Creștere economică, investiții și exporturi...mai mult cantitativ, mai puțin calitativ
Vizualizări: 7401 / Publicat: 25-07-2011, 02:21 /

Alexandru Stratan, Alexandru Fala

 

În primul trimestru al anului 2011 PIB-ul a crescut cu 8,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut. O asemenea dinamică, cu siguranță, poate fi considerată surprinzătoare. După buna revenire economică din 2010 de 6,9%, se anticipa o temperare a ritmurilor de creştere. Din perspectiva istorică o asemenea dinamică, deşi, s-a înregistrat rar, nu este ieşită din comun; pănă la declinul din 2009, economia naţională a mai înregistrat ritmuri înalte de creştere în primul trimestru al anului, de exemplu în 2005.


Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova.
Vizualizări: 9313 / Publicat: 15-07-2011, 02:14 /

dr.hab Alexandru Stratan, dr. Galina Savelieva, cerc.șt. Vera Cotelnic

 

Ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice care asigură echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică. Obiectivele strategice de atingere a unui grad sporit de ocupare sunt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007. Totodată, pe parcursul ultimilor ani, ocuparea forţei de muncă tinere rămâne a fi una din principalele probleme ce persistă în Republica Moldova, problemă pe care  procesul de tranziţie la economia de piaţă a amplificat-o şi a aprofundat-o, accentuând necorelarea între cererea şi oferta forţei de muncă în ansamblu. 


Ce ar însemna planificarea dezvoltării economice a localităţilor subdezvoltate din Republica Moldova?
Vizualizări: 6677 / Publicat: 14-07-2011, 10:35 /

Stratan Dumitru, cercetător ştiinţific
 

Experienţa   Republicii   Moldova   în  realizarea   eforturilor   de  dezvoltare   locală (programe, proiecte sau politici publice) continuă să se bazeze pe sprijinul oferit în cadrul diferitor programe de suport. Obiectivele pe care şi le propun să le realizeze aceste programe depăşesc potenţialul şi capacitatea de implementare a localităţilor implicate. Iar provocarea nu ţine atît de comportamentul autorităţilor din regiunile sub  –  dezvoltate,  cît  de  procesul  propriu  –  zis,  în  care  acestea  urmează  a  fi implicate.


REGLEMENTAREA PREŢURILOR ÎN UNELE SECTOARE ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 7706 / Publicat: 12-07-2011, 10:29 /

Alexandru Stratan, Alexandru Fala, Mihail Poisic
 

Inflaţia este o provocare permanentă pentru economia Republicii Moldova. Majorările de preţuri la noi au un efect social deosebit de acut, deoarece populaţia are venituri mici. În condiţiile noastre, masa monetară contribuie nesemnificativ la generarea inflaţiei. O asemenea stare a lucrurilor este caracteristică pentru statele cu performanţe economice reduse.


Profesorii Michael Grings (Germania) şi Tomas Zelinski (Slovacia) au ţinut două cursuri în cadrul trainning-urilor anuale întru perfecţionarea tinerilor cercetători
Vizualizări: 6473 / Publicat: 7-07-2011, 11:00 /

În perioada 1 – 5 august 2011, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în cadrul trainning-urilor anuale pentru tinerii cercetători, au fost ţinute două cursuri de către Prof. Michael Grings, reprezentant al Institutului de Agricultură şi Ştiinţe ale Produselor Alimentare, Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Germania, cu genericul “Analiza ofertei, costului şi a venitului producătorului - Analysis of supply, cost and producer income”,  precum şi de către Dr. Tomas Zelinsky, Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia, curs cu genericul “Statistică şi econometrie în programul R - Statistics and Econometrics in R”. Limba de lucru – engleza. 


Participarea la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”
Vizualizări: 6468 / Publicat: 5-07-2011, 12:18 /
Participarea la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”

În perioada 29 iunie – 02 iulie 2011, la invitaţia  Comitetului executiv al Comunităţii Statelor Independente, Dl Alexandru Stratan dr. hab., director al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, s-a deplasat la Moscova în scopul participării la lucrările Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”.


Press Release
Vizualizări: 7084 / Publicat: 22-06-2011, 16:29 /

Institute of Economy, Finance and Statistics re-launched its quarterly economic analysis publication


Relansarea publicaţiei “Moldovan Economic Trends”
Vizualizări: 7221 / Publicat: 22-06-2011, 12:40 /

În data de 21 iunie 2011, cu începere de la orele 15:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc relansarea  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – Tendinţe Economice în Republica Moldova”. 

 

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut a enunţat tematica evenimentului şi a prezentat invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl Ion Tighineanu, m.c., 


Удушающие объятия экономического роста
Vizualizări: 6661 / Publicat: 21-06-2011, 10:34 /

Михаил Пойсик, доктор экономики

Институт экономики, финансов и статистики, АНМ

 

Вот и получается, что восторги нынешней власти вокруг «бурного» роста национальной экономики скорее напоминают радостный лепет малыша при виде ярко переливающегося мыльного пузыря. Но его искренняя радость – это плод детских иллюзий…

Органами статистики подсчитан валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам 1 квартала текущего года. Казалось бы, рядовое событие? Но в этот раз и у скептиков и у оптимистов рост в 8,4% к соответствующему периоду прошлого года вызвал почти шоковое состояние. Ибо ни госструктуры, ни аналитические центры, включая и зарубежные, в условиях пока робкого оживления мировой экономики, по-прежнему носящей неустойчивый и фрагментарный характер, кризисных явлений и элементов стагнации в нашей стране, естественно, подобного рывка просто не ожидали.


Masa rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de muncă”
Vizualizări: 6891 / Publicat: 14-06-2011, 10:55 /

Ţinînd cont de faptul că, în Republica Moldova tinerii reprezintă un subiect pentru cercetare, datorită creşterii importanţei şi rolului acestora, dar şi faptului că ei reprezintă, la moment, cel mai numeros grup demografic, mai mult decât alte categorii demografice sunt afectaţi de şomaj şi au posibilităţi mai reduse de  a se integra pe piaţa muncii, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe lîngă AŞM şi ME la data de 9 iunie 2011 a organizazt o Masă rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de  muncă”.