Depăşirea Consecinţelor Crizei Financiar-Economice şi Perspectiva Restabilirii Potenţialului Economic al Republicii Moldova
Vizualizări: 10141 / Publicat: 17-02-2011, 14:21 /

La 17 decembrie curent, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM a avut loc masa rotundă cu genericul „Depăşirea consecinţelor crizei financiar-economice şi perspectiva restabilirii potenţialului economic al Republicii Moldova”. La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Biroului Naţional de Statistică, IDIS „Viitorul”, „Expert Grup”, MIEPO, Logos-Press, Camera de Comert, cercetătorii din mediul academic şi experţi din domeniu, etc.


Analiza multifactorială a indicatorilor principali ai securităţii demografice
Vizualizări: 10373 / Publicat: 17-02-2011, 14:16 /

La 16 decembrie curent, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM a avut loc masa rotundă cu genericul „Analiza multifactorială a indicatorilor principali ai securităţii demografice”.

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Biroului Naţional de Statistică, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, IEFS, FISM, Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, ASEM, Institutului de Matematică şi Informatică, etc.


Impactul prestaţiilor sociale asupra reducerii sărăciei familiilor
Vizualizări: 10207 / Publicat: 17-02-2011, 14:10 /

La 10 decembrie curent, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM a avut loc  masa rotundă cu genericul „Impactul prestaţiilor sociale asupra reducerii sărăciei familiilor”. La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Economiei, Biroului Naţional de Statistică, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, cercetători din mediul academic şi experţi din domeniu.


Analiza şi evaluarea securităţii alimentare în contextul aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova
Vizualizări: 11643 / Publicat: 17-02-2011, 14:03 /

Pe data de 8 decembrie 2010, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică a avut loc masa rotundă cu genericul Analiza şi evaluarea securităţii alimentare în contextul aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova”
 Evenimentul a fost deschis de către Alexandru Stratan, dr. hab., dir. IEFS, care a avut un cuvânt de salut. Dl. Victor Moroz, dr., şef secţia „Economia agro-alimentară şi dezvoltare rurală”, IEFS a prezentat o comunicare cu tema „Politici de securitate alimentară în contextul aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova”. Dlui a menţionat că au fost identificate tendinţele macroeconomice de dezvoltare şi evoluţie a rolului sectorului agro-alimentar în economia naţională. De asemenea, a fost evaluat potenţialul bio-climatic al Republicii Moldova, precum şi starea actuală a sectorului agro-alimentar. În baza datelor despre comerţul extern al Republicii Moldova şi al ţărilor limitrofe a fost efectuată analiza competitivităţii sectorului agro-alimentar al Republicii Moldova. Au fost evaluate principalele aspecte ale sistemului de securitate alimentară, inclusiv siguranţa alimentară, sănătatea publică, cadrul instituţional şi juridic. A fost sistematizată experienţa de elaborare şi implementare a politicilor de pre-aderare în ţările Uniunii Europene nou aderate. Au fost identificate politicile de dezvoltare, ajustare structurală şi diversificare a agriculturii din Republicii Moldova pentru anii viitori.


Publika.md: Ediţie specială 6 noiembrie 2010 (Cheia succesului Moldovei - discuţie cu Leszek Balcerowicz)
Vizualizări: 10037 / Publicat: 18-11-2010, 23:01 /
Publika.md: Ediţie specială 6 noiembrie 2010 (Cheia succesului Moldovei - discuţie cu Leszek Balcerowicz)

Vezi video aici


Экономическое Обозрение: Посткризисный сценарий Лешека Бальцеровича
Vizualizări: 12033 / Publicat: 18-11-2010, 23:00 /

Лешек Бальцерович считает, что концентрация государственной власти несет в себе серьезную угрозу:
- Опыт доказал, что не существует «хорошего социализма». Не говоря, уже о «хорошем коммунизме». Эти модели рано или поздно ведут к стагнации. Хочу сказать, что переход к иному политическому строю в этих случаях неизбежен. Да, это болезненные и сложные преобразования, но начав этот процесс его обязательно нужно довести до конца.

Известный польский экономист и политик Лешек Бальцерович выступил в минувшую субботу в Кишиневе с публичной лекцией на тему «Международный финансовый кризис и посткризисные сценарии». Выступление прошло в Академии наук Молдовы и вызвало большой интерес не только ученых: послушать Бальцеровича пришли бизнесмены, чиновники и студенты.


