AVIZ SSP
Vizualizări: 1559 / Publicat: 13-04-2023, 08:02 /

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 
în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” Managementul investițiilor în sectorul energiei regenerabile al Republicii Moldova”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – NASALCIUC Irina 

conducător științific – dr., conf.cerc. TIMUȘ Angela

ședința va avea loc la

27 aprilie 2023 ora 14:00 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


Profesorul, doctorul habilitat Bajura Tudor, la cea de-a 75-a aniversare
Vizualizări: 1620 / Publicat: 12-04-2023, 00:02 /
Profesorul, doctorul habilitat Bajura Tudor, la cea de-a 75-a aniversare

 

   Doctor habilitat în științe economice, profesor Tudor Bajura este un savant recunoscut în plan național, un specialist profesional de înalt nivel în domeniul economiei agrare.

   Născut la data de 12 aprilie 1948 într-o familie de țărani din satul Velicaia Cosnița, raionul Iampoli, regiunea Viniţa, Ucraina, Dl Bajura a absolvit cu diplomă ”roşie” facultatea de mecanizare a agriculturii din cadrul Institutului Agricol (predecesor al Universității Agrare de Stat din Moldova) din Chişinău în anul 1971.

   A activat timp de un an în colhozul „Drujba”, s. Budei, r-l Vulcăneşti în funcția de inginer pe problemele securităţii muncii. A urmat apoi serviciul în Armata Sovietică. Ulterior a ocupat postul de inginerul–şef în colhozul „Dimitrov” (s. Cairaclia), postul de inginerul-şef la asociaţiile agricole raionale „Colhozjivprom” şi Asociaţia de mecanizare în r-l Vulcăneşti.

   În anul 1977 a început studiile de doctorat în cadrul Facultăţii de economie a Institutului agricol din Chişinău. La finalizarea doctoranturii în anul 1979 a exercitat funcţia de conducător al secţiei Asociaţiei Republicane „Moldagrohimie”, iar în anul 1980 a fost numit în calitate de director al Colegiului agricol din s. Svetlîi (r-l Taraclia).

   În anul 1984 Dl Bajura se întoarce în activitatea ştiinţifică, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru economia Complexului Agroindustrial. În anul 1997 fiind deja în funcția de Director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Economia Complexului Agroindustrial.

   În anul 1987 a susținut cu succes teza de doctor în economie, iar în 1995 – teza de doctor habilitat.

   Ulterior, a deținut funcțiile de şef al catedrei de Management al Institutului de Management şi Dezvoltare Rurală (1999-2002), director al Institutului de Economie şi Perfecţionare în domeniul Agroalimentar (2002-2006), Vice-director al Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare (2006 – 2007), Şeful Secţiei de Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală, INCE (2007 – 2010), Vice-director cu activitate ştiinţifică al INCE (2010 –2017), 2017 până în prezent - Consultant ştiinţific, INCE.

  Activînd în cadrul Institutului de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare, precum şi în cadrul Institului Național de Cercetări Economice, a participat le elaborarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere Sărăciei (2004), Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova pentru perioada anilor 2008-2020,  și alte documente de ordin strategic naţional.

   Este autor a circa 300 de publicații științifice, inclusiv 55 de monografii.

   Deținător al distincțiilor: 60 de ani de la fondarea primelor instituții academice din Republica Moldova”; ”Dimitrie Cantemir” AȘM; „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”.


INVITAȚIE la Ședința extinsă a Secției Economie agroalimentară și dezvoltare rurală privind lansarea de carte a doctorului habilitat, profesor universitar, Dlui Tudor BAJURA
Vizualizări: 1236 / Publicat: 10-04-2023, 12:37 /

INVITAȚIE

 Stimați colegi,

Secția Economie agroalimentară și dezvoltare rurală, a

Institutului Național de Cercetări Economice al ASEM,

    Vă invită la Ședința extinsă a Secției privind lansarea de carte:


AGRICULTURA REPUBLICII MOLDOVA
LA ETAPA INIȚIALĂ DE POSTPRIVATIZARE:
IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ȘI ARGUMENTAREA
DIRECȚIILOR DE SOLUȚIONARE


Ediție specială dedicată aniversării a 75 ani de la naștere și 40
de ani de activitate științifică și didactică a doctorului habilitat,
profesor universitar Tudor BAJURA
.

