Costul normat al operaţiunilor tehnologice mecanizate (2022)
Vizualizări: 1055 / Publicat: 14-04-2022, 08:15 /

Au fost elaborate tarifele noi (actualizate) de costuri privind operaţiile tehnologice mecanizate pentru anul 2022. 

Documentul poate fi descărcat aici: tarife-lucrari-mecanizate-2022.pdf [3.72 Mb] (copieri: 475)


Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediţia a XV-a, 15-16 Octombrie 2021
Vizualizări: 1040 / Publicat: 9-03-2022, 11:36 /

Denumirea: Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediţia a XV-a, 15-16 Octombrie 2021 
Anul: 2022

Download:

 

Volumul I: conferinta-vol-i-versiunea-electronic..pdf [9.95 Mb] (copieri: 2676)
Volumul II: materiale-conferinc-vol-ii-versiunea-electronic.pdf [8.29 Mb] (copieri: 2189)

 
 
 


Susținerea refugiaților din Ucraina care vin în Republica Moldova
Vizualizări: 939 / Publicat: 2-03-2022, 17:33 /
Susținerea refugiaților din Ucraina care vin în Republica Moldova
Foto: Andrei Mardari

 

 


MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN
Vizualizări: 805 / Publicat: 1-03-2022, 13:11 /

MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN


Asociația obștească ”Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare” 

________________________________________________

MD-2028, Str. Academiei 5, birou 340, Chișinău


MESAJ DE SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE A POPORULUI UCRAINEAN

Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, din numele tuturor angajaților din cadrul organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pe care le conduc, exprimă solidaritatea sa deplină cu lupta eroică a poporului ucrainean pentru dreptul de a-și hotărî în mod suveran destinul și realiza vocația sa europeană. Cauza poporului ucrainean este dreaptă și legitimă, amenințate fiind suveranitatea, integritatea teritorială și independența de stat.

Ucraina este supusă unei agresiuni militare externe care nu se înscrie în logica civilizației umane din secolul XXI și dacă securitatea nu este partajabilă, insecuritatea unui stat, unui popor nu poate fi diminuată prin alimentarea insecurității altui stat, altui popor. Mesajul nostru este unul plenar de pace și înțelegere, solidaritate și reziliență, dat fiind că omenirea se află în pragul unei catastrofe fără precedent, distrugerea reciprocă este garantată atunci când înțelepciunea și răspunderea pentru destinele omenirii sunt jertfite în numele unor obiective iluzorii.

Institutele de Cercetare au stabilit și întrețin relații fructuoase de colaborare științifică cu institutele și universitățile din Ucraina, glasul oamenilor de știință din ambele țări este ferm pentru pace și dezvoltare. Exprimăm deplina convingere că problemele pot fi și vor fi rezolvate prin negocieri, iar dezbateri vor avea loc doar la masa de negocieri și la foruri științifice.


Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare


MESSAGE OF SOLIDARITY AND SUPPORT FOR THE UKRANIAN PEOPLE

The Board of Directors of the Research Institutes, on behalf of all employees of the public law organizations in the field of research and innovation they lead, expresses its full solidarity with the heroic struggle of the Ukrainian people for the right to decide sovereignly their destiny and achieve their European vocation. The cause of the Ukrainian people is right and legitimate, as sovereignty, territorial integrity and independence of the state are being threatened.

Ukraine is subject to an external military aggression that is not part of the logic of human civilization in the 21st century, and if security is not shareable, the insecurity of one state, one nation cannot be diminished by fueling the insecurity of another state, another nation. Our message is full of peace and understanding, solidarity and resilience, given that humanity is on the brink of an unprecedented catastrophe, mutual destruction is guaranteed when wisdom and responsibility for the destinies of mankind are sacrificed in the name of illusory goals.

Research institutes have established and maintain fruitful scientific cooperation relations with Ukrainian institutes and universities, the voice of scientists in both countries is firm for peace and development. We are fully convinced that the issues can and will be resolved through negotiations, and that debates will take place only at the negotiating table and at scientific forums.


The Board of Directors of the Research Institutes

CHISINAU, 1.03.2022


Conferința științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”
Vizualizări: 1015 / Publicat: 28-02-2022, 18:38 /
Institutul Oikos - Centrul de Cercetare din Bijeljina, Bosnia și Herțegovina și Facultatea de Business
și Turism din Budva, Muntenegru, impreuna cu Universitatea Națională din Ucraina de Vest,
Ternopil, Ucraina, Universitatea de Inovare Economică din Lublin (WSEI) Polonia și Institutul
Național de Cercetari Economice (Republica Moldova) organizează pe data de 27 mai 2022
conferinta științifică jubiliara cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare
în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”.

subject-international-technology-cooperation-trade-and-innovation-in-supply-chain-after-the-covid-
19-pandemic/
Conferința științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”

Institutul Oikos - Centrul de Cercetare din Bijeljina, Bosnia și Herțegovina și Facultatea de Business și Turism din Budva, Muntenegru, împreună cu Universitatea Națională din Ucraina de Vest, Ternopil, Ucraina, Universitatea de Inovare Economică din Lublin (WSEI) Polonia și Institutul Național de Cercetări Economice (Republica Moldova) organizează pe data de 27 mai 2022 conferinta științifică jubiliară cu tema: „Cooperare internațională în tehnologie, comerț și inovare în lanțul de aprovizionare după pandemia Covid-19”.


