Prelegerea Publică “Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”
Vizualizări: 3631 / Publicat: 15-07-2013, 22:20 /

(Raportor: Iurie ROŞCA, preşedintele Universităţii Populare din Moldova)

2013-07-23

 

 

 

Marţi, 23 iulie 2013, ora 10:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, et.2) Vă invităm la Prelegerea Publică cu genericul „Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”, ţinută de către Dl. Iurie Roşca, preşedintele Universităţii Populare din Moldova. 
În cadrului acestui eveniment va fi prezentată o viziune asupra cauzelor eşecurilor economice în Republica Moldova şi vor fi punctate unele soluţii de redresare ale acestora. Raportorul va puncta aspecte de ordin istoric, geopolitic, sociologic, politic şi ideologic, care au determinat crearea situaţiei economice actuale şi va contura contextul în care se află ţara, analizând cele două oferte simetrice de integrare, între care ar urma să opteze Republica Moldova – Uniunea Europeană şi/sau Uniunea Eurasiatică. Între cele două opţiuni Iurie Roşca sugerează o a treia cale. El susţine: „Aceasta e CALEA INDEPENDENŢEI ECONOMICE. CALEA A TREIA este concomitent şi o opţiune geopolitică în sensul neaderării imediate şi necondiţionate la unul dintre cele două „spaţii vamale largi”, din Vest sau din Est, dar şi una de politică economică internă. Altminteri, dreptul nostru la autoguvernare devine o ficţiune, iar  dezvoltarea economică – un vis irealizabil (…). De la un naţionalism romantic, naiv şi poate inevitabil de acum două decenii trebuie să trecem spre un naţionalism economic, pragmatic şi unificator de energii colective.” 
Iurie Roşca va oferi tuturor doritorilor o carte în limbile română şi rusă, scrisă în mod special pentru acest eveniment.
Manifestarea este organizată de Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM.
La eveniment sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-media.
Marţi, 23 iulie 2013, ora 10:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, et.2) Vă invităm la Prelegerea Publică cu genericul „Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”, ţinută de către Dl. Iurie Roşca, preşedintele Universităţii Populare din Moldova. 

În cadrului acestui eveniment va fi prezentată o viziune asupra cauzelor eşecurilor economice în Republica Moldova şi vor fi punctate unele soluţii de redresare ale acestora. Raportorul va puncta aspecte de ordin istoric, geopolitic, sociologic, politic şi ideologic, care au determinat crearea situaţiei economice actuale şi va contura contextul în care se află ţara, analizând cele două oferte simetrice de integrare, între care ar urma să opteze Republica Moldova – Uniunea Europeană şi/sau Uniunea Eurasiatică. Între cele două opţiuni Iurie Roşca sugerează o a treia cale. El susţine: „Aceasta e CALEA INDEPENDENŢEI ECONOMICE. CALEA A TREIA este concomitent şi o opţiune geopolitică în sensul neaderării imediate şi necondiţionate la unul dintre cele două „spaţii vamale largi”, din Vest sau din Est, dar şi una de politică economică internă. Altminteri, dreptul nostru la autoguvernare devine o ficţiune, iar  dezvoltarea economică – un vis irealizabil (…). De la un naţionalism romantic, naiv şi poate inevitabil de acum două decenii trebuie să trecem spre un naţionalism economic, pragmatic şi unificator de energii colective.” 

Iurie Roşca va oferi tuturor doritorilor o carte în limbile română şi rusă, scrisă în mod special pentru acest eveniment.

Manifestarea este organizată de Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM.

La eveniment sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-media.

 

 

Download: draft-agenda-prelegere-publica-rosca.doc [33.5 Kb] (copieri: 766)


Conferinţa ştiinţifico-practică “SATUL MOLDOVENESC DIN PERSPECTIVA SOCIODEMOGRAFICĂ„
Vizualizări: 5149 / Publicat: 12-07-2013, 16:02 /

 

Conferinţa ştiinţifico-practică “SATUL MOLDOVENESC DIN PERSPECTIVA SOCIODEMOGRAFICĂ„

 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Populației, marcată  în fiecare an pe 11 iulie, la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM a avut loc conferința ştiinţifico-practică “Satul moldovenesc din perspectiva sociodemografică”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetări Demografice.


La conferință au participat reprezentanții mediului academic, organelor de resort (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Comisia Națională pentru Populație, Biroul Migrație și Azil, Biroul Național de Statistică, ș.a.), organizațiilor internaționale (Fondul ONU pentru Populație UNFPA Moldova), societății civile  și reprezentanții mass-media (TV Publika, Radio Moldova, Europa Liberă, ziarele Moldova Suverană, Timpul, Ziarul de Gardă, Ziarul Național ș.a.).

 


Piaţa funciară autohtonă: lipsa transparenţei – lipsa stabilităţii
Vizualizări: 7523 / Publicat: 8-07-2013, 13:47 /

Piaţa funciară, ca fragment specific al mecanismului general de gestionare a pieţei, a fost restabilită în Republica Moldova spre sfârşitul secolului trecut (a. 1999). Statistica oficială privind piaţa funciară, fiind încă nereprezentativă şi incompletă, a cunoscut o înviorare abia la începutul  anului 2000.

