IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE CLUSTER INDUSTRIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECTE LEGISLATIVE ȘI PRACTICE
Vizualizări: 861 / Publicat: 17-08-2018, 08:07 /

În procesul de funcţionare economică a ţărilor lumii, o nouă tendinţă este dezvoltarea inovaţională; iar inițiativele de formare a asocierilor de tip cluster devin tot mai răspândite în procesul asigurării creșterii potențialului inovațional al întreprinderilor. Experiența internațională demonstrează că sistemul clusterial reușește să contribuie la modernizarea economiei prin creşterea competitivităţii produselor, serviciilor şi a muncii, în timp ce membrii acestor asocieri își dezvoltă cu succes avantajele competitive.

Studiul integral poate fi descărcat aici: clustere.pdf [107.3 Kb] (copieri: 300)


PIAȚA DE ASIGURĂRI ÎNTR-O LUME DIGITALĂ
Vizualizări: 629 / Publicat: 29-06-2018, 15:25 /

Începând cu anii 2000, economia mondială a trecut într-o nouă fază a dezvoltării care se bazează nu doar pe resurse naturale, muncă sau capital, ci și pe cunoștințe și tehnologii. Întreprinderile din toate sectoarele la nivel global au fost cuprinse de această transformare, ceea ce a determinat oamenii de știință să afirme că suntem în plina desfășurare a celei de a IV-a revoluții industriale numite ”Industria 4.0”. Această transformare se axează pe digitizarea tuturor proceselor și integrarea în ecosistemele digitale cu partenerii din lanțul valoric.

Studiul integral poate fi descărcat aici: digitalizare.pdf [146.86 Kb] (copieri: 247)


PIAŢA FUNCIARĂ AUTOHTONĂ ÎN ASCENSIUNE EVIDENTĂ
Vizualizări: 617 / Publicat: 22-06-2018, 10:42 /

Au apărut primele datele statistice privind funcţionarea pieţei funciare (pieţei terenurilor agricole) în Republica Moldova în a.2017. Chiar din familiarizarea iniţială cu raportul privind numărul tranzacţiilor, suprafeţele vândute-cumpărate, preţul mediu ponderat (de piaţă) a terenurilor agricole etc., putem constata că în a.2017 au avut loc creşteri esenţiale, practic, a tuturor indicatorilor principali de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole în comparaţie cu anii precedenţi. Nivelul preţurilor de piaţă, de exemplu, a ajuns în anul trecut până la 27,4 mii lei în calcul la un hectar.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: piata-funciara.pdf [50.88 Kb] (copieri: 245)


SUBUTILIZAREA FORŢEI DE MUNCĂ CA PROBLEMĂ SOCIAL-ECONOMICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 1203 / Publicat: 19-06-2018, 08:44 /

Transformări radicale în relațiile sociale și de muncă au condiţionat schimbarea rolului statului în domeniul ocupării forței de muncă – de la dreptul monopol în utilizarea muncii la alegerea liberă a locului de muncă, a domeniului de activitate, a surselor de venit, alegerea voluntară de a fi o persoană economic activă sau inactivă.

Analiza integrală poate fi descărcată aici: subutilizarea-fortei-de-munca.pdf [84.58 Kb] (copieri: 235)


REZULTATELE ANULUI 2015 ŞI ANTICIPĂRI PENTRU ANUL 2016
Vizualizări: 1792 / Publicat: 12-01-2016, 09:37 /

”Republica Moldova a pășit în anul 2015 cu o serie de provocări care îşi trag rădăcinile din anul precedent, dar şi cu speranţa că economia naţională va reuşi să facă faţă acestora, urmându-şi parcursul său european - calea sa spre prosperitate.” Aşa începea comunicatul prezentat de către INCE la începutul anului 2015, în care s-a făcut bilanţul anului economic 2014 şi anticipările pentru 2015.

Realitatea s-a dovedit  a fi, însă, mai sumbră. Privind retrospectiv, anul 2015 poate fi apreciat, mai cu seamă drept un an al eşecurilor…

rezultatele-anului-2015-i-anticipri-pentru-anul-2016.pdf [170.73 Kb] (copieri: 1003)


REZULTATELE ANULUI 2014 ŞI ANTICIPĂRI PENTRU ANUL 2015
Vizualizări: 2966 / Publicat: 20-01-2015, 12:13 /

