СИСТЕМА ТАЛОНОВ НА ПИТАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ВВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Vizualizări: 784 / Publicat: 10-03-2017, 07:11 /

Количество и качество потребляемых продуктов питания являются важными показателями, характеризующими уровень жизни населения. Одним из инструментов улучшения обеспеченности продуктами питания являются талоны на питание для наемных работников. Международный опыт выявил преимущества системы талонов на питание, которая, помимо обеспечения качественного питания наемных работников, генерирует положительные психологические, социальные и экономические эффекты.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: tichete-de-masa.pdf [159.66 Kb] (copieri: 290)


Institutul Naţional de Cercetări Economice a organizat Masa rotundă cu genericul „Criza şi redefinirea rolului băncilor centrale” cu participarea experţilor străini
Vizualizări: 766 / Publicat: 7-03-2017, 09:35 /

 

Institutul Naţional de Cercetări Economice a organizat Masa rotundă cu genericul „Criza şi redefinirea rolului băncilor centrale” cu participarea experţilor străini

La data de 3 martie 2017, în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice a fost organizată  masa rotundă cu genericul „Criza şi redefinirea rolului băncilor centrale”.

 

În calitate de Keynote Speakers au fost invitați:

•  Dl. Silviu CERNA, doctor în științe economice, profesor universitar, Universitatea de Vest, Timişoara, România

•  Dl. Emil DINGA, doctor în științe economice, profesor universitar, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu, România

 

 


Felicitari cu Ziua Internațională a Femeii!
Vizualizări: 1125 / Publicat: 6-03-2017, 11:02 /Trainingul “Analiza auto-regresivă vectorială și estimarea reformelor economice”
Vizualizări: 775 / Publicat: 1-03-2017, 08:01 /

 

Trainingul “Analiza auto-regresivă vectorială și estimarea reformelor economice”

În perioada 20 - 24 Februarie, 2017, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice a fost organizat trainingul “Analiza auto-regresivă vectorială și estimarea reformelor economice”, ca parte a proiectului “Sporirea capacităților Ministerului Economiei în analiza și prognozarea indicatorilor microeconomici în scopul planificării și implementării reformelor regulatoare de business”.

 

 


Masa rotundă cu genericul „CRIZA ŞI REDEFINIREA ROLULUI BĂNCILOR CENTRALE”
Vizualizări: 773 / Publicat: 22-02-2017, 12:41 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice are deosebita plăcere de a Vă invita să participaţi la Masa Rotundă cu genericul „Criza şi redefinirea rolului băncilor centrale”.

Keynote Speakers:

•   Silviu CERNA, doctor în științe economice, profesor universitar, Universitatea de Vest, Timişoara, România

•   Emil DINGA, doctor în științe economice, profesor universitar, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare - Victor Slăvescu, România

Acest eveniment se va desfăşura vineri, pe data de 03 martie 2017, cu începere de la ora  10:00, în incinta Institutului Naţional de Cercetări Economice, situat pe str. Ion Creangă, 45, (sala 209).

Sunt invitaţi toţi doritorii. 

Telefon de contact pentru informaţii 50-11-06.


ECONOMIA VERDE PENTRU IMM-URI: O NOUĂ PRIORITATE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 785 / Publicat: 21-02-2017, 11:07 /

În ultimul timp, conceptul de economie verde a dobândit o importanță tot mai mare în discuțiile publice și politice, atât la nivel național, cât și internațional. La nivelul Uniunii Europene (UE), politica de dezvoltare promovează transformarea către o economie ecologică, care generează creștere economică și contribuie la reducerea sărăciei printr-o gestionare durabilă a capitalului natural. O dovadă a rolului important pe care l-a obținut tranziția spre o economie verde este șirul larg de inițiative politice care pot fi găsite la nivelul UE – Planul de acțiuni privind Ecoinovarea, Orizont 2020, Strategia Europa 2020 și inițiativele acesteia privind Eficiența utilizării Resurselor, al 7-lea Program de acțiune pentru mediu precum și un număr mare de politici specifice de mediu, energie și resurse.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: economia-verde.pdf [165.37 Kb] (copieri: 257)


