Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Activitatea de evaluare: realizări şi perspective de dezvoltare”
Vizualizări: 9713 / Publicat: 24-05-2012, 10:16 /

     În perioada 7-8 iunie 2012, cu începere de la orele 10.00, în incinta Hotelului Jolly Alon, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în colaborare cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova organizează Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică la tema „Activitatea de evaluare: realizări şi perspective de dezvoltare”.


     Scopul conferinţei îl reprezintă evidenţierea celei mai bune practici internaţionale în domeniul evaluării, situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a activităţii de evaluare, îmbunătăţirea metodologiei de evaluare în scopuri speciale, inclusiv pentru creditarea ipotecară, aplicarea standardelor Europene şi Internaţionale în condiţiile Republicii Moldova.

 

Download:

ro programa-ro.doc [73 Kb] (copieri: 1806)

ru ibiib-ru.doc [65.5 Kb] (copieri: 2030)

en programme-eng-1.doc [79.5 Kb] (copieri: 2557)


Expertul din Grecia, dl. Dr. Apostolos Papaphilippou a ţinut un seminar la IEFS în domeniul modelării macro-economice
Vizualizări: 9320 / Publicat: 24-05-2012, 10:15 /
Expertul din Grecia, dl. Dr. Apostolos Papaphilippou a ţinut un seminar la IEFS  în domeniul modelării macro-economice

 

La data de 22 mai, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizat un seminar de instruire în domeniul modelării macroeconomice ţinut de către expertul din Grecia, dl. Dr. Apostolos Papaphilippou, care a avut o prezentare ce viza câteva modele, printre care:

Modelul sezonier autoregresiv de medie mobilă (SARIMA)
Modelul Vector autoregresiv (VAR) ş.a.
În cadrul dezbaterilor s-a convenit asupra încercării implementării acestor experienţe în domeniul econometriei la fundamentarea politicilor macro-economice în Republica Moldova, ţinându-se cont de anumite particularităţi specifice ale ţării noastre. Acest seminar a avut atât un caracter teoretic cât şi unul practic, ceea ce i-a conferit şi mai multă valoare şi importanţă.
La eveniment au participat peste 20 de persoane, cercetători ştiinţifici, experţi în econometrie atât din cadrul IEFS, cât şi din afară printre care s-a enumerat şi dl. Dumitru Caragia,  reprezentant al Cancelariei de Stat a RM.
La finele discuţiilor, a fost reiterată opinia unanimă privind rolul şi importanţa organizării ale acestui gen de întruniri, care incontestabil va duce la creşterea nivelului de profesionalism şi deprinderi în domeniul vizat.
  1. Modelul sezonier autoregresiv de medie mobilă (SARIMA)
  2. Modelul Vector autoregresiv (VAR) ş.a.

