Prelegerea Publică “Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”
Vizualizări: 4811 / Publicat: 24-07-2013, 13:50 /
 
 Marţi, 23 iulie 2013, ora 10:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, et.2) a avut loc Prelegerea Publică cu genericul „Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”, ţinută de către Dl. Iurie Roşca, preşedintele Universităţii Populare din Moldova. 
În cadrului acestui eveniment a fost prezentată o viziune asupra cauzelor eşecurilor economice în Republica Moldova şi au fost punctate unele soluţii de redresare ale acestora. Raportorul a scos în evidenţă aspecte de ordin istoric, geopolitic, sociologic, politic şi ideologic, care au determinat crearea situaţiei economice actuale şi a conturat contextul în care se află ţara, analizând cele două oferte simetrice de integrare, între care ar urma să opteze Republica Moldova – Uniunea Europeană şi/sau Uniunea Eurasiatică. Între cele două opţiuni Iurie Roşca sugerează o a treia cale. El susţine: „Aceasta e CALEA INDEPENDENŢEI ECONOMICE. CALEA A TREIA este concomitent şi o opţiune geopolitică în sensul neaderării imediate şi necondiţionate la unul dintre cele două „spaţii vamale largi”, din Vest sau din Est, dar şi una de politică economică internă. Altminteri, dreptul nostru la autoguvernare devine o ficţiune, iar  dezvoltarea economică – un vis irealizabil (…). De la un naţionalism romantic, naiv şi poate inevitabil de acum două decenii trebuie să trecem spre un naţionalism economic, pragmatic şi unificator de energii colective.” 
 Iurie Roşca a oferit tuturor doritorilor o carte în limbile română şi rusă, scrisă în mod special pentru acest eveniment.    
Manifestarea a fost organizată de Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM.
La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului academic, ai organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, rectorii şi prorectorii pentru ştiinţă din instituţiile de învăţământ superior, doctoranzi, studenţi, persoane interesate, reprezentanţi ai societăţii civile şi reprezentanţi ai mass-media.  

 

Prelegerea Publică “Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”


(Raportor: Iurie ROŞCA, preşedintele Universităţii Populare din Moldova)

 Marţi, 23 iulie 2013, ora 10:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, et.2) a avut loc Prelegerea Publică cu genericul „Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”, ţinută de către Dl. Iurie Roşca, preşedintele Universităţii Populare din Moldova.

 


MASĂ ROTUNDĂ
Vizualizări: 4004 / Publicat: 24-07-2013, 00:00 /

“Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii:

realizări, provocări şi perspective”

 

Joi,  25 iulie 2013

 

În perioada 22-28 iulie 2013, Senatorul Statului Pennsylvania, Dl. Mike Brubaker va efectua o vizită oficială în Republica Moldova  în cadrul programului Legislative Fellows, gestionat de Consiliile Americii, care are drept obiectiv schimbul de cunoştinţe şi experienţă dintre bursieri şi  colegii lor din Euroasia şi America.


Conducător al Comitetului Economic al Senatului din anul 2011, în timpul vizitei sale, Dl. Mike Brubaker se va întruni cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi ai celor teritoriale, precum şi ai altor instituţii de relevanţă culturală ,  legislativă şi economică din ţară.


În acest context, pe data de 25 iulie 2013, Institutul Naţional de Cercetări Economice, invită toate persoanele interesate la masa rotundă  cu genericul “Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii: realizări, provocări şi perspective” pentru a discuta potenţialul de dezvoltare al relaţiilor economice dintre state dintr-o perspectivă ştiinţifică. În cadrul evenimentului va  participa Dl. Mike Brubaker şi experţi din cadrul principalelor instituţii ştiinţifice din ţară. 

