Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2021
Vizualizări: 766 / Publicat: 18-11-2022, 09:11 /

Au fost elaborate Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2021.

Documentul poate fi descărcat aici: normativele_veniturilor_nete_2021.pdf [97.5 Kb] (copieri: 350)


AVIZ!
Vizualizări: 521 / Publicat: 17-11-2022, 10:33 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN SOCIOLOGIE


 ”DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”


specialitatea 543.01 – Sociologia populației și procese demografice  

pretendent la titlul științific – GRIGORAȘ Ecaterina 

conducător științific – dr. hab., conf., cercet. GAGAUZ Olga


ședința va avea loc la

16 decembrie 2022 ora 14:00

bir. 309, str. Ion Creangă, 45

Teza de doctor este accesibilă aici.
Rezumatul tezei de doctor este accesibil aici.


Seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova”
Vizualizări: 629 / Publicat: 11-11-2022, 12:43 /
Seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova”

La data de 9 noiembrie 2022 în incinta Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor din Moldova a fost organizat seminarul științifico-didactic cu tematica ”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a grupurilor social-vulnerabile ale populației Republicii Moldova” de către Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor din Moldova în colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice.


La acest eveniment au fost prezentate unele rezultate științifice obținute în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (Director de proiect – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.)


Rezultatele științifice obținute au fost prezentate și discutate în cadrul seminarului în patru comunicări:

”Voucherul cultural – instrument nou de suport al copiilor și tinerilor” (Mihail Ciobanu, doctorand, cercetător științific)

”Instrumente și măsuri de modernizare a protecției sociale a persoanelor vârstnice din Republica Moldova” (Anatolii  Rojco, doctor, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator; Ecaterina  Heghea, doctorandă, cercetător științific)

”Persoanele cu dizabilități din Republica Moldova: probleme, analize, soluții” (Gutium Mircea, doctorand, cercetător științific)

”Egalitatea de gen pe piața forței de muncă în Republica Moldova: noi tendințe și perspective” (Colesnicova Tatiana, doctor, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator, șef secție Cercetări sociale și nivelul de trai)


La seminar au asistat circa 50 de persoane: personal didactic și studenți din cadrul Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor și din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova.


Aducem alese mulțumiri administrației Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor (CEAA) și, în special, Dnei dr. Dandara Liliana - Director CEAA și Dnei Prodan Djulieta - Director Adjunct al CEAA, pentru colaborarea fructuoasă în organizarea și desfășurarea acestui eveniment.

 

Agenda evenimentului poate fi accesată aici.


Sesiunea de informare a micuților preșcolari din cadrul Grădiniței „Paradisul copiilor” în cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare
Vizualizări: 440 / Publicat: 8-11-2022, 21:29 /
esiunea de informare a micuților preșcolari din cadrul Grădiniței „Paradisul copiilor”.
Copilașii sunt încântați de personajul principal al #povestioarei #ecologice, Sticluța Bidi, care vine cu un îndemn pentru fiecare pici să sorteze deșeurile la sursa de generare și să devină adevărați #SuperEroi ai Planetei. 
Bravo, copilași! Aveți suflet curat și nu sunteți indiferenți față de problemele mediului înconjurător. Ați muncit mult, ați învățat regulile sortării și reciclării deşeurilor, ați dat dovadă de ingeniozitate și o mare responsabilitate civică. 
Mulțumim mult doamnei Josan Zinaida, directoarea Grădiniței „Paradisul Copiilor” și cadrelor didactice pentru manifestarea interesului față de dezvoltarea spiritului ecologic al preșcolarilor în vederea asimilării practicilor prietenoase mediului. 
#Problemele #de #mediu sunt grave și necesită intervenții urgente, fiind necesare acțiuni din partea întregii societăți. Educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei!
Acest eveniment de informare a micilor preșcolari are loc în cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare, inițiate de membrii echipei de cercetare din cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova.

Copiii au fost încântați de personajul principal al povestioarei ecologice, Sticluța Bidi, care a venit cu un îndemn pentru fiecare pici să sorteze deșeurile la sursa de generare și să devină adevărați SuperEroi ai Planetei. Copiii nu au fost indiferenți față de problemele mediului înconjurător. Au muncit mult, au învățat regulile sortării și reciclării deşeurilor, au dat dovadă de ingeniozitate și o mare responsabilitate civică.

