Masa Rotundă ”Evaluarea gradului de utilizare a produselor din plastic, inclusiv cele de unică folosință, și generarea de deșeuri din plastic în Republica Moldova”
Vizualizări: 891 / Publicat: 24-02-2023, 00:05 /

Institutul National de Cercetări Economice, ASEM în parteneriat cu Asociația Experților Pro-Mediu vă invita la discuții publice pentru a relata rezultatele Studiului privind utilizarea în Republica Moldova a produselor din plastic, inclusiv cele de unică folosință, și generarea de deșeuri din plastic.

Masa rotundă va avea loc la 23 februarie, ora 14: 00-16.00 în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, bl. C, Sala de ședințe, etajul 2,  str.  Căpriana 50

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului Program de Stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova coordonat de INCE, ASEM și proiectul ”Reducerea impactului asupra mediului cauzat de deșeurile din plastic în zonele de frontieră din Moldova” coordonat de  Asociația Experților Pro-Mediu.


Masa rotundă ”Securitate, stabilitate, circularitate - realizări și perspective științifice”
Vizualizări: 1180 / Publicat: 21-02-2023, 08:09 /

Secția Cercetări Financiare și Monetare organizează masa rotundă cu genericul ”Securitate, stabilitate, circularitate - realizări și perspective științifice” la data de 21 februarie 2023, ora 10:00 în incinta Institutului Național de Cercetări Economice, biroul 209, str. Ion Creangă, 45.

Agenda evenimentului poate fi accesată aici: agenda-mr_ince_21-februarie.pdf [139.15 Kb] (copieri: 541)


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr.47)
Vizualizări: 1469 / Publicat: 25-01-2023, 13:42 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr.47)
Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III, 2022, nr. 47). Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_nr.47_trim._iii_2022.pdf [8.04 Mb] (copieri: 693)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut în perioada primelor nouă luni ale anului 2022 a însumat o valoare de  197 771  mil. MDL (în prețuri curente de piață), marcând astfel o reducere semnificativă cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului 2021 (în prețuri comparabile).


În primele nouă luni ale anului 2022, producția industrială a înregistrat o reducere cu 2,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021. Reducerea dată a fost generată de diminuarea cumulativă a producției în cele 3 sectoare ale industrie, și anume industria extractivă în perioada dată s-a diminuat cu 2,0% f.p.s.a.p., industria prelucrătoare s-a redus cu 1,6% f.p.s.a.p. și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-a redus cu 6,5% f.p.s.a.p.


AVIZ!
Vizualizări: 940 / Publicat: 23-01-2023, 09:23 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ”POLITICI MANAGERIALE DE DIMINUARE A EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – HEGHEA Ecaterina 

conducător științific – dr., conf. cerc. ROJCO Anatolii

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45 


AVIZ!
Vizualizări: 835 / Publicat: 23-01-2023, 07:26 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

 

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

 

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR ENERGIEI REGENERABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – NASALCIUC Irina 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, România
Vizualizări: 1014 / Publicat: 28-12-2022, 14:18 /
Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, România

În perioada 13-17 decembrie 2022 o delegație de la INCE formată din membri ai echipelor proiectului 20.80009.0807.29 ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”, proiectului 20.80009.0807.22 ”Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” și a proiectului 20.80009.0807.38 ”Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova” a efectuat o vizită la Universitatea ARTIFEX din București, România în scopul participării la trei evenimente științifice: Simpozionul Internațional Studențesc Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 4th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, 14 decembrie 2022; Simpozionul Internațional Experience. Knowledge. Contemporary Challenges, 11th Edition „Humanity is reshaping itself. Let's think beyond the Present”, 14-15 decembrie 2022 și Workshop-ul internațional cu tema „Impact of Energetic Security, Food Security and Cybersecurity on Social Security”, 16 decembrie 2022.


FELICITARE
Vizualizări: 3652 / Publicat: 23-12-2022, 10:43 /
FELICITARE

Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023).
Vizualizări: 1246 / Publicat: 15-12-2022, 20:44 /

În vederea executării indicațiilor Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) cu privire la Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023), etapa anului 2022, Institutul Național de Cercetări Economice informează despre desfășurarea ședinței în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, marți, 20.12.2022, ora 13:00 în Sala Mică. Ședința este organizată de Științe Sociale, Economice , Umanistice și Arte, AȘM.


