DINAMICA MORTALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
Vizualizări: 9844 / Publicat: 2-04-2014, 10:01 /
DINAMICA MORTALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
PENINA Olga, dr. în medicină
În prezent, Republica Moldova a rămas mult în urmă, după nivelul speranței de viaţă la naștere, faţă
de ţările dezvoltate. Potrivit datelor statisticii oficiale, în anul 2010 valorile indicatorului respectiv au
constituit 65,0 ani la bărbaţi şi 73,4 ani la femei, ceea ce este mai scăzut faţă de indicatorii
corespunzători în ţările Uniunii Europene, cu 10,7 şi, respectiv, 8,3 ani1
. Problema mortalității înalte a
populației adulte, în special la bărbați, este una din cele mai serioase cu care se confruntă la etapa
actuală societatea Republicii Moldova. Astăzi, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani pentru
un bărbat care a ajuns la vârsta de 20 de ani constituie 40 %, ceea ce este de două ori mai mare față de
țările dezvoltate. Consecințele mortalității înalte pentru orice țară sunt grele: se intensifică procesul
depopulării populației, are loc devalorizarea investiţiilor în învăţământ şi pregătirea cadrelor calificate,
se reţine creşterea economică, se micşorează posibilităţile de asigurare a pensionarilor. Majorarea
duratei de viaţă a populaţiei apare în calitate de obiectiv principal al Politicii naţionale de sănătate
(2007-2021) [14] şi una dintre direcţiile prioritare ale Programului naţional strategic în domeniul
securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025) [15].
Scopul acestui studiu constă în studierea evoluţiei speranței de viaţă în baza analizei schimbărilor
structurii cauzelor de deces pentru anii 1965-2012.
PENINA Olga, dr. în medicină
În prezent, Republica Moldova a rămas mult în urmă, după nivelul speranței de viaţă la naștere, faţăde ţările dezvoltate. Potrivit datelor statisticii oficiale, în anul 2010 valorile indicatorului respectiv au constituit 65,0 ani la bărbaţi şi 73,4 ani la femei, ceea ce este mai scăzut faţă de indicatoriicorespunzători în ţările Uniunii Europene, cu 10,7 şi, respectiv, 8,3 ani.
Problema mortalității înalte apopulației adulte, în special la bărbați, este una din cele mai serioase cu care se confruntă la etapa actuală societatea Republicii Moldova. Astăzi, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani pentruun bărbat care a ajuns la vârsta de 20 de ani constituie 40 %, ceea ce este de două ori mai mare față dețările dezvoltate.
Consecințele mortalității înalte pentru orice țară sunt grele: se intensifică procesul depopulării populației, are loc devalorizarea investiţiilor în învăţământ şi pregătirea cadrelor calificate,se reţine creşterea economică, se micşorează posibilităţile de asigurare a pensionarilor. 
mortality.pdf [971.68 Kb] (copieri: 2714)


Masa Rotundă cu genericul „Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: realităţi şi perspective”
Vizualizări: 10735 / Publicat: 2-04-2014, 06:49 /

În cadrul INCE a fost organizată masa rotundă cu genericul „ Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: realităţi şi perspective”

 

La data de  10 aprilie, curent, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  (INCE) a fost organizată Masa Rotundă cu genericul  Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: realităţi şi perspective”, la care au participat circa 30 de persoane, atât din cadrul INCE cât şi din afară, printre care pot fi enumeraţi: specialişti din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, reprezentanţi ai mediului academic şi grupurilor de consultanţă, ONG.

 

Masa Rotundă  cu genericul  „Sectorul bancar vs. Sectorul de microfinanţare: realităţi şi perspective”


Standarde europene de cooperare şi planificare, în curând, şi în Moldova
Vizualizări: 9862 / Publicat: 24-03-2014, 09:52 /


Standarde europene de cooperare şi planificare, în curând, şi în Moldova

 

La 21 martie 2014, la Institutul Naţional de Cercetări Economice a avut loc lansarea Proiectului european „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”.

La prima reuniune, care s-a desfăşurat cu ocazia lansării evenimentului, au participat reprezentanţi din cadrul instituţiilor care fac parte din consorţiul respectiv: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Inspiro Consulting LLC, Universitatea Szent Istvan, Universitatea Slovacă de Agricultură, Universitatea din Boemia de Sud, Forumul Mişcării Europene, USAID.

 

Standarde europene de cooperare şi planificare, în curând, şi în Moldova


 


Prima reuniune în cadrul proiectului „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”.
Vizualizări: 9990 / Publicat: 20-03-2014, 08:50 /

La 21 martie, 2013, cu începre de la orele 10:00, Institutul Național de Cercetări Economice va organiza prima reuniune în cadrul proiectului „Introducerea standardelor UE în Moldova: spre un nou model de cooperare şi planificare”.


