PRODUCȚIA MONDIALĂ DE SOIA – ASPECTE ECONOMICE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 267 / Publicat: 31-01-2022, 19:11 /

Originară din China, soia este una dintre cele mai vechi plante de cultură. Deși provine soia din Asia, ea se cultivă mai mult în America de Nord și America de Sud. Printre primele 10 țări producătoare de soia din lume, pe continentele americane sunt 7 la număr, respectiv: SUA, Brazilia, Argentina, Paraguay, Canada, Bolivia și Uruguay. Ceilalți mari producători mondiali de soia sunt China, India și Ucraina. Valoarea mondială a producției de soia constituie circa 66 miliarde de dolari, fiind considerată al șaptelea produs agricol ca cifră de afaceri din lume după: orez, lapte de vacă, carne de bovină, carne de porc, carne de pasare și grâu. Europa importă anual circa 5 milioane tone de soia nemodificată genetic, astfel devenind un mare importator de soia. Din producția europeană de soia ce se produce în Europa se pot asigura doar 50% din întregul necesar.

Documentul integral poate fi descărcat aici: soia.pdf [223.25 Kb] (copieri: 117)


Nota de poziție a INCE pe marginea Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022
Vizualizări: 390 / Publicat: 23-11-2021, 14:22 /

În data de 11 noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a expus consultărilor publice Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022. În acest context, Institutul Național de Cercetări Economice vine cu comentarii vis-a-vis de noile măsuri propuse.

 

Nota de poziție poate fi descărcată aici: nota-de-pozitie.pdf [492.73 Kb] (copieri: 144)Sinteza rezultatelor studiului privind managementul deșeurilor periculoase în Republica Moldova
Vizualizări: 407 / Publicat: 10-11-2021, 11:29 /

O problemă de risc major pentru sănătatea populației și a mediului din Republica Moldova este generată de deșeurile toxice, care sunt amestecate cu deșeurile menajere și apoi aruncate la groapa de gunoi. Din păcate, în Republica Moldova gestionarea deșeurilor toxice se bazează pe modelul liniar (colectare-transportare-depozitare) dar nu pe cel circular. Totuși, în prezent, nu este suficientă separarea uniformă a deșeurilor nepericuloase şi periculoase. Separarea deșeurilor periculoase constituie primul pas în activitățile celor 3R, iar în general, cei 3R (Reducere, Reutilizare, Reciclare) nu sunt folosiți în Republica Moldova. Riscul deșeurilor periculoase asupra sănătății umane precum şi asupra mediului înconjurător nu poate fi evaluat numai prin prisma caracterului periculos al deșeului, dar și prin: gradul de periculozitate al deșeului (cuprinzând: volum, concentrație, întindere, etc.); calea de expunere prin care substanța periculoasă trece de la sursă la receptor (cuprinzând așezarea geografică şi hidrogeologică, etc.) și starea receptorului. Astfel, este important de a cunoaște aceste date şi informații pentru evaluarea riscului dat prin producerea, stocarea şi depozitarea de deșeuri periculoase. 

 

Studiul poate fi descărcat aici: sinteza_-deseuri.pdf [368.22 Kb] (copieri: 214)


CALITATEA VIEȚII POPULAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA: EVOLUȚIE ȘI TENDINȚE (CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ STATALĂ)
Vizualizări: 399 / Publicat: 10-11-2021, 09:21 /

De la obținerea independenței, Republica Moldova s-a confruntat cu o serie de probleme social-economice acute, care în anii `90 au provocat o scădere fără precedent a calității vieții populației. Cu toate acestea, pe măsură ce s-au realizat reforme fundamentale pe termen lung, s-au obținut rezultate importante în dezvoltarea social-economică, ceea ce a contribuit la o creștere semnificativă a calității vieții oamenilor. Aceasta și-a găsit reflectare în dinamica pozitivă a principalilor indicatori ai nivelului și condițiilor de trai ale populației Republicii Moldova.

Analiza integrală poate fi descărcată aici: calitatea-vietii-populatiei.pdf [102.94 Kb] (copieri: 264)


CARDUL DE DISCOUNT - INSTRUMENT DE SUPORT A FAMILIILOR NUMEROASE
Vizualizări: 444 / Publicat: 1-11-2021, 11:46 /

Familia este componenta de bază a societății, unul dintre rolurile de bază al acesteia fiind asigurarea continuității ei. Membrii familiei pot fi diferențiați în funcție de gradul lor de dependență de mijloacele de existență de alți membri care le pot asigura. Un grad înalt de dependență determină un nivel mai mare de vulnerabilitate. Așadar, o familie cu mulți copii, cel puțin datorită unui număr mai mare de copii, care cel mai frecvent sunt membri dependenți, are potențialul de a se afla într-o situație socio-economică mai vulnerabilă decât alte familii. Pentru a limita această posibilitate și nu numai din acest motiv, instituțiile de stat, organizațiile non-guvernamentale, iar uneori și întreprinderile comerciale, precum și alți actori socio-economici stabilesc și implementează măsuri de suport socio-economic sau de altă natură a familiilor numeroase (3 copii și mai mulți). Una dintre aceste măsuri care au prins contur recent este cardul de reduceri pentru familiile cu mulți copii (numit și discount card sau altfel - reducard).

