Cea de a X-a ediţie a Spartachiadei angajaţilor din serviciile publice
Vizualizări: 5062 / Publicat: 11-06-2013, 14:53 /

 

Cea de a X-a ediţie a Spartachiadei angajaţilor din serviciile publice

 


În contextul realizării Programului Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015, în perioada 7-9 iunie curent, în localitatea Vadul lui Vodă s-a desfăşurat ce-a de-a X-a ediţie a Spartachiadei angajaţilor din serviciile publice, la care au participat 15 echipe de la diverse instituţii de stat. Tradiţional, Spartachiada a fost organizată de către  Asociaţia Teritorială Chişinău a Federaţiei Sindicatelor din Serviciile Publice.


ANUNŢ
Vizualizări: 5069 / Publicat: 10-06-2013, 09:20 /

La 12 iunie 2013, începând cu ora 14.00, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică  (str. Ion Creangă, 45, sala 209, et. II), va fi organizat Seminarul-intercativ cu genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare”. 


Seminarul va fi organizat în cadrul proiectului de cercetare fundamentală „Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”.


Moderator: Manole Tatiana, dr.hab., prof. univ.


În cadrul seminarului-interactiv vor fi discutate aspecte ce ţin de identificarea rolurilor multiple pe care le poate avea bugetul în procesul financiar şi stabilirea priorităţilor de buget (în baza utilizării modelului ISM).


În atenţia doctoranzilor
Vizualizări: 7937 / Publicat: 27-05-2013, 14:50 /
Colocviul şi testarea la specialitate vor avea loc pe data de 4 iunie 2013, cu începere de la ora 14.00, în sala nr. 303.
Examenul de doctorat la specialitate va avea loc pe 5 iunie 2013, ora 14.00, în sala nr. 303.

Colocviul şi testarea la specialitate vor avea loc pe data de 4 iunie 2013, cu începere de la ora 14.00, în sala nr. 303.


Examenul de doctorat la specialitate va avea loc pe 5 iunie 2013, ora 14.00, în sala nr. 303.


Programe pentru examene de doctorat
Vizualizări: 7855 / Publicat: 23-05-2013, 16:59 /

Download: progr-exam-doctor-nou-00-05.doc [187 Kb] (copieri: 4512)

Download: progr-exam-doctor-nou-00-10-finante.doc [218.5 Kb] (copieri: 4279)


AVIZ
Vizualizări: 6660 / Publicat: 23-05-2013, 11:44 /

La 24 mai 2013, cu începere de la ora 10:00, în Sala Argintie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, et. I) va avea loc Masa rotundă organizată de Institutul Naţional  de Cercetări Economice în cadrul proiectului de cercetare fundamentală Modernizarea  sistemului  statistic  din  Republica Moldova  în contextul ajustării  la standardele UE”.


Manifestarea va fi deschisă de către dr.hab., Alexandru STRATAN, directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM.


Un cuvânt de salut va rosti acad. Gheorghe DUCA, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.


Evenimentul va fi moderat de dr., conferenţiar universitar, Aurelia ŢURCAN, conducător de proiect.


La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.


Program

 

dr.hab. Alexandru STRATAN, Directorul Institutului Naţional  de Cercetări Economice al AŞM cuvânt de deschidere
acad. Gheorghe DUCA, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei cuvânt de salut
dr., conferenţiar universitar, 
Aurelia ŢURCAN  

dr., conferenţiar universitar, 

Aurelia ŢURCAN  

Raport privind  necesitatea racordării la cerinţele EUROSTAT 
DISCUŢII  
Vitalie VALCOV, Director general adjunct al Biroului Naţional de Statistică (BNS)  
acad. Valeriu CANŢER,  Preşedinte Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare (CNAA)  
Roman CHIRCĂ,  Director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT)   
dr. Svetlana MUNTEANU Vicedirector  general Agenţia de stat pentru proprietatea intelectuală  (AGEPI)   

AVIZ
Vizualizări: 4273 / Publicat: 21-05-2013, 09:16 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil

al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică

va fi examinată

teza de doctor habilitat

cu titlul

 

„Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare a Republicii Moldova”

 

la specialitatea

08.00.05 –Economie şi management (în agricultură)

 

elaborată de dna LITVIN Aurelia, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., STRATAN Alexandru

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 31 mai, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45


PERSPECTIVELE ȘI PROVOCĂRILE PE TERMEN MEDIU PENTRU PROCESUL CREȘTERII ECONOMICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 7183 / Publicat: 8-05-2013, 15:46 /

 

Dinamica sectoarelor economice în 2012 a fost negativă, iar rezultatul agregat al activităţii economice din 2012 s-a transpus într-un ritm de creştere de -0,8%. În 2013 evoluția economiei naționale ar putea fi una pozitivă, datorită faptului că economia mondială dă semne de stabilizare, chiar dacă nivelul incertitudinii rămâne destul de înalt. Mai multe metode de prognozare utilizate pentru previzionarea PIB-ului, indică asupra unui ritm pozitiv de creștere economică în 2013, ce ar varia între 2-5%.

 

Download: perspective-si-provocari-2013.pdf [145.12 Kb] (copieri: 1463)

 


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat cea dea opta ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 5482 / Publicat: 26-04-2013, 11:32 /

 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-04/1366965146_spgbnsn-094.jpg[/thumb]


 

În data de 25 aprilie 2013, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al optulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.


Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică.  În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl acad. Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dna Oxana Guţu, manager de proiect, Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice, reprezentanţi ai PNUD, Băncii Mondiale în Moldova, UNICEF, misiuni diplomatice în Republica Moldova (Ambasada Poloniei, Ambasada Germaniei, Ambasada Bulgariei), mediul academic şi de stat (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Serviciul Vamal, Agenţia pentru eficienţă energetică), bănci comerciale, întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.


Lansarea celui de-al optulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 7628 / Publicat: 25-04-2013, 11:32 /

Institutul de Economie, Finante si Statistica a elaborat cel de-al optulea numar al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

 

Download ro: met_8_ro_site_.pdf [4.56 Mb] (copieri: 3156)
Download en: met_8_en_site.pdf [4.23 Mb] (copieri: 2332)Comunicat de presă Lansarea celei de a opta ediții a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 4576 / Publicat: 24-04-2013, 11:25 /

La data de 25 aprilie 2013, cu începere de la orele 13:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon va avea loc lansarea celei de a opta ediții a publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.

 

În contextul evoluției economice nefavorabile a Republicii Moldova în anul precedent și a menținerii incertitudinii pe piețele externe, care are repercusiuni directe asupra creșterii economiei naționale, ediţia respectivă și-a propus abordarea următoarelor subiecte: 

 

  • Analiza sectorială a economiei naţionale în anul 2012 şi începutul anului 2013, prin prisma factorilor ce asigură vulnerabilitatea acestora la șocurile externe și evoluțiile din alte sectoare;
  • Prognoza şi aşteptările pentru anul 2013;
  • Importanţa suportului bugetar al Uniunii Europene în vederea susţinerii proiectelor investiționale în Republica Moldova și prin urmare a deyvoltării acesteia;
  • Evaluarea capacităților de prognozare macroeconomică în Republica Moldova, a instituţiilor implicate în acest proces și expunerea cîtorva idei asupra posibilităților de perfecționare a acestuia;
  • Importanţa facilitării comerţului în vederea sporirii competitivităţii Republicii Moldova şi asigurării creşterii economice.

 

Publicaţia Tendinţe în economia Moldovei este elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova.