Masa Rotundă ”Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă”
Vizualizări: 922 / Publicat: 22-09-2022, 09:20 /

INVITAȚIE

Masa Rotundă ”Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă”

Stimați colegi,

Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), Vă invită la masa rotundă Implementarea metodologiei Conturilor Naționale de Transfer în monitorizarea situației populației în vârstă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor vârstnice.  

 

Evenimentul se va desfășura la data de 30 septembrie 2022ora 13:00 și se va desfășura în format hibrid local & online.

Scopul evenimentului este de a prezenta situația populației în vârstă de 60 ani și peste, analizând deficitul ciclului de viață în baza cadrului de date a Conturilor Naționale de Transfer.

Masa rotundă este organizată în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Acces la eveniment local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (biroul 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)

 Acces la eveniment online:  platforma ZOOM

 

https://us06web.zoom.us/j/83084366776?pwd=b...ElWR1hmOEVnUT09
Meeting ID: 830 8436 6776
Passcode: 055856


Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin înregistrare la acest linksau către [email protected]


Masa rotundă comună ASEM & INCE: „Economia digitală pentru Business, progres prin inovare”
Vizualizări: 899 / Publicat: 15-09-2022, 17:35 /

ANUNȚ

 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în colaborare cu Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) organizează Masa rotundă comună ASEM & INCE cu tematica:


 „Economia digitală pentru Business, progres prin inovare”  /

„Digital economy for Business, progress via innovation”

 

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale activității în cadrul Incubatorului Innovational IT4BA (Tutunaru Sergiu, dr., conf. universitar, șef departamentului Informatică aplicată în business, Director Incubatorului Innovational IT4BA, ASEM) și cercetărilor științifice efectuate în cadrul Proiectelor Programelor de stat: 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020 - 2023). Conducătorul proiectului – Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc., 20.80009.0807.16 „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020 - 2023”. Conducătorul proiectului - Stratan Alexandru, mem.cor. al AȘM, dr. hab., profesor univ.


Evenimentul va avea loc în format mixt (cu prezență fizică și online) la 22 septembrie 2022, ora 14.00 - ASEM, sala 815, bloc B.

Limba de comunicare – română/engleză/rusă. 

Agenda evenimentului este disponibilă aici.


Link Zoom:

 https://us06web.zoom.us/j/84159427430?pwd=e...ndSaDRVMWdhZz09


ID: 841 5942 7430

Cod de acces: 948880


Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment !


Familiarizarea preșcolarilor din cadrul CDT Scăpărici cu principiile economiei circulare - o experiență inedită pentru cercetătorii științifici
Vizualizări: 969 / Publicat: 14-09-2022, 07:38 /
Familiarizarea preșcolarilor din cadrul CDT Scăpărici cu principiile economiei circulare - o experiență inedită pentru cercetătorii științifici

În cadrul Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare, membrii echipei de cercetare din cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova au inițiat o colaborare fructuoasă cu Centrul de Dezvoltare Timpurie Scăpărici, în cadrul căreia copiii au fost familiarizați cu principiile economiei circulare. Astfel, doamna Victoria Iordachi, dr. conferențiar cercetător, a avut parte de o experiență inedită de conlucrare cu micuța generație, în cadrul căreia picii au fost inițiați în procesul de colectare selectivă a deșeurilor, au realizat activități de reciclare și reutilizare a diferiitor obiecte. Întreaga echipă de cercetare aduce mulțumiri Doamnei Doina Adașan, fondatoarea CDT Scăpărici, pentru lansarea inițiativei de colaborare și pentru manifestarea interesului sporit în promovarea comportamentelor prietenoase mediului în rândul copiilor-preșcolari. Aveți tot respectul nostru!

Ghid informativ - ECONOMIA CIRCULARĂ: COLECTAREA DEȘEURILOR
Vizualizări: 1123 / Publicat: 10-08-2022, 11:27 /
Ghid informativ - ECONOMIA CIRCULARĂ: COLECTAREA DEȘEURILOR

 

Economia circulară: colectarea deșeurilor : Ghid informativ / Victoria IORDACHI; Viorica POPA; Nicolae POPA. Institutul Național de Cercetări Economice. Cercetări Financiare și Monetare. Chișinău, 2022. 58 p. ISBN 978-9975-3530-3-8. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-3-8


În acest ghid informativ este realizată o descriere a procesului traseului circularității deșeurilor de la colectare la reciclare, sunt identificate bunele practici în organizarea colectării selective a deșeurilor, precum și soluțiile inteligente existente, care vor permite optimizarea proceselor în cadrul sistemului de management al deșeurilor. Ghidul informativ este destinat mediului academic, instituțiilor de resort, organizațiilor din domeniul protecției mediului, precum și tuturor celor interesați de domeniul economiei circulare și proceselor aferente colectării deșeurilor.


