Pagina principală » Relatii Internationale » Proiecte Internationale » Proiectul: Identitatea europeană, diversitatea culturală și schimbările politice

Proiectul: Identitatea europeană, diversitatea culturală și schimbările politice
Vizualizări: 10685 / Publicat: 14-04-2014, 15:00 /

 

Proiectul: Identitatea europeană, diversitatea culturală și schimbările politice

 

Acronim: EUinDepth

Numărul propunerii: 612619

Durata proiectului: 01.01.2014 - 31.12.2017 (48 luni)

Obiectivul principal al proiectului este de a identifica similitudinile şi diversitatea în percepție a Europei din partea UE și a celor mai apropiate țări vecine – Federaţia Rusă și Republica Moldova; de a propune recomandări cu privire la elaborarea strategiilor de Parteneriat ale UE cu țările vecine.

 

Proiectul contribuie la dezvoltarea unei cooperări reciproce între reprezentanții școlilor politice naționale de renume, la dezvoltarea comunicațiilor interculturale şi de evaluare comparativă a asemănărilor și diferențelor de opinii din partea experților europeni, ruși și moldoveni în domeniul studiilor europene. Obiectivul strategic este de a identifica căile de depășire a contradicțiilor cu privire la problema de perceptie a ceea ce este Europa, la granițele sale geografice și culturale, de a dezvolta o înțelegere comună a ceea ce oamenii din țările partenere înţeleg prin cuvintele "a fi european".

 

Obiectivele proiectului sunt:

  • De a dezvolta o metodologie comună de elaborare a chestionarelor
  • De a identifica frontierele Europei din punctul de vedere al percepției părţilor implicate în proiect (UE, Republica Moldova şi Federaţia Rusă)
  • De a identifica unitatea și diversitatea în percepția Europei în statele UE și non-UE (Federaţia Rusă, Republica Moldova)
  • De a dezvolta o taxonomie a grupurilor culturale de politizare, a politicilor de identitate și de gestionare a conflictelor în baza evaluării identităţilor regionale și locale, ca resurse socio-culturale și politice
  • De a observa fenomenele de identitate europeană în ţările UE şi non-UE (Federaţia Rusă, Republica Moldova)
  • De a investiga problema de securitate culturală și violență culturală în regiunea multietnică a Europei, diseminând rezultatele cercetării atât la nivel European, cât și internațional. Aceste sarcini pot fi îndeplinite cu sprijinul entităților ştiinţifice cu un potenţial de cercetare bine organizat şi competitiv
  • De a pregăti recomandări ale experților pentru Strategiile de Parteneriat ale UE, bazate pe unitatea și diversitatea în percepția cu privire la Europa.

 

 

Consorțiul membrilor proiectului acoperă diferite regiuni europene: Centrală, de Nord, de Sud, de Vest și de Est, precum și diferite regiuni din Federaţia Rusă: Centru, Sud, Siberia, Ural și Volga. Proiectul de cercetare propus reunește șapte universități europene și centre de cercetare din Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Belgia, Portugalia, Ungaria, 7 instituții din Federația Rusă și Institutul Naţional de Cercetări Economie al Academiei de Științe a Moldovei. Acesta se bazează pe cooperarea existentă în cadrul rețelelor și asociațiilor de Studii Europene internaționale și va spori colaborarea deja activă în domeniul identității europene și a diversității culturale. Acest program de schimb de personal, de asemenea, promovează și consolidează complementaritatea dintre participanții implicați și stimulează activitățile comune de cercetare.

Obiectivul principal al acestui grup internațional și interdisciplinar de cercetare este de a stabili un centru de excelenţă de sinergie în cercetare și transfer de cunoștințe în domeniul studiilor europene. Se preconizează de a stabili colaborări pe termen lung, prin schimbul de cercetători și realizarea diferitelor activități, inclusiv întâlniri și ateliere de lucru.