Pentru mai multe detalii accesați: http://oikosinstitut.org/x-jubilee-scienti...id-19-pandemic/

invitation-2022.-1.pdf [563.71 Kb] (copieri: 325)

oikos-rollup-rollup-gotov.pdf [6.92 Mb] (copieri: 243)

 

Link-ul pentru înregistrare:  https://conference.oikosinstitut.org/


CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ “CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR”
Vizualizări: 1012 / Publicat: 22-02-2022, 09:45 /

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ “CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR” organizată de Institutul Național de Cercetări Economice în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, România, se va desfășura pe  8 aprilie 2022.

 

Programul științific al conferinței va cuprinde următoarele secțiuni:

 

I. Secţiune Specială: Strategii și politici de dezvoltare regională – Specializarea inteligentă  - în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Cristina GĂNESCU, cristina_ganescu@yahoo.com 

II. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Mihaela SAVU, ioneci_mihaela@yahoo.com

III. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiar

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Corina DUCU, corina_ducu@yahoo.com

IV. Rolul și funcţiile finanţelor publice şi private

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Niculina STĂNESCU, niculina.stanescu@yahoo.com

V. Sustenabilitate și inovare pentru performanţă economică

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Andreea GANGONE, andreeagangone@yahoo.com

 

Persoană de contact: Dr. Corina Gribincea, cercetător științific coordonator, INCE corina.gribincea@gmail.com

Dr.Viorica Popa, cercetător științific coordonator, INCE violin_s@yahoo.com

 

Pentru mai multe detalii consultați documentul atașat: info.docx [15.48 Kb] (copieri: 352)Declarație privind conformarea cerințelor de bună guvernare
Vizualizări: 1329 / Publicat: 14-02-2022, 13:56 /

 

Declarație privind conformarea cerințelor de bună guvernare

Echilibrul dintre muncă și viața de familie: necesități ale părinților și rolul politicilor sociale
Vizualizări: 1161 / Publicat: 3-02-2022, 14:39 /

 

Echilibrul dintre muncă și viața de familie: necesități ale părinților și rolul politicilor sociale

 

Chistruga-Sînchevici, Inga. Echilibrul dintre muncă și viața de familie: necesități ale părinților și rolul politicilor sociale. Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul Cercetări Demografice. – Chişinău: INCE, 2021. – 187 p. 


Lucrarea reflectă vulnerabilitățile părinților de pe piața muncii și strategiile care le implementează în reconcilierea vieții de familie și celei profesionale. Fundamentată în baza rezultatelor investigațiilor sociologice complexe, monografia abordează conflictele dintre domeniile muncă și familie. O atenție deosebită este acordată politicilor sociale care facilitează realizarea echilibrului dintre muncă și viața de familie. Lucrarea se adresează specialiștilor din domeniul sociologiei, demografiei și tuturor celor preocupați de problemele familiale.  


Download: monografie-chistruga_sinchevici_pdf.pdf [2.33 Mb] (copieri: 346)


Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare
Vizualizări: 1401 / Publicat: 3-02-2022, 14:36 /

 

Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare

 

Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare / Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie, Irina Pahomii [et al.]; coordonator: Olga Gagauz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul de Cercetări Demografice. – Chişinău : INCE, 2021. – 168 p. 


Lucrarea prezintă analiza comprehensivă a dinamicii populației Republicii Moldova ca stat independent în lumina tendințelor de dezvoltare socioeconomică în perioada 1991-2021. În lucrare sunt evidențiate schimbările importante în dinamica demografică, determinate atât de specificul procesului de tranziție demografică, cât și de transformările economice și sociale profunde. Sinteza evaluativă a unor politici publice majore din ultimele trei decenii este prezentată pentru a stabili contextul analizei actuale. Lucrarea integrează prognoza demografică pentru anii 2019-2040 în trei scenarii (scăzut, mediu și înalt) și se încheie cu un set de recomandări pentru factorii de decizie. Lucrarea este adresată ministerelor, administrației publice locale,  precum și cercetătorilor, studenților și altor persoane interesate.


Download: populauia-rm-la-30-de-ani-de-indepenu_pdf-reader.pdf [6.86 Mb] (copieri: 351)
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2021)
Vizualizări: 984 / Publicat: 3-02-2022, 10:28 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III-2021, nr. 43). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_43_machetat.pdf [3.32 Mb] (copieri: 366)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut în perioada ianuarie – septembrie 2021 a însumat cifra de 174 071 mil. MDL, marcând o creștere față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 10,3%. Însă, este important de menționat că perioada ianuarie – septembrie 2020 comparativ cu perioada similară a anului 2019 a înregistrat o reducere cu 8,2%.