Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 8348 / Publicat: 25-04-2014, 11:36 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică


 

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

 

În data de 24 aprilie 2014 a avut loc lansarea unei noi ediţii a publicaţiei „Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în Economia Moldovei”. Evenimentul a fost deschis de Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei care a menţionat că publicaţia reprezintă o sursă de informaţie importantă şi utilă, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vis-a-vis de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr şi-a exprimat speranţa că scenariul optimist al prognozelor economice ale INCE se va materializa în pofida incertitudinii economice de pe plan extern şi a accentuat asupra importanţei sectorului demografic în societate. La eveniment au fost prezenţi şi Dl acad. Ion Tighineanu, Preşedinte interimar al AŞM, Dl m.c Ion Guceac, Vice-preşedinte interimar al AŞM, membri ai corpului diplomatic acreditaţi în Republica Moldova, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior, mediul de afaceri şi administraţia publică centrală.

 

 


Lansarea unui nou număr al publicaţiei Tendinţe în Economia Moldovei
Vizualizări: 9088 / Publicat: 22-04-2014, 05:46 /

Lansarea unui nou număr al publicaţiei Tendinţe în Economia Moldovei

Institutul Naţional de Cercetări Economice va lansa o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în Economia Moldovei”. Evenimentul va avea loc în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Sala mică, la 24 aprilie 2014, cu începere de la orele 10:00.


În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă: „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”
Vizualizări: 9599 / Publicat: 11-04-2014, 06:01 /

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă:

 „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA

PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”

 

La 15 aprilie 2014, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat Masa Rotundă cu genericul  „Tendinţele schimbării mediului de afaceri în R.Moldova prin prisma impactului asupra IMM-urilor”.

Moderator – MACARI Vadim, dr., conf. cercet., şeful Secţiei „Politici şi mecanisme de creştere economică” a INCE.

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă:  „TENDINŢELE SCHIMBĂRII MEDIULUI DE AFACERI ÎN R.MOLDOVA PRIN PRISMA IMPACTULUI ASUPRA IMM-URILOR”The National Institute for Economic Research joined the European Charter and Code for Researchers
Vizualizări: 1784 / Publicat: 7-04-2014, 08:42 /

The National Institute for Economic Research joined the European Charter and Code for Researchers

 

On 11 February 2014, the National Institute for Economic Research (NIER) issued the Declaration of accession to the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, through which it agreed on the principles and conditions set out there in.

These two documents adopted by the European Commission on 11 March 2005, includes key elements - to make research an attractive career, as an essential part of stimulating economic growth and job creation. They specify the roles, responsibilities and prerogatives of researchers and employers.
Charter and Code contains 40 principles and general conditions which are structured in 4 dimensions, such as: Ethics and professional aspects; Recruitment; Working conditions and social security; Trainings.

Through this Declaration the NIER voluntarily undertakes to apply in its activity the principles set out in Charter and Code of Conduct and established aimed at creating an attractive environment for its researchers' career and improving the quality of research and innovation activity.
List of other institutions in the world can be found on this link: https://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode


