Scientific Journals Page Editorial Policy

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-științifică, Categoria „B”
Politica editorială

 A REVISTEI „ECONOMIE ȘI SOCIOLOGIE”

Aprobată la Consiliul Științific al INCE din 26.01.2018

 

Revista „Economie şi Sociologie” are statut de publicaţie ştiinţifică de profil, este acreditată la categoria „B”  prin Decizia Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Hotărârea nr. 158 din 26 octombrie 2017.

 

Scopul. Politica editorială a revistei își propune să încurajeze cercetătorii să pună în circuitul științific rezultatele cercetărilor proprii în domeniile economic și social prin publicarea rapidă a articolelor științifice care nu au fost publicate anterior și care prezintă rezultatele științifice semnificative, astfel contribuind la creșterea nivelului cercetărilor științifice și dezvoltarea științei economice și sociologice.

Obiectivul principal al Politicii Accesului Deschis este promovarea accesului liber la publicațiile științifice elaborate în baza rezultatelor cercetărilor finanțate din fonduri publice.

Politica Accesului Deschis  se va aplica la toate articolele ştiinţifice publicate şi intră în vigoare  din data aprobării la Consiliul Ştiinţific al INCE (24 mai 2013, proces verbal nr. 3).

 

Strategiile de bază ale Politicii Editoriale:

 1. Publicarea revistelor  INCE în  baze de date naţionale şi internaţionale.
 2. Adoptarea unui proces de peer review (recenzare) eficient pentru a asigura calitatea publicaţiilor ştiinţifice prin implicarea  în dezvoltarea revistei a savanților din străinătate în componența colegiului de redacție.
 3. Politica Accesului Deschis  prevede permisiunea acordată de către autori pentru distribuirea în Acces deschis a articolelor publicate cu condiţia că acestea nu vor fi utilizate cu scopul de a obţine profit.
 4. Abordarea subiectelor din domeniul economic şi social din țară și de peste hotare, cu nivelul ştiinţific înalt, caracter original și  noutate determinată,  îndeplinind standardele publicațiilor științifice.

 

Beneficii. Politica Accesului Deschis a lucrărilor ştiinţifice oferă mai multe beneficii pentru ştiinţă şi societate, precum:

 • accesul gratuit la publicaţiile ştiinţifice recenzate şi accesul la cercetările care deja sunt finanţate din banii publici;
 • vizibilitatea sporită a articolelor în spaţiu virtual;
 • posibilităţi mai mari de a răspândi în toată lumea publicaţiile ştiinţifice ale cercetătorilor;
 • conservarea și  arhivarea publicaţiilor ştiinţifice;
 •  respectarea drepturilor de autor.

 

Modificări ale Politicii Editoriale a revistei „Economie și Sociologie” pentru anul 2018

Colegiul de redacție al revistei  a ajustat Politica Editorială a revistei (decizia nr.1 din 12.01.2018) pentru a spori calitatea articolelor publicate. În acest context, au fost efectuate următoarele modificări:

 • majorarea volumului articolului: 10-15 pagini (25-40 mii de semne);
 • compartimentarea  revistei conform profilurilor acreditate: Economie și Sociologie.
 • actualizarea structurii articolului pentru a asigura alinierea la standardele de calitate a revistei și la condițiile de indexare în baze de date internaționale.
 • periodicitatea de editare a revistei – 2 numere pe an.

 

Recenzare. Toate articolele, prezentate spre publicare în revista „Economie şi sociologie”, sunt supuse recenzării „double-blind review sytem” de către Colegiul de redacție.

 

Politica antiplagiat. Articolele prezentate spre publicare în revistă sunt verificate împotriva plagiatului cu ajutorului aplicației „Plagiarism detector”.

Politica de etică și dreptul de autor. Autorii semnează declarația* privind politica de etică și transmite dreptul de autor şi editorului: © Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Accesul liber.  Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda.  Iar politica de stat în sferă ştiinţei şi inovării este realizată în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al RM, aprobat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică. INCE recunoaște importanța strategică și susţine politica Accesului Deschis şi îşi ia angajamentul de a oferi acces la publicaţiile ştiinţifice, elaborate în cadrul proiectelor de cercetare ale INCE finanţate din bugetul de stat. Nu există nicio taxa pentru a descărca articolele pentru uz propriu academic, cu scopuri necomerciale și cu precizarea informațiilor corespunzătoare  respectivei citări.  Autorii articolelor accepta Accesul Deschis prin declarația* semnata. Revista nu percepe taxe de depunere sau procesare pentru publicarea articolelor. Revista ,,Economie şi Sociologie”  se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis şi este o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice (aprobat la Consiliul Științific din 24 mai 2013, proces verbal nr. 3).

 

*Declarație: Declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată este autentică, fără tentă de plagiere,  că nu există nici un conflict de interese, accept politica Accesului Deschis,  totodată,  transmit dreptul de autor şi editorului.                                            

Data prezentării: _______Semnătura:___________.

 

Licența CC BY. Revista „Economie și Sociologie”  este o revistă științifică care publică articole cu acces liber sub Licența Creative Commons Attribution (CC BY) care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea pe orice suport, atât timp cât lucrarea originală este corect citată.  Editorul va aplica Attribution Creative Commons Works 3.0 Unported License (CC-BY) în scopul publicării articolului în Jurnalul pe baza unui Acces Deschis. Pentru informații suplimentare, a se vedea pagina de opțiuni de acces deschis. Detaliile complete ale licenței sunt disponibile la http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode.

 

CC