Criza Covid-19 și viitorul economiei circulare
Vizualizări: 1085 / Publicat: 18-06-2020, 06:44 /
Criza Covid-19 lovește dur toate sectoarele economiei naționale. Cererea de materii prime strategice, de asemenea, suferă de scăderi drastice, fiind afectate, îndeosebi, țările în curs de dezvoltare care își bazează economiile pe exploatarea resurselor naturale. Totodată, în urma creșterii conexiunilor dintre diferite industrii la nivel internațional, această criză pandemică generează consecințe umane și economice dezastruoase, expunând economia globală la o varietate de riscuri. Procesele complexe de producere utilizează componente care provin din diferite colțuri ale lumii. Deși, la nivel industrial există alternative de aprovizionare, nu este deloc simplu sau ieftin de a înlocui un producător de componente sau de a reajusta o activitate industrială.  
 

Criza Covid-19 lovește dur toate sectoarele economiei naționale. Cererea de materii prime strategice, de asemenea, suferă în urma scăderilor drastice, fiind afectate, îndeosebi, țările în curs de dezvoltare care își bazează economiile pe exploatarea resurselor naturale. Totodată, în urma creșterii conexiunilor dintre diferite industrii la nivel internațional, această criză pandemică generează consecințe umane și economice dezastruoase, expunând economia globală la o varietate de riscuri. Procesele complexe de producere utilizează componente care provin din diferite colțuri ale lumii. Deși, la nivel industrial există alternative de aprovizionare, nu este deloc simplu sau ieftin de a înlocui un producător de componente, sau de a reajusta o activitate industrială. 


Studiul integral poate fi descărcat aici: covid-si-circulara.pdf [637.25 Kb] (copieri: 333)


AVIZ!
Vizualizări: 1013 / Publicat: 11-06-2020, 12:07 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței comune a Secțiilor Economie agroalimentare și dezvoltare rurală și Cercetări financiare și monetare

A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

MANAGEMENTUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII ALIMENTARE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

 

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

competitor la titlul științific – dr. conf. Oleiniuc Maria

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. cercet. Perciun Rodica

 

ședinţa va avea loc pe data de 23 iunie 2020, ora 14:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința va avea loc atât cu prezența fizică (cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 


Costuri normate ale produselor agricole pentru anul 2020 (culturi cerealiere, tehnice, legume și cartofi, fructe și pomușoare, struguri)
Vizualizări: 1208 / Publicat: 25-05-2020, 09:26 /

Au fost elaborate costurile normate ale produselor agricole pentru anul 2020 (culturi cerealiere, furajere, legume și cartofi, fructe și pomușoare, struguri).

Documentul poate fi descărcat aici: culturi-cerealiere.-furajere.-legume-si-cartofi.-fructe-si-pomusoare.pdf [5.29 Mb] (copieri: 474)


AVIZ!
Vizualizări: 1145 / Publicat: 25-05-2020, 07:53 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE 

ORGANIZAREA ȘI AUTOORGANIZAREA SISTEMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. ASPECTE SINERGETICE”

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

 

competitor la titlul științific –  CUJBA Rodica

 

Conducător ştiinţific – dr. hab., prof.   CATAN Petru

Consultant Științific – m.c. al AȘM., dr.hab., prof. DICUSAR Alexandr 

 

ședinţa va avea loc la 5 iunie 2020, ora 10:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 

 


AGRICULTURA - CEL MAI EXPUS ŞI VULNERABIL SECTOR FAŢĂ DE RISCURILE NATURALE ȘI PANDEMIA COVID-19
Vizualizări: 1173 / Publicat: 19-05-2020, 09:19 /

Agricultura reprezintă sectorul economiei naționale care este cel mai expus și vulnerabil față de riscurile naturale și schimbările climatice. Factorul principal ce determină mărimea, calitatea și stabilitatea producției agricole în Republica Moldova îl constituie condițiile agro-climaterice, în special, lipsa de umiditate condiționată în mare măsură de secete, prezența cărora devine tot mai dezastruoasă și cu consecințe severe. 

Studiul integral poate fi vizualizat aici:agricultura-rm-covid-19-seceta.pdf [123.32 Kb] (copieri: 579)


Participarea Dlui Alexandru Stratan la panelul de discuții online ”Impactul crizei provocate de coronavirus asupra sectorului agricol – dezbateri academice internaționale”
Vizualizări: 1096 / Publicat: 11-05-2020, 12:12 /


La data de 8 mai 2020, Dl mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. Alexandru Stratan a participat la panelul de discuții online ”Impactul crizei provocate de coronavirus asupra sectorului agricol – dezbateri academice internaționale”. Dezbaterile s-au axat pe influența / efectele epidemiei COVID-19 asupra situației actuale și viitoare a agriculturii, sectorului agroalimentar și zonelor rurale. Participanții la discuții au prezentat efectele atât pozitive, cît și cele negative ale COVID-19 asupra sectorului agricol, printre raportori fiind reprezentanți ai instituțiilor de cercetare și universități din Germania, România, Lituania, Serbia, Republica Moldova, Republica Cehă și Polonia.

