Aviz!
Vizualizări: 1286 / Publicat: 15-10-2018, 09:29 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ

PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

a tezei de doctor habilitat în economie

STRATEGII DURABILE DE MANAGEMENT  ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI INTERN ȘI RECEPTOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

specialitatea 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

elaborată de PLATON Nicolae dr.

conducător ştiinţific – dr.hab., profesor  COTELNIC Ala

ședinţa va avea loc la 26 octombrie 2018, ora 13:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45

 


Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”
Vizualizări: 1848 / Publicat: 27-09-2018, 11:02 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (INCE) Vă invită să participaţi la ediţia a XIII-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, care va avea loc la 11-12 octombrie 2018, adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă 45, INCE.

În cadrul Conferinţei se vor întruni savanţi din ţară şi de peste hotare, oameni de afaceri, reprezentanți ai organelor de resort pentru a discuta probleme majore din sfera economică, financiară, socială şi demografică.

Programul Conferinței poate fi descărcat aici: program.pdf [582.74 Kb] (copieri: 655)Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2017
Vizualizări: 1699 / Publicat: 27-09-2018, 07:24 /

Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare (în continuare – Normativele veniturilor nete) sunt elaborate conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 514 din 10 mai 2007. Scopul general de elaborare a Normativelor veniturilor nete îl constituie eficientizarea modului de acordare a compensaţiilor nominative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1117 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la eficientizarea sistemului de asistenţă socială”


Documentul poate fi descărcat aici: normativele-veniturilor-nete-2018.pdf [108.16 Kb] (copieri: 498)


Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENOR CU DIZABILITATI - UN POTENTIAL NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA NATIONALA”
Vizualizări: 2105 / Publicat: 19-09-2018, 06:09 /

 

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENOR   CU DIZABILITATI  -  UN POTENTIAL  NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA  NATIONALA”

La data de 14 septembrie 2018 Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) în comun cu Asociația antreprenorilor cu dizabilități din Republica Moldova ”Abilități europene fără limite”  a organizat  Masa rotundă cu genericul  Antreprenor   cu dizabilitati  -  un potential  nevalorificat pentru economia  nationala. În cadrul acestui eveniment au fost  puse în discuție unele teme importante și foarte sensibile: drepturile și posibilitățile persoanelor cu dezabilități, abilitarea economică a acestora, cu accent pe dezvoltarea antreprenoriatului și asigurarea activității pe cont propriu.

 

Rezoluție: rezolutie-masa-rotunda-2018.doc [75.5 Kb] (copieri: 377)

Prezentare: aculai_mas.rot_2018_final.pdf [661.79 Kb] (copieri: 363)
Prezentare: veverita-v_masarot_2018_final.pdf [344.45 Kb] (copieri: 322)


Lucrările atelierului de lucru dedicat elaborării Strategiei GAL
Vizualizări: 2886 / Publicat: 7-09-2018, 10:43 /


La data de 7 septembrie 2018, în orașul Călărași, Institutul Naţional de Cercetări Economice în colaborare cu Inspiro Consulting au organizat atelierul dedicat elaborării Strategiei GAL  (orașul Călărași, satele Nișcani și Sipoteni).  Atelierul de lucru se încadrează în activitatățile stabilite în cadrul proiectului internaţional “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”, finanţat de Fondul Visegrad şi implementat de Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Evenimentul a fost deschis de Dl Victor Ambroci, Vice-primar al orașului Călărași, care a menționat despre importanța creării unui grup de acțiune locală ce va cuprinde perimetrul localităților menționate anterior, mizând pe eficiența acestuia în sporirea bunăstării populației de pe teritoriul respectiv.

Atelierul de lucru a fost condus de Dna Rodica Perciun, dr. hab., care împreună cu participanții la atelier au trasat principalele obiective ale viitoarei strategii, misiunea și obiectivele GAL-ului, precum și potențialele acțiuni ce urmează a fi incluse în textul documentului.

 

 


AVIZ!
Vizualizări: 2067 / Publicat: 7-09-2018, 08:08 /

La data de 14 septembrie 2018, între  orele 09.30 -   12.30, în  sediul Bibliotecii Municipale Centrale "B.P.Hajdeu", bul. Stefan cel Mare și  Sfânt, 148, Institutul Naţional de Cercetări Economice în comun cu Asociația antreprenorilor cu dizabilități din Republica Moldova ”Abilități europene fără limite”  organizează Masa rotundă cu genericul ANTREPRENOR   CU DIZABILITATI  -  UN POTENTIAL  NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA  NATIONALA”. Masa rotundă este organizată în vederea identificării particularităţilor activității antreprenoriale a persoanelor cu dizabilități, precum și a barierelor specifice, cu care se confruntă antreprenorii cu dizabilități la etapa înființării și dezvoltării afacerilor.

 

Agenda: 2018-agenda-finala_2018.09.06.docx [23.36 Kb] (copieri: 330)

 

 


Susţinerea tezei de doctor în economie „Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova”
Vizualizări: 2347 / Publicat: 3-09-2018, 11:32 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

 

Pretendent: UNGUR Cristina

Conducător ştiinţific: TIMUȘ Angela, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 16.522.01-01 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova

Specialitatea: 522.01 – Finanțe

data: 13 septembrie 2018

Ora: 15:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 209

 

 


IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE CLUSTER INDUSTRIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECTE LEGISLATIVE ȘI PRACTICE
Vizualizări: 1787 / Publicat: 17-08-2018, 08:07 /

În procesul de funcţionare economică a ţărilor lumii, o nouă tendinţă este dezvoltarea inovaţională; iar inițiativele de formare a asocierilor de tip cluster devin tot mai răspândite în procesul asigurării creșterii potențialului inovațional al întreprinderilor. Experiența internațională demonstrează că sistemul clusterial reușește să contribuie la modernizarea economiei prin creşterea competitivităţii produselor, serviciilor şi a muncii, în timp ce membrii acestor asocieri își dezvoltă cu succes avantajele competitive.

Studiul integral poate fi descărcat aici: clustere.pdf [107.3 Kb] (copieri: 520)


DECIZIILE Consiliului ȘD
Vizualizări: 1824 / Publicat: 25-07-2018, 10:13 /

DECIZIILE Consiliului ȘD decizii.docx [19.06 Kb] (copieri: 557)


Raportul de autoevaluare a conducătorilor de doctorat. Școala doctorală științe economice și demografice
Vizualizări: 2189 / Publicat: 25-07-2018, 10:12 /

Raportul de autoevaluare a conducătorilor de doctorat. Școala doctorală științe economice și demografice. raport.docx [35.45 Kb] (copieri: 631)