IEFS a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”
Vizualizări: 9296 / Publicat: 4-05-2012, 15:28 /
La data de 3 mai, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a fost organizată  masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”, buna desfăşurare a căreia a fost asigurată de către secţia „Statistica social-economică” din cadrul IEFS.
Scopul acestui eveniment a constituit relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.
Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.
Rapoartele au fost elaborate şi prezentate atât de către cercetătorii IEFS cît şi reprezentanţi ai AŞM, CNAA, AITT al RM, tematicile rapoartelor fiind următoarele:
1. Despre  rolul  şi semnificaţia problemelor statisticii ştiinţei şi inovării în republica Moldova  la etapa actuală, autor: Ţurcan Aurelia , dr., conf. univ.   
2. Monitorizarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi  inovării de către AŞM , autor: Vrabie Valeria, dr. şef adjunct al direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, AŞM    
3. Propuneri pentru  perfecţionarea metodologiei  evidenţei statistice  în sfera ştiinţei, autor: MINCIUNĂ Vitalie, dr. hab., şef  Direcţie de evaluare  şi acreditare, CNAA
4. Unele aspecte ale experienţei internaţionale în domeniul statisticii inovării, autor: Cristian Irina, cercet. şt., IEFS
5. Inobarometru 2010 şi bariere în calea inovării, autor: POPA Olga, asistent AITT
6. Temelia dezvoltării durabile a societăţii, autor: HOLBAN Ion, şef Direcţia politici şi monitorizare doctorat, CNAA
În cadrul dezbaterilor, s-au pronunţat asupra problemelor existente în RM, vis-a-vis de statistica ştiinţei şi inovării, reprezentanţi ai Biroului Naţional de Statistică (Negruţa A., Chiriţa L.), Ministerului Finanţelor (Ostafi S.), Ministerului Economiei (Tertea A.), AGEPI (Bolocan L.),  IDI (Cojocaru I.), IMI (Naval E.), ASEM (Hârbu E.), AITT (Popa O.), etc.
Ţinând cont de importanţa şi actualitatea problemei abordate, în urma discuţiilor şi dezbaterilor pe marginea chestiunii în cauză, participanţii la masa rotundă au formulat un set de  recomandări, care necesită a fi luate în consideraţie, printre care se enumeră:
În vederea clarităţii metodologice, este necesar, de a elabora un compendiu metodologic, racordat la cerinţele internaţionale, aceste metodologii concrete să fie introduse în programele de studii ale tuturor instituţiilor superioare de învăţământ, disciplina «Management inovaţional», iar la disciplina Statistica social-economică, să fie introdus compartimentul ce ţine de  statistica ştiinţei şi inovării;
În conformitate cu metodologia elaborată, racordată la cerinţele internaţionale, este necesar de a elabora sistemul de indicatori statistici privind transferul tehnologic;
Este evidentă necesitatea creării sistemului informaţional statistic în domeniul inovării, care să fie fiabil şi comparabil, să se bazeze pe indicatori statistici relevanţi,  atât pentru reflectarea situaţiei la nivel naţional, cât şi pentru efectuarea comparaţiilor internaţionale;
În scopul armonizării metodologiei şi practicii statistice, trebuie să fie create condiţii favorabile pentru trecerea cât mai rapidă a statisticii naţionale la standardele internaţionale de toate nivelurile;
Este necesară determinarea modalităţii colectării datelor din surse administrative, inclusiv prin fortificarea capacităţilor de furnizare a datelor administrative calitative;
Este necesară perfecţionarea cadrelor în domeniile respective şi pregătirea experţilor naţionali;
Este necesar de a forma un grup de lucru sau o secţie cu specialişti notorii, care ar dezvolta strategii şi metodologii statistice în domeniu ştiinţei, inovării şi transferului tehnologic; 
Este necesar de înaintat către Ministerul Finanţelor şi către organele abilitate, propunerea de a crea o secţie a statisticii inovării, în cadrul Biroului Naţional de Statistică.
Toate comunicările expuse în cadrul evenimentului  pot fi accesate pe site-ul IEFS.

 

IEFS  a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”

 

     La data de 3 mai, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a fost organizată  masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”, buna desfăşurare a căreia a fost asigurată de către secţia „Statistica social-economică” din cadrul IEFS.

     Scopul acestui eveniment a constituit relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.

     Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.


Lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 11106 / Publicat: 2-05-2012, 10:38 /

 

Lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

 

