AVIZ!
Vizualizări: 817 / Publicat: 3-12-2018, 13:50 /

Institutul Național de Cercetări Economice în colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii organizează Masa rotundă cu tema „Crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova: de la teorie la practică”.

Vă invităm să luați parte la acest eveniment, care va avea loc pe data de 6 decembrie 2018 la sediul Institutului Național de Cercetări Economice (str. I. Creangă 45, bir. 209), începând cu ora 11:00.

Prin această inițiativă, dorim să informăm reprezentanții mediului de afaceri, ai mediului academic, dar și a altor actori interesați în procedura de creare și organizare a unui cluster economic, reieșind din practica străină, dar și în baza exemplelor activității clusterelor deja formate în Republica Moldova.

Totodată, se vor aborda subiecte ce țin de:

Ø Bariere în calea constituirii și activității asocierilor de tip cluster în Republica Moldova;

Ø Acțiuni de suport în vederea susținerii și dezvoltării clusterelor în Republica Moldova;

Ø Finanțarea asocierilor de tip cluster.

La eveniment, sunt invitați reprezentanți ai comunităţii de afaceri, societății civile, mediului academic, organizaţiilor internaţionale,  ai autorităţilor publice centrale şi locale și ai presei.

Agenda evenimentului: agenda.pdf [586.45 Kb] (copieri: 295)


AVIZ!
Vizualizări: 1009 / Publicat: 7-11-2018, 10:42 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INFORMEAZĂ

privind susținerea publică a

tezei de doctor în economie

PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE MICROFINANŢARE DIN REPUBLICA MOLDOVA”, 

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

competitor la titlul științific – POPA Viorica

conducător științific - CATAN Petru, dr. hab., conf.univ.

ședința va avea loc la 16 noiembrie 2018, ora 15:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45, INCE


Aviz
Vizualizări: 1123 / Publicat: 5-11-2018, 16:23 /
a
AVIZ
Stimaţi colegi!
A fost editat nr. 1/2018 al revistei
Economie şi Sociologie
 

Revista poate fi găsită pe site INCE la adresa
şi la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE.Cu alte întrebări,adresaţi-Vă
la ComplexulEditorialalINCE.
Cu alte întrebări, adresaţi-vă
la Complexul Editorial al INCE.
Cu respect,
Redactorul-Şef al
Complexului Editorial,
Iulita Bîrcă

Adresa redacţiei: Complexul Editorial, INCE, MD-2064,
or. Chişinău, str. Ion Creangă, 45. tel.: 022-50-11-30, fax: 022-74-37-94
web: www.ince.md/complexul-editorial/; e-mail: bircaiulita@mail.ru


A fost elaborat ghidul metodic „Crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova”
Vizualizări: 1344 / Publicat: 5-11-2018, 08:00 /

În prezent, țările Uniunii Europene acordă o atenție sporită modelului de afaceri economice în  baza dezvoltării clusterelor din necesitatea depășirii crizei economice interne, precum și creșterii competitivității companiilor autohtone pe plan extern.

Ghidul metodic poate fi descărcat aici: ghid-clustere.pdf [1.47 Mb] (copieri: 501)


ANUNȚ
Vizualizări: 1048 / Publicat: 26-10-2018, 12:38 /

În conformitate cu prevederile art.60 lit. k) din Codul nr. 259 din  15.07.2004 cu privire la știință și inovare, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator (aprobat prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr.609 din 3.07.2018), precum și Graficului susținerii proiectului managerial de către candidații la funcția de director în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator (publicat pe site-ul web al MECC la 26.10.2018),

Institutul Național de Cercetări Economice informează că Adunarea generală a cercetătorilor titulari, în cadrul căreia va fi prezentat proiectul managerial al candidatului/candidaților la funcția de director al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), va avea loc la 4 decembrie 2018, ora 15.00, Sala festivă, etaj IV (sediul INCE, str. Ion Creangă 45).


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 1575 / Publicat: 23-10-2018, 09:46 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

La data de 23 octombrie 2018, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat publicația trimestrială „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET) - ediția 30.

 

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate:

-       Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2018;

-       Prognozele actualizate privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2018.

Publicația integrală în limba română poate fi descărcată aici: met_30_ro_site.pdf [5.36 Mb] (copieri: 545)

Publicația integrală în limba engleză poate fi descărcată aici: met_30_eng_site_-1.pdf [5.3 Mb] (copieri: 149)

REZUMATUL ediției:

Producţia

Produsul Intern Brut din prima jumătate a anului 2018 a însumat o cifră de 81775 mil. MDL în prețuri curente, astfel înregistrând o creștere de 4,5% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Această creștere se datorează în mare parte comerțului cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,6%), industriei extractive; industriei prelucrătoare; producției și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuției apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,1%), construcțiilor (+0,5%) și informației și comunicației (+0,4%).

 


Sinteza rezultatelor Conferinţei Internaţionale „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”
Vizualizări: 1422 / Publicat: 16-10-2018, 06:16 /

 

Sinteza rezultatelor Conferinţei Internaţionale „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”

În perioada 11-12 octombrie, 2018,  în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice şi-a desfăşurat lucrările cea de-a XIII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”.

 

Lucrările conferinţei au fost divizate în 5 secţiuni care au avut o tematică specifică, care s-au încadrat în genericul evenimentului respectiv: Dezvoltarea antreprenoriatului și creșterea economică; Economia şi managementul sectorului agroalimentar, dezvoltare rurală; Finanțarea economiilor naționale: provocări, perspective, politici; Nivelul de trai al populației și piața muncii, Transformări demografice și priorități de politici.

 

Rezoluția conferinței poate fi descărcată aici: rezolutia-conferinta-ince_2018.pdf [64.13 Kb] (copieri: 382)

 


Aviz!
Vizualizări: 1217 / Publicat: 15-10-2018, 09:29 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ

PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

a tezei de doctor habilitat în economie

STRATEGII DURABILE DE MANAGEMENT  ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI INTERN ȘI RECEPTOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

specialitatea 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

elaborată de PLATON Nicolae dr.

conducător ştiinţific – dr.hab., profesor  COTELNIC Ala

ședinţa va avea loc la 26 octombrie 2018, ora 13:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 


Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”
Vizualizări: 1770 / Publicat: 27-09-2018, 11:02 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (INCE) Vă invită să participaţi la ediţia a XIII-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, care va avea loc la 11-12 octombrie 2018, adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă 45, INCE.

În cadrul Conferinţei se vor întruni savanţi din ţară şi de peste hotare, oameni de afaceri, reprezentanți ai organelor de resort pentru a discuta probleme majore din sfera economică, financiară, socială şi demografică.

Programul Conferinței poate fi descărcat aici: program.pdf [582.74 Kb] (copieri: 623)Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2017
Vizualizări: 1625 / Publicat: 27-09-2018, 07:24 /

Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare (în continuare – Normativele veniturilor nete) sunt elaborate conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 514 din 10 mai 2007. Scopul general de elaborare a Normativelor veniturilor nete îl constituie eficientizarea modului de acordare a compensaţiilor nominative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1117 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la eficientizarea sistemului de asistenţă socială”


Documentul poate fi descărcat aici: normativele-veniturilor-nete-2018.pdf [108.16 Kb] (copieri: 468)