A V I Z
Vizualizări: 4637 / Publicat: 11-03-2013, 14:17 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil

va fi examinată

teza de doctor habilitat

cu titlul

„Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a calităţii vieţii”

la specialitatea

08.00.01 – Economie politică. Doctrine economice

 

elaborată de dna GOROBIEVSCHI Svetlana, dr., conf.univ.

Consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. COJUHARI Andrei

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 22 martie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

Traning-ul "Coordonarea şi colaborarea in cadrul comunităţii descentralizate (copii şi tineri). Politici şi practici"
Vizualizări: 7729 / Publicat: 11-03-2013, 10:12 /
In perioada 12 – 13 martie, in incinta Institutului de Economie, Finante si Statistica va avea loc Traning-ul "Coordonarea si colaborarea in cadrul comunitatii descentralizate (copii si tineri). Politici si practici" - (Tailor-made Training "Coordination and Collaboration in Decentralized Community (Children and Youth) Policy and Practice"), sustinut de catre experti din Olanda si Romania in baza programului „The Netherlands Fellowship Programmes”.
Obiectivul general al Proiectului il constituie consolidarea capacitatilor (de consiliere, cercetare, consultanta) ale retelei IEFS si a altor institutii in cadrul procesului de descentralizare din Republica Moldova.

In perioada 12 – 13 martie, in incinta Institutului de Economie, Finante si Statistica va avea loc Traning-ul "Coordonarea si colaborarea in cadrul comunitatii descentralizate (copii si tineri). Politici si practici" - (Tailor-made Training "Coordination and Collaboration in Decentralized Community (Children and Youth) Policy and Practice"), sustinut de catre experti din Olanda si Romania in baza programului „The Netherlands Fellowship Programmes”.


Obiectivul general al Proiectului il constituie consolidarea capacitatilor (de consiliere, cercetare, consultanta) ale retelei IEFS si a altor institutii in cadrul procesului de descentralizare din Republica Moldova.


A fost organizat work-shop-ul „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM”
Vizualizări: 5660 / Publicat: 28-02-2013, 16:53 /
A fost organizat work-shop-ul  „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” cu participarea dlui Dr. Ricardo GIUCCI (Seful echipei GET)
In data de 27 februarie 2013,  in cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica, seful echipei economice germane (GET) in Moldova Dr. Ricardo GIUCCI a avut o prezentare in cadrul  work-shop-ului  cu genericul „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” („Eurozone crisis and its impact on Moldova”).
Prezentarea efectuata de catre expertul german, a inserat mai multe subiecte relationate privind  fenomenul crizei din zona Euro, in special criza bancara si cea financiara. In acelasi context, o atentie deosebita a fost acordata abordarii subiectului care vizeaza impactul crizei din zona Euro si posibilele scenarii si solutii pentru Republica Moldova.
La eveniment au participat circa 30 de persoane, atit din cadrul Institutului de Economie, Finante si statistica, cit si din partea Bancii Nationale a Moldovei, a Organizatiei de Atragere a Investitiilor si Promovarea a Exportului din Moldova, a Ministerului Afacerilor Externe si Integrare Europeana a RM, din mediul academic si societatea civila.
Dupa finalizarea work-shop-ului, a fost semnat un Memorandum de Colaborare dintre conducerea IEFS si GET, pentru o mai buna conlucrare pentru viitor intre cele doua institutii.

 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1362063112_principala.jpg[/thumb]

 

A fost organizat work-shop-ul  „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” cu participarea dlui Dr. Ricardo GIUCCI (Seful echipei GET)


In data de 27 februarie 2013,  in cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica, seful echipei economice germane (GET) in Moldova Dr. Ricardo GIUCCI a avut o prezentare in cadrul  work-shop-ului  cu genericul „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” („Eurozone crisis and its impact on Moldova”).


Download: 2013.02.27_eurocrisis_moldova_iefs-1.pdf [364.97 Kb] (copieri: 1020)

Workshop cu participarea expertului german Dr. Ricardo GIUCCI, şeful echipei economice germane (GET) în Moldova
Vizualizări: 3833 / Publicat: 26-02-2013, 09:48 /

 

La data de 27 februarie, 2013, in cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica (IEFS), va fi organizat un work-shop cu tematica „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” („Eurozone crisis and its impact on Moldova”), in cadrul caruia va avea prezentarea expertul german Dr. Ricardo  GIUCCI, seful echipei economice germane (GET)  in  Moldova.
Lucrarile workshop-ului se vor desfasura in incinta IEFS, etajul 2, bir. 209, cu incepere de la orele 14:00. 
Sunt invitati toti doritorii!