În data de 27 aprilie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.
Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Octavian Calmâc, Viceministru al Economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, misiuni diplomatice în Republica Moldova, mediul academic, întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.
Viceministrul economiei, Dl Octavian Calmâc a accentuat importanţa materialelor analitice realizate de către autorii publicaţiei, menţionând că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă atât pentru mediul academic, cât şi pentru organele de resort.
La rândul său, m.c. Ion Tighineanu, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a menţionat că Academia de Ştiinţe a Moldovei salută implicarea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în realizarea acestui proiect. „Consider că relansarea acestei reviste este de o importanţă majoră pentru Republica Moldova. Este necesar să informăm societatea noastră şi să asigurăm accesul la informaţie peste hotare, astfel vom atrage mai multe proiecte europene şi internaţionale, iar faptul că în ianuarie, curent a fost  semnat Memorandumul de Înţelegere între Comunităţile Europene şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7) va favoriza şi mai mult elaborarea unor cercetări complete în comun cu statele spaţiul european”, a declarat vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Cel de-al patrulea număr al publicaţiei “Tendinţe în Economia Moldovei”, relevă că în anul 2011, per ansamblu, economia naţională a avansat, rezultat reflectat printr-o creştere economică de 6,4%. Practic, anul 2011 este anul revenirii economiei Republicii Moldova, în cea mai mare parte, la nivelul de dinaintea crizei, dar sănătatea economică a Republicii Moldova continuă să fie slabă. La sfârşitul anului s-a observat o continuă temperare a ritmurilor activităţii economice, situaţie care pe deplin este normală în contextul amplificării riscurilor de natură economică la nivel mondial. 
Publicaţia conţine o analiză comprehensivă a economiei Republicii Moldova, inclusiv a diferitor sectoare, precum finanţele publice, politica monetară, sectorul bancar, comerţul extern, mediul de afaceri şi piaţa forţei de muncă. În notele de politici sunt prezentate aspecte ce ţin de impactul transferurilor de numerar asupra sărăciei şi bunăstării celor mai vulnerabile familii din Republica Moldova, precum şi este prezentat un studiu asupra Raportului Incremental dintre capital şi producţie în Republica Moldova (ICOR). 
O concluzie a analiştilor din cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică este că prognozele pentru anul 2012 sunt mai pesimiste comparativ cu ultimul exerciţiu de prognozare. Situaţia datoriilor zonei euro ar putea avea efecte negative directe asupra transferurilor din străinătate şi exporturilor, dar şi unele efecte indirecte. Criza din zona Euro ar putea afecta şi ţările CSI, deşi sensibilitatea remiterilor din CSI la activitatea economică din această zonă este mai mică decât în cazul UE, Moldova ar putea fi afectată negativ din ambele direcţii. Astfel, prognoza pentru anul 2012 a creşterii PIB se va înscrie în limitele 2.5 - 4.5%. Considerăm că, cel puţin pe termen mediu, investiţiile masive preconizate de a fi efectuate în infrastructură ar trebui să impulsioneze creşterea economică, contracarând potenţialele şocuri externe.
Fiind elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), publicaţia presupune informarea publicului local şi străin cu privire la tendinţele de dezvoltare din Moldova, înaintarea şi dezbaterea politicilor şi reformelor. Publicaţia “Tendinţe în Economia Moldovei” (TEM) a fost susţinută de Delegaţia UE în Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), care oferă sprijin publicaţiei prin intermediul proiectului UE Misiunea Uniunii Europene pentru Consiliere în Politici Publice.
În prezent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, implementează această iniţiativă în scopul extinderii accesului la informaţia despre economia Republicii Moldova atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
După ce au fost prezentate rapoartele despre expunerea succintă a conţinutului MET de către Dl. Alexandru Stratan, director al IEFS, dl Marcel Chistruga, dr., şi Alexandru Fală, au urmat un şir de întrebări şi comentarii. În cadrul discuţiilor a fost reiterată ideea privind actualitatea şi necesitatea materialelor ancorate în MET, precum şi aportul informaţional consistent al publicaţiei, accesibil atât pentru structurile statale cât şi pentru mediul de afaceri din ţară şi peste hotarele ei.

În data de 27 aprilie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.


Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Octavian Calmâc, Viceministru al Economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, misiuni diplomatice în Republica Moldova, mediul academic, întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.


 


Lansarea celui de-al patrulea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends”
Vizualizări: 9408 / Publicat: 25-04-2012, 09:33 /
În data de 27 aprilie 2012, cu începere de la orele 10:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon va avea loc a avut loc lansarea celui de-al patrulea număr al  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.
Ediţia respectivă este dedicată următoarelor aspecte:
Analiza sectoarelor economiei naţionale în anul 2011 şi începutul anului 2012;
Dinamica exporturilor în Uniunea Europeană în anul 2011;
Problemele dezvoltării businessului şi aprecierile organismelor internaţionale;
Evoluţia sectorului bancar şi a finanţelor publice. Asigurarea cardurilor bancare;
Prognoza şi aşteptările IEFS pentru anul 2012;
Publicaţia Tendinţe în economia Moldovei este elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova.

În data de 27 aprilie 2012, cu începere de la orele 10:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon va avea loc lansarea celui de-al patrulea număr al  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.

