Conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în vizită la familia Dubiţa în care s-au născut patru gemeni
Vizualizări: 9703 / Publicat: 9-04-2012, 15:33 /
Pe 7 aprilie, curent, conducerea IEFS împreună cu câţiva colaboratori, a efectuat o vizită familiei Dubiţa, în care s-au născut la 1 martie cvadrupleţi pentru prima dată în RM în ultimii 20 de ani. Nadejda Dubiţa, cercetător ştiinţific din cadrul IEFS, a simţit  susţinerea morală a colegilor de la bun început şi vom fi şi pe viitor alături de această familie deosebită.
În cadrul vizitei, în afară de ajutorul financiar acordat, a fost simţită o atmosferă de bunăvoinţă reciprocă.
Vom fi alături de familia Dubiţa bucurându-ne de fiecare realizare a micuţilor  Rebeca, Patricia, Lidia şi David, urându-le sănătate şi mult noroc în viaţa!!!

     Pe 7 aprilie, curent, conducerea IEFS împreună cu câţiva colaboratori, a efectuat o vizită familiei Dubiţa, în care s-au născut la 1 martie cvadrupleţi pentru prima dată în RM în ultimii 20 de ani. Nadejda Dubiţa, cercetător ştiinţific din cadrul IEFS, a simţit  susţinerea morală a colegilor de la bun început şi vom fi şi pe viitor alături de această familie deosebită.

     În cadrul vizitei, în afară de ajutorul financiar acordat, a fost simţită o atmosferă de bunăvoinţă reciprocă.

   Vom fi alături de familia Dubiţa bucurându-ne de fiecare realizare a micuţilor  Rebeca, Patricia, Lidia şi David, urându-le sănătate şi mult noroc în viaţa!!!

 

Conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în vizită la familia Dubiţa în care s-au născut patru gemeni

Conducerea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în vizită la familia Dubiţa în care s-au născut patru gemeni

 


Vizita experţilor străini în cadrul proiectului european IncoNet EECA la IEFS
Vizualizări: 9464 / Publicat: 5-04-2012, 10:33 /
În data de 04 aprilie, curent, în contextul desfăşurării Exerciţiului de evaluare a sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova
în cadrul  proiectului european IncoNet EECA, în care este implicată Academia de Ştiinţe a Moldovei, a fost efectuată o vizită la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a experţilor din străinătate şi reprezentanţilor AŞM, printre care s-a enumerat: Dna Johanna Ringhofer, Team Member, Deputy Head of Unit, (Unit of EU Research Policy and Coordination, Ministry of Science and Research, Austria), Kirsten Kienzler, Team Member, Senior Researcher, (International Bureau of the German Ministry of Education and Research at DLR, Germany), Anatoly Hryshanovich, (Team Member, Deputy Executive Director,  Belarusian Innovation Fund, Belarus) ş.a.
În cadrul întrevederii cu conducerea IEFS, s-au purtat discuţii pe marginea activităţii institutului, ulterior făcându-se  referinţe la procesul de percepere a nivelului CDI din RM. 
La finele discuţiilor au fost conturate câteva  recomandări din partea experţilor care au enunţat importanţa unor colaborări internaţionale mai accentuate în vederea dezvoltării şi implementării politicilor în domeniul CDI la nivel micro şi macro.

     În data de 04 aprilie, curent, în contextul desfăşurării Exerciţiului de evaluare a sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova în cadrul  proiectului european IncoNet EECA, în care este implicată Academia de Ştiinţe a Moldovei, a fost efectuată o vizită la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a experţilor din străinătate şi reprezentanţilor AŞM, printre care s-a enumerat: Dna Johanna Ringhofer, Team Member, Deputy Head of Unit, (Unit of EU Research Policy and Coordination, Ministry of Science and Research, Austria), Kirsten Kienzler, Team Member, Senior Researcher, (International Bureau of the German Ministry of Education and Research at DLR, Germany), Anatoly Hryshanovich, (Team Member, Deputy Executive Director,  Belarusian Innovation Fund, Belarus) ş.a.

     În cadrul întrevederii cu conducerea IEFS, s-au purtat discuţii pe marginea activităţii institutului, ulterior făcându-se  referinţe la procesul de percepere a nivelului CDI din RM.

     La finele discuţiilor au fost conturate câteva  recomandări din partea experţilor care au enunţat importanţa unor colaborări internaţionale mai accentuate în vederea dezvoltării şi implementării politicilor în domeniul CDI la nivel micro şi macro.

