Pagina principală » Relatii Internationale » Proiecte Internationale » PROIECTUL „PROMOVAREA ÎMBUNĂTĂŢIRII PERFORMANŢEI DE MEDIU A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (IMM)”

PROIECTUL „PROMOVAREA ÎMBUNĂTĂŢIRII PERFORMANŢEI DE MEDIU A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (IMM)”
Vizualizări: 9135 / Publicat: 20-05-2014, 11:09 /

Proiectul „Promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)”

 

Durata proiectului: 01.04.2014 - 30.09.2014 (6 luni)

În ţările Parteneriatului Estic al UE (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina) impactul la nivel individual al întreprinderilor mici şi mijlocii asupra situaţiei ecologice este destul de nesemnificativă, însă impactul lor agregat este considerabil. Cu toate acestea, în aceste state se acordă puţină atenţie aspectelor de mediu ale IMM-urilor, nu există un cadru legislativ şi instituţional, precum şi politici de stat, care vizează protejarea mediului şi îmbunătăţirea performanţei de mediu a IMM-urilor. Raportul „Indicele politicilor de reglementare a activităţii IMM-urilor”, elaborat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Comisia Europeană (CE) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în a.2012, conţine recomandări specifice pentru ţările Parteneriatului Estic cu privire la realizarea conceptelor din domeniul economiei ”verzi”. Acestea ar trebui să fie incluse în programele şi strategiile de dezvoltare a IMM-urilor şi implementate/promovate, oferind resurse pentru stimularea acţiunilor privind eficienţa ecologică la întreprinderile mici şi mijlocii.

Sondajul se realizează în cadrul proiectului „Promovarea îmbunătăţirii performanţei de mediu a întreprinderilor mici şi mijlocii” (“Promoting better environmental performance of small and medium-sized enterprises”), care este parte a iniţiativei Comisiei Europene „Ecologizarea Economiilor în Vecinătatea Estică”(EaP GREEN).

Scopul sondajului:

a)    Identificarea principalelor oportunităţi şi obstacole în domeniul îmbunătăţirii performanţelor de mediu ale IMM-urilor din ţările Parteneriatului Estic, inclusiv implementarea tehnologiilor de utilizare eficientă a energiei şi resurselor şi practicilor de afaceri;

b)    Promovarea dialogului între sectorul public şi cel privat (government-to-business), precum şi între anumite întreprinderi (business-to-business) în regiunea Parteneriatului Estic cu privire la beneficiile unor procese de producţie durabile, inclusiv importanţa tot mai mare a produselor şi pieţelor ecologice.

Iniţial sondajul se realizează în două ţări ale Parteneriatului Estic (Armenia şi Republica Moldova) în prima jumătate a anului 2014, acoperind un eşantion reprezentativ de întreprinderi mici şi mijlocii (cu numărul de salariaţi de până la 250 persoane). Rezultatele sondajului vor fi analizate în a doua jumătate a anului 2014 şi aduse la cunoştinţa tuturor participanţilor la sondaj. Acestea vor fi examinate de asemenea în cadrul unui dialog pentru elaborarea  politicilor în fiecare ţară. Studiul va servi ca bază analitică pentru planurile de activitate ulterioare ale guvernelor din cele două ţări în vederea implementării principalelor reforme privitoare la consolidarea cadrului stimulent pentru ecologizarea IMM-urilor. Rezultatele studiului vor fi difuzate şi examinate şi în alte ţări ale Parteneriatului Estic.