Ediţia respectivă este dedicată următoarelor aspecte:

  • Analiza sectoarelor economiei naţionale în anul 2011 şi începutul anului 2012;
  • Dinamica exporturilor în Uniunea Europeană în anul 2011;
  • Problemele dezvoltării businessului şi aprecierile organismelor internaţionale;
  • Evoluţia sectorului bancar şi a finanţelor publice. Asigurarea cardurilor bancare;
  • Prognoza şi aşteptările IEFS pentru anul 2012;

Publicaţia Tendinţe în economia Moldovei este elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova.


Masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”
Vizualizări: 9278 / Publicat: 25-04-2012, 09:33 /

     Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică organizează Masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”.

     Evenimentul va avea loc joi, 3 mai 2012, cu începere de la orele 13:30 şi va dura până la orele 17:00, în incinta IEFS situat pe adresa: str. Ion Creangă, 45, etajul 2 sala de lectură a Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice.

     Acest eveniment are ca scop atât relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.

 

Tel de contact: 50-11-08, 50-11-07.


Conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în vizită la familia Dubiţa în care s-au născut patru gemeni
Vizualizări: 9207 / Publicat: 9-04-2012, 15:33 /
Pe 7 aprilie, curent, conducerea IEFS împreună cu câţiva colaboratori, a efectuat o vizită familiei Dubiţa, în care s-au născut la 1 martie cvadrupleţi pentru prima dată în RM în ultimii 20 de ani. Nadejda Dubiţa, cercetător ştiinţific din cadrul IEFS, a simţit  susţinerea morală a colegilor de la bun început şi vom fi şi pe viitor alături de această familie deosebită.
În cadrul vizitei, în afară de ajutorul financiar acordat, a fost simţită o atmosferă de bunăvoinţă reciprocă.
Vom fi alături de familia Dubiţa bucurându-ne de fiecare realizare a micuţilor  Rebeca, Patricia, Lidia şi David, urându-le sănătate şi mult noroc în viaţa!!!

     Pe 7 aprilie, curent, conducerea IEFS împreună cu câţiva colaboratori, a efectuat o vizită familiei Dubiţa, în care s-au născut la 1 martie cvadrupleţi pentru prima dată în RM în ultimii 20 de ani. Nadejda Dubiţa, cercetător ştiinţific din cadrul IEFS, a simţit  susţinerea morală a colegilor de la bun început şi vom fi şi pe viitor alături de această familie deosebită.

     În cadrul vizitei, în afară de ajutorul financiar acordat, a fost simţită o atmosferă de bunăvoinţă reciprocă.

   Vom fi alături de familia Dubiţa bucurându-ne de fiecare realizare a micuţilor  Rebeca, Patricia, Lidia şi David, urându-le sănătate şi mult noroc în viaţa!!!

 

Conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în vizită la familia Dubiţa în care s-au născut patru gemeni

Conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în vizită la familia Dubiţa în care s-au născut patru gemeni

 


Vizita experţilor străini în cadrul proiectului european IncoNet EECA la IEFS
Vizualizări: 8972 / Publicat: 5-04-2012, 10:33 /
În data de 04 aprilie, curent, în contextul desfăşurării Exerciţiului de evaluare a sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova
în cadrul  proiectului european IncoNet EECA, în care este implicată Academia de Ştiinţe a Moldovei, a fost efectuată o vizită la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a experţilor din străinătate şi reprezentanţilor AŞM, printre care s-a enumerat: Dna Johanna Ringhofer, Team Member, Deputy Head of Unit, (Unit of EU Research Policy and Coordination, Ministry of Science and Research, Austria), Kirsten Kienzler, Team Member, Senior Researcher, (International Bureau of the German Ministry of Education and Research at DLR, Germany), Anatoly Hryshanovich, (Team Member, Deputy Executive Director,  Belarusian Innovation Fund, Belarus) ş.a.
În cadrul întrevederii cu conducerea IEFS, s-au purtat discuţii pe marginea activităţii institutului, ulterior făcându-se  referinţe la procesul de percepere a nivelului CDI din RM. 
La finele discuţiilor au fost conturate câteva  recomandări din partea experţilor care au enunţat importanţa unor colaborări internaţionale mai accentuate în vederea dezvoltării şi implementării politicilor în domeniul CDI la nivel micro şi macro.