În cadrul prezentării au fost menționte principalele efecte ale coronavirusului asupra sectorului agroalimentar al Republicii Moldova, cu accent pe potențialul de export, dificultăți întâmpinate de populația antrenată în agricultură, precum și consecințele secetei și înghețurilor de primăvară din acest an. 

La dezbateri au participat cercetători științifici, studenți, masteranzi și mediul academic.


Lecția publică online „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări”.
Vizualizări: 974 / Publicat: 6-05-2020, 05:54 /

 

Lecția publică online „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări”.

La data de 5 mai 2020, în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, a fost organizată lecția publică online „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări”. Sesiunea a fost susținută de Dl Academician Grigore BELOSTECINIC, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, rector ASEM și Dl Membru corespondent al AȘM Alexandru STRATAN, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, director al Institutului Național de Cercetări Economice al MECC.

 

Lecția publică a marcat lansarea platformei științifice „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”, ce va contribui la analiza detaliată a celor mai actuale probleme și la oferirea unui suport științific factorilor de decizie pentru perfecționarea politicilor în domeniu.

În prezentarea sa, Dl Membru corespondent al AȘM Alexandru STRATAN a pus accentul pe impactul COVID-19 asupra unor sectoare cheie ale economiei naționale, precum și a prezentat prognozele pentru anul 2020 elaborate în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice. De asemenea, a fost expusă o totalizare a exercițiului de evaluare a impactului politicilor în domeniu, pe perioada ultimilor 5 ani, asupra ameliorării competitivității Republicii Moldova.  

Evenimentul înregistrat poate fi vizualizat la: https://www.youtube.com/watch?v=earN7dnyygY 


Lecția publică online „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări”.
Vizualizări: 957 / Publicat: 5-05-2020, 07:47 /

La data de 5 mai 2020, cu începere de la orele 15:00, Academia de Științe a Moldovei organizează Lecția publică online „Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări”.

Sesiunea va fi susținută de:

Academician Grigore BELOSTECINIC, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, rector ASEM.

Membrul corespondent al AȘM Alexandru STRATAN, doctor habilitat în economie, profesor universitar, membru al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, director al Institutului Național de Cercetări Economice al MECC.

Lecția publică va marca lansarea platformei științifice „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”.

Evenimentul va fi transmis online și va putea fi accesat la link-ul https://idsi.md/tv


Revista "Economy and Sociology" a INCE a fost indexată în citefactor.org
Vizualizări: 3577 / Publicat: 23-04-2020, 14:16 /
Revista "Economy and Sociology" a INCE a fost indexată în citefactor.orgLansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1489 / Publicat: 21-04-2020, 07:14 /


Lansarea publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”


Institutul Național de Cercetări Economice lansează un nou număr al publicației trimestriale „Tendințe în Economia Moldovei”.

Tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării și o analiză comprehensivă a rezultatelor anului 2019;

-       Prognozele privind evoluţia economiei naționale pentru anul 2020.


Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_36.pdf [3.86 Mb] (copieri: 822)
Prezentarea generală poate fi descărcată aici: prezentare-met-36.pdf [2.07 Mb] (copieri: 445)


În anul 2019 economia Republicii Moldova a continuat să înregistreze rezultate în creștere comparativ cu anul 2018, totodată această dinamică similar anului precedent a continuat să tempereze. Principalii factori care au o influență mai puțin pozitivă asupra creșterii, au fost evoluțiile negative din sectorul agricol și situația politică instabilă. După 3 ani consecutivi de creștere, producția agricolă și, corespunzător valoarea adăugată brută generată de acest sector, a fost în scădere comparativ cu anul precedent. Principala cauză a fost clima nefavorabilă. Declinul producției agricole, care rămâne să fie unul din principalele ramuri ale economiei naționale, de obicei influențează negativ și ale tipuri de activități.

Din punct de vedere politic, anul 2019 a fost destul de complicat. Această perioadă s-a caracterizat printr-o incertitudine cauzată de lipsa dialogului dintre forțele politice ceea ce nu a adus plus valoare la dezvoltarea economică a țării, care comparativ cu alte state din regiune este la un nivel extrem de jos.

Creşterea economică atestată în anul 2019 se înscrie  în nivelul mediu obţinut în anii 2000-2018. Rezultatele anului au fost negativ influenţate de nivelul sporit de incertitudine în rândul oamenilor de afaceri în legătură cu situaţia politico - economică tensionată din ţară, care a complicat procesul normal al creditării businessului, extinderii implementării investiţiilor private autohtone şi, mai ales, a celor străine.

Luând în considerare situaţia socio-economică creată la moment, INCE a efectuat calculele de prognoză a principalilor indicatori macroeconomici pe anul 2020. Ținându-se cont de impactul pandemiei asupra evoluției economiei naționale și a unor posibile devieri de la normalitate care ar putea avea loc, se estimează o contractare a PIB-ului cu 4% comparativ cu anul 2019. Prognoza efectuată vorbește despre înrăutățirea situației economice în țară, evoluțiile recente, atât pe plan național cât și la nivel global indicând asupra amplificării dinamicii negative. Din această cauză în 2020 nu este exclus să avem o recesiune și mai mare decât cea prognozată. Capacitatea economiei naționale de a se relansa depinde de mulți factori, inclusiv de capacitatea guvernării de a gestiona situația, dar și a populației de a acționa corect.