Masa rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de muncă”
Vizualizări: 10800 / Publicat: 6-06-2011, 11:21 /

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe lîngă AŞM şi ME organizează o Masă rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de  muncă”.

Evenimentul va avea loc joi, 9 iunie 2011, cu începere de la orele 14.00 în incinta IEFS (str. Ion Creangă, 45), etajul 3, aula 303.

În Republica Moldova tinerii reprezintă un subiect pentru cercetare, datorită creşterii importanţei şi rolului tinerilor, dar şi faptului că ei reprezintă, la moment, cel mai numeros grup demografic, mai mult decât alte categorii demografice sunt afectaţi de şomaj şi au posibilităţi mai reduse de  a se integra pe piaţa muncii.

Masa rotundă cu genericul Tinerii pe piaţa forţei de muncăare ca scop identificarea problemelor – cheie şi a cauzelor cu care se confruntă tinerii, precum şi propunerea soluţiilor şi recomandărilor de  realizare a lor.

 

Telefon de contat pentru informaţii 50-11-07.


PARCURILE INDUSTRIALE ÎN CONTEXTUL GESTIUNII CRIZELOR ECONOMICE ŞI OPTIMIZĂRII COSTURILOR SOCIO-ECONOMICE
Vizualizări: 10994 / Publicat: 24-05-2011, 15:17 /

Alternanţele între etapele de expansiune economică şi cele de recesiune la nivelul activităţii economice dintr-o ţară, reprezintă un fenomen care nu lasă indiferent nici un element al societăţii. Succesiunea în timp a fazelor care marchează schimbarea condiţiilor şi a rezultatelor creşterii economice, sunt imprimate de mişcarea unor factori de natură economică, socială, politică , tehnologică şi regulatorie. Iar aceştia intensifică contrastul diferitor tipuri de crize.  Factorul determinant fundamental al crizei actuale cu care se confruntă majoritatea economiilor lumii este politica inflaţionistă de la începutul anilor 2000. Efectele politicii de expansiune monetară au fost acutizate de distorsionarea stimulentelor care modelează comportamentul agenţilor economici, ale instituţiilor financiar‐bancare în primul rând. Iar într-o lume plată, efectele crizei statelor puternice se resimt nemijlocit şi în restul ţărilor lumii.


Утром деньги, а стулья, когда подвезут… Михаил Пойсик, доктор экономики Институт экономики, финансов и статистики, АНМ
Vizualizări: 10292 / Publicat: 24-05-2011, 15:04 /

Михаил Пойсик, доктор экономики

Институт экономики, финансов и статистики, АНМ

Если бы наша власть вразумительно разъясняла своим согражданам суть и необходимость подобных непопулярных реформ, организовывала по ним широкие дискуссии, транспарентно расходовала, а не «распиливала» общественные финансы, то без всяких сомнений народ поддержал бы большинство разумных начинаний. Любая страна обречена на нищету и прозябание, пока в ней будут доминировать «халявные» настроения, а государственные структуры будут оставаться «хлебными» местами.    


ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA – ÎNTRE PROVOCĂRI ŞI SOLUŢII
Vizualizări: 10996 / Publicat: 20-04-2011, 10:08 /

Pentru Republica Moldova intenţiile de reformare au fost o constantă  a discursului politic, însă reuşite în materie de transformări nu s-au înregistrat. Cu unele excepţii, clasa politică nu şi-a putut asuma responsabilitatea şi respectiv costurile legate de promovarea unor transformări cardinale. Evident că reformele orientate spre crearea unei economii de piaţă funcţionale, nu s-ar fi putu realiza fără suportarea unor costuri sociale, însă aceste “pierderi” erau inevitabile şi ar fi fost mici în comparaţie cu avantajele generate de crearea unei economii competitive, ce ar fi asigurat o dezvoltare durabilă şi calitativă.


Probleme de dezvoltare a sectorului agro-alimentar din Republica Moldova
Vizualizări: 12067 / Publicat: 16-04-2011, 11:20 /

Agricultura este una din forţele motrice care formează imaginea Republicii Moldova, natura şi cultura ţării pe parcursul mai multor secole. În acest mediu s-au format unele practici agricole adaptate specific la condiţiile climaterice, geografice şi economice.

În contextul aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova, reformele din sectorul agro-alimentar al ţării trebuie să se conformeze modelelor şi tendinţelor europene ce va permite ajustarea sectorului la cerinţele pieţelor internaţionale, în special la capitolul de securitate şi siguranţă alimentară.


Creşterea economică în 2010 a fost una spectaculoasă
Vizualizări: 10286 / Publicat: 23-03-2011, 10:44 /

Creşterea economică în 2010 a fost una spectaculoasă. Nimeni nu se aştepta la asemenea rezultate. Considerăm, că economia Republicii Moldova mai poate înregistra performanţe similare. 


AGENDA Manifestărilor ştiinţifico-practice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anul 2011
Vizualizări: 10907 / Publicat: 16-03-2011, 11:43 /

AGENDA Manifestărilor ştiinţifico-practice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anul 2011


Aspecte cantitative în trioul: Variabile monetare, inflație, creștere economică (Cazul Republicii Moldova)
Vizualizări: 11173 / Publicat: 15-03-2011, 12:50 /
Prezentul studiu îşi propune, prin păstrarea interdependenţei aspectelor investigate, să analizeze următoarele dimensiuni: influenţe monetare asupra inflaţiei şi PIB-ului, factorii ce generează inflaţia şi corelaţia între creşterea economică şi inflaţie. Studiul cuprinde rezultatele cercetărilor despre politicile monetare şi diverse aspecte ale fenomenului inflaţionist, realizate de autori pe parcursul ultimilor 3 ani.

Elaborarea mecanismelor finanţării Venture a activităţii inovaţionale
Vizualizări: 9878 / Publicat: 18-02-2011, 22:05 /
Elaborarea mecanismelor finanţării Venture a activităţii inovaţionale

La 15 februarie, curent, în incinta Institutului  de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizată o masă rotundă cu genericul “Elaborarea mecanismelor finanţării venture a activităţii inovaţionale“

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic, de asemenea au fost prezenţi şi unii agenţi economici interesaţi.


Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
Vizualizări: 10949 / Publicat: 18-02-2011, 15:10 /
Vizita Dlui Douglas MacArthur, Preşedintele CASP, la IEFS
 În data de 14 februarie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică a fost vizitat de Dl. Douglas MacArthur, Preşedintele CASP (Canadian Agro-Sustainability Partnership), care a avut o întrevedere cu Dl dr. hab. Alexandru Stratan, Directorul Institutului, precum şi alţi colaboratori ai secţiei „Economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală”. În cadrul desfăşurării vizitei, Dl MacArthur s-a familiarizat cu activitatea IEFS, specificul instituţiei, domeniile de activitate, acesta la rîndul său prezentînd scopurile, priorităţile de activitate a asociaţiei CASP, care reprezintă o organizaţie ce cuprinde mai mult de 60 instituţii şi companii care doresc să mobilizeze şi să coordoneze interesele în vederea promovării agriculturii durabile şi dezvoltării rurale.
În cadrul întrevederii au fost discutate posibile variante de colaborare prin elaborarea unor studii de marketing pe piaţă, în domeniul sectorului agro-alimentar.