     În data de 04 aprilie, curent, în contextul desfăşurării Exerciţiului de evaluare a sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova în cadrul  proiectului european IncoNet EECA, în care este implicată Academia de Ştiinţe a Moldovei, a fost efectuată o vizită la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a experţilor din străinătate şi reprezentanţilor AŞM, printre care s-a enumerat: Dna Johanna Ringhofer, Team Member, Deputy Head of Unit, (Unit of EU Research Policy and Coordination, Ministry of Science and Research, Austria), Kirsten Kienzler, Team Member, Senior Researcher, (International Bureau of the German Ministry of Education and Research at DLR, Germany), Anatoly Hryshanovich, (Team Member, Deputy Executive Director,  Belarusian Innovation Fund, Belarus) ş.a.

     În cadrul întrevederii cu conducerea IEFS, s-au purtat discuţii pe marginea activităţii institutului, ulterior făcându-se  referinţe la procesul de percepere a nivelului CDI din RM.

     La finele discuţiilor au fost conturate câteva  recomandări din partea experţilor care au enunţat importanţa unor colaborări internaţionale mai accentuate în vederea dezvoltării şi implementării politicilor în domeniul CDI la nivel micro şi macro.

 
Vadim MACARI, dr., conf. cercet. - 60 de ani
Vizualizări: 9730 / Publicat: 22-03-2012, 15:16 /
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversare îi aducem sincere felicitări Dlui Vadim Macari, dr., conf. cercet., şeful Secţiei „Politici şi mecanisme de creştere economică” din cadrul IEFS, dorindu-I multă sănătate şi prosperitate!
 Îi exprimăm profunda recunoştinţă pentru activitatea ştiinţifică fructuoasă de peste 30 de ani în domeniul economic, fiind apreciat  nu doar de reprezentanţi ai mediului academic.
Cu merite deosebite, doctor în economie, conferenţiar cercetător, deţinător a Diplomei de Onoare cu prilejul celei de-a 64-a aniversare de la constituirea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl. Vadim Macari este un nume notoriu în domeniu!
Să ne trăiţi şi Vă urăm LA MAI MULT ŞI LA MAI MARE !!!

 

Vadim MACARI, dr., conf. cercet.	- 60 de ani

 

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversare îi aducem sincere felicitări Dlui Vadim Macari, dr., conf. cercet., şeful Secţiei „Politici şi mecanisme de creştere economică” din cadrul IEFS, dorindu-I multă sănătate şi prosperitate!

Îi exprimăm profunda recunoştinţă pentru activitatea ştiinţifică fructuoasă de peste 30 de ani în domeniul economic, fiind apreciat  nu doar de reprezentanţi ai mediului academic.

Cu merite deosebite, doctor în economie, conferenţiar cercetător, deţinător a Diplomei de Onoare cu prilejul celei de-a 64-a aniversare de la constituirea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl. Vadim Macari este un nume notoriu în domeniu!

Să ne trăiţi şi Vă urăm LA MAI MULT ŞI LA MAI MARE !!!


Aviz
Vizualizări: 9177 / Publicat: 14-03-2012, 09:07 /
INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ
INFORMEAZĂ
privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
a tezei de doctor
cu titlul
„PERFECŢIONAREA GESTIUNII RELAŢIILOR DE
CREDIT A BĂNCILOR COMERCIALE CU CLIENŢII ÎN
SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE”,
la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea
bancară),
elaborată de dl GÎRLEA Mihail,
conducător ştiinţific dr.hab., prof. ILIADI Gheorghe
şedinţa Seminarului ştiinţific de profil
va avea loc la 22 martie, 2012, ora 14:00
în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
bir.303, str. Ion Creangă, 45
INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

INFORMEAZĂ
privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
a tezei de doctor
cu titlul

„PERFECŢIONAREA GESTIUNII RELAŢIILOR DE
CREDIT A BĂNCILOR COMERCIALE CU CLIENŢII ÎN
SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE”,
la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea bancară),

elaborată de dl GÎRLEA Mihail,
conducător ştiinţific dr.hab., prof. ILIADI Gheorghe


şedinţa Seminarului ştiinţific de profil
va avea loc la 22 martie, 2012, ora 14:00
în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
bir.303, str. Ion Creangă, 45