La data de 27 februarie, 2013, in cadrul Institutului de Economie, Finante si Statistica (IEFS), va fi organizat un work-shop cu tematica „Criza din zona Euro si impactul acesteia asupra RM” („Eurozone crisis and its impact on Moldova”), in cadrul caruia va avea prezentarea expertul german Dr. Ricardo  GIUCCI, seful echipei economice germane (GET)  in Moldova.


Lucrarile workshop-ului se vor desfasura in incinta IEFS, etajul 2, bir. 209, cu incepere de la orele 14:00.


Sunt invitati toti doritorii!

 


Prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020
Vizualizări: 5834 / Publicat: 13-02-2013, 16:01 /

 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-02/1360764106_principala.jpg[/thumb]


 

La data de 13 februarie 2013, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020.


La eveniment a fost prezentă conducerea AŞM în persoana Dlui Academician Gheorghe Duca, Preşedintele Consiliului Raional Hâceşti, Dl Grigore Cobzac, reprezentanţi ai mediului academic, Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru şi administraţiilor publice locale din Hînceşti, Orhei, Făleşti şi Anenii Noi, precum şi mass-media.

 


Strategia de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020
Vizualizări: 9279 / Publicat: 8-02-2013, 16:31 /

La data de 13 februarie, cu începere de la orele 10:00, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va avea loc prezentarea publică a Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020.

 

Institutul de Economie, Finanțe și Statistică (IEFS) la solicitarea Consiliului Raional Hîncești a finalizat proiectul „Strategia de Dezvoltare Social-Economică a Raionului Hîncești 2013-2020”, acesta fiind un rezultat al acordului de colaborare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul raional Hînceşti, semnat la 30 august 2012.

 

Download: consiliul-participativ-local_fin.pdf [1.83 Mb] (copieri: 3082)


AVIZ
Vizualizări: 4392 / Publicat: 5-02-2013, 15:22 /

în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică  va fi examinată

a teza de doctor habilitat

cu titlul

Приоритеты развития системы оценки недвижимого имущества в Республике Молдова”,

(„Priorităţile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova”)

la specialitatea

 

08.00.05 –Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)

 

elaborată de dna BUZU Olga, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., prof.univ. COJUHARI Andrei

 

 

