AVIZ!
Vizualizări: 595 / Publicat: 23-01-2023, 07:26 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

 

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

 

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR ENERGIEI REGENERABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – NASALCIUC Irina 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, România
Vizualizări: 781 / Publicat: 28-12-2022, 14:18 /
Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, România

În perioada 13-17 decembrie 2022 o delegație de la INCE formată din membri ai echipelor proiectului 20.80009.0807.29 ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”, proiectului 20.80009.0807.22 ”Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” și a proiectului 20.80009.0807.38 ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” a efectuat o vizită la Universitatea ARTIFEX din București, România în scopul participării la trei evenimente științifice: Simpozionul Internațional Studențesc Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 4th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, 14 decembrie 2022; Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, 14-15 decembrie 2022 și Workshop-ul internațional cu tema „Impact of Energetic Security, Food Security and Cybersecurity on Social Security”, 16 decembrie 2022.


FELICITARE
Vizualizări: 3302 / Publicat: 23-12-2022, 10:43 /
FELICITARE

Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023).
Vizualizări: 986 / Publicat: 15-12-2022, 20:44 /

În vederea executării indicațiilor Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) cu privire la Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2022, Institutul Național de Cercetări Economice informează despre desfășurarea ședinței în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, marți, 20.12.2022, ora 13:00 în Sala Mică. Ședința este organizată de Științe Sociale, Economice , Umanistice și Arte, AȘM.


Participarea Centrului Cercetări Demografice al INCE în cadrul Conferinței Internaționale ”Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI”
Vizualizări: 1003 / Publicat: 9-12-2022, 12:51 /
Participarea Centrului Cercetări Demografice al INCE în cadrul Conferinței Internaționale ”Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI”

 

La 8 decembrie 2022, Centrul de Studii Interdisciplinare a Potențialului Uman (Moscova) și Institutul de Demografie ”Vishnevsky A.G.” al Școlii Superioare de Economie (Moscova), în colaborare cu fondul ONU pentru populație (UNFPA), au organizat Conferința Internațională Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI ("Demographic Changes and National Transfer Accounts in the CIS Countries").

În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele rezultate obținute prin aplicarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer (CNT) în contextul schimbărilor demografice din patru țări CSI (Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova și Rusia).

Conferința a întrunit în discuții reprezentanți ai mediului academic din țările menționate, dar și factori de decizie, și parteneri de dezvoltare, cu toții preocupați de schimbările demografice provocatoare pentru societatea modernă și utilitatea Conturilor Naționale de Transfer în elaborarea / ajustarea politicilor sociale.  

În calitate de gazdă a evenimentului și raportor, Mihail Denisenko, dr.hab., prof. (Director al Institutului de Demografie ”Vishnevsky A.G.”), a abordat tema Schimbarea demografică și economia generațiilor, prin care a evidențiat complexitatea schimbărilor demografice prin care trec țările din spațiul CSI, dar și la nivel global: scăderea natalității, creșterea speranței de viață, migrație internațională și internă intensă și, respectiv, transformarea componenței pe vârstă a populației și o îmbătrânire accelerată.

Olga Gagauz, dr. hab., director INCE, a prezentat raportul ”Conturile Naționale de Transfer pentru Moldova: particularități de elaborare” prin care a evidențiat specificul aplicării metodologiei CNT la nivel național și limitele metodologice ale datelor necesare disponibile, principalii indicatori dezagregați pe vârstă și estimările fluxurilor de transfer între generații, inclusiv în interiorul gospodăriei și între gospodării.

La nivelul țărilor, savanții au accentuat necesitatea eforturilor comune dintre mediul academic și factorii de decizie, în realizarea sarcinilor principale ale politicii socioeconomice pentru depășirea problemelor și conflictelor configurate, pe de o parte, și realizarea oportunităților deschise pentru dezvoltare prin valorificarea potențialului uman, pe de altă parte.