 

Evenimentul se va desfășura la data de 12 aprilie 2023ora 13:00.

Locația: Institutul Național de Cercetări Economice,

biroul 209, str. Ion Creangă, 45

 

Ședința Secției și lansarea de carte este organizată în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.16 „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020 - 2023”


EUconomics Conferința Internațională “Politici financiare și monetare pentru sprijinirea procesului de integrare Europeană”, Iaşi, Romania
Vizualizări: 1196 / Publicat: 7-04-2023, 11:33 /


EUconomics Conferința Internațională “Politici financiare și monetare pentru sprijinirea procesului de integrare Europeană”, Iaşi, Romania


În perioada 30 martie – 1 aprilie 2023, membrii echipei proiectului 20.80009.0807.22 ”Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” a efectuat o vizită la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi (Romania) în scopul participării la Conferința Internațională “Financial and Monetary Policies for Fostering European Integration”, organizată în cadrul Programului European Erasmus+, Modulul Jean Monnet “Towards New Paradigms of EU Economics: Financial and Monetary Milestones” (EUconomics).

Membrii echipei (dr. Viorica Popa, drd. Sergiu Țirigan și Nicolae Popa) au prezentat cele mai recente rezultate din cadrul proiectului Programului de stat 20.80009.0807.22 ”Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” (2020-2023). Evenimentul a constituit o oportunitate și o platformă pentru discuții și schimb de experiență cu privire la tendințele economiei circulare în diferite state din regiune și de stabilire a noi contacte pentru extinderea colaborării științifice.  Totodată, doamna dr. Viorica Popa a participat în calitate de moderator al sesiunii: „Emerging Economic, Social, Environmental, and Technological Challenges for European Policy Making”. Cu prezentare la eveniment au participat reprezentanți din mai multe instituții academice şi universitare din România, Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Grecia, Croația, Spania, oferind posibilitatea unui schimb valoros de opinii privind rezultatele cercetărilor realizate.

 http://euconomics.uaic.ro/

 


Masa rotundă ”Recalculul numărului populației pentru perioada anilor 2004-2014”
Vizualizări: 1867 / Publicat: 17-03-2023, 21:20 /

 

Masa rotundă ”Recalculul numărului populației pentru perioada anilor 2004-2014”

 

La  16 martie 2023, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), a organizat Masa rotundă ”Recalculul numărului populației pentru perioada anilor 2004-2014”.

Desfășurat în format hibrid, evenimentul a reunit 44 de participanți,  colegi din cadrul mediului academic și universitar (ASEM, USM), precum și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, Casei Național de Asigurări Sociale (CNAS), Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și ai Biroului Național de Statistică.

În cadrul evenimentului a fost lansat studiul Recalculul numărului populației pentru perioada anilor 2004-2014, realizat de către doamna dr.hab., conf cercet. Olga Gagauz cu suportul Fondul ONU pentru Populație (UNFPA). A fost prezentată metodologia de calcul și numărul revizuit al populației cu reședință obișnuită, dar și estimați principalii indicatori demografici pentru perioada anilor 2004-2014. Rezultatele acestui recalcul oferă cercetătorilor posibilitatea de a analiza în evoluție tendințele demografice a populației cu reședință obișnuită începând cu anul 2004.


Invitație la masa rotundă organizată de Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA)
Vizualizări: 1783 / Publicat: 9-03-2023, 11:49 /

Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), Vă invită la masa rotundă ”Recalculul numărului populației pentru perioada anilor 2004-2014”.

Evenimentul se va desfășura la data de 16 martieora 10:00 în format hibrid local & online.

Scopul evenimentului este de a prezenta metodologia și numărul revizuit al populației cu reședință obișnuită, dar și a principalilor indicatori demografici pentru perioada anilor 2004-2014, care va oferi cercetătorilor posibilitatea de a analiza în evoluție tendințele demografice începând cu anul 2004.

