Pagina principală » Relatii Internationale » Proiecte Internationale » Foaia de Parcurs multi-partenerială „Planificarea la nivelul comunităţii” în cadrul proiectului Grant acordat de către organizaţia olandeză NUFFIC

Foaia de Parcurs multi-partenerială „Planificarea la nivelul comunităţii” în cadrul proiectului Grant acordat de către organizaţia olandeză NUFFIC
Vizualizări: 8198 / Publicat: 28-10-2014, 12:41 /

Ca rezultat al derulării proiectului moldo-olandez, Grant acordat de către organizaţia olandeză Tailor- Made Training Programme NUFFIC, după ce au fost organizate 2 traininguri pentru formatori cu tema „Coordonarea şi colaborarea în comunitatea descentralizată. Politici şi practici pentru Tineret” (Coordination and Collaboration in decentralized community (Youth) Policy and Practice) în perioada 12-13 martie, 2013 şi 15-16 aprilie, 2013, cu implicarea experţilor din Olanda, Germania şi România, a fost elaborată Foaia de Parcurs multi-partenerială  „Planificarea la nivelul comunităţii”.Această lucrare reprezintă una dintre căile de îmbunătățire a procesului de planificare la nivelul comunității bazat pe metoda participativă a elaborării politicilor.Prin această metodă se promovează şi susține implicarea efectivă a stakeholderilor locali și nu numai în procesul de planificare a politicilor la nivel regional și local. Or, anume prin promovarea planificării participative se urmăreşte dezvoltarea unor politici (publice), mai bine fundamentate pe specificul si nevoile locale, mai bine susţinute de stakeholderii/actorii locali și cu o legitimitate sporită.

Astfel unul din obiectivele lucrării de faţă este de a promova un model cadru  de îmbunătățire a democrației participative prin promovarea dialogului constructiv multipartit între facilitatori si participanţi.