Rezultate științifice detaliate privind aplicarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în Republica Moldova au fost publicate de către cercetătorii Centrului Cercetări Demografice al INCE în reviste de specialitate și se află în acces deschis:

Gagauz, O., Prohnitski, V. (2022). Gender profile of income and consumption: evidence from the national transfer accounts of Moldova. Economy and Sociology, 1, 87-99. https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-08

Гагауз О. Е., & Прохницки В. (2022). Национальные трансфертные счета Молдовы-2019: особенности построения и некоторые результаты. Демографическое обозрение, 9(2), 65-80. https://doi.org/10.17323/demreview.v9i2.16206


Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Vizualizări: 1093 / Publicat: 1-12-2022, 11:46 /

Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare


Pe data de 30 noiembrie a avut loc webinarul „Școala secolului 21: educația ecologică pentru sustenabilitate”, organizat de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Doamna Iordachi Victoria, dr., conferențiar cercetător, a prezentat raportul „Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare”.


Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) impun ţărilor să ia măsuri în ceea ce priveşte o educaţie de calitate, echitabilă, favorabilă incluziunii (ODD 4) dar şi adaptării la schimbările climatice (ODD 13): sensibilizarea atitudinii cu privire la mediu şi reducerea impactului activităţii umane asupra acestuia, astfel încât toţi cei care își fac studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ să dobândească cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă.


Accent pe școală și pe procesul educațional este foarte mare. De ce? Școala este un pol de excelență pentru diseminarea informațiilor iar în cazul oiectivelor economiei circulare – a unor informații care presupun adoptarea unui comportament prietenos mediului și diseminarea bunelor practici, în primul rând acasă care va avea un impact și la nivel local.


Masa rotundă „Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer”
Vizualizări: 1082 / Publicat: 30-11-2022, 14:44 /


La 30 noiembrie 2022, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice, a organizat Masa rotundă Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer.         

Desfășurat în format hibrid, evenimentul a reunit 37 de participanți,  colegi din cadrul mediului academic și universitar (ASEM, USM), precum și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, Casei Național de Asigurări Sociale (CNAS), ai Biroului Național de Statistică.

În cadrul evenimentului domnul Valeriu Prohnițchi, doctor în economie, a prezentat particularitățile construcției Conturilor Naționale de Transfer (CNT), metodologia și aplicabilitatea acestora în analiza transferurilor intergeneraționale a populației Republicii Moldova.

La panelul interactiv au fost puse în discuție limitele metodologice în elaborarea Conturilor Naționale de Transfer în contextul datelor disponibile, posibilele aplicații ale CNT în estimarea impactului fiscal al îmbătrânirii populației, realizarea proiecțiilor CNT pe baza prognozelor demografice, monitorizarea politicilor publice  ș.a.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (anii 2020-2023).


INVITAȚIE la Masa Rotundă ”Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer”
Vizualizări: 985 / Publicat: 24-11-2022, 12:22 /

INVITAȚIE

Masa Rotundă Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer


Stimați colegi,

Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), Vă invită la masa rotundă Aspecte metodologice ale elaborării Conturilor Naționale de Transfer.  

Evenimentul se va desfășura la data de 30 noiembrie 2022ora 11:00.

Scopul evenimentului este de a prezenta metodologia Conturilor Naționale de Transfer și aplicabilitatea acesteia în analiza veniturilor și a consumului populației, inclusiv în profil de vârstă și gen.

Masa rotundă este organizată în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Acces la eveniment local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (biroul 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)

Acces la eveniment online:  platforma ZOOM


Meeting ID: 893 0821 3586
Passcode:  471620

 

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin mesaj către [email protected]


Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2021
Vizualizări: 973 / Publicat: 18-11-2022, 09:11 /

Au fost elaborate Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2021.

Documentul poate fi descărcat aici: normativele_veniturilor_nete_2021.pdf [97.5 Kb] (copieri: 403)


AVIZ!
Vizualizări: 695 / Publicat: 17-11-2022, 10:33 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN SOCIOLOGIE


 ”DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”


specialitatea 543.01 – Sociologia populației și procese demografice  

pretendent la titlul științific – GRIGORAȘ Ecaterina 

conducător științific – dr. hab., conf., cercet. GAGAUZ Olga


ședința va avea loc la

16 decembrie 2022 ora 14:00

bir. 309, str. Ion Creangă, 45

Teza de doctor este accesibilă aici.
Rezumatul tezei de doctor este accesibil aici.