REZULTATELE ANULUI 2015 ŞI ANTICIPĂRI PENTRU ANUL 2016
Vizualizări: 6977 / Publicat: 12-01-2016, 09:37 /

”Republica Moldova a pășit în anul 2015 cu o serie de provocări care îşi trag rădăcinile din anul precedent, dar şi cu speranţa că economia naţională va reuşi să facă faţă acestora, urmându-şi parcursul său european - calea sa spre prosperitate.” Aşa începea comunicatul prezentat de către INCE la începutul anului 2015, în care s-a făcut bilanţul anului economic 2014 şi anticipările pentru 2015.

Realitatea s-a dovedit  a fi, însă, mai sumbră. Privind retrospectiv, anul 2015 poate fi apreciat, mai cu seamă drept un an al eşecurilor…

rezultatele-anului-2015-i-anticipri-pentru-anul-2016.pdf [170.73 Kb] (copieri: 1598)


REZULTATELE ANULUI 2014 ŞI ANTICIPĂRI PENTRU ANUL 2015
Vizualizări: 8417 / Publicat: 20-01-2015, 12:13 /

Republica Moldova a pășit  în anul 2015 cu o serie de provocări care îşi trag rădăcinile din anul precedent, dar rămânem cu speranța că economia naţională va reuşi să facă faţă acestora, urmându-şi parcursul său european şi înregistrând progrese în realizarea reformelor structurale planificate.   Această notă prezintă bilanţul principalelor rezultate ale anului 2014 împreună cu câteva evenimente ce au marcat economia în această perioadă, precum şi principalele provocări pentru anul 2015.  

rezultate-2014-provocari-riscuri-2015.pdf [448.92 Kb] (copieri: 1695)

 


Nota de politici: Facilităţi acordate de patron: cele mai bune practici internaţionale şi lecţii pentru Moldova
Vizualizări: 8432 / Publicat: 23-10-2014, 11:09 /

Echipa economică germană Moldova în cooperare cu Institutul Naţional de Cercetări Economice au elaborat nota de politici: Facilităţi acordate de patron: cele mai bune practici internaţionale şi lecţii pentru  Moldova

Nota de politici poate fi descărcată aici: pb_12_2014_ro.pdf [363.19 Kb] (copieri: 4402)

The policy note can be downloaded here: pb_12_2014_en.pdf [319.79 Kb] (copieri: 3602)


Study: "Community Strategic Planning: A Visegrad Reflection for Moldova Change Makers"
Vizualizări: 8425 / Publicat: 22-10-2014, 06:58 /
strategic-planning-manual-1.pdf [2.72 Mb] (copieri: 3273)


AMENINŢĂRILE DE SECURITATE ALE SECTORULUI AGROALIMENTAR ÎN CONDIŢIILE EMBARGOURILOR RUSEŞTI
Vizualizări: 8763 / Publicat: 6-08-2014, 09:44 /
embargoul-fr.pdf [811.79 Kb] (copieri: 1589)

