Profesorii Michael Grings (Germania) şi Tomas Zelinski (Slovacia) au ţinut două cursuri în cadrul trainning-urilor anuale întru perfecţionarea tinerilor cercetători
Vizualizări: 9682 / Publicat: 7-07-2011, 11:00 /

În perioada 1 – 5 august 2011, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, în cadrul trainning-urilor anuale pentru tinerii cercetători, au fost ţinute două cursuri de către Prof. Michael Grings, reprezentant al Institutului de Agricultură şi Ştiinţe ale Produselor Alimentare, Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Germania, cu genericul “Analiza ofertei, costului şi a venitului producătorului - Analysis of supply, cost and producer income”,  precum şi de către Dr. Tomas Zelinsky, Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia, curs cu genericul “Statistică şi econometrie în programul R - Statistics and Econometrics in R”. Limba de lucru – engleza. 


Participarea la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”
Vizualizări: 9731 / Publicat: 5-07-2011, 12:18 /
Participarea la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”

În perioada 29 iunie – 02 iulie 2011, la invitaţia  Comitetului executiv al Comunităţii Statelor Independente, Dl Alexandru Stratan dr. hab., director al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, s-a deplasat la Moscova în scopul participării la lucrările Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu genericul „Problemele asigurării securităţii alimentare ale ţărilor membre CSI: aspecte naţionale şi internaţionale”.


Press Release
Vizualizări: 10516 / Publicat: 22-06-2011, 16:29 /

Institute of Economy, Finance and Statistics re-launched its quarterly economic analysis publication


Relansarea publicaţiei “Moldovan Economic Trends”
Vizualizări: 10647 / Publicat: 22-06-2011, 12:40 /

În data de 21 iunie 2011, cu începere de la orele 15:00, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Jolly Alon a avut loc relansarea  publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – Tendinţe Economice în Republica Moldova”. 

 

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. În cuvântul său de salut a enunţat tematica evenimentului şi a prezentat invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei, Dl Ion Tighineanu, m.c., 


Удушающие объятия экономического роста
Vizualizări: 10014 / Publicat: 21-06-2011, 10:34 /

Михаил Пойсик, доктор экономики

Институт экономики, финансов и статистики, АНМ

 

Вот и получается, что восторги нынешней власти вокруг «бурного» роста национальной экономики скорее напоминают радостный лепет малыша при виде ярко переливающегося мыльного пузыря. Но его искренняя радость – это плод детских иллюзий…

Органами статистики подсчитан валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам 1 квартала текущего года. Казалось бы, рядовое событие? Но в этот раз и у скептиков и у оптимистов рост в 8,4% к соответствующему периоду прошлого года вызвал почти шоковое состояние. Ибо ни госструктуры, ни аналитические центры, включая и зарубежные, в условиях пока робкого оживления мировой экономики, по-прежнему носящей неустойчивый и фрагментарный характер, кризисных явлений и элементов стагнации в нашей стране, естественно, подобного рывка просто не ожидали.


Masa rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de muncă”
Vizualizări: 10264 / Publicat: 14-06-2011, 10:55 /

Ţinînd cont de faptul că, în Republica Moldova tinerii reprezintă un subiect pentru cercetare, datorită creşterii importanţei şi rolului acestora, dar şi faptului că ei reprezintă, la moment, cel mai numeros grup demografic, mai mult decât alte categorii demografice sunt afectaţi de şomaj şi au posibilităţi mai reduse de  a se integra pe piaţa muncii, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe lîngă AŞM şi ME la data de 9 iunie 2011 a organizazt o Masă rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de  muncă”. 


Masa rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de muncă”
Vizualizări: 10308 / Publicat: 6-06-2011, 11:21 /

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe lîngă AŞM şi ME organizează o Masă rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de  muncă”.

Evenimentul va avea loc joi, 9 iunie 2011, cu începere de la orele 14.00 în incinta IEFS (str. Ion Creangă, 45), etajul 3, aula 303.

În Republica Moldova tinerii reprezintă un subiect pentru cercetare, datorită creşterii importanţei şi rolului tinerilor, dar şi faptului că ei reprezintă, la moment, cel mai numeros grup demografic, mai mult decât alte categorii demografice sunt afectaţi de şomaj şi au posibilităţi mai reduse de  a se integra pe piaţa muncii.

Masa rotundă cu genericul Tinerii pe piaţa forţei de muncăare ca scop identificarea problemelor – cheie şi a cauzelor cu care se confruntă tinerii, precum şi propunerea soluţiilor şi recomandărilor de  realizare a lor.

 

Telefon de contat pentru informaţii 50-11-07.


PARCURILE INDUSTRIALE ÎN CONTEXTUL GESTIUNII CRIZELOR ECONOMICE ŞI OPTIMIZĂRII COSTURILOR SOCIO-ECONOMICE
Vizualizări: 10516 / Publicat: 24-05-2011, 15:17 /

Alternanţele între etapele de expansiune economică şi cele de recesiune la nivelul activităţii economice dintr-o ţară, reprezintă un fenomen care nu lasă indiferent nici un element al societăţii. Succesiunea în timp a fazelor care marchează schimbarea condiţiilor şi a rezultatelor creşterii economice, sunt imprimate de mişcarea unor factori de natură economică, socială, politică , tehnologică şi regulatorie. Iar aceştia intensifică contrastul diferitor tipuri de crize.  Factorul determinant fundamental al crizei actuale cu care se confruntă majoritatea economiilor lumii este politica inflaţionistă de la începutul anilor 2000. Efectele politicii de expansiune monetară au fost acutizate de distorsionarea stimulentelor care modelează comportamentul agenţilor economici, ale instituţiilor financiar‐bancare în primul rând. Iar într-o lume plată, efectele crizei statelor puternice se resimt nemijlocit şi în restul ţărilor lumii.


Утром деньги, а стулья, когда подвезут… Михаил Пойсик, доктор экономики Институт экономики, финансов и статистики, АНМ
Vizualizări: 9816 / Publicat: 24-05-2011, 15:04 /

Михаил Пойсик, доктор экономики

Институт экономики, финансов и статистики, АНМ

Если бы наша власть вразумительно разъясняла своим согражданам суть и необходимость подобных непопулярных реформ, организовывала по ним широкие дискуссии, транспарентно расходовала, а не «распиливала» общественные финансы, то без всяких сомнений народ поддержал бы большинство разумных начинаний. Любая страна обречена на нищету и прозябание, пока в ней будут доминировать «халявные» настроения, а государственные структуры будут оставаться «хлебными» местами.    


ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA – ÎNTRE PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII
Vizualizări: 10507 / Publicat: 20-04-2011, 10:08 /

Pentru Republica Moldova intenţiile de reformare au fost o constantă  a discursului politic, însă reuşite în materie de transformări nu s-au înregistrat. Cu unele excepţii, clasa politică nu şi-a putut asuma responsabilitatea şi respectiv costurile legate de promovarea unor transformări cardinale. Evident că reformele orientate spre crearea unei economii de piaţă funcţionale, nu s-ar fi putu realiza fără suportarea unor costuri sociale, însă aceste “pierderi” erau inevitabile şi ar fi fost mici în comparaţie cu avantajele generate de crearea unei economii competitive, ce ar fi asigurat o dezvoltare durabilă şi calitativă.