 

Download: agenda-ro.doc [28 Kb] (copieri: 1222)


Vizita dlui Dr. Ceslav Ciobanu, Profesor, Ambasador (ret), Universitatea de Stat din Virginia, la INCE
Vizualizări: 10596 / Publicat: 23-07-2013, 23:59 /
În data de 19 iulie, curent, Dl dr. Ceslav Ciobanu, Profesor, Ambasador (ret), profesor la Universitatea de Stat din Virginia în domeniul Științelor politice, administrare publică şi economie, a efectuat o vizită de lucru la Institutul Naţional de Cercetări Economice.   
În cadrul întrevederii au fost discutate problemele ce ţin de dezvoltarea economiei şi a ştiinţei economice din Republica Moldova pe parcursul ultimilor 20 de ani. În cadrul discuţiilor au fost abordate aspecte ale cercetărilor ce se efectuează în cadrul ambelor instituţii, tematica proiectelor ştiinţifice atît din cadrul INCE, cît şi cele derulate în cadrul Universităţiide Stat din Virginia.
De asemenea, excelenţa sa, dl Dl dr. Ceslav Ciobanu, şi-a exprimat ferma poziţie vizând calitatea înaltă şi complexitatea studiilor efectuate de către cercetătorii ştiinţifici ai INCE, precum şi importanţa diseminării acestora la mai multe nivele, un exemplu relevant fiind elaborarea studiului „Tendinţe în Economia Moldovei” (MET), care de fiecare dată trezeşte interes atât din partea auditoriului autohton cît şi a reprezentanţilor străini în Republica Moldova.
În final a fost reiterată poziţia ambelor părţi privind importanţa acestui tip de întrevederi, precum şi au fost analizate posibilele metode de cooperare între instituţiile respective, realizate în cadrul unui acord de colaborare care urmează a fi semnat între părţi în scurt timp.

 

Vizita dlui Dr. Ceslav Ciobanu, Profesor, Ambasador (ret), Universitatea de Stat din Virginia, la INCE

 

În data de 19 iulie, curent, Dl dr. Ceslav Ciobanu, Profesor, Ambasador (ret), profesor la Universitatea de Stat din Virginia în domeniul Științelor politice, administrare publică şi economie, a efectuat o vizită de lucru la Institutul Naţional de Cercetări Economice.   


În cadrul întrevederii au fost discutate problemele ce ţin de dezvoltarea economiei şi a ştiinţei economice din Republica Moldova pe parcursul ultimilor 20 de ani. În cadrul discuţiilor au fost abordate aspecte ale cercetărilor ce se efectuează în cadrul ambelor instituţii, tematica proiectelor ştiinţifice atît din cadrul INCE, cît şi cele derulate în cadrul Universităţiide Stat din Virginia.


Vizita conducerii Agenţiei de stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova la Institutul Naţional de Cercetări Economice
Vizualizări: 10454 / Publicat: 17-07-2013, 16:49 /

 

Vizita conducerii Agenţiei de stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova la Institutul Naţional de Cercetări Economice

 

În data de 17 iulie, curent,  o delegaţie de la AGEPI în persoana dnei Lilia Bolocan, director general şi dl dr. Iurie Badîr, şef direcţie Economie şi Finanţe a efectuat o vizită de lucru la INCE.

 

În cadrul discuţiilor purtate cu conducerea IEFS, au fost accentuate direcţiile principale de colaborare şi coparticipare la programe şi proiecte ştiinţifice bilaterale, fiind trasate punctele principale incluse în acordul de colaborare bilateral, care urmează a fi semnat în scurt timp.


Prelegerea Publică “Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”
Vizualizări: 5442 / Publicat: 15-07-2013, 22:20 /

(Raportor: Iurie ROŞCA, preşedintele Universităţii Populare din Moldova)

2013-07-23

 

 

 

Marţi, 23 iulie 2013, ora 10:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, et.2) Vă invităm la Prelegerea Publică cu genericul „Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”, ţinută de către Dl. Iurie Roşca, preşedintele Universităţii Populare din Moldova. 
În cadrului acestui eveniment va fi prezentată o viziune asupra cauzelor eşecurilor economice în Republica Moldova şi vor fi punctate unele soluţii de redresare ale acestora. Raportorul va puncta aspecte de ordin istoric, geopolitic, sociologic, politic şi ideologic, care au determinat crearea situaţiei economice actuale şi va contura contextul în care se află ţara, analizând cele două oferte simetrice de integrare, între care ar urma să opteze Republica Moldova – Uniunea Europeană şi/sau Uniunea Eurasiatică. Între cele două opţiuni Iurie Roşca sugerează o a treia cale. El susţine: „Aceasta e CALEA INDEPENDENŢEI ECONOMICE. CALEA A TREIA este concomitent şi o opţiune geopolitică în sensul neaderării imediate şi necondiţionate la unul dintre cele două „spaţii vamale largi”, din Vest sau din Est, dar şi una de politică economică internă. Altminteri, dreptul nostru la autoguvernare devine o ficţiune, iar  dezvoltarea economică – un vis irealizabil (…). De la un naţionalism romantic, naiv şi poate inevitabil de acum două decenii trebuie să trecem spre un naţionalism economic, pragmatic şi unificator de energii colective.” 
Iurie Roşca va oferi tuturor doritorilor o carte în limbile română şi rusă, scrisă în mod special pentru acest eveniment.
Manifestarea este organizată de Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM.
La eveniment sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-media.
Marţi, 23 iulie 2013, ora 10:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, et.2) Vă invităm la Prelegerea Publică cu genericul „Republica Moldova: de la independenţa politică - spre independenţa economică”, ţinută de către Dl. Iurie Roşca, preşedintele Universităţii Populare din Moldova. 

În cadrului acestui eveniment va fi prezentată o viziune asupra cauzelor eşecurilor economice în Republica Moldova şi vor fi punctate unele soluţii de redresare ale acestora. Raportorul va puncta aspecte de ordin istoric, geopolitic, sociologic, politic şi ideologic, care au determinat crearea situaţiei economice actuale şi va contura contextul în care se află ţara, analizând cele două oferte simetrice de integrare, între care ar urma să opteze Republica Moldova – Uniunea Europeană şi/sau Uniunea Eurasiatică. Între cele două opţiuni Iurie Roşca sugerează o a treia cale. El susţine: „Aceasta e CALEA INDEPENDENŢEI ECONOMICE. CALEA A TREIA este concomitent şi o opţiune geopolitică în sensul neaderării imediate şi necondiţionate la unul dintre cele două „spaţii vamale largi”, din Vest sau din Est, dar şi una de politică economică internă. Altminteri, dreptul nostru la autoguvernare devine o ficţiune, iar  dezvoltarea economică – un vis irealizabil (…). De la un naţionalism romantic, naiv şi poate inevitabil de acum două decenii trebuie să trecem spre un naţionalism economic, pragmatic şi unificator de energii colective.” 

Iurie Roşca va oferi tuturor doritorilor o carte în limbile română şi rusă, scrisă în mod special pentru acest eveniment.

Manifestarea este organizată de Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM.

La eveniment sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-media.

 

 

Download: draft-agenda-prelegere-publica-rosca.doc [33.5 Kb] (copieri: 1058)


Conferinţa ştiinţifico-practică “SATUL MOLDOVENESC DIN PERSPECTIVA SOCIODEMOGRAFICĂ„
Vizualizări: 7917 / Publicat: 12-07-2013, 16:02 /

 

Conferinţa ştiinţifico-practică “SATUL MOLDOVENESC DIN PERSPECTIVA SOCIODEMOGRAFICĂ„

 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Populației, marcată  în fiecare an pe 11 iulie, la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM a avut loc conferința ştiinţifico-practică “Satul moldovenesc din perspectiva sociodemografică”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetări Demografice.


La conferință au participat reprezentanții mediului academic, organelor de resort (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Comisia Națională pentru Populație, Biroul Migrație și Azil, Biroul Național de Statistică, ș.a.), organizațiilor internaționale (Fondul ONU pentru Populație UNFPA Moldova), societății civile  și reprezentanții mass-media (TV Publika, Radio Moldova, Europa Liberă, ziarele Moldova Suverană, Timpul, Ziarul de Gardă, Ziarul Național ș.a.).

 


Piaţa funciară autohtonă: lipsa transparenţei – lipsa stabilităţii
Vizualizări: 11212 / Publicat: 8-07-2013, 13:47 /

Piaţa funciară, ca fragment specific al mecanismului general de gestionare a pieţei, a fost restabilită în Republica Moldova spre sfârşitul secolului trecut (a. 1999). Statistica oficială privind piaţa funciară, fiind încă nereprezentativă şi incompletă, a cunoscut o înviorare abia la începutul  anului 2000.

În baza investigaţiilor efectuate s-a constatat, că în toată perioada de activitate a pieţei funciare (ne referim anume la tranzacţiile cu terenuri agricole), au fost conturate tendinţe clare şi univoce de creştere în dinamică a indicatorilor principali, care reflectă aspectele cantitative de dezvoltare a relaţiilor funciare, bazate pe proprietatea privată, inclusiv corelaţia dintre cerere şi ofertă, preţurile de piaţă ale pământului agricol şi a suprafeţelor vândute – cumpărate, etc. Din toată gama acestor indicatori, cel mai important a fost şi rămâne a fi preţul de piaţă al pământului agricol. Dat fiind faptul, că acest indicator, în condiţiile pieţei funciare libere, se formează nu în baza indicaţiilor administrative (fie că este vorba despre preţul  normativ al pământului, fie că se are în vedere alte metode de influenţă asupra preţului de piaţă), ci în baza negocierilor libere, nepărtinitoare dintre cumpărător şi vânzător, putem constata apariţia preţurilor de piaţă obiective şi argumentate, capabile de a satisface, cel puţin parţial, interesele atât a investitorilor, cât şi a persoanelor care vând această avere naturală unică.


Au fost elaborate noile tarife actualizate de costuri şi alte normative economice pentru produsele agro-alimentare
Vizualizări: 8539 / Publicat: 3-07-2013, 09:33 /

SATUL MOLDOVENESC DIN PERSPECTIVA SOCIODEMOGRAFICĂ
Vizualizări: 3456 / Publicat: 24-06-2013, 15:04 /

Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al AŞM Vă invită la conferinţa ştiinţifico-practică “Satul moldovenesc din perspectiva sociodemografică”, organizată cu prilejul Zilei Mondiale a Populației. 

 

Evenimentul va avea loc la 11 iulie 2013, ora 10.00, în incinta Institutului de Economie, Finanțe și Statistică al AȘM (str. I.Creangă 45, et. 2, Sala de conferințe).

 

Program: unknown_parameter_value-1.doc [55 Kb] (copieri: 1324)


În cadrul IEFS a fost organizată masa rotundă cu genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare a programelor”
Vizualizări: 4255 / Publicat: 17-06-2013, 11:28 /

 

În cadrul IEFS a fost organizată masa rotundă cu genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare a programelor”

 

 

La Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe data de 12.06.2013 în cadrul proiectului „Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” (Secţia „Politici financiare si monetare”) a fost organizată Masa rotundă cu elemente de training sub genericul „Planificarea bugetară şi stabilirea priorităţilor de finanţare a programelor”  u participarea: colaboratorilor  ai IEFS; Doctoranzilor;  masteranzilor de la USM, specialitatea „Finanţe şi bănci”; licenţiaţi de la UTM, specialitatea „Contabilitate”, ş.a.

 

Evenimentul a fost srtucturat în 2 module:

  1. Modulul I: „Planificarea şi bugetarea pe programe”;
  2. Modulul II: „Training”;
  • Exerciţii bazate pe subiectul „Rolurile multiple ale bugetului”;
  • Alegerea priorităţilor de finanţare a programelor, utilizând modelul „ISM”.


La finele evenimentului au avut loc un schimb intens de opinii şi dezbateri în plen.

 

Organizator: Manole T., dr. hab., prof. univ.

Asistent-responsabil: Ungur Cristina, drd. Tel: +373 22 501 106