Masa rotundă „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”
Vizualizări: 6926 / Publicat: 12-12-2011, 13:24 /
Masa rotundă „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”


       La 9 decembrie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat masa rotundă cu genericul  „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”.

       La eveniment au participat circa 30 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic, cât şi ai ministerelor, asociaţiilor de business şi ai societăţii civile. Printre ei au fost reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţiei Internaţionale a Migraţiei, reprezentanţi ai asociaţiilor de business (Centrul Internaţional pentru Promovarea Femeilor în Afaceri, Asociaţia Antreprenorilor şi Angajatorilor din Moldova, Asociaţia Micului Business din Moldova) ş.a.


Download: recomandari_mas_rot_iefs_rom_111209.doc [52.5 Kb] (copieri: 1174)


Крокодильи слёзы страховщиков
Vizualizări: 5779 / Publicat: 30-11-2011, 10:50 /
Михаил Пойсик, доктор экономики

В целом, благодаря государевым людям: «специалистам» и руководству Национальной комиссии по финансовому рынку, которые, не щадя живота своего, день и ночь трудятся над  разработкой «обоснованных и справедливых» тарифов по обязательному страхованию, мы по факту за предыдущие пять лет уже переплатили страховщикам около 400 млн. леев, а в  текущем году, надо полагать, из нас вытащат еще почти сто миллионов.

Reexporturile – generator al creşterii exporturilor moldoveneşti
Vizualizări: 7936 / Publicat: 25-11-2011, 14:53 /

 

Deşi, ritmul de creştere al exporturilor în trimestrul 3, comparativ cu perioada similară a anului precedent, a fost mai modest faţă de evoluţiile înregistrate în primele două trimestre – 44.3%, în timp ce în trimestrul 1 şi 2 ritmuile au fost de 58.1% şi 71,5%, per ansamblu, în perioada ian.-sept. 2011 acestea au păstrat un ritm de creştere superior celui al impoturilor.


În primele 9 luni ale anului, exporturile au constituit 1549,7 mil. USD, fiind în creştere cu 56.9% faţă de perioada similară a anului precedent, în timp ce importurile au reprezentat 3693,8 mil. USD, crescînd cu 40.1%

Evoluţiile comerţului exterior din acest an, iar mai cu seamă ale exporturilor care au depăşit probabil aşteptările multora a pus multe semne de întrebare. A fost oare această dinamică a exporturilor susţinută de o creştere similară a producţiei agricole şi industriale sau de producerea anumitor schimbări calitative în structura exporturilor?

INCURSIUNE IN ISTORIA INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANTE SI STATISTICA
Vizualizări: 6690 / Publicat: 22-11-2011, 19:51 /
Alexandru STRATAN,
dr. hab., director IEFS

Institutul de Economie, Finante si Statistica (IEFS) este, in prezent, unicul institut de cercetare cu profil economic din Republica Moldova. Structura actuala a Institutului a intrunit, reusit, un sistem complex si modern de cercetare stiintifica care se preocupa cu studierea sinergetica a problemelor actuale si analiza fenomenelor de perspectiva ale economiei nationale in contextul evolutiei stiintei si inovatiei pe plan mondial.
Determinantele stiintifice ale Institutului vizeaza cercetarile stiintifice fundamentale si aplicative, studii si investigatii tematice, analize informationale la cererea institutiilor guvernamentale si publice, dar si la solicitarea beneficiarilor individuali.

Rezoluţia Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”
Vizualizări: 6958 / Publicat: 22-11-2011, 17:36 /

Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării” a întrunit, pentru discuţii şi dezbateri ştiinţifice, peste 40 de cercetători din peste 14 ţări, inclusiv SUA, Canada, Germania, Italia, Belgia, Indonezia, Rusia, România, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, circa 80 de cercetători ştiinţifici din mediul academic şi cel universitar autohton, reprezentanţi ai administraţiilor publice centrale şi locale din Republica Moldova precum şi din sfera businessului.  Cercetători ştiinţifici au abordat  probleme majore din economia naţională şi cea mondială, au discutat şi făcut schimb de opinii privind situaţia din domeniul politicilor economice, financiare şi sociale, realizarea proceselor inovaţionale pe pieţele naţionale, dar şi la scară mondială, pentru a marca practicile relevante de lichidare a distorsiunilor din sfera economică şi socială şi a identifica recomandări de depăşire a problemelor existente.       


Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”
Vizualizări: 7213 / Publicat: 14-11-2011, 13:04 /
Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”

 

Cu prilejul  Zilei Internaţionale a Ştiinţei,  Academia de Ştiinţe a Moldovei a organizat pe data de 10 noiembrie 2011 Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri

 

Programul a ancorat 7 secţiuni (Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţionale; Substanţe chimice şi materiale noi), care acoperă o gama largă de evaluări atât din partea mediului academic cât şi cel al afacerii.


