No. 2/2019 "Economy and Sociology" has been edited
Vizualizări: 1438 / Publicat: 12-01-2020, 20:54 /
a

 

Dear Colleagues!

No. 2/2019
"Economy and Sociology"
has been edited


In case of any questions, please contact
the NIER Editorial Complex.

Editor's address: Editorial Complex, NIER, MD-2064,
or. Chisinau, 45 Ion Creanga str., tel.: 022-50-11-30, fax: 022-74-37-94
e-mail: incemd.redactie.es@gmail.com, bircaiulita@mail.ruRespectfully,
Iulita BIRCA
Editor-in-Chief of the Editorial Complex

 


Dl. Alexandru Stratan, directorul INCE a fost ales Membru de onoare din străinătate al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” din România
Vizualizări: 1484 / Publicat: 19-12-2019, 13:10 /

 

La data de 11 decembrie 2019, prin votul secret al Adunării Generale a ASAS, Dl. Alexandru Stratan, mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof., directorul INCE, a fost ales Membru de onoare din străinătate al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” din România.

Cu această ocazie, colaboratorii INCE îl felicită pe Dl mem. cor. Alexandru Stratan, adresându-i sincere urări de bine şi succes în  domeniul științific!

 

Dl. Alexandru Stratan, directorul INCE a fost ales Membru de onoare din străinătate al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” din România

  


Participarea INCE la a doua întrunire a consorțiului proiectului internațional H2020 AGRUMIG
Vizualizări: 1322 / Publicat: 19-12-2019, 07:06 /

 

Participarea INCE la a doua întrunire a consorțiului proiectului internațional H2020 AGRUMIG

În perioada 6 – 10 decembrie 2019, Dl mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. Alexandru Stratan, membru al echipei INCE în cadrul proiectului internațional “Leaving something behind - Migration governance and agricultural & rural change in ‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and Africa”  / "Să lăsăm ceva în urmă - Guvernarea migrației și schimbarea agriculturii și a mediului rural în comunitățile "de origine": experiență comparativă dintre Europa, Asia și Africa", a participat la cea de-a 2-a întrunire a membrilor consorțiului AGRUMIG, ce a avut loc în Kathmandu, Nepal.

 

Scopul principal a fost axat pe discuții cu privire la dialogurile de politici ce au avut loc în țările membre, validarea rezultatelor științifice obținute până la moment, precum și prezentarea unor studii de caz particulare fiecărei țări, cu privire la politicile și programele existente în domeniul migrației, ce au o tangență, inclusiv, asupra sectorului agricol și mediului rural.

 


Participarea la atelierul de lucru „Modernizarea programului de master ”Administrarea afacerilor prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale” (ASEM)
Vizualizări: 1481 / Publicat: 12-12-2019, 12:00 /

 

Participarea la atelierul de lucru „Modernizarea programului de master ”Administrarea afacerilor prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale” (ASEM)

La 5 decembrie 2019 Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor a organizat evenimentul multiplicare și atelier de lucru „Modernizarea programului de master ”Administrarea Afacerilor prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale” în cadrul Proiectului ReSTART ”Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”. În cadrul primei părți a sesiunii, destinate formării competențelor antreprenoriale în rândul studenților, studenții și masteranzii s-au întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri, ai instituțiilor de susținere a afacerilor, precum și ai serviciului fiscal în scopul familiarizării lor cu posibilitățile și oportunitățile, legate de lansarea și dezvoltarea afacerilor pentru tineri în Republica Moldova. Partea a doua a evenimentului - atelier de lucru – a fost destinată schimbului de experiență dintre cadrele didactice, cercetătorii și reprezentanții mediului de afaceri în scopul elaborării propunerilor pentru modernizarea programului de master ”Administrarea Afacerilor”.