 
Vadim MACARI, dr., conf. cercet. - 60 de ani
Vizualizări: 10253 / Publicat: 22-03-2012, 15:16 /
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversare îi aducem sincere felicitări Dlui Vadim Macari, dr., conf. cercet., şeful Secţiei „Politici şi mecanisme de creştere economică” din cadrul IEFS, dorindu-I multă sănătate şi prosperitate!
 Îi exprimăm profunda recunoştinţă pentru activitatea ştiinţifică fructuoasă de peste 30 de ani în domeniul economic, fiind apreciat  nu doar de reprezentanţi ai mediului academic.
Cu merite deosebite, doctor în economie, conferenţiar cercetător, deţinător a Diplomei de Onoare cu prilejul celei de-a 64-a aniversare de la constituirea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl. Vadim Macari este un nume notoriu în domeniu!
Să ne trăiţi şi Vă urăm LA MAI MULT ŞI LA MAI MARE !!!

 

Vadim MACARI, dr., conf. cercet.	- 60 de ani

 

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversare îi aducem sincere felicitări Dlui Vadim Macari, dr., conf. cercet., şeful Secţiei „Politici şi mecanisme de creştere economică” din cadrul IEFS, dorindu-I multă sănătate şi prosperitate!

Îi exprimăm profunda recunoştinţă pentru activitatea ştiinţifică fructuoasă de peste 30 de ani în domeniul economic, fiind apreciat  nu doar de reprezentanţi ai mediului academic.

Cu merite deosebite, doctor în economie, conferenţiar cercetător, deţinător a Diplomei de Onoare cu prilejul celei de-a 64-a aniversare de la constituirea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl. Vadim Macari este un nume notoriu în domeniu!

Să ne trăiţi şi Vă urăm LA MAI MULT ŞI LA MAI MARE !!!


Aviz
Vizualizări: 9672 / Publicat: 14-03-2012, 09:07 /
INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ
INFORMEAZĂ
privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
a tezei de doctor
cu titlul
„PERFECŢIONAREA GESTIUNII RELAŢIILOR DE
CREDIT A BĂNCILOR COMERCIALE CU CLIENŢII ÎN
SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE”,
la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea
bancară),
elaborată de dl GÎRLEA Mihail,
conducător ştiinţific dr.hab., prof. ILIADI Gheorghe
şedinţa Seminarului ştiinţific de profil
va avea loc la 22 martie, 2012, ora 14:00
în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
bir.303, str. Ion Creangă, 45
INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

INFORMEAZĂ
privind susţinerea publică în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al
Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
a tezei de doctor
cu titlul

„PERFECŢIONAREA GESTIUNII RELAŢIILOR DE
CREDIT A BĂNCILOR COMERCIALE CU CLIENŢII ÎN
SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE”,
la specialitatea 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea bancară),

elaborată de dl GÎRLEA Mihail,
conducător ştiinţific dr.hab., prof. ILIADI Gheorghe


şedinţa Seminarului ştiinţific de profil
va avea loc la 22 martie, 2012, ora 14:00
în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică,
bir.303, str. Ion Creangă, 45

NECESITATEA REVIZUIRII PRACTICII DE STABILIRE A PREŢULUI LA GAZE NATURALE ÎN MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PROCESELOR EUROPENE
Vizualizări: 10551 / Publicat: 12-03-2012, 09:12 /
Republica Moldova după tratative îndelungate începute încă în anii 2003-2004 privind
aderarea la aşa numitul proces de la Atena, care s-a transformat ulterior în Comunitatea Energetică,
a devenit în anul 2010 membru al acestei formaţiuni geografice menite să faciliteze integrarea
ţărilor europene din vecinătate cu Uniunea Europeană (UE) în strategie şi procese de dezvoltare ale
UE. În anul 2011, anul in care şi Ucraina a aderat la această organizaţie, Moldova a prezidat în
Comunitatea Energetică (ComEn) şi această perioadă a fost marcată prin rezultate majore, inclusiv
semnarea pe 06 octombrie 2011 în Chişinău a deciziei Consiliului Ministerial al ComEn privind
implementarea a aşa numitului al 3-lea Pachet Legislativ al UE care vizează crearea Pieţei Interne
de Energie şi include piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale

 

Natalia TIMOFTE,

Magistru în Ştiinţe Energetice(Marea Britanie),

Institutul Energetic al Academiei de Ştiinţe al Moldovei

 


Republica Moldova după tratative îndelungate începute încă în anii 2003-2004 privind aderarea la aşa numitul proces de la Atena, care s-a transformat ulterior în Comunitatea Energetică, a devenit în anul 2010 membru al acestei formaţiuni geografice menite să faciliteze integrarea ţărilor europene din vecinătate cu Uniunea Europeană (UE) în strategie şi procese de dezvoltare ale UE. În anul 2011, anul in care şi Ucraina a aderat la această organizaţie, Moldova a prezidat în Comunitatea Energetică (ComEn) şi această perioadă a fost marcată prin rezultate majore, inclusiv semnarea pe 06 octombrie 2011 în Chişinău a deciziei Consiliului Ministerial al ComEn privind implementarea a aşa numitului al 3-lea Pachet Legislativ al UE care vizează crearea Pieţei Interne de Energie şi include piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale.


