Anunţ
Vizualizări: 9803 / Publicat: 9-01-2012, 09:10 /

INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

 

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,

a tezei de doctor habilitat

cu titlul

„Perfecţionarea relaţiilor funciare în contextul consolidării exploataţiilor agricole şi dezvoltării durabile a sectorului agrar din Republica Moldova”,

la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în agricultură),

elaborată de dl CIMPOIEŞ Dragoş, dr., conf.univ.

consultant ştiinţific dr.hab., BAJURA Tudor

 


Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011
Vizualizări: 9377 / Publicat: 28-12-2011, 13:41 /
Şedinţa extinsă a Consiliului Ştiinţific al IEFS din data de 22 decembrie, 2011

 

La data de 22 decembrie, curent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a organizat şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele subdiviziunilor privind realizarea proiectelor ştiinţifice incluse în lista programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011, rapoartele privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a secţiilor institutului întocmite în anul curent, informaţia din cadrul audierilor la comisia de experţi a IEFS, avizele experţilor în domeniu şi prezentarea expusă de directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, Dl Stratan Al-ru, dr. hab.


IEFS organizează seminare de informare în cadrul iniţiativei "Dezvoltarea cooperării în cadrul diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova"
Vizualizări: 9185 / Publicat: 21-12-2011, 13:54 /

 

În perioada 26-28 decembrie, curent, cu începere de la orele 13:00, în cadrul iniţiativei lansate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei "Dezvoltarea cooperării în cadrul diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova", care are drept scop major crearea unei platforme de interacţiune între diaspora ştiinţifică a Republicii Moldova şi comunitatea ştiinţifica din Moldova prin crearea etapizată a Reţelei Diasporei Ştiinţifice a Republicii Moldova, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică  organizează un şir de seminare de informare în care este antrenată reprezentanta programului: "Temporary return of representatives of the Moldovan Scientific Diaspora", dra Duca Daniela. (Environmental, Social and Governance Analyst, Bloomberg LP), care se vor desfăşura în incinta IEFS.


ANUNŢ
Vizualizări: 9405 / Publicat: 21-12-2011, 11:30 /

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică organizează şedinţa extinsă a  Consiliului Ştiinţific,  care va avea loc joi, 22 decembrie, în incinta IEFS, str. Ion Creangă, 45, ora 9:00,  etajul 2, sala de lectură a Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice

 

Ordinea de zi

 

  1. Cu privire la rapoartele privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a subdiviziunilor organizaţiei în anul 2011 (raportori: directorii de proiect, şefii subdiviziunilor);
  2. Cu privire la raportul  privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a IEFS în anul 2011 (raportor, directorul Alexandru Stratan, dr.hab.);
  3. Cu privire la rezultatele Concursului savanţilor IEFS privind rezultatele activităţii ştiinţifice pentru anul 2011;
  4. Diverse

Vizita conducerii IEFS la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române în perioada 14-18 decembrie, 2011
Vizualizări: 10247 / Publicat: 18-12-2011, 21:47 /

 

Vizita conducerii IEFS la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române în perioada  14-18 decembrie, 2011

 

În perioada 14-18 decembrie, curent, conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, a efectuat o vizită de lucru la Institutul Naţional de Cercetări în Economie (INCE) din Bucureşti, România. În primele două zile, au fost vizitate Institutul de economie Agrară şi Institutul de Economie Naţională, precum şi Centrul de Cercetări Monetare şi Financiare din cadrul INCE.

În cadrul vizitei au fost puse în discuție aspecte legate de viitoarele relaţii de colaborare cu: Institutul de Economie Agrară, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare, Institutul de Economie Naţională din România.


Masa rotundă „Cercetarea sărăciei pe termen lung în Moldova”
Vizualizări: 9654 / Publicat: 14-12-2011, 13:59 /

    La 16 decembrie 2011, ora 14:00, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va organiza masa rotundă cu genericul „Cercetarea  sărăciei  pe termen lung  în Moldova”.