Analiza integrală poate fi descărcată aici: cardul-de-discount.pdf [114.02 Kb] (copieri: 158)


ДЕНЬГИ ТОЖЕ ЛЮБЯТ СВОБОДУ
Vizualizări: 560 / Publicat: 13-09-2021, 10:30 /

Чтобы быть правильно понятым, начну издалека, точнее, со времен бывшего Советского Союза. Думаю, многим из нас, особенно молодежи, будет полезно узнать, что в течение всего периода своего существования советская власть умудрялась обеспечивать относительно высокий уровень стабильности, а значит – покупательной способности, тогдашнего рубля. И это, не смотря на практически всеобщий дефицит. Дефицит всего и вся, особенно предметов домашнего обихода, одежды, обуви и т.п.

Publicația integrală poate fi vizualizată aici: denigi-toje-liubyat-svobodu.pdf [23.32 Kb] (copieri: 233)


ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА: АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ
Vizualizări: 776 / Publicat: 12-05-2021, 09:06 /

Ровно полвека тому назад, точнее 15 августа 1971 г., тогдашний президент США – Ричард Никсон, выступая на одном из ведущих телеканалов Америки, торжественно заявил, что с целью противодействия спекулятивным сделкам его страна, подчеркиваю, временно приостанавливает ранее имевшую место конвертацию американского доллара в физическое золото. Таким образом, что называется, одним росчерком пера были перечеркнуты результаты Бреттон Вудских соглашений послевоенного 1947 года, согласно которым американский доллар заслуженно признавался общемировой резервной валютой и более-менее достойно справлялся с этой функцией в течение почти четверти века, т.е. – до 1971 г.

Analiza poate fi descărcată aici: finance-pyramid.pdf [27.31 Kb] (copieri: 293)


Mult așteptatul declin al pandemiei în țările europene s-a declanșat. Locul României
Vizualizări: 721 / Publicat: 20-04-2021, 12:37 /

La 13 luni  de la apariția și instalarea  pandemiei Covid-19 și dramaticele evoluții care au schimbat cursul vieții pe întreaga planetă cu  urmări încă necunoscute, rezultatele strategiilor și programelor de combatere a pandemiei și îndeosebi impresionantele eforturi și realizări ale echipelor internaționale și naționale de cercetători în domeniul virușilor  încep să-și arate roadele și declinul pandemiei s-a declanșat. 

Profesorul Vasile Ghețău (România) prezintă un studiu privind evoluția situației în țările europene și locul României în acest context.   


Articolul integral poate fi descărcat aici:declin-al-pandemiei-romania.pdf [1.37 Mb] (copieri: 217)IMPORTANȚA PROIECTULUI INVESTIȚIONAL LA DEMARAREA ȘI DEZVOLTAREA UNEI AFACERI DE SUCCES ÎN SECTORUL AGRICOL AL REPUBLICII MOLDOVA
Vizualizări: 889 / Publicat: 4-03-2021, 06:24 /

Fiecare activitate economică bazată pe obținerea unui anumit profit, este supusă unui proces continuu de transformare atât de ordin cantitativ, cât și calitativ. Această acțiune comportă în sine asimilarea cu succes a tuturor fazelor de dezvoltare a subiectului economic și necesită o abordare profundă a întregului spectru de probleme și provocări. Prin urmare, succesul unei afaceri este direct proporțional cu capacitatea sau aptitudinile antreprenorului de a identifica, determina și aplica cele mai relevante măsuri de optimizare a întregului proces economic.

Textul integral poate fi descărcat aici: proiect-investitional.pdf [98.67 Kb] (copieri: 131)
EVOLUȚIA ȘI SUBVENȚIONAREA SECTORUL VITIVINICOL DIN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 1095 / Publicat: 3-02-2021, 08:16 /

Agricultura joacă un rol important în majoritatea țărilor lumii, deoarece acest sector este responsabil de siguranța și securitatea alimentară a populației. Contribuția agriculturii la PIB în Republica Moldova în ultimii 6 ani a constituit circa 12%. Sectorul vitivinicol fiind unul din motoarele economiei naționale, în anul 2018, aceasta reprezintă 14% din valoarea creată de industria agroalimentară, asigurând 6% din exportul total și 2% din PIB-ul Republicii Moldova.

Analiza integrală poate fi descărcată aici: importanca-sectorului-vitivinicol-i-suscinerea-lui.pdf [167 Kb] (copieri: 137)