NECESITATEA REVIZUIRII PRACTICII DE STABILIRE A PREŢULUI LA GAZE NATURALE ÎN MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR EUROPENE
Vizualizări: 10062 / Publicat: 12-03-2012, 09:12 /
Republica Moldova după tratative îndelungate începute încă în anii 2003-2004 privind
aderarea la aşa numitul proces de la Atena, care s-a transformat ulterior în Comunitatea Energetică,
a devenit în anul 2010 membru al acestei formaţiuni geografice menite să faciliteze integrarea
ţărilor europene din vecinătate cu Uniunea Europeană (UE) în strategie şi procese de dezvoltare ale
UE. În anul 2011, anul in care şi Ucraina a aderat la această organizaţie, Moldova a prezidat în
Comunitatea Energetică (ComEn) şi această perioadă a fost marcată prin rezultate majore, inclusiv
semnarea pe 06 octombrie 2011 în Chişinău a deciziei Consiliului Ministerial al ComEn privind
implementarea a aşa numitului al 3-lea Pachet Legislativ al UE care vizează crearea Pieţei Interne
de Energie şi include piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale

 

Natalia TIMOFTE,

Magistru în Ştiinţe Energetice(Marea Britanie),

Institutul Energetic al Academiei de Ştiinţe al Moldovei

 


Republica Moldova după tratative îndelungate începute încă în anii 2003-2004 privind aderarea la aşa numitul proces de la Atena, care s-a transformat ulterior în Comunitatea Energetică, a devenit în anul 2010 membru al acestei formaţiuni geografice menite să faciliteze integrarea ţărilor europene din vecinătate cu Uniunea Europeană (UE) în strategie şi procese de dezvoltare ale UE. În anul 2011, anul in care şi Ucraina a aderat la această organizaţie, Moldova a prezidat în Comunitatea Energetică (ComEn) şi această perioadă a fost marcată prin rezultate majore, inclusiv semnarea pe 06 octombrie 2011 în Chişinău a deciziei Consiliului Ministerial al ComEn privind implementarea a aşa numitului al 3-lea Pachet Legislativ al UE care vizează crearea Pieţei Interne de Energie şi include piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale.


Бензиновая мафия: покровители и жертвы
Vizualizări: 8960 / Publicat: 7-03-2012, 12:02 /
Михаил Пойсик, доктор экономики
Но кто же пропустит механизм, в одночасье лишающий нефтетрейдеров
сверх жирного куска в сумме превышающей $100 млн. за один лишь год? А то,
что наша продукция давно неконкурентоспособна, а основное население еле
сводит концы с концами, так на то и существует народ, чтобы на нём
наживаться по полной

Но кто же пропустит механизм, в одночасье лишающий нефтетрейдеровсверх жирного куска в сумме превышающей $100 млн. за один лишь год? А то,что наша продукция давно неконкурентоспособна, а основное население елесводит концы с концами, так на то и существует народ, чтобы на нёмнаживаться по полной


Уже в который раз молдавские компании, торгующие нефтепродуктами, разумеется, «не сговариваясь между собой», дружно оповестили Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) и безропотных потребителей об очередном повышении цен на весь ассортимент бензина и дизельного топлива. В свою очередь, и я всё ещё не теряю надежды достучаться до власти о творимом в Молдове произволе. Ибо здесь, как и в прошлые разы, в качестве фигового листа приплели и рост мировых цен, и изменившийся курс национальной валюты, и увеличение акцизов.

IEFS în colaborare cu ME al RM au organizat Masa rotundă cu genericul „Reexporturile în Republica Moldova”
Vizualizări: 9438 / Publicat: 10-02-2012, 10:31 /

 

IEFS în colaborare cu ME al RM au organizat Masa rotundă  cu genericul  „Reexporturile în Republica Moldova”


La data de 14 februarie, curent, în cadrul   Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) în comun cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova (ME) a fost organizată Masa Rotundă cu genericul Reexporturile în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.


Lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 10560 / Publicat: 9-02-2012, 14:40 /

 

Lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”


 

În data de 7 februarie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe Economice în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directroul Institului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut a enunţat tematica evenimentului si a prezentat invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl Abdoulaye Seck - Manager al Băncii Mondiale pentru Moldova, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai ambasadelor străine în Republica Moldova, organizaţii internaţionale, mediul academic, business, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.

Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Dl Valeriu Lazăr a menţionat că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vizavi de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr a evidenţiat faptul că pe plan extern există o incertitudine economică, însă autorităţile naţionale întreprind măsuri pentru a diminua efectele unei posibile extinderi a crizei şi în Republica Moldova, care de altfel este mai pregătită pentru un eventual şoc extern decât a fost în 2008.


Activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în anul 2011
Vizualizări: 9863 / Publicat: 9-02-2012, 14:40 /

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în anul 2011 s-a desfăşurat în cadrul Direcţiei strategice 2Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă” şi a inclus 12 proiecte de cercetare:  

 

  • 10 proiecte ştiinţifice instituţionale, din care:
    • 3 proiecte ştiinţifice fundamentale;
    • 7 proiecte ştiinţifice aplicative instituţionale;
  • 1 proiect ştiinţific aplicativ comun cu Ucraina;
  • 1 proiect pentru tineri cercetători (aplicativ).

Vizita experţilor niponi la IEFS
Vizualizări: 9180 / Publicat: 9-02-2012, 14:39 /
Vizita experţilor niponi la IEFS

În data de 7 februarie 2012, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică s-a aflat în vizită de lucru Dl Yuji Aoki, expert în cadrul Agenţiei japoneze de cooperare internaţională (JICA). Scopul vizitei l-a constituit iniţierea unor discuţii şi analiza problemelor actuale ce ţin de sectorul IMM-urilor în Republica Moldova.


Aîn cadrul discuţiilor au fost abordate întrebări ce ţin de direcţiile prioritare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în ţară, argumentarea măsurilor de sprijin guvernamental în vederea susţinerii sectorului IMM-urilor în Republica Moldova, precum şi metodele de colaborare a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică cu alte instituţii guvernamentale.


O atenţie deosebită a fost acordată aspectelor ce se referă la elaborarea proiectului Strategiei de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020.


Vizita delegaţiei Universităţii Hitotsubashi (Tokyo, Japonia ) la IEFS
Vizualizări: 8270 / Publicat: 9-02-2012, 10:58 /



În data de 26 ianuarie anul curent, în cadrul unei vizite la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică s-au aflat Dl. Ichiro Iwasaki (doctor în economie, profesor, Institutul de Cercetări Economice, Universitatea Hitotsubashi din Tokyo, Japonia) şi Dl Yoshisada Shida (Centrul rus de cercetări, Institutul de Cercetări Economice, Universitatea Hitotsubashi din Tokyo, Japonia).


În cadrul întrevederii au fost discutate problemele ce ţin de dezvoltarea economiei şi a ştiinţei economice din Republica Moldova pe parcursul ultimilor 20 de ani. În cadrul discuţiilor au fost abordate aspecte ale cercetărilor ce se efectuează în cadrul ambelor instituţii, tematica proiectelor ştiinţifice atît din cadrul IEFS, cît şi cele derulate în cadrul Institutului de Cercetări Economice, Universitatea Hitotsubashi.


În final a fost reiterată poziţia ambelor părţi privind importanţa acestui tip de întrevederi, precum şi au fost analizate posibile metode de cooperare între instituţiile respective.


Seminarul ştiinţific interdisciplinar
Vizualizări: 9183 / Publicat: 26-01-2012, 14:02 /

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (I.E.F.S.) şi Institutul de Matematică şi Informatică (I.M.I.) vă invită să participaţi la Seminarul ştiinţific interdisciplinar privind Problemele modelării macroeconomice în dezvoltarea economică stabilă a Republicii Moldova. Şedinţa seminarului va avea loc joi, 26 ianuarie 2012, ora 15.00, în incinta IEFS, str. Ion Creangă, 45, Sala de şedinţe (etajul 3 bir.303).

 

Program


1. Aspecte metodologice privind modelarea în baza datelor trimestriale şi lunare – raportor, c.ş., Alexandru Fală


2. Repere metodologice privind evaluarea reexporturilor în Republica Moldova – raportor, c.ş.,  Victoria Clipa.


ÎN ATENŢIA DOCTORANZILOR!
Vizualizări: 9752 / Publicat: 17-01-2012, 14:24 /
Stimaţi doctoranzi, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, p.34, Consiliul ştiinţific al instituţiei este obligat, în termen de 3 luni după înmatriculare, să confirme conducătorul de doctorat şi să aprobe tema tezei de doctorat.
Programul individual de activitate al doctorandului se aprobă  la fel de Consiliul ştiinţific.

Evoluția economiei naționale în 2011: realizări și probleme
Vizualizări: 10192 / Publicat: 12-01-2012, 22:31 /
Alexandru Stratan, Chistruga Marcel, Fala Alexandru

Economia naţională a avansat bine în 2011, iar acest an poate fi considerat ca unul al „însănătoşirii” generale, dar nu definitive, de după criza din 2009. Rezultatul agregat al activităţii economice din 2011 va fi transpus într-un ritm de creştere de 6,5-7%. Evoluţiile din 2011 corespund unui cadru de dezvoltare, care cel mai probabil, va marca economia naţională pe termen mediu şi care este caracterizat de câteva aspecte importante.