Republica Moldova a pășit  în anul 2015 cu o serie de provocări care îşi trag rădăcinile din anul precedent, dar rămânem cu speranța că economia naţională va reuşi să facă faţă acestora, urmându-şi parcursul său european şi înregistrând progrese în realizarea reformelor structurale planificate.   Această notă prezintă bilanţul principalelor rezultate ale anului 2014 împreună cu câteva evenimente ce au marcat economia în această perioadă, precum şi principalele provocări pentru anul 2015.  

rezultate-2014-provocari-riscuri-2015.pdf [448.92 Kb] (copieri: 1136)

 


Nota de politici: Facilităţi acordate de patron: cele mai bune practici internaţionale şi lecţii pentru Moldova
Vizualizări: 3100 / Publicat: 23-10-2014, 11:09 /

Echipa economică germană Moldova în cooperare cu Institutul Naţional de Cercetări Economice au elaborat nota de politici: Facilităţi acordate de patron: cele mai bune practici internaţionale şi lecţii pentru  Moldova

Nota de politici poate fi descărcată aici: pb_12_2014_ro.pdf [363.19 Kb] (copieri: 1927)

The policy note can be downloaded here: pb_12_2014_en.pdf [319.79 Kb] (copieri: 2305)


Study: "Community Strategic Planning: A Visegrad Reflection for Moldova Change Makers"
Vizualizări: 3054 / Publicat: 22-10-2014, 06:58 /
strategic-planning-manual-1.pdf [2.72 Mb] (copieri: 2146)


AMENINŢĂRILE DE SECURITATE ALE SECTORULUI AGROALIMENTAR ÎN CONDIŢIILE EMBARGOURILOR RUSEŞTI
Vizualizări: 3372 / Publicat: 6-08-2014, 09:44 /
embargoul-fr.pdf [811.79 Kb] (copieri: 1050)

DINAMICA MORTALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
Vizualizări: 3256 / Publicat: 2-04-2014, 10:01 /
DINAMICA MORTALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
PENINA Olga, dr. în medicină
În prezent, Republica Moldova a rămas mult în urmă, după nivelul speranței de viaţă la naștere, faţă
de ţările dezvoltate. Potrivit datelor statisticii oficiale, în anul 2010 valorile indicatorului respectiv au
constituit 65,0 ani la bărbaţi şi 73,4 ani la femei, ceea ce este mai scăzut faţă de indicatorii
corespunzători în ţările Uniunii Europene, cu 10,7 şi, respectiv, 8,3 ani1
. Problema mortalității înalte a
populației adulte, în special la bărbați, este una din cele mai serioase cu care se confruntă la etapa
actuală societatea Republicii Moldova. Astăzi, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani pentru
un bărbat care a ajuns la vârsta de 20 de ani constituie 40 %, ceea ce este de două ori mai mare față de
țările dezvoltate. Consecințele mortalității înalte pentru orice țară sunt grele: se intensifică procesul
depopulării populației, are loc devalorizarea investiţiilor în învăţământ şi pregătirea cadrelor calificate,
se reţine creşterea economică, se micşorează posibilităţile de asigurare a pensionarilor. Majorarea
duratei de viaţă a populaţiei apare în calitate de obiectiv principal al Politicii naţionale de sănătate
(2007-2021) [14] şi una dintre direcţiile prioritare ale Programului naţional strategic în domeniul
securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025) [15].
Scopul acestui studiu constă în studierea evoluţiei speranței de viaţă în baza analizei schimbărilor
structurii cauzelor de deces pentru anii 1965-2012.
PENINA Olga, dr. în medicină
În prezent, Republica Moldova a rămas mult în urmă, după nivelul speranței de viaţă la naștere, faţăde ţările dezvoltate. Potrivit datelor statisticii oficiale, în anul 2010 valorile indicatorului respectiv au constituit 65,0 ani la bărbaţi şi 73,4 ani la femei, ceea ce este mai scăzut faţă de indicatoriicorespunzători în ţările Uniunii Europene, cu 10,7 şi, respectiv, 8,3 ani.
Problema mortalității înalte apopulației adulte, în special la bărbați, este una din cele mai serioase cu care se confruntă la etapa actuală societatea Republicii Moldova. Astăzi, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani pentruun bărbat care a ajuns la vârsta de 20 de ani constituie 40 %, ceea ce este de două ori mai mare față dețările dezvoltate.
Consecințele mortalității înalte pentru orice țară sunt grele: se intensifică procesul depopulării populației, are loc devalorizarea investiţiilor în învăţământ şi pregătirea cadrelor calificate,se reţine creşterea economică, se micşorează posibilităţile de asigurare a pensionarilor. 
mortality.pdf [971.68 Kb] (copieri: 1423)