 

Cercetătorul Institutului Național de Cercetări Economice dr. Vinogradova Natalia a fost invitat pentru participare la atelierul de lucru cu raport „Educația antreprenorială în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova”. Raportul a fost bazat pe rezultatele cercetării, realizate de cercetătorii secției „Cercetări în antreprenoriat” a INCE în anul 2019 în cadrul proiectului instituţional: “Îmbunătățirea posibilităților de implicare a tinerilor în activitățile antreprenoriale în Republica Moldova” (director de proiect – dr.hab., conf.cercet. Elena Aculai). Rezultatele și concluziile cercetării se bazează pe chestionarea tinerilor – studenți, masteranzi și doctoranzi ai instituțiilor de învățământ superior și elevi ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, care au studiat disciplina cu privire la bazele antreprenoriatului.Conferința Internațională a IMM-urilor cu genericul “Moldova Verde”, 28 noiembrie 2019
Vizualizări: 1517 / Publicat: 3-12-2019, 10:53 /


La 28 Noiembrie 2019 a avut loc cea de-a XII-a Ediție a Conferinței Internaționale a IMM-urilor cu genericul “Moldova Verde”, organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Obiectivul evenimentului a fost alinierea mediului de afaceri la principiile unei economii verzi - prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabila, cu utilizarea sustenabila a resurselor rezervate generațiilor viitoare. De asemenea, în cadrul conferinței au fost anunțați câștigătorii a două Concursuri Naționale dedicate mediului de afaceri: Concursul Național „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii sub patronajul Guvernului și Concursul Național „IMM - Model Sustenabil de Responsabilitate Socială”, organizat de ODIMM.

Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) a fost unul din parteneri în organizarea conferinței. Directorul INCE, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Alexandru STRATAN a fost moderator al Panelului 1 - ECONOMIA CIRCULARĂ, în cadrul căruia la discuții au participat Iuliana DRAGALIN (Secretar de Stat, Ministerul Economiei si Infrastructurii), Alex LESHCHYNSKYY (Consultant, Oficiul Regional UNEP pentru Europa), Tatiana CHERNYAVSKAYA (Coordonator Proiecte Internaționale, Unitatea Eficiența Resurselor Industriale, UNIDO), Dumitru VASILESCU (Specialist politici UNDP), Thomas FÖRCH (Manager de proiect „Consilierea Guvernului Republicii Moldovei în politici economice”).

 


Participarea la ediția aniversară a Simpozionului Internațional ”Economie agrară și dezvoltare rurală – realități și perspective pentru România”
Vizualizări: 1434 / Publicat: 22-11-2019, 12:22 /

 

Participarea la ediția aniversară a Simpozionului Internațional ”Economie agrară și dezvoltare rurală – realități și perspective pentru România”

La data de 14 noiembrie 2019, Dl Alexandru Stratan, mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof., a participat la ediția aniversară (a X-a) a Simpozionului Internațional ”Economie agrară și dezvoltare rurală – realități și perspective pentru România”, organizată de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală.

 

În cadrul evenimentului, Dlui Alexandru Stratan i-a fost înmânată Diploma de recunoștință pentru contribuția Institutului Național de Cercetări Economice la activitățile și dezvoltarea Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală din București, România.

Comunicările înscrise în programul simpozionului au ca autori peste 95 de cercetători și cadre didactice din România, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, Ucraina și Irak.

 


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 34)
Vizualizări: 1898 / Publicat: 21-11-2019, 13:45 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei” (nr. 34)

La data de 21 noiembrie 2019, în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT 2019”,  organizate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și Centrul Internaţional de Expoziţii (C.I.E.) „Moldexpo” S.A. în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare, Institutul Național de Cercetări Economice a prezentat publicului larg ediția trimestrială a publicației ”Tendințe în Economia Moldovei” ce a inclus cele mai recente evenimente ce au marcat activitatea social-economică a țării și prognozele actualizate privind evoluţia economiei naţionale pentru anul 2019.