Mulțumim mult doamnei Josan Zinaida, directoarea Grădiniței „Paradisul Copiilor” și cadrelor didactice pentru manifestarea interesului față de dezvoltarea spiritului ecologic al preșcolarilor în vederea asimilării practicilor prietenoase mediului. Problemele de mediu sunt grave și necesită intervenții urgente, fiind necesare acțiuni din partea întregii societăți. Educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei!

Acest eveniment de informare a micilor preșcolari are loc în cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare, inițiate de membrii echipei de cercetare din cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova.

Compensațiile la energia utilizată în perioada rece a anului – un nou instrument de susținere socială a populației Republicii Moldova
Vizualizări: 463 / Publicat: 7-11-2022, 12:33 /

Creșterea iminentă a tarifelor la căldură și electricitate va avea un impact negativ asupra bugetelor gospodăriilor casnice și, în primul rând, asupra cetățenilor cu venituri mici. Aceasta a impus adoptarea unor măsuri de susținere socială a populației Republicii Moldova. În acest sens, specialiștii Ministerului Muncii și Protecției Sociale, împreună cu alte ministere și departamente, precum și cu participarea experților Uniunii Europene și ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au elaborat Regulamentul privind atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și procedura de stabilire și plată a compensației pentru plata facturilor pentru energie (aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 704 din 5 octombrie 2022).

 

Studiul este elaborat în cadrul Proiectului Program de Stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023), înregistrat în Registrul de stat al proiectelor din domeniul științei și inovării din Republica Moldova.

 

Studiul complet poate fi accesat aici.


Seminar de informare - MODELE DE AFACERI CIRCULARE. ROLUL APL ÎN PROIECTAREA UNEI TRANZIȚII SPRE O ECONOMIE CIRCULARĂ
Vizualizări: 439 / Publicat: 2-11-2022, 14:28 /
Seminar de informare - MODELE DE AFACERI CIRCULARE. ROLUL APL ÎN PROIECTAREA UNEI TRANZIȚII SPRE O ECONOMIE CIRCULARĂ

La data de 1 noiembrie 2022, în incinta Primăriei din or. Vatra a fost organizat un seminar de informare cu tematica ”MODELE DE AFACERI CIRCULARE. ROLUL APL ÎN PROIECTAREA UNEI TRANZIȚII SPRE O ECONOMIE CIRCULARĂ”.  Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova. Proiect din cadrul Programului de Stat pentru anii 2020-2023, (Director de proiect – Rodica Perciun, dr., hab.).

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate și puse în discuție principalele rezultate științifice obținute în cadrul proiectului.  

Echipa proiectului au prezentat următoarele rapoarte:

-        Prezentarea proiectului. (Perciun Rodica, dr. hab., director proiect);

-        ”Modele de afaceri circulare pentru optimizarea și creșterea ratei de utilizare a produselor” (Timofei Olga, dr.);

-        ”Traseul colectării deșeurilor în contextul dezvoltării durabile” (Popa Viorica, dr.);

-        ”Rolul Autorităților publice centrale și locale în proiectarea unei tranziții spre o economie circulară” (Iordachi Victoria, dr. conf. univ..);

-        ”Implementarea modelului de afaceri Furnizori circulari în Republica Moldova. Posibilități de finanțare.” (Ungur Cristina, dr.).

-        ”Riscurile de finanțare a afacerilor circulare.”  (Dodu Aliona, dr., conf.).

Participanții la seminar au fost informați privind conceptul de economie circulară, modelele circulare, precum și de faptul că modelul liniar actual nu mai poate fi menținut. De către participanți s-a agreat necesitatea implementării afacerilor circulare în contextul problemelor de mediu și alinierea la standardele europene cu privire la tranziția spre o economie circulară, dar s-a discutat și despre importanța susținerii din partea statului prin politici publice și fiscale a acestei tranziții.

Autoritățile publice dețin un rol cheie în procesul de schimbare a paradigmei de dezvoltare economică în favoarea unei economii circulare. APL-urile pot facilita tranziția către un model economic mai circular prin eliminarea barierelor politice și administrative, pot pot reuni rețele largi de actori pentru a construi parteneriate incluziv de-a lungul întregului lanț valoric și pot stimula inițiative în favoarea economiei circulare.

Aducem sincere mulțumiri primarului orașului Vatra, Dlui Denis Danila și întregii echipe pentru colaborare fructuoasă în organizarea și desfășurarea acestui eveniment.