Participarea Centrului Cercetări Demografice al INCE în cadrul Conferinței Internaționale ”Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI”
Vizualizări: 1226 / Publicat: 9-12-2022, 12:51 /
Participarea Centrului Cercetări Demografice al INCE în cadrul Conferinței Internaționale ”Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI”

 

La 8 decembrie 2022, Centrul de Studii Interdisciplinare a Potențialului Uman (Moscova) și Institutul de Demografie ”Vishnevsky A.G.” al Școlii Superioare de Economie (Moscova), în colaborare cu fondul ONU pentru populație (UNFPA), au organizat Conferința Internațională Schimbările demografice și Conturile Naționale de Transfer în țările CSI ("Demographic Changes and National Transfer Accounts in the CIS Countries").

În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele rezultate obținute prin aplicarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer (CNT) în contextul schimbărilor demografice din patru țări CSI (Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova și Rusia).

Conferința a întrunit în discuții reprezentanți ai mediului academic din țările menționate, dar și factori de decizie, și parteneri de dezvoltare, cu toții preocupați de schimbările demografice provocatoare pentru societatea modernă și utilitatea Conturilor Naționale de Transfer în elaborarea / ajustarea politicilor sociale.  

În calitate de gazdă a evenimentului și raportor, Mihail Denisenko, dr.hab., prof. (Director al Institutului de Demografie ”Vishnevsky A.G.”), a abordat tema Schimbarea demografică și economia generațiilor, prin care a evidențiat complexitatea schimbărilor demografice prin care trec țările din spațiul CSI, dar și la nivel global: scăderea natalității, creșterea speranței de viață, migrație internațională și internă intensă și, respectiv, transformarea componenței pe vârstă a populației și o îmbătrânire accelerată.

Olga Gagauz, dr. hab., director INCE, a prezentat raportul ”Conturile Naționale de Transfer pentru Moldova: particularități de elaborare” prin care a evidențiat specificul aplicării metodologiei CNT la nivel național și limitele metodologice ale datelor necesare disponibile, principalii indicatori dezagregați pe vârstă și estimările fluxurilor de transfer între generații, inclusiv în interiorul gospodăriei și între gospodării.

La nivelul țărilor, savanții au accentuat necesitatea eforturilor comune dintre mediul academic și factorii de decizie, în realizarea sarcinilor principale ale politicii socioeconomice pentru depășirea problemelor și conflictelor configurate, pe de o parte, și realizarea oportunităților deschise pentru dezvoltare prin valorificarea potențialului uman, pe de altă parte.

Rezultate științifice detaliate privind aplicarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în Republica Moldova au fost publicate de către cercetătorii Centrului Cercetări Demografice al INCE în reviste de specialitate și se află în acces deschis:

Gagauz, O., Prohnitski, V. (2022). Gender profile of income and consumption: evidence from the national transfer accounts of Moldova. Economy and Sociology, 1, 87-99. https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-08

Гагауз О. Е., & Прохницки В. (2022). Национальные трансфертные счета Молдовы-2019: особенности построения и некоторые результаты. Демографическое обозрение, 9(2), 65-80. https://doi.org/10.17323/demreview.v9i2.16206


Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare
Vizualizări: 1371 / Publicat: 1-12-2022, 11:46 /

Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare


Pe data de 30 noiembrie a avut loc webinarul „Școala secolului 21: educația ecologică pentru sustenabilitate”, organizat de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Doamna Iordachi Victoria, dr., conferențiar cercetător, a prezentat raportul „Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare”.


Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) impun ţărilor să ia măsuri în ceea ce priveşte o educaţie de calitate, echitabilă, favorabilă incluziunii (ODD 4) dar şi adaptării la schimbările climatice (ODD 13): sensibilizarea atitudinii cu privire la mediu şi reducerea impactului activităţii umane asupra acestuia, astfel încât toţi cei care își fac studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ să dobândească cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă.


Accent pe școală și pe procesul educațional este foarte mare. De ce? Școala este un pol de excelență pentru diseminarea informațiilor iar în cazul oiectivelor economiei circulare – a unor informații care presupun adoptarea unui comportament prietenos mediului și diseminarea bunelor practici, în primul rând acasă care va avea un impact și la nivel local.