Această analiză face parte din Programul UNFPA de reziliență demografică pentru Europa și Asia Centrală lansat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în 2021 cu scopul de a susține și dezvolta capacitățile țărilor din regiune, inclusiv Republica Moldova, de a elabora politici bazate pe evidențe și programe destinate societății și populației, pentru a răspunde la schimbările demografice și a consolida capitalul uman. Analiza a fost elaborată cu suportul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (MMPS), Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Fondului ONU pentru Populație (UNFPA Moldova).

Acces la eveniment local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (biroul 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)

Acces la eveniment online:  platforma ZOOM  

Meeting ID: 833 6738 0802
Passcode: 600676

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin mesaj către [email protected]

Agenda evenimentului poate fi accesată aici.


Evaluarea Actului Micului Business pentru Europa în Republica Moldova
Vizualizări: 1657 / Publicat: 7-03-2023, 01:24 /

La data de 1 martie 2023 a  avut loc Sesiunea de reconciliere publică-privată cu privire la evaluarea Actului Micului Business pentru Europa (Small Business Act for Europe, SBA), organizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova. La evenimentul s-au prezentat concluziile inițiale ale evaluării SBA. Scopul evaluării este perfecționarea procesului de elaborare a politicilor IMM în țările Parteneriatului Estic și ameliorarea capacității factorilor de decizie.

Cercetătorii științifici din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice (Vinogradova N., dr., conf.cercet., Novac A., dr., conf.cercet., Maier L.) au participat la evaluare a SBA pentru țările Parteneriatului Estic, fiind implicați în evaluarea Pilonilor ”Capitalul uman antreprenorial” și ”Inovațiile” ale chestionarului ”OECD Small Business Act for Europe Assessment Questionnaire (SBA Assessment) 2022-23”, datele căruia vor fi utilizate la calcularea Indicelui politicilor IMM-urilor 2024 (SME Policy Index 2024). La evenimentul de reconsiliere au fost, de asemenea, prezentate unele rezultate ale chestionării antreprenorilor, obținute în cadrul Proiectului științific aplicativ (Program de Stat) 20.80009.0807.38 ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” în a.2022 (conducător de proiect – dr. N.Vinogradova). În special, au fost reflectate problemele întreprinderilor, legate de nivelul redus de digitalizare; cooperarea slab dezvoltată a întreprinderilor cu diverse instituții în scopul elaborării/implementării inovațiilor; problemele educației antreprenoriale și obstacolele în implicarea tinerilor în activitățile antreprenoriale.

Rezultatele înregistrate urmare a evaluării vor permite compararea politicii de dezvoltare a IMM-urilor între țările partenere și cu membrii UE, eficientizarea  procesului de elaborare a politicilor IMM, precum și îmbunătățirea instituțională.


AVIZ!
Vizualizări: 1148 / Publicat: 1-03-2023, 11:28 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ

 

PRIVIND EXAMINAREA ÎN CADRUL SECŢIEI

 ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

 

  A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” STRATEGII INVESTIȚIONALE DE MODERNIZARE A SECTORULUI VITIVINICOL”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – IAȚIȘIN Tatiana 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

7 martie  2023 ora 10:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45 


Demararea proiectului internațional ERASMUS+ ”Skills4future”
Vizualizări: 1394 / Publicat: 27-02-2023, 11:27 /
Demararea proiectului internațional ERASMUS+ ”Skills4future”

La data de 30 ianuarie 2023,  în cadrul Universității Politehnica din București, România, a fost lansat oficial proiectul internațional “Skills4future” - Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses. Proiectul face parte din categoria Erasmus+ și este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education, având o durată de 3 ani.

Proiectul este implementat de 11 instituții educaționale și academice din România (Universitatea Politehnică din București, Academia de Studii Economice din București), Polonia (Universitatea Tehnică din Lodz) și Republica Moldova (Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM – Secția Economie agroalimentară și dezvoltare rurală, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Centrul de Business din Cahul, Camera de Industrie și Comerț, filiala Bălți).

