Participarea Dlui Alexandru Stratan, Director INCE la lucrările Forumului Internaţional „Investeşte în Hânceşti – Investeşte în viitor!”.
Vizualizări: 6592 / Publicat: 4-11-2013, 11:21 /

 

Participarea Dlui Alexandru Stratan, Director INCE la lucrările Forumului Internaţional „Investeşte în Hânceşti – Investeşte în viitor!”.

 

Participarea Dlui Alexandru Stratan, Director INCE la lucrările Forumului Internaţional „Investeşte în Hânceşti – Investeşte în viitor!”.

 

La data de 31 octombrie 2013, în oraşul Hânceşti, a avut loc Forumul Investiţional „Investeşte în Hânceşti – Investeşte în viitor!”.

Forumul a fost deschis de Dl. Grigore Cobzac, Preşedintele raionului, care ulterior, în cadrul sesiunii plenare a informat participanţii despre politica şi realizările investiţionale ale Consiliului Raional Hânceşti. În cadrul primei părţi a sesiunii plenare au fost discutate diverse aspecte ce  ţin de perspectivele şi potenţialul investiţional al mediului de afaceri din raionul Hânceşti, practica investiţională a unei autorităţi publice local de nivelul I, experienţa investiţională a unei întreprinderi, etc.

Partea a doua a sesiunii plenare dedicată alternativelor de dezvoltare şi constrângeri investiţionale ale unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II din Republica Moldova în promovarea social-economică a teritoriului, a fost deschisă de Dl Anatolie Arapu, Ministrul al Finanţelor. Ulterior, în cadrul aceluiaşi panel, Dl Alexandru Stratan, Directorul INCE a prezentat aspectele posibilităţilor şi constrângerilor ale autorităţilor administrativ-teritoriale în dezvoltarea mediului de afaceri.

Forumul a continuat cu lucrările a două ateliere de lucru în care au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Băncii  Mondiale, MIEPO, primari ai comunelor din raionul Hânceşti, etc.


Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a zecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 7487 / Publicat: 30-10-2013, 11:56 /

 

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a zecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

În data de 29 octombrie 2013 a avut loc lansarea celui de-al zecelea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în Economia Moldovei”.

 

Evenimentul a fost deschis cu un cuvînt de salut de către dl. Alexandru Stratan, directorul INCE, dl. Valeriu Lazăr, Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, dl. Ion Tighineanu Vicepreşedintele AŞM şi dna. Oxana Guţu, Manager de proiect, Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice. La lansarea celei de a 10 ediţii a TEM au participat reprezentanţii mediului academic, membrii corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor publice şi internaţionale şi ai altor organizaţii ale societăţii civile. 


Lansarea publicaţiei trimestriale de analiză economică „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 6628 / Publicat: 28-10-2013, 16:34 /

La 29 octombrie 2013, cu începere de la orele 10:00, în incinta complexului Summit Events & Conference Center, va avea loc lansarea celui de-al zecelea număr al publicaţiei Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în Economia Moldovei”.

Ediţia respectivă este dedicată analizei situaţiei socio-economice în ţară în prima jumătate a anului curent. Estimările de la începutul acestui an privind creşterea economiei naţionale s-au confirmat, iar prognozele actualizate sunt şi mai încurajatoare, toate acestea fiind în pofida conjuncturii încă fragile a mediului extern, dar şi a perturbărilor imprevizibile din anumite sectoare ale economiei naţionale. Astfel în cadrul acestei ediţii veţi putea găsi informaţii cu privire la:

  • Evoluţia principalelor sectoare ale economiei naţionale în prima jumătate a anului 2013 şi provocările sale de creştere;

  • Prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice pentru anul 2013;

  • O notă de politici ce vizează dezvoltarea unui model bazat pe serii temporale şi estimarea evoluţiei PIB real trimestrial în Republica Moldova.

Publicaţia Tendinţe în Economia Moldovei este elaborată de Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova.


Aviz
Vizualizări: 3514 / Publicat: 25-10-2013, 19:47 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului Naţional de Cercetări Economice,

a tezei de doctor

cu titlul


Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat

din Republica Moldova

 

la specialitatea

08.00.05 –Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

elaborată de dra DUCA Daniela

conducător ştiinţific dr.hab., STRATAN Alexandru

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc la 5 noiembrie 2013, ora 10:00

în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice,

bir.209, str. Ion Creangă, 45


POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE OPŢIUNILOR DE INTEGRARARE
Vizualizări: 9370 / Publicat: 22-10-2013, 21:04 /

POLITICA COMERCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE ALE OPŢIUNILOR DE INTEGRARARE IN UNIUNEA VAMALĂ VS SEMNAREA ACORDULUI DE COMERŢ LIBER APROFUNDAT SI COMPREHENSIV CU UNIUNEA EUROPEANĂ.

studiu_alsac-vs-uv.pdf [1.03 Mb] (copieri: 4221)


Opțiunile de integrare ale Republicii Moldova
Vizualizări: 5869 / Publicat: 22-10-2013, 20:06 /

Ambele piețe, atât UE, cât și CSI, vor rămâne strategic importante pentru Republica Moldova pe termen lung, iar opțiunea integraționistă urmărită nu trebuie să fie în detrimentul oricărei din aceste piețe.