 

Publicația poate fi descărcată aici: met_34_ro_site_ince.pdf [3.06 Mb] (copieri: 706)

REZUMATUL EDIȚIEI

Producţia

Prima jumătate a anului 2019 a marcat o creștere a produsului intern brut, acesta înregistrând o valoare nominală de 90 889 mil. MDL în prețuri curente, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Producția industrială a crescut în ritmuri mai modeste, astfel pentru semestrul I 2019 a înregistrat o majorare cu 1,3% f.p.s.a.p. Producția globală agricolă a atins valoarea de 5235,3 mil. MDL (prețuri curente), o cifră mai mică cu 4,2% (în prețuri comparabile) comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Volumul mărfurilor transportate pe toate tipurile de transport a atins o cifră net superioară celei din anul precedent cu 6,6%.

 AVIZ!
Vizualizări: 1596 / Publicat: 20-11-2019, 14:21 /

Școala Doctorală Științe Economice și Demografice

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe economice cu tema:

„ GESTIUNEA VALORII – INSTRUMENT DE REDRESARE A ÎNTREPRINDERII ÎN SITUAŢIE DE CRIZĂ”

Program de doctorat  521.03 – Economie și management în domeniu de activitate

Candidat: BEȘLIU Iurie

Conducător științific: dr., conf.univ. TCACI Carolina

 

Data susținerii: 20 decembrie 2019, ora 13.00

Locul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

MD-2028, mun. Chișinău, str. Academiei, 3/2, Sala Polivalentă.

Teza de doctorat și rezumatul pot fi consultate on-line la: www.cnaa.md, www.edu.asm.md, www.ince.md și la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, str. Ion Creangă, 45 et.2. 

 

Teza de doctorat și rezumatul pot fi vizualizate aici: 

Teza: teza-besliu.pdf [5.85 Mb] (copieri: 858)
Rezumatul în limba engleză: rezumat-besliu-en.pdf [869.49 Kb] (copieri: 366)
Rezumatul în limba română: rezumat-besliu-ro.pdf [1.03 Mb] (copieri: 389)
 

Competențele candidatului pot fi vizualizate aici:

CV: cv-besliu.pdf [306.52 Kb] (copieri: 579)
Lista publicațiilor: lista-publicatiilor-besliu.pdf [70.43 Kb] (copieri: 335)

Informațiile privind membrii Comisiei de susținere publică a tezei pot fi vizualizate aici: membrii-comisiei-informatie.pdf [1.29 Mb] (copieri: 553)


Masa rotundă ”Prezentarea tarifelor actualizate de costuri în sectorul agrar”
Vizualizări: 1511 / Publicat: 18-11-2019, 12:39 /

 

Masa rotundă ”Prezentarea tarifelor actualizate de costuri în sectorul agrar”

La data de 15 noiembrie 2019, Institutul Naţional de Cercetări Economice a organizat Masa Rotundă cu genericul ”Prezentarea tarifelor actualizate de costuri în sectorul agrar”. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Universității Agrare de Stat din Moldova și cercetători științifici din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice.

 


Participarea INCE la Summit-ul de la Nairobi privind ICPD25
Vizualizări: 1524 / Publicat: 14-11-2019, 13:02 /

 

Participarea INCE la Summit-ul de la Nairobi privind ICPD25

În perioada 12-14 noiembrie, Kenya convoacă Summit-ul de la Nairobi privind ICPD25, o conferință la nivel înalt pentru mobilizarea voinței politice și a angajamentelor financiare de care avem nevoie urgent pentru implementarea finală și completă a Programului de acțiune al ICPD. Summit-ul de la Nairobi este despre reînnoirea și revigorarea angajamentului global față de implementarea „completă și accelerată” a Programului de acțiune al ICPD, în contextul general al Agendei 2030 și al ODD-urilor. Republica Moldova este reprezentantă la summit de o delegație diversă, reprezentanți oficiali, membri ai societății civile, tineri, lideri religioși, cercetători demografici, activiști.

 

Prezentă la Summit este și dna Olga Gagauz, vice-director INCE, cercetător principal în cadrul Centrului de Cercetări Demografice. Împărtășind primele impresii despre activitatea Summit-ului, dna. Gagauz menționează agenda intersectorială și bine punctată a problemelor din domeniul dezvoltării populației, unele fiind specifice și pentru Republica Moldova.