Programul ședințelor comisiilor de îndrumare
Vizualizări: 1029 / Publicat: 9-09-2020, 08:28 /

Programul ședințelor comisiilor de îndrumare pentru susținerea proiectelor de doctorat, referatelor științifice și atestării studenților - doctoranzi programul-sedintelor-comisiilor-de-indrumare-toamna-2020.docx [28.15 Kb] (copieri: 332)


Conferința internațională „Innovative Business Management and Global Entrepreneurship” („Managementul Businessului Inovațional și Antreprenoriatul Global”), 4 septembrie 2020
Vizualizări: 1371 / Publicat: 4-09-2020, 14:44 /


La data de 4 septembrie 2020 a avut loc Conferința internațională on-line „Innovative Business Management and Global Entrepreneurship” („Managementul Businessului Inovațional și Antreprenoriatul Global”). Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) a  participat în calitate de co-organizator al acestei conferințe împreună cu următoarele instituții: Universitatea de Științe Economice și Umane din Varșovia, Polonia; Academia Română, Institutul de Economie Națională, România; Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Bulgaria; Rețeaua de Cercetare în Științe Sociale și Afaceri din Surabaya, Indonezia; Asociația de cercetare holistică academică HoRA, România.

 


Programul evaluărilor anuale. Studii superioare de doctorat, ciclul III (anul universitar 2019-2020)
Vizualizări: 1164 / Publicat: 24-08-2020, 06:33 /
Programul poate fi descărcat aici: program-eval.20-doctorat-1.pdf [209.18 Kb] (copieri: 263)


AVIZ!
Vizualizări: 1038 / Publicat: 14-08-2020, 08:50 /

ȘCOALA DOCTORALĂ

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE

 INFORMEAZĂ

PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL COMISIEI DE ÎNDRUMARE EXTINSĂ

a tezei de doctor în științe economie

MANAGEMENTUL EVALUĂRII COMPETITIVITĂȚII BUNURILOR AUTOHTONE ÎN CONTEXTUL POLITICII COMERCIALE A REPUBLICII MOLDOVA”

 

Program de doctorat 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

elaborată de GUTIUM Tatiana  

conducător științific – mem., cor., dr. hab., prof. univ.   STRATAN Alexandru

ședința va avea loc la 26 august 2020, ora 10:00

 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


Felicitări domnului doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător Anatolii ROJCO
Vizualizări: 1311 / Publicat: 22-07-2020, 14:28 /

  

Anatolii ROJCO  

Doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător,

savant recunoscut pe plan naţional ca specialist de înaltă calificare

 în domeniul social-economic 

 

Anatolii ROJCO s-a născut la 22 iulie 1945, în satul Glinoe, raionul Slobozia.

Activitatea ştiinţifico-didactică, efectuată pe parcursul a peste 50 ani, a fost consacrată cercetărilor ştiinţifice în domeniul social-economic şi pregătirii cadrelor, respectiv atingând un înalt nivel de profesionalism. Domeniul cercetărilor domnului Anatolii ROJCO vizează evaluarea sărăciei şi excluziunii sociale, formarea sistemului protecţii sociale a populaţiei, reformarea sistemului de asigurare socială şi a asistenţei sociale, inegalitatea şi reglementarea ei guvernamentală. Indiscutabil, savantul Anatolii ROJCO a contribuit semnificativ  cercetând  noile fenomenelor sociale pentru Republica Moldova – sărăcia şi excluziunea socială. Menţionăm că este autorul al Metodologiei de măsurare a sărăciei în Moldova şi conducătorul cercetărilor privind adaptarea acesteia la cerinţele Uniunii Europene. Domnul doctor Anatolii ROJCO pentru prima dată în Republica Moldova a condus și a efectuat studiu pentru evaluarea sărăciei pe termen lung și sărăciei multidimensionale. Prin urmare, îl putem numi drept o autoritate recunoscută în domeniul studiului de inegalitate în bunăstarea populației și elaborarea politicilor pentru reducere a acesteia.  

 


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2020)
Vizualizări: 1592 / Publicat: 19-07-2020, 17:50 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (TI-2020, nr. 37). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_37.pdf [3.38 Mb] (copieri: 502)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producția în primul trimestru al anului 2020 a înregistrat creșteri modeste.

Produsul intern brut a atins o valoare de 43685 mil. MDL (prețuri curente), marcând o creștere cu 0,9% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2019. Componentele principale care au favorizat la majorarea PIB-ului sunt: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică, construcțiile, și informațiile și comunicațiile.

 


Primele manifestări ale crizei socio-economice generate de Covid-19 în Republica Moldova
Vizualizări: 1333 / Publicat: 10-07-2020, 14:35 /

Conform prognozelor FMI din Iunie  2020, în anul curent economia mondială va fi în declin cu 4,9% comparativ cu anul precedent, criza anticipată fiind una mai profundă comparativ cu cea din anul 2009. Pronosticurile sunt foarte pesimiste pentru liderii mondiali: în țările membre ale Zonei Euro se anticipează un declin de aproape 10% f.a.p., iar în Statele Unite ale Americii de 8%.  Estimările sunt, negative și pentru Europa emergentă și în curs de dezvoltare, nemijlocit Rusia și România, parteneri economici importanți ai Moldovei. Totodată, se pare că aceste state ar putea fi marcate de o recesiune mai puțin profundă, comparativ cu alte state înalt dezvoltate.

Studiul integral poate fi descărcat aici: comunicat-tendinte-economie-ianuarie-aprilie-2020.pdf [1.03 Mb] (copieri: 456)


No. 1/2020 "Economy and Sociology" has been edited
Vizualizări: 1423 / Publicat: 3-07-2020, 08:35 /
a


The scientific journal
„Economy and Sociology”
Category B+
No. 1/2020
has been edited!
The scientific journal
„Economy and Sociology”
Category B+

No. 1/2020
has been edited!

Cele mai recente evoluții ale comerțului extern cu bunuri al Republicii Moldova
Vizualizări: 1443 / Publicat: 1-07-2020, 12:57 /

Epidemia cauzată de coronavirus (COVID-19) reprezintă un șoc pentru economia europeană și mondială. În majoritatea economiilor lumii, în urma crizei sanitare generate de COVID-19 care s-a declanșat într-un timp relativ scurt, a devenit necesară adoptarea unor măsuri care au avut ca efect închiderea, în diferite grade, a activităților economice și restrângerea schimburilor internaționale.

Studiul integral poate fi descărcat aici: evolutia-comertului.pdf [809.88 Kb] (copieri: 476)


International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS, FORECASTS AND CONSEQUENCES MITIGATION STRATEGIES"
Vizualizări: 3650 / Publicat: 30-06-2020, 13:26 /

National Institute for Economic Research

ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS, FORECASTS AND CONSEQUENCES MITIGATION STRATEGIES

 

International Scientific Conference

 

October 23, 2020, 10:00 a.m.

CONFERENCE PROGRAMME / PROGRAMUL CONFERINȚEI:

programul-conferinta-ince-2020.pdf [615.52 Kb] (copieri: 346)
 

The COVID-19 pandemic continues to affect the global economy, having an enormous impact on people's lives, both in the short and long term. In this context, it is essential to look for solutions to overcome the challenges by joining the efforts of research experts, in order to highlight effective measures to combat the effects of COVID-19 during the pandemic and post-pandemic period.

The purpose of the conference...