 

Amplasarea geografică a păstrat Republica Moldova, în mod constant, la intersecția celor mai importante procese integraționiste de pe continentul european: integrarea europeană și cea euro-asiatică. Deși Moldova a ales deja prima opțiune drept principal obiectiv strategic al politicii externe și interne încă în 2005, în prezent,societatea și elita politică rămâne divizată pe marginea celor două opțiuni integraționiste.

 

Opțiunile de integrare ale Republicii Moldova

 


Conferința „Opțiunile de integrare ale Republicii Moldova”
Vizualizări: 4712 / Publicat: 18-10-2013, 12:56 /
Conferința „Opțiunile de integrare ale Republicii Moldova”
Data evenimentului: Marți, 22 Octombrie 2013
Ora evenimentului: 09:00-11:30
Locație: Hotel Codru, Sala Vivaldi
Numărul de locuri:70
Adresa: 31 August 1989, 127
Persoana de contact: Irina Ursu
Telefon:+373 22  92 99 94
Institutul Naţional de Cercetări Economice în colaborare cu Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP organizează conferința „Opţiuni de integrare ale Republicii Moldova”.
Această conferință este dedicată discuţiilor despre oportunităţile şi provocările opţiunilor de integrare ale Republicii Moldova. 
Vă informăm că limba de comunicare este engleză și română. Traducerea sincronă din română în engleză și viceversa va fi asigurată pe parcursul întregului eveniment.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să găsiți în anexă la acest mesaj agenda preliminară a evenimentului.
  • Data evenimentului: Marți, 22 Octombrie 2013
  • Ora evenimentului: 09:00-11:30
  • Locație: Hotel Codru, Sala Vivaldi
  • Numărul de locuri:70
  • Adresa: 31 August 1989, 127
  • Persoana de contact: Irina UrsuTelefon:+373 22  92 99 94


Institutul Naţional de Cercetări Economice în colaborare cu Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP organizează conferința „Opţiuni de integrare ale Republicii Moldova”.Această conferință este dedicată discuţiilor despre oportunităţile şi provocările opţiunilor de integrare ale Republicii Moldova. Vă informăm că limba de comunicare este engleză și română. Traducerea sincronă din română în engleză și viceversa va fi asigurată pe parcursul întregului eveniment.Pentru mai multe detalii, vă rugăm să găsiți în anexă la acest mesaj agenda preliminară a evenimentului.
agenda_ro.pdf [200.36 Kb] (copieri: 1112)

agenda_english_version.pdf [213.66 Kb] (copieri: 1179)


Despe ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă
Vizualizări: 8260 / Publicat: 27-09-2013, 14:59 /
Publicat pe 20 septembrie 2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova  (nr. 206-211, art. 1431), Ghidul metodologic cu privire  la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă (în continuare – Ghid metodologic) stabileşte modul de calculare al acestui indicator. Acest document, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroului Naţional de Statistică, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului Naţional de Cercetări Economice, este actul normativ final al pachetului de documente care determină ordinea de elaborare a unei astfel de norme sociale importante, precum minimul de existenţă. Pachetul include Legea  nr. 152 din  05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 07.08.2012, nr. 165, art. 555), precum şi Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 30.04.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10.05.2013, nr. 104-108, art. 344).

Ghidul metodologic a fost elaborat pe baza cercetărilor ştiinţifice multianuale de către secţia „Politici de dezvoltare socială” (şef secţie Anatolii ROJCO, dr. în economie, conf.cerc.) a Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM împreună cu specialiştii din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Biroului Naţional de Statistică.

Documentul reflectă perceperea actuală despre minimul de existenţă şi a componentelor sale. Cuantumul minimului de existenţă se calculează prin metoda normativ-statistică, ce presupune aplicarea unor norme de consum al produselor alimentare fundamentate ştiinţific, efectuîndu-se estimarea valorică a coşului alimentar al minimului de existenţă şi aplicîndu-se metoda statistică la determinarea cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor prestate populaţiei, precum şi a mărimilor primelor şi a contribuţiilor obligatorii.

 


Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: Probleme şi Soluţii
Vizualizări: 8777 / Publicat: 27-09-2013, 14:04 /

Starea sistemului de pensionare este una dintre cele mai acute probleme social-economice ale Republicii  Moldova. Importanţa socială a asigurării pensionare, este condiţionată de faptul că aceasta afectează interesele vitale ale unei mari pări a societăţii (persoanele în vârstă, invalizii şi alte persoane inapte de muncă). Între timp, în ultimii ani, asupra stării sistemului de pensionare o puternică influenţă negativă au început să exercite factorii săi externi. Printre aceştea, un loc important îl ocupă procesul de îmbătrânire a populaţiei, care a dus la schimbări majore în structura demografică a populaţiei. Rezultatul a fost o perturbare a echilibrului social-economic existent între generaţii, care a avut un impact negativ asupra stabilităţii financiare a sistemului de pensionare. Aceasta a determinat necesitatea de căutare în Republica Moldova a unui model de pensionare efectiv, capabil de a atenua consecinţele negative ale proceselor social-demografice din ţară.


sistemul-de-pensionare.pdf [3.15 Mb] (copieri: 2068)


AVIZ
Vizualizări: 4674 / Publicat: 31-07-2013, 15:56 /

INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

a tezei de doctor

cu titlul


Implicarea sistemului de gestiune a proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii


la specialitatea

08.00.05 –Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

elaborată de dra NOVAC Alexandra

conducător ştiinţific dr.hab., STRATAN Alexandru

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 9 august, 2013, ora 10:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45