DINAMICA MORTALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
Vizualizări: 8731 / Publicat: 2-04-2014, 10:01 /
DINAMICA MORTALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
PENINA Olga, dr. în medicină
În prezent, Republica Moldova a rămas mult în urmă, după nivelul speranței de viaţă la naștere, faţă
de ţările dezvoltate. Potrivit datelor statisticii oficiale, în anul 2010 valorile indicatorului respectiv au
constituit 65,0 ani la bărbaţi şi 73,4 ani la femei, ceea ce este mai scăzut faţă de indicatorii
corespunzători în ţările Uniunii Europene, cu 10,7 şi, respectiv, 8,3 ani1
. Problema mortalității înalte a
populației adulte, în special la bărbați, este una din cele mai serioase cu care se confruntă la etapa
actuală societatea Republicii Moldova. Astăzi, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani pentru
un bărbat care a ajuns la vârsta de 20 de ani constituie 40 %, ceea ce este de două ori mai mare față de
țările dezvoltate. Consecințele mortalității înalte pentru orice țară sunt grele: se intensifică procesul
depopulării populației, are loc devalorizarea investiţiilor în învăţământ şi pregătirea cadrelor calificate,
se reţine creşterea economică, se micşorează posibilităţile de asigurare a pensionarilor. Majorarea
duratei de viaţă a populaţiei apare în calitate de obiectiv principal al Politicii naţionale de sănătate
(2007-2021) [14] şi una dintre direcţiile prioritare ale Programului naţional strategic în domeniul
securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025) [15].
Scopul acestui studiu constă în studierea evoluţiei speranței de viaţă în baza analizei schimbărilor
structurii cauzelor de deces pentru anii 1965-2012.
PENINA Olga, dr. în medicină
În prezent, Republica Moldova a rămas mult în urmă, după nivelul speranței de viaţă la naștere, faţăde ţările dezvoltate. Potrivit datelor statisticii oficiale, în anul 2010 valorile indicatorului respectiv au constituit 65,0 ani la bărbaţi şi 73,4 ani la femei, ceea ce este mai scăzut faţă de indicatoriicorespunzători în ţările Uniunii Europene, cu 10,7 şi, respectiv, 8,3 ani.
Problema mortalității înalte apopulației adulte, în special la bărbați, este una din cele mai serioase cu care se confruntă la etapa actuală societatea Republicii Moldova. Astăzi, probabilitatea de a deceda la vârsta de 65 de ani pentruun bărbat care a ajuns la vârsta de 20 de ani constituie 40 %, ceea ce este de două ori mai mare față dețările dezvoltate.
Consecințele mortalității înalte pentru orice țară sunt grele: se intensifică procesul depopulării populației, are loc devalorizarea investiţiilor în învăţământ şi pregătirea cadrelor calificate,se reţine creşterea economică, se micşorează posibilităţile de asigurare a pensionarilor. 
mortality.pdf [971.68 Kb] (copieri: 2526)


PIAŢA FINANCIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA ANALIZEI COMPARATIVE: SECTORUL BANCAR VS ORGANIZAŢIILE DE MICROFINANŢARE
Vizualizări: 11800 / Publicat: 1-03-2014, 12:11 /
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
sector-financiar.pdf [499.86 Kb] (copieri: 6143)
[attachment=233]
[attachment=233]
[attachment=233]
PIAŢA FINANCIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA ANALIZEI COMPARATIVE:
SECTORUL BANCAR VS ORGANIZAŢIILE DE MICROFINANŢARE
PIAŢA FINANCIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA ANALIZEI COMPARATIVE:SECTORUL BANCAR VS ORGANIZAŢIILE DE MICROFINANŢARE


Accesul dificil la finantare in Republica Moldova serveste drept o constrangere actuala de care se ciocneste intregul sector al IMM. Piata financiara din Republica Moldova, este constituita din institutii bancare si nebancare. Institutiile bancare sunt reprezentate de 14 banci comerciale licentiate, ce sunt reglementate de Banca Nationala, iar sectorul nebancar este format din asociatia centrala, organizatii de microfinantare si asociatii de economii si imprumut. La randul lor, institutiile nebancare sunt supravegheate si reglementate de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF).

 


Economia RM in ultimele 9 luni: Realizări și Provocări
Vizualizări: 9172 / Publicat: 27-12-2013, 10:50 /

Evoluţia economiei Republicii Moldova în primele

nouă luni ale anului 2013: REALIZĂRI și PROVOCĂRI


Recent, Biroul Naţional de Statistică a prezentat rezultatele privind evoluţia PIB în primele nouă luni ale anului, care în pofida incertitudinilor parvenite din mediul extern, indică asupra unei evoluţii foarte bune a economiei naţionale în acest an. Conform datelor oficiale, creşterea volumului PIB în această perioadă a atins nivelul de 8%, însumând 73312 mil. lei.

 

 IMPACTUL SOCIAL-ECONOMIC AL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASA IN REPUBLICA MOLDOVA
Vizualizări: 8781 / Publicat: 13-12-2013, 08:29 /
IMPACTUL SOCIAL-ECONOMIC
AL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASA
IN REPUBLICA MOLDOVA
IMPACTUL SOCIAL-ECONOMICAL INTRODUCERII TICHETELOR DE MASA IN REPUBLICA MOLDOVA