Prezentul ghid informativ a fost elaborat și finanțat în cadrul Programului de Stat - Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova (2020-2023), înregistrat în Registrul de stat al proiectelor din domeniul științei și inovării din Republica Moldova cu codul 20.80009.0807.22


Ghidul integral poate fi descărcat aici: ghid-informativ-var-pdf_site.pdf [5.1 Mb] (copieri: 1830)


Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 751/2022 cu privire la absorbția de către Academia de Studii Economice din Moldova a Instituției Publice Institutul Național de Cercetări Economice
Vizualizări: 978 / Publicat: 28-07-2022, 10:16 /

Prin prezentul aviz se aduce la cunoștința salariaților Institutului Național de Cercetări Economice Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 751 din 21 iulie 2022 cu privire la absorbția de către Academia de Studii Economice din Moldova a Instituției Publice Institutul Național de Cercetări Economice, în conformitate cu prevederile art. 1971 alin. (3) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

 

Ordinul se anexează: ordin_absorbtie_ince_de_catre_asem.pdf [1.43 Mb] (copieri: 337)


Adoptarea unor comportamente prietenoase mediului – un pas indispensabil în promovarea principiilor economiei circulare
Vizualizări: 1019 / Publicat: 21-07-2022, 10:52 /

În timp ce unele aspecte pot fi soluționate doar de către autorități, mediu privat și instituții, unele procese pornesc de la coșul de gunoi al fiecăruia dintre noi. Cu siguranță mulți dintre cetățeni posedă deja informațiile necesare unei colectări adecvate a deșeurilor și dețin noțiuni de bază cu privire la posibilitățile de reciclare în localitatea lor. Noi, cercetătorii științifici, aprofundăm subiectul pas cu pas, iar conștientizarea și accesul la informațiile pe tema economiei circulare fiind unul dintre acești primi pași înspre responsabilizarea comunității cu privire la adoptarea unor comportamente adaptate la problemele de mediu și dezvoltarea competențelor prietenoase mediului ambiant.

În cadrul Programului de stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova, membrii echipei de cercetare au dat start Campaniei de promovare a comportamentelor prietenoase mediului și de informare a populației cu privire la principiile economiei circulare. Astfel, materialul prezentat de către dna Iordachi Victoria, cercetător conferențiar, doctor și științe economice, are scopul de a familiariza publicul cu privire la adoptarea comportamentelor prietenoase mediului ambiant conform principiilor economiei circulare.

Studiul poate fi descărcat aici: articol_iordachi.pdf [1.89 Mb] (copieri: 386)


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I 2022, nr.45)
Vizualizări: 1239 / Publicat: 19-07-2022, 11:42 /

Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei” (T-I 2022, nr.45).


În mod tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din primul trimestru al anului 2022.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_45_trim_1_2022.pdf [2.75 Mb] (copieri: 465)

Producția

Produsul intern brut al Republicii Moldova, conform datelor operative pentru trimestrul I 2022, a însumat 56 266 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând astfel o creștere în termeni reali cu 1,1% față de anul 2021.

Producția industrială în trimestrul I 2022 a înregistrat o creștere cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului 2021. Rezultatul dat se datorează industriei extractive și industriei prelucrătoare, care în perioada dată au înregistrat creșteri cu 22,0% și, respectiv, 4,4% f.p.s.a.p. În același timp, producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat diminuări ale indicelui volumului producției industriale cu -0,6% f.p.s.a.p.


Lansarea hărții de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 cu ocazia Zilei Internaționale a Populației
Vizualizări: 1452 / Publicat: 12-07-2022, 10:48 /

Lansarea hărții de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 cu ocazia Zilei Internaționale a Populației


În data de 11 iulie 2022, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), a desfășurat masa rotundă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației. În cadrul evenimentului a fost lansată harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022, elaborată cu scopul de a facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară. 

Masa Rotundă a întrunit peste 40 de participanți: reprezentanți ai Guvernului, colegi din cadrul mediului universitar (ASEM, USM, USMF ”N.Testemițanu”) și academic, parteneri de dezvoltare Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), reprezentanți ai societății civile, precum și colegi ai Biroului Național de Statistică. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.


Participarea Centrului Cercetări Demografice al INCE în cadrul dezbaterii publice „Fertilitatea dorită versus cea reală: Factori determinanți în Republica Moldova”
Vizualizări: 1190 / Publicat: 9-07-2022, 21:59 /


La data de 5 iulie 2022, fondul ONU pentru populație (UNFPA), a organizat prima rundă a dezbaterii publice „Fertilitatea dorită versus cea reală: Factori determinanți în Republica Moldova”. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele rezultate obținute de către bursierii Programului de cercetare al Studiului Generații și Gen, scopul căruia constituie elaborarea măsurilor de politici în condițiile crizei demografice și promovarea rezilienței demografice în Republica Moldova.  


Evenimentul a întrunit în discuții factori de decizie, reprezentanți ai autorității publice centrale, ai mediului academic național și internațional, parteneri de dezvoltare, societatea civilă.


Invitație la masa rotundă organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației
Vizualizări: 1231 / Publicat: 4-07-2022, 12:10 /
Invitație la masa rotundă organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației
Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), Vă invită la masa rotundă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației, în cadrul căreia va fi lansat Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 – harta de date pentru a facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară.

Evenimentul se va desfășura la data de 11 iulie 2022ora 15:00.


Masa rotundă este organizată în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.


Evenimentul se va desfășura în format mixt:

Local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (biroul 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45)

Acces la eveniment Online:  platforma ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/6016134221?pwd=QU...G95Qi9GTTV2QT09

Meeting ID: 601 613 4221

Passcode: 1234

 

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin înregistrare la acest link, sau către [email protected]

 

Agenda evenimentului o găsiți aici


Vom fi onorați de prezența Dvs. la acest eveniment!