutul Naţional de Cercetări Economice în parteneriat cu compania Inspiro Consulting.

 


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 553 / Publicat: 18-04-2018, 08:15 /

La data de 24 aprilie 2018, cu începere de la orele 10:00, în Sala de Conferinţe a Institutului Naţional de Cercetări Economice, va avea loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) - nr. 28.

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2017;

-       Prognozele preliminare privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2018.

Sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.


Lansarea unui nou proiect în cadrul INCE finanţat de fondul Visegrad
Vizualizări: 375 / Publicat: 18-04-2018, 08:10 /

La data de 20 aprilie 2018, cu începere de la orele 10:00, Institutul Naţional de Cercetări Economice organizează atelierul de lucru dedicat lansării proiectului internaţional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”, finanţat de Fondul Visegrad şi implementat de Institutul Naţional de Cercetări Economice în parteneriat cu compania Inspiro Consulting. În acelaşi timp, la data de 24 aprilie, la Skopje, Macedonia, va fi organizat  un workshop similar în cadrul aceluiaşi proiect, organizat de Foundation Agro Centre for Education (Macedonia) şi Inspiro Consulting (Republica Moldova), parteneri în cadrul proiectului.

Scopul atelierelor de lucru este de a întruni reprezentanți ai autorităţilor publice centrale, locale, societatea civilă şi mediul de afaceri pentru a discuta cu privire la experienţa Republicii Moldova şi Macedoniei în crearea GAL-urilor, a evidenţia principalele probleme şi provocări la nivel de comunitate privind colaborarea între diverşi actori locali, precum şi de a evidenţia experienţa ţărilor Visegrad în ceea ce priveşte crearea şi activitatea GAL-urilor.


A avut loc ședința cu directorii organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării cu participarea Dnei Ministru Monica Babuc
Vizualizări: 475 / Publicat: 13-04-2018, 08:34 /

 

 

La data de 12 aprilie, 2018, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice, dl Alexandru Stratan, membru corespondent al AŞM, dr. hab., prof. univ., a participat la ședința de lucru  împreună cu directorii organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) exercită funcția de fondator  cu Dna Ministrul Monica Babuc. Evenimentul a avut drept scop asigurarea continuității procesului de  implementare a reformei sectorului cercetării și inovării din Republica Moldova. 

În alocuțiunea sa, ministrul Monica Babuc a reiterat angajamentul de a moderniza și de a face mai atractiv domeniile cercetării și inovării, atât pentru tinerii cercetători, cât și pentru sectorul privat al economiei. „Suntem la o etapă extrem de importantă când aceste domenii trebuie reformate corect, transparent, ca ulterior să dea rezultate bune și necesare statului. Acest lucru se poate realiza doar prin niște politici naționale bine puse la punct, printr-o finanțare eficientă și justificată și o evaluare constantă a calității cercetării”, a menționat oficialul. Totodată, ministrul Monica Babuc a încurajat institutele să aplice la concursuri de proiecte naționale și internaționale, prin organizarea unor clustere între cercetătorii consacrați din aceleași domenii sau domenii apropiate, cu implicarea tinerilor cercetători și a reprezentanților sectorului privat.

În anul 2018 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își propune realizarea următoarelor obiective în domeniul cercetării și inovării: elaborarea Programului Național pentru Cercetare și Dezvoltare pentru următorii 4 ani, încheierea procesului de semnare a contractelor de finanțare  instituțională a cercetării, definitivarea Statutelor și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului la funcția de director al instituțiilor, inventarierea bunurilor aflate în gestiunea acestora.

 Menționăm că la 16 ianuarie 2018 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 50 ,,Cu privire la activitatea unor organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării”, prin care Ministerului Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator a următoarelor instituții:   Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan” (Institut),  Grădina Botanică (Institut), Institutul de Cercetări Juridice şi Politice,  Institutul de Chimie, Institutul de Ecologie şi Geografie,  Institutul de Energetică, Institutul de Filologie, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,  Institutul de Geologie şi Seismologie,  Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, Institutul de Istorie,  Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Zoologie,  Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul Patrimoniului Cultural,  Întreprinderea de Stat „Institutul de  Dezvoltare a Societății Informaționale”, aflate anterior în subordinea Academiei de Științe a Moldovei.