Eveniment de informare a copiilor preșcolari din Grădinița-creșă nr. 193 „Izvoraș” din orașul Vatra cu privire la regulile sortării deșeurilor
Vizualizări: 1290 / Publicat: 20-10-2022, 12:50 /


Un alt eveniment de informare a copiilor preșcolari - de această dată din Grădinița-creșă nr. 193 „Izvoraș” din orașul Vatra. Copiii au audiat povestea ecologică „Povestea sticluței Bidi” și au învățat regulile sortării deșeurilor. Copii au rămas impresionați de posibilitățile reciclării și reutilizării multor obiecte și au perceput care este impactul creșterii cantității deșeurilor care ajung la groapa de gunoi asupra mediului înconjurător.

În Republica Moldova colectarea separată a deșeurilor solide/menajere nu se realizează în multe localități din mediu rural și urban și sunt transportate în amestec la gunoiștile din localități. Astfel, multe materiale reciclabile și utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile, astfel pierzându-se o mare parte a potențialului lor util (hârtie, sticlă, metale, materiale plastice). Fiind amestecate și contaminate din punct de vedere chimic și biologic, recuperarea lor este dificilă.

Acest eveniment de informare face parte din cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare, inițiate de membrii echipei de cercetare din cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova.

Aducem sincere mulțumiri primarului orașului Vatra, Dlui Denis Dănilă și directoarei instituției preșcolare, dnei Panuță Stela, pentru colaborare și asistență.


Rezoluția Conferinței Internaționale Științifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a, 12 - 13 octombrie 2022
Vizualizări: 1042 / Publicat: 19-10-2022, 13:05 /
Rezoluția Conferinței Internaționale Științifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a, 12 - 13 octombrie 2022 este accesibilă aici.

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 904 / Publicat: 18-10-2022, 07:19 /

La data de 25 octombrie 2022, ora 10:00, în Sala de ședințe (et.3, bir.303) a Institutului Naţional de Cercetări Economice, va avea loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”.

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:

-        Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2022;

-        Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2022.


La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.


Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022
Vizualizări: 1176 / Publicat: 12-10-2022, 15:29 /

Conferința Internațională Științifico-Practică ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, 12-13 octombrie 2022

 

La 12 octombrie 2022, sub egida Institutului Național de Cercetări Economice, și-a deschis lucrările cea de-a XVI-a ediție a Conferinței Internaționale Științifico-Practice ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”. La Conferință participă reprezentanţi ai mediului academic și universitar din țară și de peste hotare, dar și un număr mare de tineri cercetători, inclusiv din România, Ucraina, Belarus, Italia, Polonia, Estonia, Turcia, Azerbaidjan, Bulgaria etc. Numărul de cercetători care s-au înregistrat la conferință este de circa 150 de persoane. Experiența conferințelor on-line a extins aria geografică a participanților, conferința noastră fiind organizată în format mixt, o parte din participanți sunt  conectați de la distanță prin platforma  ZOOM.


Ședința plenară a Conferinței a fost deschisă de către dna Olga GAGAUZ, doctor habilitat, conferențiar cercetător, vice director pentru activitatea științifică cu atribuții de director al INCE. În discursul său dna O. Gagauz a menționat că această conferință este un eveniment important în activitatea științifică atât a Institutului Național de Cercetări Economice, cât și a întregii comunități academice, în cadrul căreia sunt dezbătute cele mai actuale probleme cu care se confruntă societatea în domeniile economic, social și demografic. Obiectivul declarat este de a reuni comunitatea academică, cercetătorii, economiștii practicieni, factorii de decizie pentru un schimb de idei și opinii, împărtășirea experienței acumulate, prezentarea rezultatelor cercetărilor în mai multe domenii ale științelor economice și sociale. 


În cadrul ședinței plenare au fost prezentate trei rapoarte, conform programului anunțat.

Ședința plenară poate fi vizualizată pe https://www.youtube.com/watch?v=KsdZLngH6FA..._channel=IDSITV

Conferința Internațională Științifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a, 12 - 13 octombrie 2022
Vizualizări: 1143 / Publicat: 7-10-2022, 06:54 /
Conferința Internațională Științifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a, 12 - 13 octombrie 2022
 

Programul Conferinței Internaționale Științifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a poate fi accesat aici.
 

Culegerea de rezumate a Conferinței Internaționale Științifico-Practice este accesibilă aici.


Participarea INCE la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022
Vizualizări: 1043 / Publicat: 4-10-2022, 07:32 /

Participarea INCE la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022


Echipa Proiectului de cercetare „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” a participat la Noaptea Cercetătorilor Europeni cu o minidramatizare a istorioarei ecologice ,,Sticluța călătoare”. Parteneriat: Institutul Național de Cercetări Economice reprezentat de Victoria Iordachi și Centrul de Dezvoltare Scăpărici reprezentat de Grupa de pregătire „Licuricii”, inițiat în cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare.


Masa rotundă organizată ”Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă”
Vizualizări: 1049 / Publicat: 2-10-2022, 21:11 /


Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor vârstnice, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), a organizat masa rotundă cu genericul: Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă.