Anunţ CNAA
Vizualizări: 5968 / Publicat: 3-11-2011, 13:00 /

Agenda Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre, din 9 noiembrie 2011 include Raportul Directorului dr.hab. STRATAN Alexandru despre Realizarea Planului de Acţiuni privind monitorizarea dinamicii indicatorilor de activitate a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică 

 

Download: raport-2011-la-cnaa.ppt [2.73 Mb] (copieri: 1429)


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a doua a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 6288 / Publicat: 27-10-2011, 23:26 /

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a doua a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

Ediţia actuală face o analiză cu privire la creşterea economică din prima jumătate a anului 2011.

În data de 26 octombrie 2011, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea  celei de-a doua ediţii a publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – Tendinţe în economia Moldovei”. 

La eveniment au participat peste 80 de persoane, printre care reprezentanţi ai misiunilor diplomatice de peste hotare în Republica Moldova (Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova, Marius Gabriel Lazurcă, Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Keith Shannon, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale Poloniei, Ungariei, Statelor Unite ale Americii, ş.a.), Dl Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Dl Valeriu Lazăr, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl acad. Gheorghe Duca, Dl Vicepreşedinte al AŞM, m.c. Ion Tighineanu, Reprezentantul Permanent Adjunct PNUD Moldov, Dna Matilda Dimovska, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, mediul academic, business şi societatea civilă.  


Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”
Vizualizări: 5834 / Publicat: 27-10-2011, 11:53 /

 

Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”

 

În cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică la 21-22 octombrie
şi-a desfăşurat lucrările Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-
Practică „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”. În anul curent,
cu prilejul aniversării a 65 de ani de la formarea primelor instituţii ştiinţifice şi 5
de la constituirea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică – succesor legitim
al instituţiilor ştiinţifice de profil economic, Conferinţa a întrunit pentru discuţii
şi dezbateri ştiinţifice peste 40 de cercetători din peste 14 ţări, inclusiv SUA,
Canada, Germania, Italia, Belgia, Indonesia, Rusia, România, Ucraina, Belarus,
Azerbaidjan şi peste 120 de cercetători ştiinţifici ai mediului academic şi cel
universitar, reprezentanţi ai administraţiilor publice centrale şi locale din RM.

În cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică la 21-22 octombrie  şi-a desfăşurat lucrările Ediţia a VI-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică  „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”. În anul curent, cu prilejul aniversării a 65 de ani de la formarea primelor instituţii ştiinţifice şi 5 de la constituirea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică – succesor legitim al instituţiilor  ştiinţifice de profil economic, Conferinţa a întrunit pentru discuţii şi dezbateri ştiinţifice peste 40 de cercetători din peste 14 ţări, inclusiv SUA, Canada, Germania, Italia, Belgia, Indonesia, Rusia, România, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan şi peste 120 de cercetători ştiinţifici ai mediului academic şi cel universitar, reprezentanţi ai administraţiilor publice centrale şi locale din RM.

 


CONSULTANŢA ÎN MANAGEMENT – FACTORUL DE SUCCES AL AVANTAJULUI COMPETITI
Vizualizări: 6642 / Publicat: 25-10-2011, 15:14 /
Dumitru STRATAN
Cercetător economic, IEFS
Consultant Management Strategic,
„ProConsulting” SRL
Într-o societate în care accesul la resursele fizice tinde să devină din ce în ce mai dificil, recursul la
inteligenţă este normal, iar consultanţii în management sunt o parte importantă a ”furnizorilor de
inteligenţă”.
Fluiditatea accepţiunii serviciului de consultanţă în management în Republica Moldova este un
proces dificil, cauzat, pe de o parte, de imaterialitatea domeniului, şi, pe de altă parte, de percepţia
antreprenorială referitoare la serviciile de consultanţă. În aceste condiţii, c

Dumitru STRATAN

Cercetător economic,IEFS

Consultant Management Strategic,

„ProConsulting” SRL

 

Într-o societate în care accesul la resursele fizice tinde să devină din ce în ce mai dificil, recursul lainteligenţă este normal, iar consultanţii în management sunt o parte importantă a ”furnizorilor deinteligenţă”.Fluiditatea accepţiunii serviciului de consultanţă în management în Republica Moldova este unproces dificil, cauzat, pe de o parte, de imaterialitatea domeniului, şi, pe de altă parte, de percepţiaantreprenorială referitoare la serviciile de consultanţă.

În aceste condiţii, consultanţii în management sunt cei care urmează să schimbe viziunea managerilor în funcţie de valorificarea transferului de cunoştinţă şi necesitatea pentru acestea.