Pagina principală » Relatii Internationale » Proiecte Internationale » Proiectul „Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în Moldova”

Proiectul „Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în Moldova”
Vizualizări: 9073 / Publicat: 14-04-2014, 13:08 /

Proiectul „Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în Moldova”

 

La finele anului 2013 în Republica Moldova a fost lansat proiectul ”Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populației și demografiei în Moldova”, implementat  în baza acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Chișinău la 23 noiembrie 2012 și ratificat prin Legea nr.9 din 22 februarie 2013.

Proiectul își propune să contribuie la sporirea eficacității dirijării și planificării dezvoltării sociale prin formarea unui sistem funcțional complex de obținere și diseminare a informațiilor relevante cu privire la dinamica populației în Republica Moldova.

Proiectul este implementat de Universitatea Carol în Praga, Facultatea de Științe, iar coordonatorul proiectului este dr. Tomáš Kučera, Catedra Demografie și Geodemografie. Beneficiarii  și executorii proiectului în Republica Moldova sunt https://www.ince.md/ Institutul Național de Cercetări Economice (Centrul de Cercetări Demografice), Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială), Biroului Național de Statistică și Academia de Studii Economice a Moldovei (Catedra de Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie).  Realizarea proiectului este preconizată pentru perioada 01.11.2013-31.12.2015.

Proiectul este axat pe un suport multilateral de dezvoltare a cunoștințelor demografice și aplicarea lor în practică, în special în domeniul administrației publice, prin acordarea de asistența tehnică în domenii-cheie:

  • colectarea și prelucrarea datelor Recensământului populației și a locuințelor din 2014, precum și ale statisticilor demografice actuale, pentru a le face disponibile atât pentru publicul larg, cât și pentru procesul decizional;
  • perfecționarea sistemului curent de colectare, procesare și distribuire a datelor demografice de bază precum și a altor informații analitice și de pronosticare cu privire la populație și dezvoltare din Republica Moldova, și aprobarea lui în cadrul unui proiect-pilot;
  • dezvoltarea materială și profesională a Centrului de Cercetări Demografice, nou format în cadrul Institutul National de Cercetări Economice, acordarea suportului în desfășurarea cercetărilor demografice fundamentale și aplicative, asigurarea accesului la sursele de date statistice și literatură demografică, lărgirea și aprofundarea contactelor internaționale;
  • pregătirea experților naționali prin învățământul superior și prin programe de instruire continuă,  modernizarea cursurilor de demografie, elaborarea programelor inovatoare acreditate în demografie și geodemografie.

La finele anului 2013, odată cu demararea proiectului, Centrul de Cercetări Demografice a fost echipat cu tehnică necesară performantă, Soft-uri specializate, fiind de asemenea amenajat în totalitate un laborator metodico-științific și procurată literatura de specialitate de ultimă oră. Totodată, în cadrul proiectului, a fost deschis accesul Institutului Național de Cercetări Economice la sursele electronice Ebrary ( biblioteca digitală on-line de texte complete a peste 70.000 științifice: www.ebrary.com ).