Scientific Journals Page About

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-științifică, Categoria „B”
Acasă

 

 „ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”

revistă teoretico-ştiinţifică

 

Redactor-șef
Categoria
Profil 
Publicație
Colegiul de redacţie
ISSN
Indice de abonare
Tiraj 
Anul fondării  
Periodicitatea
Limba  
Rezumate 
Versiunea on-line
Baze de date internaționale
Adresa juridică  
Editor 
Alexandru STRATAN, membru corespondent al AȘM, profesor, doctor habilitat
„B”
economie, sociologie
teoretico-științifică, recenzată
45 de savanți din Republica Moldova și din străinătate.
1857-4130 (versiunea tipărită)
41886
100 exemplare
1953
2  numere/an
engleză
engleză, română, rusă
http://ince.md/ro/scientific_journals_about.html

11 BDI  (începând cu anul 2014)
MD, Chișinău, Ion Creangă 45, INCE
Institutul Național de Cercetări Economice

Arhiva periodicității:

anii 1953-2019
din 2010 
anii 2011-2014
anii 2015-2016
anul 2017
anul 2018

 
3 ediţii anual
4 ediţii anual (română, rusa şi engleză)
4 ediţii anual (română şi engleză)
4 ediţii anual (limba engleză)
3 ediţii anual (limba engleză)
2 ediţii anual (limba engleză)

 

Istorie. Revista teoretico-ştiinţifică „Economie şi Sociologie” a fost fondată în anul 1953 de către Secţia de Sociologie a Institutului de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti, iar din anul 2006 a fost preluată de către Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al AȘM.

 

Revista „Economie şi Sociologie” a Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM este o platformă științifică de nivel înalt care pune în dezbatere cele mai actuale probleme din domeniile economic şi social. De-a lungul anilor de existență, revista s-a dovedit ca publicație academică care publică rezultatele cercetărilor științifice originale care aduc o plus valoare la dezvoltarea științei economice și sociologice. Revista este adresată cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, studenților, precum și celor interesați de tematica revistei.

 

Obiectivele revistei:

  • dezvoltarea teoriei și metodologiei în domeniile economic și social;
  • elucidarea problemelor-cheie de dezvoltare economică și socială a Republicii Moldova și a altor țări;
  • extinderea și integrarea comunității științifice din domeniile economic și social;
  • promovarea internațională a rezultatelor științifice obținute de cercetătorii științifici din Republica Moldova prin publicarea revistei în limba engleză.

 

Acreditare. Conform deciziei Comisiei Superioare de Atestare a CNAA, revista „Economie şi Sociologie” este inclusă, începând din anul 2009, în „Lista revistelor recomandate pentru a fi recunoscute în calitate de publicaţii ştiinţifice de profil” la Categoria “B”. Ultima acreditare – Decizia nr. 158 din 26 octombrie 2017, categoria „B”.

 

Cod ISSN. Revista „Economie şi Sociologie” este înscrisă în Registrul Naţional ISSN din cadrul Camerei Naţionale a Cărţii – ISSN 1857-4130.

 

Recenzare. Toate materialele, prezentate spre publicare în revista „Economie şi sociologie”, sunt supuse recenzării „double-blind review sytem” de către Colegiul de redacție.

 

Acces liber.   Revista „Economie şi sociologie”  este disponibilă și online https://ince.md/ro/complexul-editorial/publ...i-sociologie-2/     

 

Termenul de prezentare a articolelor:
               

nr. 1 – până la 15 mai;
Data de publicare a revistei – 01 iulie 

nr. 2 –  până la 15 octombrie.

Data de publicare a revistei – 30 decembrie

Date de contact

INCE, Complexul Editorial, mun. Chişinău, MD-2064

str. Ion Creangă, nr. 45, et. 2, bir. 217, www.ince.md,

e-mail redacției: bircaiulita@mail.ru, tel. + 373 22 501 130

Iulita Bîrcă, redactor-șef al Complexului Editorial