Scientific Journals Page Contact

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-științifică, Categoria „B”
Date de contact INCE,

mun. Chişinău, MD-2064

str. Ion Creangă, nr. 45, et. 2, bir. 217

www.ince.md,

Tel. + 373 22 501 130

e-mail: bircaiulita@mail.ru

Iulita Bîrcă, redactor-șef

al Complexului Editorial

NIER,

Chisinau, MD-2064

45, Ion Creanga str., fl. 2, of. 217

 www.ince.md

Tel. + 373 22 501 130

e-mail: bircaiulita@mail.ru

Iulita Birca, Editor-in-chief

of Editorial Complex