şedinţa Seminarului ştiinţific de profil

va avea loc  la 15 februarie, 2013, ora 14:00

în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

bir.209, str. Ion Creangă, 45


IMPORTANŢA PLANIFICĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICE PRIN ABORDAREA DE TIP BOTTOM-UP, PE PRINCIPIUL DEZVOLTĂRII LOCALE INTEGRATE
Vizualizări: 4715 / Publicat: 31-01-2013, 15:14 /
Experiența autorităților locale din Republica Moldova, referitor la implementarea și punerea în funcțiune a strategiilor de dezvoltare locală, pune în evidență deficiențe a modelelor de planificare și de percepere a documentelor strategice.
Scopul acestui articol este de a contura importanța planificării strategice locale prin abordarea de tip bottom-up, adică o planificare de jos în sus – o planificare care vine de la nivelul membrilor societății spre autoritatea locală.
Orice strategie trebuie construită pe principiul dezvoltării locale integrate. Prin dezvoltarea locală integrată se înțelege dezvoltarea care corelează trei aspecte majore ale dezvoltării, și anume:
Dezvoltare economică,
Dezvoltare socială,
Gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural.
Planificarea strategică de tip „bottom-up” este specifică UE, și anume Obiectivului General al Axei 4 – LEADER. Abordarea LEADER „de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali de a  determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc. prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local. Abordarea LEADER – „de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul sau, măsuri transpuse în strategiile de dezvoltare locală, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al teritoriului.
În contextul celor expuse, ținem să accentuăm importanța planificării de jos în sus, utilizînd resursele neo-endogene, pentru a răspunde necesităților locale și a tinde spre dezvoltare sustenabilă (dezvoltare care are o continuitate). Pentru autoritățile locale din Republica Moldova este imperativ să înțeleagă această sarcină și să contribuie la organizarea planificărilor strategice participative prin abordarea de tip „bottom-up”.
Un exemplu relevant privind implementarea practicii menționate îl reprezintă elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești pentru perioada 2013-2020. Prin intermediul experților Institutului de Economie, Finanțe și Statistică și a formatorilor cu practică europeană în dezvoltare strategică locală, Consiliul Raional Hîncești a reușit să își asume angajamentul de planificare „bottom-up”. S-a lucrat intensiv asupra sensibilizării comunității, de a participa de rînd cu reprezentații Consiliului Raional la analiza situației existente în raion, expunîndu-se asupra principalelor probleme care afectează diferite pături ale societății. De asemenea au fost expuse și analizate așteptările și viziunea comunității referitoare la dezvoltarea raionului Hîncești pe termen lung, deoarece strategia de dezvoltare socioeconomică a raionului Hăncești este planificată pentru o perioadă de 7 ani (2013 – 2020). În contextul procesului de planificare, membrii societății și-au asumat angajamentul civic (unul dintre cei patru piloni care caracterizează capitalul social al comunității) de a utiliza resursele endogene, inclusiv resursele proprii pentru a contribui la dezvoltare raionului.
Dorim să prezentăm etapele de bază, pentru ca un plan strategic de dezvoltare socio-economică locală să fie sustenabil și realizabil.
Crearea grupului de lucru local. În componența acestui grup de lucru trebuie să participe nu doar reprezentații autorităților locale de nivelul I și II, dar și membrii comunității, reprezentați ai diferitor pături sociale;
Stabilirea domeniului de cuprindere a strategiei. Așa cum a fost menționat, strategia trebuie să se bazeze pe principiul dezvoltării locale integrate. Este notoriu ca domeniile strategiei să aibă acoperire cuprinzătoare și nivelul de expertiză a membrilor grupului de lucru local să fie suficient;
Analiza situației actuale. La ceastă etapă membrii comunității trebuie să participe activ pentru a se expune asupra tuturor problemelor și resurselor existente în localitate. De asemenea, viziunea obiectivă a formatorilor și/sau consultanților, experților care urmează să pună pe hîrtie strategia, este foarte importantă, pentru a prioritiza cum trebuie de acționat ulterior;
Viziunea comunității. O strategie nu trebuie să se rezume doar la rezolvarea problemelor, dar trebuie să fie condusă spre o aspirație comună a membrilor societății;
Formularea obiectivelor;
Dezvoltarea planurilor comunitare de acțiune, a țintelor și a planului de monitorizare a strategiei. De asemenea este important de întocmit o hartă comparativă a indicatorilor de impact și de rezultat, pentru a înțelege ce se va atinge în rezultatul implementării unui obiectiv, program și proiect.
Doar cu o asemenea abordare, planurile strategice de dezvoltare socio-economică locală ar putea avea un impact pozitiv asupra tuturor factorilor interesați din comunitate.
Autor: Dumitru STRATAN, expert planificare strategică și dezvoltare regională

Experiența autorităților locale din Republica Moldova, referitor la implementarea și punerea în funcțiune a strategiilor de dezvoltare locală, pune în evidență deficiențe a modelelor de planificare și de percepere a documentelor strategice.


Scopul acestui articol este de a contura importanța planificării strategice locale prin abordarea de tip bottom-up, adică o planificare de jos în sus – o planificare care vine de la nivelul membrilor societății spre autoritatea locală.


Orice strategie trebuie construită pe principiul dezvoltării locale integrate. Prin dezvoltarea locală integrată se înțelege dezvoltarea care corelează trei aspecte majore ale dezvoltării, și anume:

  • Dezvoltare economică,
  • Dezvoltare socială,
  • Gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural.

Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Hînceşti 2013 – 2020.
Vizualizări: 6832 / Publicat: 18-01-2013, 16:05 /
Atelierul de lucru de definire a viziunii şi direcţiilor strategice pentru realizarea acesteia 
[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-01/1358517936_principala-1.jpg[/thumb]

 

Echipa de experţi din cadrul IEFS a participat la etapa prefinală a elaborării Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Hînceşti, intitulată ”Raionul Hînceşti în anul 2020”. Obiectivul acestei etape a fost definirea viziunii comune a societăţii civile cu referire la dezvoltarea raionului Hînceşti, precum şi definirea priorităţilor strategice, necesare de urmat, pentru realizarea viziunii.

 


Activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în anul 2012
Vizualizări: 5906 / Publicat: 18-01-2013, 09:23 /
Download: raport-2012-la-sectie-power-point.ppt [8.12 Mb] (copieri: 2073)