În baza investigaţiilor efectuate s-a constatat, că în toată perioada de activitate a pieţei funciare (ne referim anume la tranzacţiile cu terenuri agricole), au fost conturate tendinţe clare şi univoce de creştere în dinamică a indicatorilor principali, care reflectă aspectele cantitative de dezvoltare a relaţiilor funciare, bazate pe proprietatea privată, inclusiv corelaţia dintre cerere şi ofertă, preţurile de piaţă ale pământului agricol şi a suprafeţelor vândute – cumpărate, etc. Din toată gama acestor indicatori, cel mai important a fost şi rămâne a fi preţul de piaţă al pământului agricol. Dat fiind faptul, că acest indicator, în condiţiile pieţei funciare libere, se formează nu în baza indicaţiilor administrative (fie că este vorba despre preţul  normativ al pământului, fie că se are în vedere alte metode de influenţă asupra preţului de piaţă), ci în baza negocierilor libere, nepărtinitoare dintre cumpărător şi vânzător, putem constata apariţia preţurilor de piaţă obiective şi argumentate, capabile de a satisface, cel puţin parţial, interesele atât a investitorilor, cât şi a persoanelor care vând această avere naturală unică.


Au fost elaborate noile tarife actualizate de costuri şi alte normative economice pentru produsele agro-alimentare
Vizualizări: 5675 / Publicat: 3-07-2013, 09:33 /

SATUL MOLDOVENESC DIN PERSPECTIVA SOCIODEMOGRAFICĂ
Vizualizări: 2666 / Publicat: 24-06-2013, 15:04 /

Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AŞM Vă invită la conferinţa ştiinţifico-practică “Satul moldovenesc din perspectiva sociodemografică”, organizată cu prilejul Zilei Mondiale a Populației. 

 

Evenimentul va avea loc la 11 iulie 2013, ora 10.00, în incinta Institutului de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM (str. I.Creangă 45, et. 2, Sala de conferințe).

 

Program: unknown_parameter_value-1.doc [55 Kb] (copieri: 927)


În cadrul IEFS a fost organizată masa rotundă cu genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare a programelor”
Vizualizări: 3627 / Publicat: 17-06-2013, 11:28 /

 

În cadrul IEFS a fost organizată masa rotundă cu genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare a programelor”

 

 

La Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe data de 12.06.2013 în cadrul proiectului „Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” (Secţia „Politici financiare si monetare”) a fost organizată Masa rotundă cu elemente de training sub genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare a programelor”  u participarea: colaboratorilor  ai IEFS; Doctoranzilor;  masteranzilor de la USM, specialitatea „Finanţe şi bănci”; licenţiaţi de la UTM, specialitatea „Contabilitate”, ş.a.

 

Evenimentul a fost srtucturat în 2 module:

  1. Modulul I: „Planificarea şi bugetarea pe programe”;
  2. Modulul II: „Training”;
  • Exerciţii bazate pe subiectul „Rolurile multiple ale bugetului”;
  • Alegerea priorităţilor de finanţare a programelor, utilizând modelul „ISM”.


La finele evenimentului au avut loc un schimb intens de opinii şi dezbateri în plen.

 

Organizator: Manole T., dr. hab., prof. univ.

Asistent-responsabil: Ungur Cristina, drd. Tel: +373 22 501 106 

 


Cea de a X-a ediţie a Spartachiadei angajaţilor din serviciile publice
Vizualizări: 4342 / Publicat: 11-06-2013, 14:53 /

 

Cea de a X-a ediţie a Spartachiadei angajaţilor din serviciile publice

 


În contextul realizării Programului Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015, în perioada 7-9 iunie curent, în localitatea Vadul lui Vodă s-a desfăşurat ce-a de-a X-a ediţie a Spartachiadei angajaţilor din serviciile publice, la care au participat 15 echipe de la diverse instituţii de stat. Tradiţional, Spartachiada a fost organizată de către  Asociaţia Teritorială Chişinău a Federaţiei Sindicatelor din Serviciile Publice.


ANUNŢ
Vizualizări: 3465 / Publicat: 10-06-2013, 09:20 /

La 12 iunie 2013, începând cu ora 14.00, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică  (str. Ion Creangă, 45, sala 209, et. II), va fi organizat Seminarul-intercativ cu genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare”. 


Seminarul va fi organizat în cadrul proiectului de cercetare fundamentală „Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”.


Moderator: Manole Tatiana, dr.hab., prof. univ.


În cadrul seminarului-interactiv vor fi discutate aspecte ce ţin de identificarea rolurilor multiple pe care le poate avea bugetul în procesul financiar şi stabilirea priorităţilor de buget (în baza utilizării modelului ISM).


În atenţia doctoranzilor
Vizualizări: 4835 / Publicat: 27-05-2013, 14:50 /
Colocviul şi testarea la specialitate vor avea loc pe data de 4 iunie 2013, cu începere de la ora 14.00, în sala nr. 303.
Examenul de doctorat la specialitate va avea loc pe 5 iunie 2013, ora 14.00, în sala nr. 303.

Colocviul şi testarea la specialitate vor avea loc pe data de 4 iunie 2013, cu începere de la ora 14.00, în sala nr. 303.


Examenul de doctorat la specialitate va avea loc pe 5 iunie 2013, ora 14.00, în sala nr. 303.


Programe pentru examene de doctorat
Vizualizări: 4773 / Publicat: 23-05-2013, 16:59 /

Download: progr-exam-doctor-nou-00-05.doc [187 Kb] (copieri: 3714)

Download: progr-exam-doctor-nou-00-10-finante.doc [218.5 Kb] (copieri: 3134)