Renumitul economist Leszek Balcerowicz a vizitat Academia de Ştiinţe a Moldovei
Vizualizări: 9667 / Publicat: 18-11-2010, 22:58 /

La iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a prim-ministrului Vlad Filat, în perioada de 6-7 noiembrie curent, s-a aflat pentru prima dată în Republica Moldova profesorul Leszek Balcerowicz (n. 1947), ex-viceprim-ministru şi ministru al finanţelor al Republicii Polone, unul din rarii politicieni şi economişti din Europa de Est, care are la activ succese majore, unanim recunoscute în lume. În cadrul acestei vizite de lucru, înaltul oaspete polonez a avut întrevederi cu conducerea ţării şi cu reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice.

În cadrul şedinţei de lucru cu genericul „Criza financiară şi scenarii post criză” ce s-a desfăşurat în incinta Academiei de Ştiinţe, economistul a prezentat experienţa Poloniei de depăşire a crizei mondiale, precum şi a răspuns la numeroase întrebări din partea publicului prezent.

În a doua parte a zilei,  Prof. Balcerowicz a participat la o Masă rotundă organizată de către Institutul de Economie, finanţe şi statistică în comun cu Academia de studii economice din Moldova, cu genericul „Transformări după socialism într-o perspectivă comparativă”. 
La finele acestui eveniment Dlui Profesor Leszek Balcerowicz i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa al ASEM-ului.


Rezoluţia Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice
Vizualizări: 10026 / Publicat: 18-11-2010, 22:00 /
Rezoluţia
Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice
“Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”,
organizată de către Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică,

mun. Chişinău, 21-22 octombrie 2010
Ediţia a V-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării” a întrunit reprezentanţi din mediul ştiinţific al Republicii Moldova, România, Ungaria, Rusia, Ucraina, Olanda, reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei şi Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, precum şi din sfera business-ului pentru a discuta şi a face schimb de opinii privitor la problemele majore din domeniul politicii economice, financiare şi sociale, a marca practicile relevante de soluţionare a distorsiunilor evidenţiate în sfera economică şi socială şi a  identifica recomandări ştiinţifico-practice de depăşire a crizei din economiile naţionale.   
Citeşte mai departe: rezolutia_conferintei.pdf [109.48 Kb] (copieri: 2348)

Sinteza rezultatelor Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale din cadrul IEFS din 21 -22 octombrie, 2010
Vizualizări: 9967 / Publicat: 18-11-2010, 21:53 /

În perioada 21-22 octombrie, în incinta Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM şi-a desfăşurat lucrările cea dea V-a Conferinţă anuală cu genericul „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”. Lucrările conferinţei au fost divizate în 4 secţiuni care au avut o tematică specifică, dar care s-au încadrat în genericul evenimentului respectiv.

La conferinţă au participat atât reprezentanţi ai mediului academic cât şi cel universitar şi guvernamental. La şedinţa plenară au luat cuvântul conducerea de vârf al ME şi AŞM, precum şi reprezentanţi ai mai multe universităţi şi organizaţii atât din Moldova cât şi din străinătate cum ar fi România, Ungaria, Rusia, Ucraina, Olanda, etc.

Comunicările prezentate la conferinţă au fost publicate într-o culegere care cuprinde 2 volume.

În urma dezbaterilor din cadrul fiecărei secţiuni, moderatorii au întocmit un set de propuneri şi recomandări care vor fi incorporate într-o Rezoluţie generalizatore care va avea nu doar un conţinut teoretic, ci şi unul practic (de recomandare). Acest document de o importanţă majoră urmează după definitivare să fie plasat pe site-ul IEFS şi distribuit la organele de resort. 


Încheierea acordului de colaborare dintre Academia de transporturi, informatică şi comunicaţii din RM şi Institutul de economie, finanţe şi statistică
Vizualizări: 9941 / Publicat: 18-11-2010, 21:47 /

 

Încheierea acordului de colaborare dintre Academia de transporturi, informatică şi comunicaţii din RM şi Institutul de economie, finanţe şi statistică

În data de 12 octombrie, conducerea ATIC a efectuat o vizită de lucru la IEFS, cu scopul iniţierii unei colaborări eficiente pentru viitor. În cadrul întrevederii dintre conducerea celor două instituţii au fost discutate multiple direcţii tangenţiale de activitate dar şi posibilitatea unei conlucrări în domeniul cercetărilor ştiinţifice, ale elaborării unor proiecte de parteneriat. Între cele doua instituţii au fost efectuate şi un schimb de periodice din fondul bibliotecilor proprii.

Discuţiile în cadrul acestui eveniment, s-au soldat cu semnarea unui acord de colaborare dintre IEFS şi ATIC a RM.