Anunţ privind susţinerea tezei de doctorat
Vizualizări: 735 / Publicat: 16-02-2017, 12:57 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat
 Pretendent Perciun Rodica, dr., conf.
 Conducător /consultant ştiinţific Stratan Alexandru, dr.hab., prof.
Referenţi oficiali:
COTELNIC Ala, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.           
BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.
DINGA Emil, doctor în științe economice, profesor univ., România
Componenţa consiliului ştiinţific specializat:
BELOSTECINIC Grigore, Preşedinte, doctor habilitat în științe economice, profesor univ., acad.
TIMUȘ Angela, Secretar, doctor în științe economice, conferenţiar cercetător
CERNA Silviu, doctor în științe economice, profesor universitar, România
POHOAȚĂ Ion, doctor în științe economice, profesor universitar, România
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.
GANEA Victoria, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.
POPA Andrei, doctor habilitat în științe economice, profesor univ.
ILIADI Gheorghe, doctor habilitat în științe economice, profesor cercetător.
Tema tezei managementul stabilităţii financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a  Republicii Moldova
Specialitatea: 521.03 - ECONOMIE ŞI MANAGEMENT în domeniul de activitate


 

 

 

 

 


O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 980 / Publicat: 18-01-2017, 11:59 /

 
Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_23_ro_site.pdf [4.48 Mb] (copieri: 671)

Conținutul publicației în limba engleză poate fi downloadat accesând link-ul: met-23-eng_site.pdf [4.42 Mb] (copieri: 460)

REZUMATUL EDIŢIEI:

Producţia. În primele nouă luni ale anului 2016, produsul intern brut al economiei naţionale a marcat o creștere (în termeni reali) de 3,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Ritmul modest înregistrat de principalul agregat macroeconomic din perioada analizată a fost condiţionat de efectul cumulativ al unui an agricol favorabil și restabilirea pe etape a sistemului bancar. Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut-o valoarea adăugată brută creată în: comerţul cu ridicata și cu amănuntul; agricultură, silvicultură și pescuit; industria extractivă și prelucrătoare; activităţile profesionale, știinţifice și tehnice; impozitele pe produse. Producţia agricolă în toate categoriile de gospodării a fost în creştere cu 18,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Pe general, creşterea modestă a PIB-ului în al III-lea trimestru este una duală, cu semne de creştere în sector real, dar cu probleme în activitatea investiţională şi export, care sunt forţe motrice pentru economie.

 


AVIZ!
Vizualizări: 815 / Publicat: 4-01-2017, 12:14 /
În cadrul ședinței Consiliului Științific al INCE din 23.12.2006, a fost decisă recomandarea la Biroul Secției Științe Sociale și Economice pentru participare la concursul de suplinire a funcțiilor vacante de director adjunct pentru probleme de ştiinţă și secretar științific a următoarelor candidaturi:

- GAGAUZ Olga,  dr. hab., conf.cerc. pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru probleme de ştiinţă (CV:cv_olga_gagauz.pdf [427 Kb] (copieri: 333) )

- TIMUŞ Angela dr., conf.cerc. pentru ocuparea funcţiei de secretar ştiinţific (CV: cv_angela_timus.pdf [148.69 Kb] (copieri: 310) )


Felicitări cu frumoasele Sărbători de iarnă şi Anul Nou 2017
Vizualizări: 919 / Publicat: 2-01-2017, 09:54 /

 

Felicitări cu frumoasele Sărbători de iarnă şi Anul Nou 2017

Tradițional, în ajunul sărbătorilor de Crăciun şi Revelion, în preajma  perioadei de generalizare a bilanțurilor și de noi speranțe, pentru Anul 2017, colectivul INCE, în cadrul serbării,  a fost felicitat de către directorul  Dl. Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ. Domnia sa a trecut în revistă cele mai importante realizări ale INCE în anul care s-a scurs, trasând câteva directive şi obiective pentru anul 2017.

 

Ședința festivă a fost onorată cu prezența dlui Ion Guceac m.c., vice preşedinte al AŞM, care a venit cu un mesaj de felicitare din partea conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu urări de suflet, care reprezintă o motivație pentru perfecționarea continuă a profesionalismului, performanțelor colaboratorilor INCE.

Evenimentul a fost încununat de către un grup de colindători ghidat de Dna Maria Iliuţ, artista poporului din Republica Moldova, cu cântări şi colinzi de Anul Nou, ţesute cu tradiții deosebite ale țării noastre.

La Mulţi Ani!