Institutul Naţional de Cercetări Economice
ECONOMIA VERDE PENTRU IMM-URI: O NOUĂ PRIORITATE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 661 / Publicat: 21-02-2017, 11:07 /

În ultimul timp, conceptul de economie verde a dobândit o importanță tot mai mare în discuțiile publice și politice, atât la nivel național, cât și internațional. La nivelul Uniunii Europene (UE), politica de dezvoltare promovează transformarea către o economie ecologică, care generează creștere economică și contribuie la reducerea sărăciei printr-o gestionare durabilă a capitalului natural. O dovadă a rolului important pe care l-a obținut tranziția spre o economie verde este șirul larg de inițiative politice care pot fi găsite la nivelul UE – Planul de acțiuni privind Ecoinovarea, Orizont 2020, Strategia Europa 2020 și inițiativele acesteia privind Eficiența utilizării Resurselor, al 7-lea Program de acțiune pentru mediu precum și un număr mare de politici specifice de mediu, energie și resurse.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: economia-verde.pdf [165.37 Kb] (copieri: 234)


Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat
Vizualizări: 623 / Publicat: 16-02-2017, 12:57 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat
 Pretendent Perciun Rodica, dr., conf.
 Conducător /consultant ştiinţific Stratan Alexandru, dr.hab., prof.
Referenţi oficiali:
COTELNIC Ala, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.           
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.
DINGA Emil, doctor în științe economice, profesor univ., România
Componenţa consiliului ştiinţific specializat:
BELOSTECINIC Grigore, Preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor univ., acad.
TIMUȘ Angela, Secretar, doctor în științe economice, conferenţiar cercetător
CERNA Silviu, doctor în științe economice, profesor universitar, România
POHOAȚĂ Ion, doctor în științe economice, profesor universitar, România
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.
GANEA Victoria, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.
POPA Andrei, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător.
Tema tezei managementul stabilităţii financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a  Republicii Moldova
Specialitatea: 521.03 - ECONOMIE ŞI MANAGEMENT în domeniul de activitate


 

 

 

 

 


O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 879 / Publicat: 18-01-2017, 11:59 /

 
Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_23_ro_site.pdf [4.48 Mb] (copieri: 613)

Conținutul publicației în limba engleză poate fi downloadat accesând link-ul: met-23-eng_site.pdf [4.42 Mb] (copieri: 433)

REZUMATUL EDIŢIEI:

Producţia. În primele nouă luni ale anului 2016, produsul intern brut al economiei naţionale a marcat o creștere (în termeni reali) de 3,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Ritmul modest înregistrat de principalul agregat macroeconomic din perioada analizată a fost condiţionat de efectul cumulativ al unui an agricol favorabil și restabilirea pe etape a sistemului bancar. Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut-o valoarea adăugată brută creată în: comerţul cu ridicata și cu amănuntul; agricultură, silvicultură și pescuit; industria extractivă și prelucrătoare; activităţile profesionale, știinţifice și tehnice; impozitele pe produse. Producţia agricolă în toate categoriile de gospodării a fost în creştere cu 18,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Pe general, creşterea modestă a PIB-ului în al III-lea trimestru este una duală, cu semne de creştere în sector real, dar cu probleme în activitatea investiţională şi export, care sunt forţe motrice pentru economie.

 


AVIZ!
Vizualizări: 715 / Publicat: 4-01-2017, 12:14 /
În cadrul ședinței Consiliului Științific al INCE din 23.12.2006, a fost decisă recomandarea la Biroul Secției Științe Sociale și Economice pentru participare la concursul de suplinire a funcțiilor vacante de director adjunct pentru probleme de ştiinţă și secretar științific a următoarelor candidaturi:

- GAGAUZ Olga,  dr. hab., conf.cerc. pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru probleme de ştiinţă (CV:cv_olga_gagauz.pdf [427 Kb] (copieri: 312) )

- TIMUŞ Angela dr., conf.cerc. pentru ocuparea funcţiei de secretar ştiinţific (CV: cv_angela_timus.pdf [148.69 Kb] (copieri: 289) )


Felicitări cu frumoasele Sărbători de iarnă şi Anul Nou 2017
Vizualizări: 819 / Publicat: 2-01-2017, 09:54 /

 

Felicitări cu frumoasele Sărbători de iarnă şi Anul Nou 2017

Tradițional, în ajunul sărbătorilor de Crăciun şi Revelion, în preajma  perioadei de generalizare a bilanțurilor și de noi speranțe, pentru Anul 2017, colectivul INCE, în cadrul serbării,  a fost felicitat de către directorul  Dl. Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ. Domnia sa a trecut în revistă cele mai importante realizări ale INCE în anul care s-a scurs, trasând câteva directive şi obiective pentru anul 2017.