    În cadrul mesei rotunde se preconizează concentrarea atenţiei pe următoarele 3 probleme:


  1. Bazele metodologice ale cercetării  sărăciei  pe termen lung.
  2. Nivelul şi profilurile  sărăciei gospodăriilor casnice cu diferită durată de aflare în sărăcie.
  3. Impactul diferitor factori asupra intrării gospodăriilor casnice în sărăcia pe termen lung şi a ieşirii din ea.

 

Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.


Masa rotundă „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”
Vizualizări: 10347 / Publicat: 12-12-2011, 13:24 /
Masa rotundă „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”


       La 9 decembrie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat masa rotundă cu genericul  „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”.

       La eveniment au participat circa 30 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic, cât şi ai ministerelor, asociaţiilor de business şi ai societăţii civile. Printre ei au fost reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţiei Internaţionale a Migraţiei, reprezentanţi ai asociaţiilor de business (Centrul Internaţional pentru Promovarea Femeilor în Afaceri, Asociaţia Antreprenorilor şi Angajatorilor din Moldova, Asociaţia Micului Business din Moldova) ş.a.


Download: recomandari_mas_rot_iefs_rom_111209.doc [52.5 Kb] (copieri: 1444)


Крокодильи слёзы страховщиков
Vizualizări: 9114 / Publicat: 30-11-2011, 10:50 /
Михаил Пойсик, доктор экономики

В целом, благодаря государевым людям: «специалистам» и руководству Национальной комиссии по финансовому рынку, которые, не щадя живота своего, день и ночь трудятся над  разработкой «обоснованных и справедливых» тарифов по обязательному страхованию, мы по факту за предыдущие пять лет уже переплатили страховщикам около 400 млн. леев, а в  текущем году, надо полагать, из нас вытащат еще почти сто миллионов.

Reexporturile – generator al creşterii exporturilor moldoveneşti
Vizualizări: 11376 / Publicat: 25-11-2011, 14:53 /

 

Deşi, ritmul de creştere al exporturilor în trimestrul 3, comparativ cu perioada similară a anului precedent, a fost mai modest faţă de evoluţiile înregistrate în primele două trimestre – 44.3%, în timp ce în trimestrul 1 şi 2 ritmuile au fost de 58.1% şi 71,5%, per ansamblu, în perioada ian.-sept. 2011 acestea au păstrat un ritm de creştere superior celui al impoturilor.


În primele 9 luni ale anului, exporturile au constituit 1549,7 mil. USD, fiind în creştere cu 56.9% faţă de perioada similară a anului precedent, în timp ce importurile au reprezentat 3693,8 mil. USD, crescînd cu 40.1%

Evoluţiile comerţului exterior din acest an, iar mai cu seamă ale exporturilor care au depăşit probabil aşteptările multora a pus multe semne de întrebare. A fost oare această dinamică a exporturilor susţinută de o creştere similară a producţiei agricole şi industriale sau de producerea anumitor schimbări calitative în structura exporturilor?

INCURSIUNE IN ISTORIA INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANTE SI STATISTICA
Vizualizări: 10061 / Publicat: 22-11-2011, 19:51 /
Alexandru STRATAN,
dr. hab., director IEFS

Institutul de Economie, Finante si Statistica (IEFS) este, in prezent, unicul institut de cercetare cu profil economic din Republica Moldova. Structura actuala a Institutului a intrunit, reusit, un sistem complex si modern de cercetare stiintifica care se preocupa cu studierea sinergetica a problemelor actuale si analiza fenomenelor de perspectiva ale economiei nationale in contextul evolutiei stiintei si inovatiei pe plan mondial.
Determinantele stiintifice ale Institutului vizeaza cercetarile stiintifice fundamentale si aplicative, studii si investigatii tematice, analize informationale la cererea institutiilor guvernamentale si publice, dar si la solicitarea beneficiarilor individuali.