AVIZ!
Vizualizări: 1201 / Publicat: 22-09-2020, 13:09 /

ADMITEREA din  anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din  Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sub egida USM se va desfășura concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66 - la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor naționale (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Concursul pentru studii superioare de doctorat în regim cu taxă se va organiza la programele de doctorat autorizate de ANACEC.

IMPORTANT: Admiterea la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor doctorale de la USM este organizată de Consiliul Științific al USM în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată pe 18 martie 2020.  

IMPORTANT : Admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul consorțiilor naționale administrate de USM se organizează în următoarele Școlii doctorale:

v  Matematică și Știința Informației

v  Științe Fizice

v  Științe Chimice și Tehnologice

v  Științe Biologice

v  Științe Geonomice

v  Științe Umaniste

v  Științe Juridice, Politice și Sociologice

v  Științe Economice și Demografice

Admiterea se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III.

Candidații depun dosarele cu toate actele scanate on-line la adresa: doctorat.consortii20@gmail.com

Copia diplomei de master  legalizata la notar în original se depune la semnarea contractului de studii.

Concursul de admitere se organizează on-line la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui interviu de  specialitate.

Informatii la tel. 022727140. mob. 069236766

Vezi:   

Lista granturilor doctorale validate de MECC, înaintate la concursul de admitere la studii superioare de doctoratcu finanțare bugetară în cadrul scolilor doctorale ale consorțiilor naționale administrate de Universitatea de Stat din Moldova: lista-granturilor-inintate-la-concurs-20.doc [36.5 Kb] (copieri: 308)

Calendarul admiterii: calendarul-de-desfsurare-a-admiterii-la-studii-de-doctorat.docx [14.25 Kb] (copieri: 307)
Cerere: cerere-de-nscriere.docx [16.33 Kb] (copieri: 301)
Fisa de inscriere: fisa-de-inscriere.docx [19.82 Kb] (copieri: 259)

Anexa 1: anexa-1.docx [16.55 Kb] (copieri: 270)

Anexa 2: anexa-2.docx [15.81 Kb] (copieri: 264)

Actele necesare pentru admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III: actele-necesare-pentru-admitere-la-doctorat.docx [16.84 Kb] (copieri: 293)Programul ședințelor comisiilor de îndrumare
Vizualizări: 1163 / Publicat: 9-09-2020, 08:28 /

Programul ședințelor comisiilor de îndrumare pentru susținerea proiectelor de doctorat, referatelor științifice și atestării studenților - doctoranzi programul-sedintelor-comisiilor-de-indrumare-toamna-2020.docx [28.15 Kb] (copieri: 384)


Conferința internațională „Innovative Business Management and Global Entrepreneurship” („Managementul Businessului Inovațional și Antreprenoriatul Global”), 4 septembrie 2020
Vizualizări: 1505 / Publicat: 4-09-2020, 14:44 /


La data de 4 septembrie 2020 a avut loc Conferința internațională on-line „Innovative Business Management and Global Entrepreneurship” („Managementul Businessului Inovațional și Antreprenoriatul Global”). Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) a  participat în calitate de co-organizator al acestei conferințe împreună cu următoarele instituții: Universitatea de Științe Economice și Umane din Varșovia, Polonia; Academia Română, Institutul de Economie Națională, România; Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Bulgaria; Rețeaua de Cercetare în Științe Sociale și Afaceri din Surabaya, Indonezia; Asociația de cercetare holistică academică HoRA, România.

 


Programul evaluărilor anuale. Studii superioare de doctorat, ciclul III (anul universitar 2019-2020)
Vizualizări: 1297 / Publicat: 24-08-2020, 06:33 /
Programul poate fi descărcat aici: program-eval.20-doctorat-1.pdf [209.18 Kb] (copieri: 304)


AVIZ!
Vizualizări: 1166 / Publicat: 14-08-2020, 08:50 /

ȘCOALA DOCTORALĂ

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE

 INFORMEAZĂ

PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL COMISIEI DE ÎNDRUMARE EXTINSĂ

a tezei de doctor în științe economie

MANAGEMENTUL EVALUĂRII COMPETITIVITĂȚII BUNURILOR AUTOHTONE ÎN CONTEXTUL POLITICII COMERCIALE A REPUBLICII MOLDOVA”

 

Program de doctorat 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

elaborată de GUTIUM Tatiana  

conducător științific – mem., cor., dr. hab., prof. univ.   STRATAN Alexandru

ședința va avea loc la 26 august 2020, ora 10:00

 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


Felicitări domnului doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător Anatolii ROJCO
Vizualizări: 1450 / Publicat: 22-07-2020, 14:28 /

  

Anatolii ROJCO  

Doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător,

savant recunoscut pe plan naţional ca specialist de înaltă calificare

 în domeniul social-economic 

 

Anatolii ROJCO s-a născut la 22 iulie 1945, în satul Glinoe, raionul Slobozia.