DINAMICA MORTALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
Vizualizări: 8731 / Publicat: 2-04-2014, 10:01 /
DINAMICA MORTALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
PENINA Olga, dr. în medicină
În prezent, Republica Moldova a rămas mult în urmă, după nivelul speranței de viaţă la naștere, faţă
de ţările dezvoltate. Potrivit datelor statisticii oficiale, în anul 2010 valorile indicatorului respectiv au
constituit 65,0 ani la bărbaţi şi 73,4 ani la femei, ceea ce este mai scăzut faţă de indicatorii
corespunzători în ţările Uniunii Europene, cu 10,7 şi, respectiv, 8,3 ani1
. Problema mortalității înalte a
populației adulte, în special la bărbați, este una din cele mai serioase cu care se confruntă la etapa
actuală societatea Republicii Moldova. Astăzi, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani pentru
un bărbat care a ajuns la vârsta de 20 de ani constituie 40 %, ceea ce este de două ori mai mare față de
țările dezvoltate. Consecințele mortalității înalte pentru orice țară sunt grele: se intensifică procesul
depopulării populației, are loc devalorizarea investiţiilor în învăţământ şi pregătirea cadrelor calificate,
se reţine creşterea economică, se micşorează posibilităţile de asigurare a pensionarilor. Majorarea
duratei de viaţă a populaţiei apare în calitate de obiectiv principal al Politicii naţionale de sănătate
(2007-2021) [14] şi una dintre direcţiile prioritare ale Programului naţional strategic în domeniul
securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025) [15].
Scopul acestui studiu constă în studierea evoluţiei speranței de viaţă în baza analizei schimbărilor
structurii cauzelor de deces pentru anii 1965-2012.
PENINA Olga, dr. în medicină
În prezent, Republica Moldova a rămas mult în urmă, după nivelul speranței de viaţă la naștere, faţăde ţările dezvoltate. Potrivit datelor statisticii oficiale, în anul 2010 valorile indicatorului respectiv au constituit 65,0 ani la bărbaţi şi 73,4 ani la femei, ceea ce este mai scăzut faţă de indicatoriicorespunzători în ţările Uniunii Europene, cu 10,7 şi, respectiv, 8,3 ani.
Problema mortalității înalte apopulației adulte, în special la bărbați, este una din cele mai serioase cu care se confruntă la etapa actuală societatea Republicii Moldova. Astăzi, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani pentruun bărbat care a ajuns la vârsta de 20 de ani constituie 40 %, ceea ce este de două ori mai mare față dețările dezvoltate.
Consecințele mortalității înalte pentru orice țară sunt grele: se intensifică procesul depopulării populației, are loc devalorizarea investiţiilor în învăţământ şi pregătirea cadrelor calificate,se reţine creşterea economică, se micşorează posibilităţile de asigurare a pensionarilor. 
mortality.pdf [971.68 Kb] (copieri: 2526)


Masa Rotundă cu genericul „Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: realităţi şi perspective”
Vizualizări: 9615 / Publicat: 2-04-2014, 06:49 /

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă cu genericul „ Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: realităţi şi perspective”

 

La data de  10 aprilie, curent, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  (INCE) a fost organizată Masa Rotundă cu genericul  Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: realităţi şi perspective”, la care au participat circa 30 de persoane, atât din cadrul INCE cât şi din afară, printre care pot fi enumeraţi: specialişti din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, reprezentanţi ai mediului academic şi grupurilor de consultanţă, ONG.

 

Masa Rotundă  cu genericul  „Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: realităţi şi perspective”


Standarde europene de cooperare şi planificare, în curând, şi în Moldova
Vizualizări: 8723 / Publicat: 24-03-2014, 09:52 /


Standarde europene de cooperare şi planificare, în curând, şi în Moldova

 

La 21 martie 2014, la Institutul Naţional de Cercetări Economice a avut loc lansarea Proiectului european „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”.

La prima reuniune, care s-a desfăşurat cu ocazia lansării evenimentului, au participat reprezentanţi din cadrul instituţiilor care fac parte din consorţiul respectiv: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Inspiro Consulting LLC, Universitatea Szent Istvan, Universitatea Slovacă de Agricultură, Universitatea din Boemia de Sud, Forumul Mişcării Europene, USAID.

 

Standarde europene de cooperare şi planificare, în curând, şi în Moldova


 


Prima reuniune în cadrul proiectului „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”.
Vizualizări: 8831 / Publicat: 20-03-2014, 08:50 /

La 21 martie, 2013, cu începre de la orele 10:00, Institutul Național de Cercetări Economice va organiza prima reuniune în cadrul proiectului „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”.


A fost editat nr. 4/2013 al revistei “Economie şi Sociologie”
Vizualizări: 7656 / Publicat: 19-03-2014, 21:24 /
a
AVIZ

Stimaţi colegi!


A fost editat nr. 4/2013 al revistei
“Economie şi Sociologie”.

Revista poate fi găsită la Biblioteca
Republicană Tehnico-Ştiinţifică
a INCE.Cu alte întrebări, adresaţi-Vă la
 Complexul Editorial al INCE.


Cu respect,
Redactorul-Şef al
Complexului Editorial,
Iulita Bîrcă

Adresa redacţiei:
Complexul Editorial, INCE, MD-2064,
or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45. tel.: 50-11-30, fax: 74-37-94
web: www.ince.md/complexul-editorial/; e-mail: bircaiulita@mail.ruSECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Vizualizări: 6953 / Publicat: 13-03-2014, 08:57 /
SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultori
autohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structuri
vest-europene, extinse şi puternic integrate.
De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzele
eventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şi
spaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbări
este datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei
(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere

SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE

Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultoriautohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structurivest-europene, extinse şi puternic integrate.

De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzeleeventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şispaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbărieste datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere