Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS
Vizualizări: 9502 / Publicat: 24-12-2012, 21:03 /

La data de 20 decembrie, anul curent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2012, informaţia din cadrul audierilor la comisia de experţi a IEFS, avizele experţilor în domeniu şi prezentarea expusă de directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Dl Stratan Alexandru, dr. hab.


Vizita Delegaţiei chineze la IEFS
Vizualizări: 8307 / Publicat: 24-12-2012, 20:59 /

 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2012-12/1356375582_1-de-baza-pe-prima-pagina.jpg[/thumb]

 

În data de 19 decembrie, 2012, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a fost vizitat de către o delegaţie din 7 persoane din partea Academiei Chineze pentru Cooperare Economică şi  Comerţ Extern precum şi cîteva persoane din cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze  în Republica Moldova. Printre acestea s-au enumerat dl. Xu Tongkai, consilier pe probleme economice şi comerţ din cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova; dl. Pen Tzini-Tze, al doilea secretar, Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica, dl. Ren Hongbin, vice preşedinte executiv, Academia Chineză pentru Cooperare Economică şi  Comerţ Extern; Wang Lie, Academia Chineză pentru Cooperare Economică şi  Comerţ Extern, ş.a.CALCULAREA LINIEI SUBIECTIVE A SĂRĂCIEI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 7818 / Publicat: 12-12-2012, 19:13 /

Colesnicova Tatiana, dr. IEFS


Conceptul de măsurare subiectivă a sărăciei presupune instituirea unei măsuri cantitative a sărăciei prin sondajele reprezentative ale opiniei publice. Aceasta prevede stabilirea pragului sărăciei subiective, prin răspunsul la întrebarea privind venitul minimul necesar gospodăriei. Metoda subiectivă nu ia în considerare indicatorii cantitativi, ci cei calitativi, cum ar fi nivelul de satisfacţie personală sau condiţiile de trai ale gospodăriei. Această abordare se realizează prin intermediul unor sondaje sociologice ale gospodăriilor casnice. Ele sunt larg răspândite începînd cu a doua jumătate a secolului XX. O mai bună înţelegere a acestei abordări oferă comparaţia cu abordările sărăciei absolute şi relative.

 

Download: colesnicova_saracie.pdf [543.39 Kb] (copieri: 1746)


Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE
Vizualizări: 7941 / Publicat: 12-12-2012, 11:45 /

 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2012-12/1355305447_1-principala.jpg[/thumb]

 

MASA ROTUNDĂ

cu genericul: „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”

 

La 7 decembrie, curent, Secţiа „Politici de dezvoltare socială” din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”.

 


DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII: CONTRIBUŢIE, PROVOCĂRI ŞI DIRECŢII DE PERSPECTIVĂ
Vizualizări: 6133 / Publicat: 5-12-2012, 21:10 /

 

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2013-01/1357304034_coperta-aculai-modificata-final.jpg[/thumb]

 

Monografia este dedicată cercetării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) – rolului lui în economie, problemelor şi perspectivelor sale de dezvoltare.


A fost analizată contribuţia întreprinderilor mici şi mijlocii la dezvoltarea economică a ţărilor europene, reunite în uniuni regionale de state (Uniunea Europeană şi Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre), inclusiv a Republicii Moldova; a fost prezentată evaluarea calitativă şi cantitativă a acestei contribuţii.

 

Download: monografie_aculai_-site.pdf [133.2 Kb] (copieri: 1732)


Masa rotundă „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”
Vizualizări: 6006 / Publicat: 19-11-2012, 09:10 /

La 07 decembrie 2012, ora 15:00, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va organiza masa rotundă cu genericul „Problemele utilizării în Republica Moldova a metodologiei de evaluare a sărăciei aplicate în UE”.

 

În cadrul mesei rotunde se preconizează concentrarea atenţiei pe următoarele 3 probleme:

Abordările metodologice de identificare a sărăciei, utilizate în ţările-membre UE şi posibilitatea aplicării lor în Republica Moldova.
Evaluarea nivelelor de sărăcie relativă şi subiectivă în Republica Moldova şi compararea lor cu ţările UE.
Profilurile sărăciei relative în Republica Moldova şi în ţările UE precum şi analiza lor calitativă.
Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.
  1. Abordările metodologice de identificare a sărăciei, utilizate în ţările-membre UE şi posibilitatea aplicării lor în Republica Moldova.
  2. Evaluarea nivelelor de sărăcie relativă şi subiectivă în Republica Moldova şi compararea lor cu ţările UE.
  3. Profilurile sărăciei relative în Republica Moldova şi în ţările UE precum şi analiza lor calitativă.

 

Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.

 


Buletinul informativ al Consiliului Raional Hînceşti
Vizualizări: 9263 / Publicat: 7-11-2012, 15:10 /

 

Conlucrarea dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul raional Hînceşti, în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială, se află în plină evoluţie.
În acest context la 17.10.2012 a avut loc desfăşurarea primului Atelier de lucru la care au participat reprezentanţii Academiei şi funcţionari publici, consilieri, reprezentanţi ai sistemului educaţional, medical, asistenţei sociale s.a. din raionul Hînceşti. Scopul Atelierului a fost de a identificare puctele forte si punctele slabe
ale sectorului economic, pe de o parte şi ale sectorului social, pe de altă parte.

Conlucrarea dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul raional Hînceşti, în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială, se află în plină evoluţie.


În acest context la 17.10.2012 a avut loc desfăşurarea primului Atelier de lucru la care au participat reprezentanţii Academiei şi funcţionari publici, consilieri, reprezentanţi ai sistemului educaţional, medical, asistenţei sociale s.a. din raionul Hînceşti.


Download: buletin-noiembrie.pdf [501.17 Kb] (copieri: 2066)


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis
Vizualizări: 5738 / Publicat: 5-11-2012, 21:27 /

[thumb]https://www.ince.md/ro/uploads/posts/2012-11/1352143323_dsc_2274.jpg[/thumb]

 

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis (AD) este un eveniment care se desfăşoară anual la nivel global, promovând circulaţia liberă şi deschisă a informaţiilor şi a ideilor. Accesul Deschis a apărut datorită studiului modului în care circulă şi este difuzată cunoaşterea în lumea ştiinţifică şi în domeniul cercetării. Modelele actuale ale revistelor tipărite solicită finanţare, făcând cu greu faţă cerinţelor actuale privind rapiditatea şi puterea de diseminare. Cel mai important scop este accesul deschis la literatura din reviste cu peer-review, iar căile de a atinge acest scop sunt auto-arhivarea şi o nouă generaţie de reviste cu acces deschis.


TRANSFORMAREA INDUSTRIEI AGROALIMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 7715 / Publicat: 30-10-2012, 20:53 /
Dr. Victor MOROZ
Dr. Mihail POISIC
Ignat Anatolie
În primele decenii ale secolului XXI se atestă un nivel foarte înalt de schimbări în sistemul
agroalimentar, atât pe plan global, cât şi pe plan regional şi local. Un sistem agroalimentar cuprinde un
set de activităţi şi relaţii care interacţionează pentru a determina tipul, cantitatea, metodele şi actorii
implicaţi în producerea, procesarea, distribuţia şi consumul produselor agroalimentare.

Dr. Victor MOROZ

Dr. Mihail POISIC

Ignat Anatolie

 

În primele decenii ale secolului XXI se atestă un nivel foarte înalt de schimbări în sistemul agroalimentar, atât pe plan global, cât şi pe plan regional şi local. Un sistem agroalimentar cuprinde un set de activităţi şi relaţii care interacţionează pentru a determina tipul, cantitatea, metodele şi actorii implicaţi în producerea, procesarea, distribuţia şi consumul produselor agroalimentare.

 

Download: ind.-algroalim..pdf [228.04 Kb] (copieri: 2952)


Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 13668 / Publicat: 26-10-2012, 10:41 /

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

În data de 25 octombrie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Codru a avut loc lansarea celui de-al şaselea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică.  În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev, Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, reprezentanţi ai PNUD, Băncii Mondiale în Moldova, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale (USAID, USAID BRITE, Fundaţia Est-Europeană, UNICEF), misiuni diplomatice în Republica Moldova (Ambasada Suediei, Ambasada Ungariei, Ambasada Germaniei, Ambasada Republicii Cehe), mediul academic şi de stat (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, CNAA, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia pentru eficienţă energetică, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei), bănci comerciale (Banca Comercială Română, Moldova Agroindbank, Victoriabank), întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Stat de Relatii Internationale, Universitatea Slavonă) şi societatea civilă.