Activitatea ştiinţifico-didactică, efectuată pe parcursul a peste 50 ani, a fost consacrată cercetărilor ştiinţifice în domeniul social-economic şi pregătirii cadrelor, respectiv atingând un înalt nivel de profesionalism. Domeniul cercetărilor domnului Anatolii ROJCO vizează evaluarea sărăciei şi excluziunii sociale, formarea sistemului protecţii sociale a populaţiei, reformarea sistemului de asigurare socială şi a asistenţei sociale, inegalitatea şi reglementarea ei guvernamentală. Indiscutabil, savantul Anatolii ROJCO a contribuit semnificativ  cercetând  noile fenomenelor sociale pentru Republica Moldova – sărăcia şi excluziunea socială. Menţionăm că este autorul al Metodologiei de măsurare a sărăciei în Moldova şi conducătorul cercetărilor privind adaptarea acesteia la cerinţele Uniunii Europene. Domnul doctor Anatolii ROJCO pentru prima dată în Republica Moldova a condus și a efectuat studiu pentru evaluarea sărăciei pe termen lung și sărăciei multidimensionale. Prin urmare, îl putem numi drept o autoritate recunoscută în domeniul studiului de inegalitate în bunăstarea populației și elaborarea politicilor pentru reducere a acesteia.  

 


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2020)
Vizualizări: 1742 / Publicat: 19-07-2020, 17:50 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (TI-2020, nr. 37). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_37.pdf [3.38 Mb] (copieri: 540)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producția în primul trimestru al anului 2020 a înregistrat creșteri modeste.

Produsul intern brut a atins o valoare de 43685 mil. MDL (prețuri curente), marcând o creștere cu 0,9% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2019. Componentele principale care au favorizat la majorarea PIB-ului sunt: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică, construcțiile, și informațiile și comunicațiile.

 


Primele manifestări ale crizei socio-economice generate de Covid-19 în Republica Moldova
Vizualizări: 1455 / Publicat: 10-07-2020, 14:35 /

Conform prognozelor FMI din Iunie  2020, în anul curent economia mondială va fi în declin cu 4,9% comparativ cu anul precedent, criza anticipată fiind una mai profundă comparativ cu cea din anul 2009. Pronosticurile sunt foarte pesimiste pentru liderii mondiali: în țările membre ale Zonei Euro se anticipează un declin de aproape 10% f.a.p., iar în Statele Unite ale Americii de 8%.  Estimările sunt, negative și pentru Europa emergentă și în curs de dezvoltare, nemijlocit Rusia și România, parteneri economici importanți ai Moldovei. Totodată, se pare că aceste state ar putea fi marcate de o recesiune mai puțin profundă, comparativ cu alte state înalt dezvoltate.

Studiul integral poate fi descărcat aici: comunicat-tendinte-economie-ianuarie-aprilie-2020.pdf [1.03 Mb] (copieri: 491)


No. 1/2020 "Economy and Sociology" has been edited
Vizualizări: 1552 / Publicat: 3-07-2020, 08:35 /
a


The scientific journal
„Economy and Sociology”
Category B+
No. 1/2020
has been edited!
The scientific journal
„Economy and Sociology”
Category B+

No. 1/2020
has been edited!

Cele mai recente evoluții ale comerțului extern cu bunuri al Republicii Moldova
Vizualizări: 1563 / Publicat: 1-07-2020, 12:57 /

Epidemia cauzată de coronavirus (COVID-19) reprezintă un șoc pentru economia europeană și mondială. În majoritatea economiilor lumii, în urma crizei sanitare generate de COVID-19 care s-a declanșat într-un timp relativ scurt, a devenit necesară adoptarea unor măsuri care au avut ca efect închiderea, în diferite grade, a activităților economice și restrângerea schimburilor internaționale.

Studiul integral poate fi descărcat aici: evolutia-comertului.pdf [809.88 Kb] (copieri: 512)