 

Ședința festivă a fost onorată cu prezența dlui Ion Guceac m.c., vice preşedinte al AŞM, care a venit cu un mesaj de felicitare din partea conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu urări de suflet, care reprezintă o motivație pentru perfecționarea continuă a profesionalismului, performanțelor colaboratorilor INCE.

Evenimentul a fost încununat de către un grup de colindători ghidat de Dna Maria Iliuţ, artista poporului din Republica Moldova, cu cântări şi colinzi de Anul Nou, ţesute cu tradiții deosebite ale țării noastre.

La Mulţi Ani!

 


Cercetătorii din R. Moldova au efectuat un stagiu de documentare la FEAA. Analize de caz: companii trivalente în RDNER
Vizualizări: 1012 / Publicat: 12-12-2016, 07:58 /

 

Cercetătorii din R. Moldova au efectuat un stagiu de documentare la FEAA. Analize de caz: companii trivalente în RDNER

În perioada 5-8 decembrie, 2016, se desfăşoară la FEAA Iaşi (UAIC) o serie de activităţi în cadrul unui proiect academic transfrontalier, finanţat din fonduri ale UE. Este vorba despre proiectul „Perspective de Promovare a Dezvoltării Durabile în România și Republica Moldova prin Operaționalizarea de Bune Practici Europene Relevante” (DEVEUROMD-2016), derulat de către Institutul Național de Cercetări Economice din cadrul Academiei de Științe a Moldovei (INCE) în comun cu Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași 

 

 


Felicitari colaboratorilor INCE!
Vizualizări: 775 / Publicat: 1-12-2016, 11:41 /

La data de 27 octombrie, 2016, colaboratorilor Institutului Național de Cercetări Economice, Dlui Bajura Tudor, dr.hab., profesor, Director adjunct al INCE și Dnei Percinschi Natalia, dr., li s-a conferit Medalia Jubiliară „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”.

Distincția a fost înmânată de către Dl președinte al AȘM, acad. Gheorghe Duca, la decizia Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică.

Felicitări colaboratorilor INCE!

 


Analiza Situației Populației în Republica Moldova
Vizualizări: 878 / Publicat: 1-12-2016, 07:59 /
Analiza Situației Populației este elaborată de Centrul de Cercetări Demografice la decizia Comisiei Naționale pentru Populație
și Dezvoltare în baza Metodologiei Globale a UNFPA cu privire la Analiza Situației Populației. 

Raportul Analiza Situației Populației este elaborat de Centrul de Cercetări Demografice la decizia Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare în baza Metodologiei Globale a UNFPA cu privire la Analiza Situației Populației. 

Raportul integral poate fi descărcat aici: analiza-situatiei-populatiei-in-republica-moldova.pdf [8.36 Mb] (copieri: 513)


AVIZ!
Vizualizări: 763 / Publicat: 23-11-2016, 08:29 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

  

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică a

tezei de doctor în economie 

„Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană ” 

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL 

competitor la titlul științific –  Larisa PANTEA

conducător ştiinţific dr.hab., prof.cerc. Tudor BAJURA

 

ședinţa va avea loc la 8 decembrie 2016, ora 15.00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 


Participarea colaboratorilor INCE la “2016 Seminar on Economic Globalization and China’s Manufacturing for Developing Countries”
Vizualizări: 828 / Publicat: 22-11-2016, 08:08 /

 

Participarea colaboratorilor INCE la “2016 Seminar on Economic Globalization and China’s Manufacturing for Developing Countries”

 

În perioada 13 octombrie - 2 noiembrie, Cristina Panfil, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetări Economice a reprezentat Republica Moldova la „Seminarul 2016 despre Globalizarea Economică şi Industria Chineză Pentru Ţările în Curs de Dezvoltare”. Seminarul s-a desfăşurat în Beijing (2 săptămâni) şi în Hangzhou ) o săptămînă. La eveniment au participat oficiali din 19 ţări, sau aproximativ 60 de persoane. Republica Moldova e avut doar un reprezentant la acest eveniment. Seminarul a fost format atît din lecţii teoretice, cît şi din lecţii practice, şi anume excursii în cele mai mari şi profitabile Corporaţii Chineze precum Chint, Wahaha sau Overseas Chinese Investment Management.