A fost editat nr. 4/2013 al revistei “Economie şi Sociologie”
Vizualizări: 7793 / Publicat: 19-03-2014, 21:24 /
a
AVIZ

Stimaţi colegi!


A fost editat nr. 4/2013 al revistei
“Economie şi Sociologie”.

Revista poate fi găsită la Biblioteca
Republicană Tehnico-Ştiinţifică
a INCE.Cu alte întrebări, adresaţi-Vă la
 Complexul Editorial al INCE.


Cu respect,
Redactorul-Şef al
Complexului Editorial,
Iulita Bîrcă

Adresa redacţiei:
Complexul Editorial, INCE, MD-2064,
or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45. tel.: 50-11-30, fax: 74-37-94
web: www.ince.md/complexul-editorial/; e-mail: [email protected]SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Vizualizări: 7062 / Publicat: 13-03-2014, 08:57 /
SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE
Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultori
autohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structuri
vest-europene, extinse şi puternic integrate.
De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzele
eventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şi
spaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbări
este datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei
(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere

SECTORUL AGRICOL AUTOHTON LA ETAPA DE ASOCIERE CU UE

Odată cu apropierea ultimelor etape de asociere la Uniunea Europeană tot mai mulţi agricultoriautohtoni îşi exprimă îngrijorarea faţă de perspectivele dezvoltării acestui sector în cadrul unei structurivest-europene, extinse şi puternic integrate.

De menţionat, că aceste îngrijorări, de fapt, sunt întemeiate. Discutabile rămân doar cauzeleeventualelor perturbări economice şi sociale prin care se aşteaptă să treacă atât sectorul agrar, cât şispaţiul rural autohton în ansamblu. În aprecierea noastră, partea preponderentă a acestor perturbărieste datorată, în primul rând, neajunsurilor şi deficienţelor în agricultura autohtonă, dar nu influenţei(cu adevărat, deseori, negativă) procesului de asociere


Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Vizualizări: 7369 / Publicat: 4-03-2014, 07:31 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

Pretendent Novac Alexandra


Au fost elaborate tarife noi (actualizate) de costuri privind produsele agro-alimentare (culturile cerealiere, tehnice şi furajere) ..
Vizualizări: 10179 / Publicat: 2-03-2014, 14:24 /

Au fost elaborate tarife noi (actualizate) de costuri privind produsele agro-alimentare (culturile cerealiere, tehnice şi furajere) şi operaţiunile tehnologice mecanizate în agricultură pentru anul 2014

 

Publicat: 16-04-2014

Download:om-2014-anexa.pdf [2.15 Mb] (copieri: 1758)

Download:culturi-cerealiere-tehnice-furajere.pdf [2.39 Mb] (copieri: 4379)
Download:produse-horticole.pdf [551.53 Kb] (copieri: 1239)
PIAŢA FINANCIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA ANALIZEI COMPARATIVE: SECTORUL BANCAR VS ORGANIZAŢIILE DE MICROFINANŢARE
Vizualizări: 12970 / Publicat: 1-03-2014, 12:11 /
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6436)
[attachment=233]
[attachment=233]
[attachment=233]
PIAŢA FINANCIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA ANALIZEI COMPARATIVE:
SECTORUL BANCAR VS ORGANIZAŢIILE DE MICROFINANŢARE
PIAŢA FINANCIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA ANALIZEI COMPARATIVE:SECTORUL BANCAR VS ORGANIZAŢIILE DE MICROFINANŢARE


Accesul dificil la finantare in Republica Moldova serveste drept o constrangere actuala de care se ciocneste intregul sector al IMM. Piata financiara din Republica Moldova, este constituita din institutii bancare si nebancare. Institutiile bancare sunt reprezentate de 14 banci comerciale licentiate, ce sunt reglementate de Banca Nationala, iar sectorul nebancar este format din asociatia centrala, organizatii de microfinantare si asociatii de economii si imprumut. La randul lor, institutiile nebancare sunt supravegheate si reglementate de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF).

 


Lansarea ediţiei noi a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (numărul 11)
Vizualizări: 2886 / Publicat: 17-02-2014, 12:46 /
Institutul Naţional de Cercetări Economice a elaborat un nou număr al publicatiei "Tendinte in Economia Moldovei". Continutul acesteia poate fi downloadat accesand link-ul de mai jos.

Download ro:met_11_ro_site_final.pdf [5.15 Mb] (copieri: 1204)