Бензиновая мафия: покровители и жертвы
Vizualizări: 9458 / Publicat: 7-03-2012, 12:02 /
Михаил Пойсик, доктор экономики
Но кто же пропустит механизм, в одночасье лишающий нефтетрейдеров
сверх жирного куска в сумме превышающей $100 млн. за один лишь год? А то,
что наша продукция давно неконкурентоспособна, а основное население еле
сводит концы с концами, так на то и существует народ, чтобы на нём
наживаться по полной

Но кто же пропустит механизм, в одночасье лишающий нефтетрейдеровсверх жирного куска в сумме превышающей $100 млн. за один лишь год? А то,что наша продукция давно неконкурентоспособна, а основное население елесводит концы с концами, так на то и существует народ, чтобы на нёмнаживаться по полной


Уже в который раз молдавские компании, торгующие нефтепродуктами, разумеется, «не сговариваясь между собой», дружно оповестили Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) и безропотных потребителей об очередном повышении цен на весь ассортимент бензина и дизельного топлива. В свою очередь, и я всё ещё не теряю надежды достучаться до власти о творимом в Молдове произволе. Ибо здесь, как и в прошлые разы, в качестве фигового листа приплели и рост мировых цен, и изменившийся курс национальной валюты, и увеличение акцизов.

IEFS în colaborare cu ME al RM au organizat Masa rotundă cu genericul „Reexporturile în Republica Moldova”
Vizualizări: 9953 / Publicat: 10-02-2012, 10:31 /

 

IEFS în colaborare cu ME al RM au organizat Masa rotundă  cu genericul  „Reexporturile în Republica Moldova”


La data de 14 februarie, curent, în cadrul   Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) în comun cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova (ME) a fost organizată Masa Rotundă cu genericul Reexporturile în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.


Lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 11115 / Publicat: 9-02-2012, 14:40 /

 

Lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”


 

În data de 7 februarie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc lansarea celui de-al treilea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe Economice în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directroul Institului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut a enunţat tematica evenimentului si a prezentat invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl Abdoulaye Seck - Manager al Băncii Mondiale pentru Moldova, Dl Tokhir Mirzoev – Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, Dl Dejan Mincic – Manager de proiect PNUD, precum şi alţi reprezentanţi ai ambasadelor străine în Republica Moldova, organizaţii internaţionale, mediul academic, business, reprezentanţi ai universităţilor şi societatea civilă.

Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Dl Valeriu Lazăr a menţionat că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vizavi de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr a evidenţiat faptul că pe plan extern există o incertitudine economică, însă autorităţile naţionale întreprind măsuri pentru a diminua efectele unei posibile extinderi a crizei şi în Republica Moldova, care de altfel este mai pregătită pentru un eventual şoc extern decât a fost în 2008.


Activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în anul 2011
Vizualizări: 10358 / Publicat: 9-02-2012, 14:40 /

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în anul 2011 s-a desfăşurat în cadrul Direcţiei strategice 2Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă” şi a inclus 12 proiecte de cercetare:  

 

  • 10 proiecte ştiinţifice instituţionale, din care:
    • 3 proiecte ştiinţifice fundamentale;
    • 7 proiecte ştiinţifice aplicative instituţionale;
  • 1 proiect ştiinţific aplicativ comun cu Ucraina;
  • 1 proiect pentru tineri cercetători (aplicativ).

Vizita experţilor niponi la IEFS
Vizualizări: 9695 / Publicat: 9-02-2012, 14:39 /
Vizita experţilor niponi la IEFS

În data de 7 februarie 2012, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică s-a aflat în vizită de lucru Dl Yuji Aoki, expert în cadrul Agenţiei japoneze de cooperare internaţională (JICA). Scopul vizitei l-a constituit iniţierea unor discuţii şi analiza problemelor actuale ce ţin de sectorul IMM-urilor în Republica Moldova.


Aîn cadrul discuţiilor au fost abordate întrebări ce ţin de direcţiile prioritare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în ţară, argumentarea măsurilor de sprijin guvernamental în vederea susţinerii sectorului IMM-urilor în Republica Moldova, precum şi metodele de colaborare a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică cu alte instituţii guvernamentale.


O atenţie deosebită a fost acordată aspectelor ce se referă la elaborarea proiectului Strategiei de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020.