Metodologia de organizare a competiției proiectelor științifice în cadrul Școlii doctorale Științe economice și demografice pentru repartizarea granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat
Vizualizări: 650 / Publicat: 15-03-2019, 14:20 /
Metodologia de organizare a competiției proiectelor științifice în cadrul Școlii doctorale Științe economice și demografice
pentru repartizarea a granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat
Metodologia de organizare a competiției proiectelor științifice în cadrul Școlii doctorale "Științe economice și demografice" pentru repartizarea granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat: anexa-1-metodologia-de-organizare-a-competiciei-proiectelor_granturilor-de-doctorat.pdf [264.34 Kb] (copieri: 199)


The 14th Edition of the International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices on “Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion”
Vizualizări: 1300 / Publicat: 13-03-2019, 09:12 /

The National Institute for Economic Research has a  great pleasure to invite you to the International Conference on Theoretical and Applied Economic Practices, the 14th Edition “Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion”, that will take place on October 10-11, 2019. The Conference will gather researchers, business people from the Republic of Moldova and abroad  and other related bodies in order to discuss and debate the major issues of economic, financial, social and demographic problems.

In this context, it will be a great honor for us having you present at this event.

More information about the Conference can be found here:

Leaflet (RO): pliant_conferinta-ro-2019.pdf [657.69 Kb] (copieri: 1098)
Leaflet (ENG): pliant_conferinta-en-2019.pdf [432.81 Kb] (copieri: 887)
Leaflet (RU): pliant_conferinta-ru-2019.pdf [605.86 Kb] (copieri: 818)


Componența comisiilor de îndrumare a Școlii doctorale în Științe economice si demografice 2017 - 2019
Vizualizări: 829 / Publicat: 22-02-2019, 09:33 /

Componența comisiilor de îndrumare

Școala doctorală în Științe economice si demografice

componenca-comisiilor-de-ndrumare-2019-anul-i-iv.docx [26.61 Kb] (copieri: 398)


Recomandări metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice
Vizualizări: 727 / Publicat: 14-02-2019, 07:40 /
Recomandări metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice: recomandri-metodologice-privind-referatul-si-proiectul-de-cercetare.pdf [349.12 Kb] (copieri: 915)


Planul de activitatea al școlii doctorale pentru anul 2019
Vizualizări: 870 / Publicat: 14-02-2019, 07:32 /
Planul de activitate al Școlii Doctorale pentru anul 2019: planul-de-activitate-a-sd-2019.pdf [356.51 Kb] (copieri: 352)

A fost editat nr. 2/2018 al revistei “Economie şi Sociologie”
Vizualizări: 936 / Publicat: 6-02-2019, 19:44 /
a
AVIZ
Stimaţi colegi!
A fost editat nr. 2/2018 al revistei
Economie şi Sociologie
 

Revista poate fi găsită pe site INCE la adresa
şi la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE.Cu alte întrebări,adresaţi-Vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu alte întrebări, adresaţi-vă
la Complexul Editorial al INCE.
Cu respect,
Redactorul-Şef al
Complexului Editorial,
Iulita Bîrcă

Adresa redacţiei: Complexul Editorial, INCE, MD-2064,
or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45. tel.: 022-50-11-30, fax: 022-74-37-94
web: www.ince.md/complexul-editorial/; e-mail: bircaiulita@mail.ru


Demararea proiectului internațional "The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”
Vizualizări: 1090 / Publicat: 6-02-2019, 10:30 /

 

Demararea proiectului internațional "The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”

În perioada 5 – 6 februarie 2019, în orașul Pila (Polonia) are loc seminarul internațional dedicat lansării proiectului internațional “Rolul fermelor mici în dezvoltarea durabilă a sectorului alimentar în țările din Europa Centrală și de Est” / „The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries”, finanțat de Agenția Națională pentru Schimb Academic din Polonia și implementat de un șir de instituții de cercetare din Europa Centrală și de Est: Universitatea de Științe Aplicative Stanisław Staszic din Piła (Polonia), Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova), Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Romania), Universitatea Aleksandras Stulginskis (Lituania) și Universitatea Megatrend (Serbia).

 

Scopul proiectului este de a identifica o piață regională și supraregională, precum și condițiile instituționale și politice care să formeze durabilitatea fermelor de familie. În ceea ce privește activitățile individuale, scopul este de a măsura nivelul actual al durabilității agricole în țările vizate de studiu, comparativ cu UE, de a elabora "Indicele echilibrului corect", de a determina impactul variabilelor individuale care determină nivelul durabilității și apoi de a formula premisele teoretice și aplicative în domeniul organizării piețelor, integrarea acestora și politicile de sprijin agricol.


CE VENITURI POT ASIGURA UN TRAI DECENT ÎN REPUBLICA MOLDOVA? (METODOLOGIA ȘI ESTIMAREA COSTULUI VIEȚII)
Vizualizări: 935 / Publicat: 1-02-2019, 11:48 /

Costul vieții este cel mai important indicator care caracterizează nivelul și condițiile de trai ale oamenilor. Acest indicator este utilizat nu doar pentru a evalua starea anumitor grupuri socio-demografice ale populației, dar și pentru a justifica mărimea salariilor, pensiilor, îndemnizaţiilor și altor plăţi sociale. În Republica Moldova, cercetările pe această temă n-au avut o dezvoltare cuvenită și se efectuează „din când în când”. În special, în mass-media a fost diseminată pe larg informația cu privire la rezultatele studiului efectuat de către experții străini ai companiei Fridrich-Elbert-Stiftung Moldova în colaborare cu Clean Clothes Campaign și Platforma. Conform acestor rezultate, „pentru a asigura un trai decent pentru un adult ce întreţine doi copii, este necesar de a dispune de un venit de 12 mii lei” [1]. Totodată, este asigurat consumul de produse alimentare, al căror aport caloric zilnic este de 3 mii kcal. Cu toate acestea, din materialele publicate nu este clar după care metodologie s-au efectuat aceste calcule și în ce măsură reflectă realitățile vieții de zi cu zi din Republica Moldova.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: ce-venituri-pot-asigura-un-trai-decent-n-republica-moldova.pdf [129.75 Kb] (copieri: 286)


AVIZ!
Vizualizări: 756 / Publicat: 30-01-2019, 11:39 /

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat Sirețeanu (Vragaleva)Veronica

Conducător / consultant ştiinţific Stratan Alexandru, m.c. al AȘM, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 521.03-26  Institutul Naţional de Cercetări Economice 

Tema tezei PERFECȚIONAREA ADMINISTRĂRII FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

Specialitatea 521.03. Economie și management în domeniul de activitate

Data 15.02.2019

Ora 14-00

Local Institutul Naţional de Cercetări Economice, str. I.Creangă, 45, bir.209

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, pe site-ul INCE (www.ince.md) și site-ul ANACEC (www.cnaa.md)

 


Teza de doctor și autoreferat ale Dnei Veronica Sirețeanu
Vizualizări: 1021 / Publicat: 24-01-2019, 11:39 /

Autoreferat: autoreferat-teza-doctor-veronica-sireteanu-vragaleva-cu-semnaturi.pdf [1.38 Mb] (copieri: 796)
Teza de doctor: teza-de-doctorat-veronica-sireteanu.pdf [3.86 Mb] (copieri: 1513)