Prin metodologia Conturilor Naționale de Transfer se urmărește impactul schimbărilor demografice, al structurii pe vârstă a populației asupra formării și redistribuirii resurselor naționale.

În cadrul evenimentului a fost analizat deficitul ciclului de viață a populației în vârstă de 60 ani și peste. S-a estimat că acesta constituie circa 41% din Deficitul Ciclului de Viață estimat pentru toate vârstele. Veniturile de muncă a persoanelor în vârstă sunt mici, dar și pensia, iar pentru ași completa deficitul autoocuparea are un rol special și devine practic singura sursă de venit activ după vârsta de 75 de ani. Se atestă că persoanele în vârstă nu sunt pe poziția doar de consumatori și beneficiari ai fondului public, dar prin diverse taxe contribuie la formarea fondului de stat, inclusiv la toate vârstele.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.


Institutul Național de Cercetări Economice a participat la cea de-a 4-a Adunare Regională a EU4Environment de la Paris, Franța
Vizualizări: 868 / Publicat: 29-09-2022, 08:43 /

 


În perioada 22-23 septembrie 2022, a avut loc cea de-a 4-a Adunare Regională a Acțiunii „Uniunea Europeană pentru Mediu“ (EU4Environment), Program finanțat de Uniunea Europeană care are drept scop ecologizarea economiilor în șase țări ale Parteneriatului Estic.

Pentru a participa la lucrări, din partea INCE a fost invitată dna Rodica Perciun dr., hab., prof. univ, coordonatoare a Proiectului programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova.

Evenimentul a avut drept obiectiv evaluarea implementării Programului EU4Environment, prezentarea principalelor realizări, revizuirea și actualizarea planurilor de lucru pe țară și regiune pentru perioada 2022-2023, metodologiei de implementare și a strategiei de comunicare.

În cadrul acestuia au fost întruniți peste 70 de participanți, factori de decizie din Republica Moldova și alte state din Parteneriatul Estic, Coordonatorii Naționali de Acțiune, reprezentanți ai Comisiei Europene, statelor membre ale UE, ai societății civile și al partenerilor de implementare a Programului EU4Environment (OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială).

 


Evoluția sistemului de pensii din Republica Moldova: inovații legislative și normative - Studiu analitic
Vizualizări: 910 / Publicat: 28-09-2022, 12:44 /
Evoluția sistemului de pensii din Republica Moldova: inovații legislative și normative - Studiu analitic

Evoluția sistemului de pensii din Republica Moldova: inovații legislative și normative : Studiu analitic / Anatolii Rojco, Ecaterina Heghea ; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău : INCE, 2022. – 88 p., ISBN 978-9975-3530-6-9, https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-6-9

Modernizarea sistemului de pensii presupune atât perfecționarea principiilor de funcționare a acestuia, cât și modificarea corespunzătoare a normelor de pensii. În aceste scopuri, este indicat de a utiliza experiența străină și, în primul rând experiența europeană de reformare a sistemelor de pensii. Totodată, este necesar să se țină cont de diferențele existente dintre sistemele de pensii ale țărilor UE și sistemul de pensii al Republicii Moldova, precum și de particularitățile de dezvoltare ale celui din urmă. Aceasta determină necesitatea evaluării evoluției sistemului de pensii în Republica Moldova, identificarea tendințelor de modificare a normelor de pensii, determinate de implementarea actelor legislative și normative corespunzătoare.


Studiul analitic a fost elaborat și finanțat în cadrul Proiectului Program de Stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023), înregistrat în Registrul de stat al proiectelor din domeniul științei și inovării din Republica Moldova.


Studiul poate fi accesat aici.


Institutul Național de Cercetări Economice (Moldova), câștigător în cadrul Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA-2022 pentru realizarea Hărții de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022
Vizualizări: 1155 / Publicat: 28-09-2022, 09:59 /

Colaboratorii Centrului Cercetări Demografice al INCE - dr.hab. Olga Gagauz, Tatiana Tabac, dr.conf. Mariana Buciuceanu-Vrabie, Ecaterina Grigoraș și Irina Pahomii - au fost premiați cu medalia de aur în cadrul Expoziției Internaționale de Inovație și Transfer Tehnologic EXCELLENT IDEA-2022 pentru realizarea Hărții de date ”Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022”.

 ”Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022” a fost realizat cu scopul de a facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară. Harta este structurată în șase blocuri: populația, prognoza populației până în anul 2040, mortalitatea, fertilitatea, migrația și îmbătrânirea demografică.

Acest produs științific este  elaborat în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Expoziția Internațională de Creativitate și Inovație EXCELLENT IDEA a fost desfășurată în prima ediție la 21-23 septembrie 2022, gazda evenimentului fiind Academia de Studii Economice din Moldova, și reprezintă o activitate anuală în scopul susținerii titularilor de idei inovatoare, invenții și transfer tehnologic precum informarea societății despre noutatea, importanța și beneficiile creativității și inovațiilor la nivel național și internațional.