Obiectivul general al proiectului Skills4future constă în integrarea competențelor STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) în curricula specialității „Business și administrare”, ciclul I licență, pentru programele a 5 universități din Republica Moldova. În cadrul activităților proiectului, Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM va conlucra la atingerea obiectivelor specifice ale proiectului în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei.


Cercetătorii Institutului Național de Cercetări Economice bursieri ai Federației Mondiale a Savanților
Vizualizări: 1422 / Publicat: 26-02-2023, 20:34 /

Audierea rapoartelor finale ale beneficiarilor Bursei de Excelență a Federației Mondiale a Savanților pentru anul 2022 

Joi, 23 februarie 2022, la Institutul de Chimie din Republica Moldova s-a desfășurat ședința finală de prezentare a rapoartelor tinerilor cercetători și doctoranzi, beneficiari ai burselor de cercetare oferite de Federația Mondială a Savanților pe 10 domenii prioritare. Ședința a fost prezidată de către Domnul academician Gheorghe Duca, președintele Federației Mondiale a Savanților în Moldova și Doamna doctor Lidia Lungu – secretar științific.

Printre bursierii ediției 2022-2023 este și Tatiana Tabac, doctorandă și cercetător științifică la Institutul Național de Cercetări Economice.  La eveniment, Tatiana Tabac a prezentat rezultatele științifice obținute în cadrul cercetării ”The socioeconomic determinats of migration (the case of the Republic of Moldova)” realizată sub ghidarea conducătorului științific Galina Savelieva, doctor în economie, cercetător științific coordonator în cadrul INCE.

 

Cercetătorii Institutului Național de Cercetări Economice bursieri ai Federației Mondiale a Savanților
Audierea celor 10 rapoarte a fost transmisă online și poate fi vizionată pe canalul Youtube.Joi, 23 februarie 2022, la Institutul de Chimie din Republica Moldova s-a desfășurat ședința finală de
prezentare a rapoartelor tinerilor cercetători și doctoranzi, beneficiari ai burselor de cercetare oferite de
Federația Mondială a Savanților pe 10 domenii prioritare. Ședința a fost prezidată de către Domnul
academician Gheorghe Duca, președintele Federației Mondiale a Savanților în Moldova și Doamna doctor
Lidia Lungu – secretar științific.
Printre bursierii ediției 2022-2023 este și Tatiana Tabac, doctorandă și cercetător științifică la Institutul
Național de Cercetări Economice. La eveniment, Tatiana Tabac a prezentat rezultatele științifice obținute
în cadrul cercetării ”The socioeconomic determinats of migration (the case of the Republic of Moldova)”
realizată sub ghidarea conducătorului științific Galina Savelieva, doctor în economie, cercetător științific
coordonator în cadrul INCE.
Audierea celor 10 rapoarte a fost transmisă online și poate fi vizionată pe canalul Youtube.

Joi, 23 februarie 2022, la Institutul de Chimie din Republica Moldova s-a desfășurat ședința finală de prezentare a rapoartelor tinerilor cercetători și doctoranzi, beneficiari ai burselor de cercetare oferite de Federația Mondială a Savanților pe 10 domenii prioritare. Ședința a fost prezidată de către Domnul academician Gheorghe Duca, președintele Federației Mondiale a Savanților în Moldova și Doamna doctor Lidia Lungu – secretar științific.

Printre bursierii ediției 2022-2023 este și Tatiana Tabac, doctorandă și cercetător științifică la Institutul Național de Cercetări Economice.  La eveniment, Tatiana Tabac a prezentat rezultatele științifice obținute în cadrul cercetării ”The socioeconomic determinats of migration (the case of the Republic of Moldova)” realizată sub ghidarea conducătorului științific Galina Savelieva, doctor în economie, cercetător științific coordonator în cadrul INCE.

Audierea celor 10 rapoarte a fost transmisă online și poate fi vizionată pe canalul Youtube.