Seminarul științifico-didactic ”Calitatea vieții digitale / Цифровое качество жизни” organizat de către Colegiul Cooperatist din Moldova în colaborare cu INCE
Vizualizări: 469 / Publicat: 25-10-2022, 14:05 /
.
Seminarul științifico-didactic ”Calitatea vieții digitale / Цифровое качество жизни” organizat de către Colegiul Cooperatist din Moldova în colaborare cu INCE
La data de 25 octombrie 2022 în incinta Colegiului Cooperatist din Moldova a fost organizat seminarul științifico-didactic cu tematica ”Calitatea vieții digitale” de către Colegiul Cooperatist din Moldova în colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice.

La acest eveniment au fost prezentate unele rezultate științifice obținute în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (Director de proiect – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.)


Rezultatele științifice obținute au fost prezentate și discutate în cadrul seminarului în două rapoarte:

”Calitatea vieții digitale / Цифровое качество жизни” (Colesnicova Tatiana, doctor, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator)

”Digitalizarea și influența ei asupra vieții și conștiinței / Цифровизация и её влияние на жизнь и сознание” (Gutium Mircea, doctorand, cercetător științific)


Aducem alese mulțumiri administrației Colegiului Cooperatist din Moldova (CCM) și, în special, Dnei Sitnicenco Viorica, Director CCM și Dnei Baran Tatiana, Director Adjunct pentru activitatea didactică și instruire practică al CCM, pentru colaborarea fructuoasă în organizarea și desfășurarea acestui eveniment.

 

Agenda evenimentului poate fi accesată aici.


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T II, 2022, nr.46)
Vizualizări: 648 / Publicat: 25-10-2022, 09:08 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T II, 2022, nr.46)
Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T II, 2022, nr. 46). Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_46-trim.-ii-2022.pdf [2.83 Mb] (copieri: 238)
Prezentarea acestei ediții poate fi accesată aici: prezentare-met-46.pdf [9.88 Mb] (copieri: 286)

REZUMATUL EDIŢIEI


Producția

În semestrul I al anului 2022 produsul intern brut a atins o valoare de 120 592,8 mil. MDL (în prețuri curente), ceea ce în termeni reali reprezintă același nivel comparativ cu semestrul I al anului 2021.


Producția industrială în prima jumătate a anului 2022 înregistrează o ușoară creștere cu 0,9% (serie brută) față de perioada similară a anului 2021. Rezultatele obținute se datorează creșterii în cadrul industriei extractive cu 5,0% f.p.s.a.p. și creșterii în cadrul industriei prelucrătoare cu 2,6% f.p.s.a.p.  Însă, în același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă și aer condiționat a înregistrat o reducere cu 7,3% față de perioada similară a anului precedent.


Eveniment de informare a copiilor preșcolari din Grădinița-creșă nr. 193 „Izvoraș” din orașul Vatra cu privire la regulile sortării deșeurilor
Vizualizări: 872 / Publicat: 20-10-2022, 12:50 /


Un alt eveniment de informare a copiilor preșcolari - de această dată din Grădinița-creșă nr. 193 „Izvoraș” din orașul Vatra. Copiii au audiat povestea ecologică „Povestea sticluței Bidi” și au învățat regulile sortării deșeurilor. Copii au rămas impresionați de posibilitățile reciclării și reutilizării multor obiecte și au perceput care este impactul creșterii cantității deșeurilor care ajung la groapa de gunoi asupra mediului înconjurător.

În Republica Moldova colectarea separată a deșeurilor solide/menajere nu se realizează în multe localități din mediu rural și urban și sunt transportate în amestec la gunoiștile din localități. Astfel, multe materiale reciclabile și utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile, astfel pierzându-se o mare parte a potențialului lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale plastice). Fiind amestecate și contaminate din punct de vedere chimic și biologic, recuperarea lor este dificilă.

Acest eveniment de informare face parte din cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare, inițiate de membrii echipei de cercetare din cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova.

Aducem sincere mulțumiri primarului orașului Vatra, Dlui Denis Dănilă și directoarei instituției preșcolare, dnei Panuță Stela, pentru colaborare și asistență.


Rezoluția Conferinței Internaționale Științifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a, 12 - 13 octombrie 2022
Vizualizări: 636 / Publicat: 19-10-2022, 13:05 /
Rezoluția Conferinței Internaționale Științifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a, 12 - 13 octombrie 2022 este accesibilă aici.