Vizita experţilor niponi la IEFS
Vizualizări: 8211 / Publicat: 9-02-2012, 14:39 /
Vizita experţilor niponi la IEFS

În data de 7 februarie 2012, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică s-a aflat în vizită de lucru Dl Yuji Aoki, expert în cadrul Agenţiei japoneze de cooperare internaţională (JICA). Scopul vizitei l-a constituit iniţierea unor discuţii şi analiza problemelor actuale ce ţin de sectorul IMM-urilor în Republica Moldova.


Aîn cadrul discuţiilor au fost abordate întrebări ce ţin de direcţiile prioritare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în ţară, argumentarea măsurilor de sprijin guvernamental în vederea susţinerii sectorului IMM-urilor în Republica Moldova, precum şi metodele de colaborare a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică cu alte instituţii guvernamentale.


O atenţie deosebită a fost acordată aspectelor ce se referă la elaborarea proiectului Strategiei de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020.


Vizita delegaţiei Universităţii Hitotsubashi (Tokyo, Japonia ) la IEFS
Vizualizări: 7293 / Publicat: 9-02-2012, 10:58 /În data de 26 ianuarie anul curent, în cadrul unei vizite la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică s-au aflat Dl. Ichiro Iwasaki (doctor în economie, profesor, Institutul de Cercetări Economice, Universitatea Hitotsubashi din Tokyo, Japonia) şi Dl Yoshisada Shida (Centrul rus de cercetări, Institutul de Cercetări Economice, Universitatea Hitotsubashi din Tokyo, Japonia).


În cadrul întrevederii au fost discutate problemele ce ţin de dezvoltarea economiei şi a ştiinţei economice din Republica Moldova pe parcursul ultimilor 20 de ani. În cadrul discuţiilor au fost abordate aspecte ale cercetărilor ce se efectuează în cadrul ambelor instituţii, tematica proiectelor ştiinţifice atît din cadrul IEFS, cît şi cele derulate în cadrul Institutului de Cercetări Economice, Universitatea Hitotsubashi.


În final a fost reiterată poziţia ambelor părţi privind importanţa acestui tip de întrevederi, precum şi au fost analizate posibile metode de cooperare între instituţiile respective.


Seminarul ştiinţific interdisciplinar
Vizualizări: 8212 / Publicat: 26-01-2012, 14:02 /

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (I.E.F.S.) şi Institutul de Matematică şi Informatică (I.M.I.) vă invită să participaţi la Seminarul ştiinţific interdisciplinar privind Problemele modelării macroeconomice în dezvoltarea economică stabilă a Republicii Moldova. Şedinţa seminarului va avea loc joi, 26 ianuarie 2012, ora 15.00, în incinta IEFS, str. Ion Creangă, 45, Sala de şedinţe (etajul 3 bir.303).

 

Program


1. Aspecte metodologice privind modelarea în baza datelor trimestriale şi lunare – raportor, c.ş., Alexandru Fală


2. Repere metodologice privind evaluarea reexporturilor în Republica Moldova – raportor, c.ş.,  Victoria Clipa.


ÎN ATENŢIA DOCTORANZILOR!
Vizualizări: 8708 / Publicat: 17-01-2012, 14:24 /
Stimaţi doctoranzi, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, p.34, Consiliul ştiinţific al instituţiei este obligat, în termen de 3 luni după înmatriculare, să confirme conducătorul de doctorat şi să aprobe tema tezei de doctorat.
Programul individual de activitate al doctorandului se aprobă  la fel de Consiliul ştiinţific.

Evoluția economiei naționale în 2011: realizări și probleme
Vizualizări: 9086 / Publicat: 12-01-2012, 22:31 /
Alexandru Stratan, Chistruga Marcel, Fala Alexandru

Economia naţională a avansat bine în 2011, iar acest an poate fi considerat ca unul al „însănătoşirii” generale, dar nu definitive, de după criza din 2009. Rezultatul agregat al activităţii economice din 2011 va fi transpus într-un ritm de creştere de 6,5-7%. Evoluţiile din 2011 corespund unui cadru de dezvoltare, care cel mai probabil, va marca economia naţională pe termen mediu şi care este caracterizat de câteva aspecte importante.

Anunţ
Vizualizări: 8803 / Publicat: 9-01-2012, 09:10 /

INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

a tezei de doctor habilitat

cu titlul

„Perfecţionarea relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova”,

la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în agricultură),

elaborată de dl CIMPOIEŞ Dragoş, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., BAJURA Tudor

 


Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011
Vizualizări: 8388 / Publicat: 28-12-2011, 13:41 /
Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011

 

La data de 22 decembrie, curent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011, rapoartele privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a secţiilor institutului întocmite în anul curent, informaţia din cadrul audierilor la comisia de experţi a IEFS, avizele experţilor în domeniu şi prezentarea expusă de directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Dl Stratan Al-ru, dr. hab.


IEFS organizează seminare de informare în cadrul iniţiativei "Dezvoltarea cooperării în cadrul diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova"
Vizualizări: 8210 / Publicat: 21-12-2011, 13:54 /

 

În perioada 26-28 decembrie, curent, cu începere de la orele 13:00, în cadrul iniţiativei lansate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei "Dezvoltarea cooperării în cadrul diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova", care are drept scop major crearea unei platforme de interacţiune între diaspora ştiinţifică a Republicii Moldova şi comunitatea ştiinţifica din Moldova prin crearea etapizată a Reţelei Diasporei Ştiinţifice a Republicii Moldova, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  organizează un şir de seminare de informare în care este antrenată reprezentanta programului: "Temporary return of representatives of the Moldovan Scientific Diaspora", dra Duca Daniela. (Environmental, Social and Governance Analyst, Bloomberg LP), care se vor desfăşura în incinta IEFS.


ANUNŢ
Vizualizări: 8479 / Publicat: 21-12-2011, 11:30 /

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică organizează şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific,  care va avea loc joi, 22 decembrie, în incinta IEFS, str. Ion Creangă, 45, ora 9:00,  etajul 2, sala de lectură a Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice

 

Ordinea de zi

 

  1. Cu privire la rapoartele privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a subdiviziunilor organizaţiei în anul 2011 (raportori: directorii de proiect, şefii subdiviziunilor);
  2. Cu privire la raportul  privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a IEFS în anul 2011 (raportor, directorul Alexandru Stratan, dr.hab.);
  3. Cu privire la rezultatele Concursului savanţilor IEFS privind rezultatele activităţii ştiinţifice pentru anul 2011;
  4. Diverse

Vizita conducerii IEFS la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române în perioada 14-18 decembrie, 2011
Vizualizări: 9041 / Publicat: 18-12-2011, 21:47 /

 

Vizita conducerii IEFS la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române în perioada  14-18 decembrie, 2011

 

În perioada 14-18 decembrie, curent, conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, a efectuat o vizită de lucru la Institutul Naţional de Cercetări în Economie (INCE) din Bucureşti, România. În primele două zile, au fost vizitate Institutul de economie Agrară şi Institutul de Economie Naţională, precum şi Centrul de Cercetări Monetare şi Financiare din cadrul INCE.

În cadrul vizitei au fost puse în discuție aspecte legate de viitoarele relaţii de colaborare cu: Institutul de Economie Agrară, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare, Institutul de Economie Naţională din România.